Tiết 23 địa lí 6 địa lý 6 nguyễn phúc tánh

Bai giang dien tu - Tiet 30 - Dia ly lop 6.ppt

Bai giang dien tu - Tiet 30 - Dia ly lop 6.ppt
... Tiết 30 - Bài 24: Biển đại d ơng mui ca nc bin v i dng K mt vi c im v bin, i dng m em bit? Nc bin cú ... 153m Ma Vy lng mui nc bin cú ngun gc t õu? Nớc ngầm Nớc ngầm, nớc ma hoà tan muối đất đá -> theo sông đa biển -> nớc bốc dần => tỉ lệ muối biển tăng dần Lng mui cỏc bin cú ging khụng? Gii thớch...
 • 12
 • 417
 • 1

TIET 14 DIA LY 6

TIET 14 DIA LY 6
... phận núi lửa? s Em phân biệt núi lửa hoạt động núi lửa tắt? GV cho HS đọc thuật ngữ mắc ma trang 86 SGK s Núi lửa hoạt động gây tác hại gì? s Qua phương tiện thông tin, cho biết gần có núi lửa hoạt ... cho số ví dụ: -1923 Tô-ki-ô(Nhật Bản) làm của… chết 10 vạn người -HS nêu thêm số trận động - 19 96 thành phố Ca bê làm đất, núi lửa mà em nghe qua chết 5200 người tích phương tiện thông tin gần ... đông Nhật Bản xem đại thảm họa, tổn thất ước tính 309 tỉ USD, thiệt mạng 15.854 người, bị thương 9 .67 7 người, tích3.155 người, thiệt hại nhà máy điện hạt nhân FukushimaI, II lớn Gv: Thang chuẩn đo...
 • 3
 • 72
 • 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐỊA KHỐI 6 HỌC KỲ II

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 6 HỌC KỲ II
... HẾT ( Đề gồm có trang Học sinh không sử dụng tài liệu làm bài) Trường THCS THẠNH LỢI Lớp: Tên:……………… Thứ……ngày …… tháng… năm … Kiểm tra tiết- Khối Môn: ……… Thời gian:45 phút( không kể TG phát đề) ... 6, 16 0 mm - Tháng 2, 14 mm - Tổng lượng mưa: 1 Tổng điểm 1 2đ - Mỗi ý 0,5 đ - Mỗi ý 0,5 đ 1 10 đ ĐỀ 3: Câu I.Trắc nghiệm Câu Câu Câu II Tự luận Câu Câu Câu Nội dung c a 1- b; 2-c; 3-d; 4-a Điểm ... nóng mùa đông bớt lạnh đất liền - Chênh lệch nhiệt độ địa điểm: 6oC => 2đ chênh lệch độ cao: 10 00m - Điểm B cao 10 10 m 1 Tổng điểm 10 đ 10 ...
 • 10
 • 193
 • 1

Tiết 23 Địa 9

Tiết 23 Địa lí 9
... án Địa • - Năm học: 2011 - 2012  • • Đáp án: 4.1 ( a ), 4.2 ( a ) Hướng dẫn học sinh tự học: Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, trang 79 sách giáo khoa Làm tập 1, trang 28, 29 - Tập đồ Địa ... lớn) Căn hình 21.1, nhận xét chuyển biến tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng đồng sông Hồng ? 199 5 – 2000 ? So với dịch vụ nông – lâm – ngư nghiệp ? Giá trị sản xuất công nghiệp thay đổi ? Nêu ... sản vùng Để phát triển bền vững, công nghiệp cần khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lí, tiết kiệm ; bảo vệ vùng cần ý vấn đề ? môi trường Nông nghiệp: Chia lớp thành nhóm: Nhóm 1: Dựa...
 • 4
 • 293
 • 0

