tuan 5 tiet 5 dia 6 2014 2015 địa lý 6 liêng hót ha hang

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Đức Lâm, Tĩnh

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Đức Lâm, Hà Tĩnh
... ÁN – CÁCH CHẤM ĐIỂM MÔN KHOA HỌC PHẦN MỘT: (5 điểm) Khoanh vào ý câu 0 ,5 điểm Khoanh 2, ý câu không ghi điểm Kết đúng: Câu 10 Ý C B A B D C B D A D PHẦN HAI: (5 điểm) Câu 1 (2, 5 ): Một số biện pháp ... gián , người ta sử dụng biện pháp nào? A Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi B Giữ vệ sinh nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh C Phun thuốc diệt ruồi gián D Thực tất việc Câu ... loại sâu bệnh Xử lí chất thải trước thải môi trường Câu 2( 2 ,5 ): - Chúng ta phải sử dụng tài nguyên có kế hoạch, mục đích, khai thác hợp lí tiết kiệm (1 ,5 điểm) - Vì tài nguyên có hạn nên không khai...
 • 4
 • 176
 • 0

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Đức Lâm, Tĩnh

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Đức Lâm, Hà Tĩnh
... ÁN – CÁCH CHẤM ĐIỂM MÔN KHOA HỌC PHẦN MỘT: (5 điểm) Khoanh vào ý câu 0 ,5 điểm Khoanh 2, ý câu không ghi điểm Kết đúng: Câu 10 Ý C B A B D C B D A D PHẦN HAI: (5 điểm) Câu 1 (2, 5 ): Một số biện pháp ... gián , người ta sử dụng biện pháp nào? A Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi B Giữ vệ sinh nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh C Phun thuốc diệt ruồi gián D Thực tất việc Câu ... loại sâu bệnh Xử lí chất thải trước thải môi trường Câu 2( 2 ,5 ): - Chúng ta phải sử dụng tài nguyên có kế hoạch, mục đích, khai thác hợp lí tiết kiệm (1 ,5 điểm) - Vì tài nguyên có hạn nên không khai...
 • 4
 • 240
 • 0

Đề kiểm tra cuối năm môn toán lớp 5 năm học 2014 2015 trường tiểu học xuân an, tĩnh

Đề kiểm tra cuối năm môn toán lớp 5 năm học 2014 2015 trường tiểu học xuân an, hà tĩnh
... 11 15 phút – = 15 phút (0, 25 điểm) Thời gian ô tô chạy quãng đường: 15 phút – 15 = (0, 75 điểm) Độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là: 52 × = 208 (km) (0, 75 điểm) Đáp số: 208 km (0, 25 điểm) ... Câu 6: May quần áo cần số mét vải 45m : 12 = 3. 75 (m) ( 0. 75 điểm) Để may 38 quần áo cần số mét vải là: 3. 75 x 38 = 142 .5 (m) (1 điểm) Đáp số: 142 .5 mét (0. 25 điểm) ... ĐÁP ÁN MÔN TOÁN Câu 1: (1 điểm) Mỗi ý 0, 25 điểm Kết là: 2,4 > phút > 0,7 1 ,5 = 90 phút 1 35 giây < 2phút 30 giây Câu (2 điểm) Khoanh ý 0 ,5 điểm; kết là: a/ C b/ B c/ A...
 • 3
 • 298
 • 0

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn khoa học lớp 5 năm học 2014 2015 trường tiểu học đức lâm, tĩnh

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn khoa học lớp 5 năm học 2014 2015 trường tiểu học đức lâm, hà tĩnh
... ÁN – CÁCH CHẤM ĐIỂM MÔN KHOA HỌC PHẦN MỘT: (5 điểm) Khoanh vào ý câu 0 ,5 điểm Khoanh 2, ý câu không ghi điểm Kết đúng: Câu 10 Ý C B A B D C B D A D PHẦN HAI: (5 điểm) Câu 1 (2, 5 ): Một số biện pháp ... gián , người ta sử dụng biện pháp nào? A Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi B Giữ vệ sinh nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh C Phun thuốc diệt ruồi gián D Thực tất việc Câu ... loại sâu bệnh Xử lí chất thải trước thải môi trường Câu 2( 2 ,5 ): - Chúng ta phải sử dụng tài nguyên có kế hoạch, mục đích, khai thác hợp lí tiết kiệm (1 ,5 điểm) - Vì tài nguyên có hạn nên không khai...
 • 4
 • 235
 • 1

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn khoa học lớp 5 năm học 2014 2015 trường tiểu học đức lâm, tĩnh

