lop vo khi dia ly 6 địa lý 6 đào duy xuân

Địa lớp 6 - LỚP VỎ KHÍ ppsx

Địa lý lớp 6 - LỚP VỎ KHÍ ppsx
... vỏ khí ( Hoạt động lớp khí quyển): ** Sử dụng biểu đồ khai thác kiến thức - Quan sát H 46 ( tầng khí quyển) + Lớp vỏ khí gồm tầng nào? Vị trí tuần? - Tầng đối lưu : – 16km - Tầng bình lưu: 16 ... Pc lục địa) A: khối khí băng 4.4 Củng cố luỵên tập: 4’ + Hướng dẫn làm tập đồ + Cấu tạo lớp vỏ khí ( lớp khí quyển) nào? - Tầng đối lưu : – 16km - Tầng bình lưu: 16 – 18km - Các tầng cao khí : ... biểu đồ khai thác kiến thức khí: ** Phân tích - Quan sát biểu đồ H 54 ( thành phần lớp vỏ khí) + Thành phần không khí? Tỉ lệ? - Gồm khí: Nitơ 78%; TL: Oxi 221%, nước khí khác 1% + Thành phần có...
 • 7
 • 277
 • 0

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : LỚP VỎ KHÍ docx

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : LỚP VỎ KHÍ docx
... lục địa) A: khối khí băng 4.4 Củng cố luỵên tập: 4’ + Hướng dẫn làm tập đồ + Cấu tạo lớp vỏ khí ( lớp khí quyển) nào? - Tầng đối lưu : – 16km - Tầng bình lưu: 16 – 18km - Các tầng cao khí : 80km ... ( lớp khí quyển ): Hoạt động ** Sử dụng biểu đồ khai thác kiến thức - Quan sát H 46 ( tầng khí quyển) - Tầng đối lưu : – + Lớp vỏ khí gồm tầng nào? Vị 16km trí tuần? TL: - Tầng bình lưu: 16 – 18km ... vào mùa hạ? Tl: - Do thay đổi tính chất ( bị biến tính) - Giáo viên giới thiệu số kí hiệu khối kh : E: khối khí xích đạo T: khối khí nhiệt đới ( Tm đại dương; Tc lục địa) P: khối khí ôn đới hay...
 • 9
 • 416
 • 0

bài 17 lớp vỏ khí (giáo án địa 6)

bài 17 lớp vỏ khí (giáo án địa lý 6)
... tượng khí tượng mây, mưa, sương…(Hiện tượng khí tượng tượng có liên quan đến thời tiết biểu lớp không khí) Không có lượng nước tượng khí tượng II Cấu tạo lớp vỏ khí ( lớp khí quyển) 1.Khái niệm lớp ... niệm lớp vỏ khí (lớp khí quyển): -Là lớp không khí bao quanh Trái Đất Trái Đất bao bọc lớp khí dày hàng chục km 2.Cấukết tên lửa vũ trụ vệ tinh nhân tạo thu Theo tạo: chiều dày lớp vỏ khí lên tới ... chia khối khí nóng lạnh, khối khí lục địa đại dương BÀI TẬP Chọn đáp án Câu : Thành phần không khí chiếm tỉ lệ nhiều ? a Khí Ôxi b Khí Nitơ c Hơi nước khí khác Câu : Thành phần không khí ảnh hưởng...
 • 14
 • 2,783
 • 3

bài giảng địa 6 bài 17 lớp vỏ khí

bài giảng địa lý 6 bài 17 lớp vỏ khí
... tượng khí tượng: mây, mưa, sương mù… Ý nghĩa nước không khí Bài 17: LỚP VỎ KHÍ I Thành phần không khí: II Cấu tạo lớp vỏ khí: ? Em cho biết khí (lớp vỏ khí) gì? - Lớp vỏ khí hay lớp khí lớp ... tạo lớp vỏ khí: - Lớp vỏ khí hay lớp khí lớp không khí bao quanh Trái Đất - lớp vỏ khí dày 60 000km Câu hỏi thảo luận theo bàn: Dựa vào Hình 46 cho biết: ? Xác định độ dày đặc điểm lớp? Bài 17: ... Bài 17: LỚP VỎ KHÍ I Thành phần không khí: ? Không khí gồm thành phần nào? Tỉ lệ thành phần này? Bài 17: LỚP VỎ KHÍ I Thành phần không khí: Bao gồm + Nitơ: 78% + Ôxi : 21% + Hơi nước khí...
 • 25
 • 870
 • 0

Xem thêm