Tiết 23 - Số học 6

Tiết 23 - Số học 6
... 53 16 b, 54 36 - 1324 c, 3 564 + 4352 d, 65 70 - 1248 Bài tập 2: Điền số vào dấu * để: a, 5* chia hết cho b, 6* chia hết cho c, 43* chia hết cho Bài tập 3: Dùng ba bốn chữ số , , , ghép thành số ... hiệu chia hết cho Bài tập 108 Số 1543 có tổng chữ số 13 Vì 13 chia dư nên 1543 chia dư Muốn tìm số dư “một số chia cho (hoặc 3) ta tìm số dư phép chia “Tổng chữ số số đó” với (hoặc 3) ... Làm tập 108 SGK 4, Nghiên cứu trả lời câu hỏi: Thế ước bội số? Các số chia hết cho 3: 2031 ; 93258 ; 65 34 Các số chia hết cho 9: 93258 ; 65 34 1, Dấu hiệu chia hết cho 2, Dấu hiệu chia hết cho 3,...
 • 9
 • 205
 • 1

Bài 37 Tiết 32: Địa Các Ngành Công Nghiệp

Bài 37 Tiết 32: Địa Lý Các Ngành Công Nghiệp
... BÀI 37 (tiết 32): ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP I Công nghiệp lượng: Vai trò: Ngành công nghiệp lượng có vai trò phát triển kinh tế nào? Là ngành kinh tế quan trọng quốc ... xuất, phân bố Công nghiệp lượng bao gồm ngành nào? Khai thác than Khai thác dầu mỏ Công nghiệp điện lực • Khai thác than - Vai trò: + Là nguồn lượng truyền thống + Nhiên liệu cho công nghiệp điện, ... Pháp, Anh… II Công nghiệp luyện kim: Nhà máy luyện kim Xô Viết Công ngiệp luyện kim đen - Vai trò: + Hầu tất ngành kinh tế sử dụng sản phẩm ngành luyện kim đen + Là sở phát triển công nghiệp chế...
 • 39
 • 414
 • 2

Tiết 13-Địa 8:dân cư Nam Á

Tiết 13-Địa lý 8:dân cư Nam Á
... nước Nam Á Kể tên hai khu vực đông dân châu Á? Bảng 11.1 Diện tích dân số số khu vực châu Á Khu vực Diện tích (nghìn km2) Dân số năm 2001 (triệu người) Đông Á 11762 1503 Nam Á 4489 Đông Nam Á 4495 ... phía Nam sơn nguyên Đê-can tương đối thấp, phẳng với hai rìa nâng cao thành hai dãy Gát Tây Gát Đông Thứ ngày 13 tháng 11 năm 2010 Bµi 11 - tiÕt 13 DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á Khu ... 11762 1503 Nam Á 4489 Đông Nam Á 4495 1356 519 Trung Á 4002 56 Tây Nam Á 7016 286 MËt ®é d©n sè = Sè d©n DiÖn tÝch VD : MËt ®é d©n sè Đông Á = Mật độ dân số (người/km2) 127,7 302,1 115,4 14,0...
 • 5
 • 217
 • 0

tiet 14 dịa ly 9 thi gvdg truong

tiet 14 dịa ly 9 thi gvdg truong
... Nhất Tổ Khoa học xã hội Tiết 14: Giao thông vận tải bu viễn thông - Đờng sông: - Đờng biển: ? Xác định cảng biển lớn nớc ta? - Đờng hàng không - Đờng ống: GV: Giới thi u vận tải đờng ống: - Phát ... 2.Giao thông vận tải nớc ta phát nhận xét cấu ngành GTVT triển đầy đủ loại hình: Quan sát Bảng 14. 1 cho biết loại hình GTVT có ý nghĩa quan trọng vận chuyển hàng hoá? Tại sao? - Loại hình có ... nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung, giáo viên chuẩn xác kiến thức - Đờng : ? Dựa vào H 14. 1 xác định tuyến đờng xuất phát từ Hà Nội Tp Hồ Chí Minh ( Theo dỏi đồ ) + GV nói ý nghĩa tuyến...
 • 4
 • 151
 • 0