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn khoa học lớp 5 năm học 2014 2015 trường tiểu học đức lâm, hà tĩnh
... ÁN – CÁCH CHẤM ĐIỂM MÔN KHOA HỌC PHẦN MỘT: (5 điểm) Khoanh vào ý câu 0 ,5 điểm Khoanh 2, ý câu không ghi điểm Kết đúng: Câu 10 Ý C B A B D C B D A D PHẦN HAI: (5 điểm) Câu 1 (2, 5 ): Một số biện pháp ... gián , người ta sử dụng biện pháp nào? A Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi B Giữ vệ sinh nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh C Phun thuốc diệt ruồi gián D Thực tất việc Câu ... loại sâu bệnh Xử lí chất thải trước thải môi trường Câu 2( 2 ,5 ): - Chúng ta phải sử dụng tài nguyên có kế hoạch, mục đích, khai thác hợp lí tiết kiệm (1 ,5 điểm) - Vì tài nguyên có hạn nên không khai...
 • 4
 • 209
 • 0

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Đức Lâm, Tĩnh

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Đức Lâm, Hà Tĩnh
... ÁN – CÁCH CHẤM ĐIỂM MÔN KHOA HỌC PHẦN MỘT: (5 điểm) Khoanh vào ý câu 0 ,5 điểm Khoanh 2, ý câu không ghi điểm Kết đúng: Câu 10 Ý C B A B D C B D A D PHẦN HAI: (5 điểm) Câu 1 (2, 5 ): Một số biện pháp ... gián , người ta sử dụng biện pháp nào? A Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi B Giữ vệ sinh nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh C Phun thuốc diệt ruồi gián D Thực tất việc Câu ... loại sâu bệnh Xử lí chất thải trước thải môi trường Câu 2( 2 ,5 ): - Chúng ta phải sử dụng tài nguyên có kế hoạch, mục đích, khai thác hợp lí tiết kiệm (1 ,5 điểm) - Vì tài nguyên có hạn nên không khai...
 • 4
 • 229
 • 0

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Xuân An, Tĩnh

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Xuân An, Hà Tĩnh
... 11 15 phút – = 15 phút (0, 25 điểm) Thời gian ô tô chạy quãng đường: 15 phút – 15 = (0, 75 điểm) Độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là: 52 × = 208 (km) (0, 75 điểm) Đáp số: 208 km (0, 25 điểm) ... Câu 6: May quần áo cần số mét vải 45m : 12 = 3. 75 (m) ( 0. 75 điểm) Để may 38 quần áo cần số mét vải là: 3. 75 x 38 = 142 .5 (m) (1 điểm) Đáp số: 142 .5 mét (0. 25 điểm) ... ĐÁP ÁN MÔN TOÁN Câu 1: (1 điểm) Mỗi ý 0, 25 điểm Kết là: 2,4 > phút > 0,7 1 ,5 = 90 phút 1 35 giây < 2phút 30 giây Câu (2 điểm) Khoanh ý 0 ,5 điểm; kết là: a/ C b/ B c/ A...
 • 3
 • 221
 • 0

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 5 năm học 2014 2015 trường tiểu học trung tự, nội

Đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 5 năm học 2014  2015 trường tiểu học trung tự, hà nội
... TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TỰ Họ tên:……………………… Lớp: …… HIỆU TRƯỞNG DUYỆT ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC – KHỐI LỚP Năm học 2 014 -2 0 15 Phần II thực hành (10 điểm) Đề bài: 1- Em sử dụng ... mục lớp (2 điểm) -Chúc em làm thi tốt ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC – KHỐI LỚP Năm học 2 014 -2 0 15 Phần ... 2 014 -2 0 15 Phần 1: Lý thuyết 10 điểm Mỗi câu chọn đáp án học sinh điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 B A C C B B C B A A Phần 2: Thực hành :10 điểm Học sinh lưu đúng: điểm Học sinh vẽ...
 • 3
 • 364
 • 0

Đề thi rung chuông vàng lớp 5 năm học 2014 - 2015. Đề số 6

Đề thi rung chuông vàng lớp 5 năm học 2014 - 2015. Đề số 6
... nhanh : a, 16 64 d, 64 Đáp án : b âu14 ( Toán ) Tìm số dãy số sau : , , , 10 , 15 , a, 18 b, 20 c, 21 d, 25 Đáp án : c Câu 15 ( Khoa học ) Bệnh sau có thuốc chữa ? a, Bệnh sốt rét b, Bệnh sốt xuất ... b, 22 c, 24 d, 30 Đáp án : c Câu20 ( Toán ).Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm : a, 19% Đáp án : d b, 25% c, 75% 19191919 252 5 252 5 d, 76% ... : b Câu12 ( Khoa học ) Để sản xuất muối từ nớc biển ngời ta sử dụng phơng pháp ? a, Lọc b, Lắng c, Chng cất d, Phơi nắng Đáp án : d 1 1 1 + + + + + = 16 32 64 63 65 b, c, 64 64 Câu13 ( Toán )...
 • 2
 • 1,882
 • 8

Tài liệu CHỦ ĐIỂM : GIA ĐÌNH VÀ BẢN LÀNG - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 - Thứ 6 pdf