Tiết 11 - Địa 8

Tiết 11 - Địa lý 8
... Cô oét t Cô oé 1,5 - 32,1 58, 0 58, 0 66,4 41 ,8 41 ,8 -0 ,4 1,7 1,7 33400 19040 19040 Cao Cao Cao Hàn Quốc 4,5 41,4 54,1 88 61 Trung Quốc 15 52 33 7.3 911 Việt Nam 23.6 37 .8 38. 6 6 .8 415 Trung bình ... nhiªn - Nói, s¬n nguyªn - Kh« h¹n - Ýt s«ng Kinh tÕ - chÝnh trÞ - C«ng nghiƯp khai th¸c, chÕ biÕn dÇu má - C¶nh quan hoang m¹c, b¸n hoang m¹c – Xt khÈu dÇu má - Tµi nguyªn: dÇu má, khÝ ®èt - Kh«ng ... trÞ: Dùa vµo h×nh 9.3: - §äc tªn c¸c qc gia cđa T©y Nam ¸? – Qc gia nµo cã diƯn tÝch lín nhÊt, nhá nhÊt? *A-rập X - t: 2400000 km2 *Cơ-t: 180 00 km2 §Ỉc ®iĨm d©n c­ - kinh tÕ - chÝnh trÞ: a)D©n c­...
 • 30
 • 178
 • 0

Tiết 10 - Địa 8

Tiết 10 - Địa lý 8
... mảnh ruộng - Số lao động - Công cụ sản xuất - Trình độ sản xuất? Tiết 10 Bài 8: tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu Nụng nghip: - Sự phát triển nông nghiệp nước Châu không - Có hai khu ... H8.1 khu vực Tây Nam vùng nội địa có loại trồng vật nuôi phổ biến nhất? Tiết 1 0- Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế xã hội nước châu Nông nghiệp: Khu vực Đông Đông Nam Nam Tây Nam vùng nội địa ... 41 ,8 19.040 Hàn Quốc 54,1 8. 861 Malaysia 41,9 3. 680 Trung Quốc 33,0 911 Xi-ri 46,5 1. 081 U-dơ-bê-ki-xtan 42,6 449 Việt Nam 38, 6 415 Quốc gia ? Dựa vào bảng trên, em chocao nh: Nht Cỏc nc cú hot ng...
 • 20
 • 159
 • 0

Gián án Thay Nguyen Chau Phi(Tiet 38-Dia Ly)

Gián án Thay Nguyen Chau Phi(Tiet 38-Dia Ly)
... nam có khí hậu Địa trung hải + Lượng mưa thay đổi từ Đông sang Tây, thay Lượng vật đông sườn đổi mưa Thực sườn Dòng Tây dãy thay đổibiển lạnh Đrê ken béc thay đổi ven bờ -Thực vật: nào?từ Tây -> ... dng thnh phn dõn tc ? Trước chế độ phân biệt chủng tộc nặng nề giới khu vc Nam Phi cú nh hng gỡ Tháng 1994 xoá bỏ dn chớnh tr v kinh t? Tiết 38- BI 33: CC KHU VC CHU PHI (Tip theo ) 3.Khu vực Nam ... Kinh PhiNam tế có - Cộng hoà Quốc gia kinh tế Nam Phi đặc phát triển nhất, có kinh tế có điểm khoáng giữ vai + Công nghiệp khaigì? phát triển trò chủ đạo cung cấp nhiều cho Xkhẩu nhất? + Nông nghiệp...
 • 17
 • 176
 • 0

Bài giảng Thay Nguyen Chau Phi(Tiet 38-Dia Ly)

Bài giảng Thay Nguyen Chau Phi(Tiet 38-Dia Ly)
... cực nam có khí hậu Địa trung hải + Lượng mưa thay đổi từ Đông sang Lượng sườn Tây, thay đổi vật đông sườn Thực mưa Dòng Tây dãy Đrê ken béc thay đổi thay đổibiển lạnh ven bờ -Thực vật: nào?từ Tây ... -rụ-pờ-itv ngi lai D C A,B v C u ỳng Bi Tp 3: Nguyờn nhõn no nh hng n thiờn nhiờn khu vc Nam Phi thay i t ụng sang tõy: A a hỡnh B Cỏc dũng bin núng, lnh C Giú ụng nam t bin thi vo D C A,B v C...
 • 17
 • 260
 • 2

Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn địa 10 docx

Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn địa lý 10 docx
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN ĐỊA LÍ 10 CÂU I NỘI DUNG ĐIỂM (5 điểm) -Cung cấp LT-TP(đảm bảo an ninh lương thực) 0,25 VAI -Đảm bảo nguồn nguyên vật liệu cho ngành CN (tạo việc ... ĐẦU NGƯỜI ( Kg/ng) -1 công thức tính: Số sản lượng/số dân = bình quân ( Kg/ng) NHẬN XÉT MỐI QUAN HỆ: SẢN LƯỢNG-SỐ DÂN-BÌNH QUÂN/NGƯỜI -Số dân sản lượng tăng+số liệu 1 0,5 0,5 1 0,25 0,25 0,25 ... đất ( độ phì ) quy định: cấu, suất, phương hướng phát triển, khả 0,5 (1, 5đ) thâm canh, xen canh… VẼ BIỂU ĐỒ -Biểu đồ cột nhóm (1 cột-số dân, cột sản lượng), loại khác không tính điểm 3đ -Đảm bảo...
 • 3
 • 1,018
 • 4

Tài liệu Đề cương chi tiết môn địa kinh tế Việt Nam doc

Tài liệu Đề cương chi tiết môn địa lý kinh tế Việt Nam doc
... 10 Tài liệu đọc bắt buộc (giáo trình, tài liệu tham khảo chính, tài liệu dịch, phương tiện học tập khác,…): + Giáo trình địa kinh tế Việt Nam; TS Trần Văn Thông; NXB Thống kê + Giáo trình địa ... Thông; NXB Thống kê + Giáo trình địa kinh tế Việt Nam; PGS Nguyễn Văn Thái; NXB Giáo dục + Tạp chí kinh tế phát triển; Trường Đại học kinh tế TP HCM 11 Nội dung môn học (lịch giảng dạy; chương, ... (số tiết) Nội dung giảng dạy Tài liệu đọc (tên chương, phần, phương (chương, pháp giảng dạy) phần) Chương 1: Đối tượng N/C Chương I Ngày (5… tiết) Ngày Chương : Các k/n (…5 tiết) Ngày Chương : Lý...
 • 2
 • 858
 • 8

Tiết 23: BẢNG CHIA 6 docx

Tiết 23: BẢNG CHIA 6 docx
... 6x1 = 6: = H: Dựa vào bảng nhân 6, trao đổi 6x2 = 12 12 : = nhóm đôi lập nốt công thức chia 6x3 = 18 18 : = lại 6x4 = 24 24 : = H: HS đọc lại bảng chia b Thực hành: (14 ... cầu tập Bài 1: Tính nhẩm H: Dựa vào bảng chia nêu miệng 42 : = 24 : = kết ( em) 54 : = 36 : = H+G: Nhận xét, đánh giá 12 : = 6: 6= G: Nêu yêu cầu H: Dựa vào bảng nhân nêu miệng Bài 2: Tính 5x 4= ... 24 : = mối quan hệ phép nhân phép chia Bài 3: Giải toán Độ dài đoạn dây đồng là: 48 : = ( cm ) H: Đọc toán, xác định yêu cầu toán H: làm vào Đáp số: 8cm H: Lên bảng thực hiện( em) - Nêu rõ cách...
 • 3
 • 151
 • 1

Xem thêm