Tài liệu CHỦ ĐIỂM : GIA ĐÌNH VÀ BẢN LÀNG - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 - Thứ 6 pdf
... ghế băng - MTXQ : - LQCC : Trò chuyện I - T - C Số đình Nhổ củ cải gia đình bé -HOẠT - Trẻ chơi tự ĐỘNG - Thi nhanh nói - Trò chơi : - Quan Rồng rắn lên NGOÀI thành viên mây TRỜI sát - Quan tượng ... sóc -HOẠT - ĐỘNG hoa GÓC - Trẻ biết vẽ,nặn, tô màu trường, lớp mẫu giáo -HOẠT - Dạy trẻ làm - Làm quen - Làm quen - Tập tô chữ ĐỘNG quen với âm TỰ nhạc “Con cò thơ CHỌN bé bé ” số - Dăn - Giáo ... ! hát gồm có : Ba, mẹ - Ba, mẹ người với ? ( người thân) - Ba, mẹ, con, gọi ? ( gia đình ) - Ngoài ba, mẹ, có gia đình có ông, bà, anh, chị, em… gọi gia đình - Vậy hày kể gia đình - Cô mời trẻ...
 • 11
 • 209
 • 0

Gíao án tuần - Thế giới thiên nhiên - Tuần 5 - Thứ 6 ppsx

Gíao án tuần - Thế giới thiên nhiên - Tuần 5 - Thứ 6 ppsx
... Trời sáng - Trẻ lắng nghe * Tô chữ thứ : - Trẻ ý - Cô treo tranh : Cây xoài - Trẻ lắng nghe - Đúng tranh vẽ Cây xoài - Lớp đọc y - Dưới tranh từ Cây xoài - Trẻ ý lắng nghe - Cho trẻ đọc - Trẻ ... : - Trẻ biết nhận xét tuần - Biết phấn đấu ngoan II/Chuẩn bị : - Câu nhận xét - Phiếu bé ngoan III/Cách tiến hành : - Các hôm buổi cuối tuần rồi, đoán xem tuần bạn ngoan - Trẻ đoán, kể tên - ... vòng ĐỘNG CHUNG - GDÂN : - TẠO HÌNH : hình chữ nhật trái Nặn - HĐG - HĐG loại - HĐG Qủa - - Quan sát - Quan sát - Quan sát - Quan sát loại - Quan sát loại ĐỘNG số loại có số...
 • 11
 • 90
 • 0

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 5 Năm học: 2014 2015.

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 5Năm học: 2014 2015.
... cách cho HS II Nội dung dạy- học: Trang bị kiến thức kĩ làm văn a Cấu trúc chương trình Tập làm văn Chương trình tập làm văn lớp thiết kế sau: Loại văn Học kì I ( Số tiết) Học kì II (Số tiết) CẢ ... cầu tập - Tổ chức cho HS thực làm mẫu phần tập để lớp nắm vững yêu cầu tập b Tổ chức cho HS thực tập - Tổ chức cho HS làm việc cá nhân theo cặp, theo nhóm để thực tập - Tổ chức cho HS báo cáo ... nhân hóa miêu tả cảnh tả người Khi phân tích đề tập làm văn, HS có dịp hướng tới thiện, mĩ định hướng đề Các luyện tập làm báo cáo thống kê, làm đơn, làm biên bản, lập chương trình hoạt đông tạo...
 • 13
 • 3,677
 • 6

tuần 1 tiết 1 địa6

tuần 1 tiết 1 địa lí 6
... địa 6? - Cách học môn địa cho tốt? Hoạt động tiếp nối: - Học sinh học trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước 1: Vị trí, hình dạng kích thước Trái Đất IV PHỤ LỤC: Gv: Phan Văn Tân Giáo án địa ... THCS Liêng Trang Năm học: 2 013 - 2 014 + Nắng + Động đất *Bước 3: Gv chuẩn xác kiến thức Cần học môn địa nào? Hoạt động 2: (nhóm) Tìm hiểu cách học môn địa *Bước 1: Giáo viên chia lớp thành ... học môn địa *Bước 1: Giáo viên chia lớp thành nhóm nhỏ thảo luận câu hỏi: - Để học tốt môn địa phải học theo cách nào? *Bước 2: Học sinh thảo luận đưa ý kiến *Bước 3: Đại diện nhóm học sinh...
 • 2
 • 96
 • 0

tuan 3 tiet 3 dia li 6

tuan 3 tiet 3 dia li 6
... Trường THCS Li ng Trang 2014 Năm học: 20 13- thể đồ loại địa cầu Phục vụ cho nhiều mục đích: sống, sản xuất… người *Bước 3: Xác định địa cầu đường kinh tuyến gốc vĩ ... Đông : nửa cầu nằm bên phải vòng kinh tuyến 200T 160 0Đ, có châu: Âu, Á, Phi Đại Dương - Nửa cầu Tây : nửa cầu nằm bên trái vòng kinh tuyến 200T 160 0Đ, có toàn châu Mĩ - Nửa cầu Bắc: nửa bề mặt ... Đánh giá: - HS đọc phần chữ đỏ trang sgk GV: Phan Văn Tân Giáo án địa lí Trường THCS Li ng Trang 2014 Năm học: 20 13- - Xác định địa cầu : đường kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây,...
 • 3
 • 358
 • 0

Xem thêm