Bài tập tiếng anh lớp 10 unit 10 conservation ôn tập môn tiếng anh lớp 10 có đáp án

bài tập môn kinh tế vi mô đáp án

bài tập môn kinh tế vi mô có đáp án
... MC=P 2Q+1 = 32 => Q= 15,5 Bài toán : Cho số liệu kinh tế sau ( đvị tính = tỷ ) C = 200 + 0.8Y I ( đầu tư ) = 300 G = 200 1) Tính sản lượng cân kinh tế , vi t phương trình vẽ đồ thị đường ... MC=P 2Q+1 = 32 => Q= 15,5 Bài toán : Cho số liệu kinh tế sau ( đvị tính = tỷ ) C = 200 + 0.8Y I ( đầu tư ) = 300 G = 200 1) Tính sản lượng cân kinh tế , vi t phương trình vẽ đồ thị đường ... MC=P 2Q+1 = 32 => Q= 15,5 Bài toán : Cho số liệu kinh tế sau ( đvị tính = tỷ ) C = 200 + 0.8Y I ( đầu tư ) = 300 G = 200 1) Tính sản lượng cân kinh tế , vi t phương trình vẽ đồ thị đường...
 • 18
 • 1,466
 • 4

bài tập môn kê toán ngân hàng đáp án chi tiết-Đại học kinh tế

bài tập môn kê toán ngân hàng có đáp án chi tiết-Đại học kinh tế
... tất toán (tất toán vào ngày 10/9) nên hôm hạch toán bút toán dự chi bình thường Yêu cầu: Tính toán cho biết số tiền khách hàng A nhận Thực bút toán vào ngày 25/8/201x+1 theo tày ờng hợp Ngân hàng ... phải trả cho Cty Nhựa TK NHCT Long An - Đơn vị bán hàng yêu cầu NH giữ lại UNT khách hàng không đủ số dư để toán, thu tiền - Các TK liên quan đủ số dư để hạch toán Bài 11 Tại NH Công ... d TK 8010: d –b (hoặc c) Yêu cầu: Xử lý định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trường hợp Ngân hàng hạch toán dự thu dự chi cuối ngày Cho biết: - Các tài khoản đủ số dư để hạch toán...
 • 22
 • 6,782
 • 16

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp đáp án

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp có đáp án
... GTGT: triu ng Doanh thu tiờu th khỏc d kin c nm: 400 triu ng Giỏ thnh ton b ca hot ng tiờu th khỏc c nm l; 200 triu ng 60 Bi tập ti doanh nghiệp Trong nm doanh nghip s gúp liờn doanh vi doanh nghip ... kinh doanh tỏi u t e Ton b chi phớ bỏn hng v chi phớ QLDN c phõn b ht cho hng bỏn nm Yờu cu: Hóy xỏc nh Li nhun thc hin nm ca doanh nghip? Tng s thu doanh nghip phi np nm? 60 Bi tập ti doanh nghiệp ... 60 Bi tập ti doanh nghiệp Bi s 43 ỏp s Li nhun tiờu th sn phm, hng hoỏ nm k hoch: 251.586 n Cỏc ch tiờu t sut li nhun nm k hoch: + T sut li nhun kinh doanh (TSV ) = 9,8% + T sut li nhun doanh...
 • 24
 • 3,015
 • 12

Tài liệu câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết và bài tập môn kinh doanh quốc tế đáp án

Tài liệu câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết và bài tập môn kinh doanh quốc tế có đáp án
... khu vực Câu 3: Nội dung quan hệ kinh tế quốc tế không bao gồm: a Thơng mại quốc tế b Hợp tác quốc tế kinh tế khoa học công nghệ (c.)Quan hệ ngoại giao quốc tế d Hợp tác đầu t quốc tế Câu Chức ... d Câu 1: Nền kinh tế giới theo cách tiếp cận hệ thống bao gồm: a Các chủ thể kinh tế quốc tế b Các quan hệ kinh tế quốc tế c Các tập đoàn , công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia (d)Cả a &b Câu ... Dơng Câu 3: Thơng mại quốc tế làm lợi giá trị giá trị sử dụng a) Đặc điểm thơng mại quốc tế b) Chức thơng mại quốc tế c) Nội dung thơng mại quốc tế d) Không phải a,b,c Câu 4: quy luật lợi so sánh...
 • 128
 • 1,789
 • 19

tài liệu ôn tập bài tập môn thị trường chứng khoán đáp án

tài liệu ôn tập bài tập môn thị trường chứng khoán có đáp án
... công ty chứng khoán ACB Những công ty chứng khoán tự doanh nhiều trái phiếu công ty chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT, công ty chứng khoán Ngân hàng ngoại thương, công ty chứng khoán Ngân hàng công ... chứng khoán thị trường chứng khoán, bao gồm: + Các nhà đầu tư cá nhân + Các nhà đầu tư tổ chức Các tổ chức kinh doanh thị trường chứng khoán: + Công ty chứng khoán + Quỹ đầu tư chứng khoán + ... vấn tài đầu tư chứng khoán: Cả 105 công ty chứng khoán 13 công ty chứng khoán thuộc ngân hàng thương mại cấp phép thực nghiệp vụ Những ngày đầu thị trường vào hoạt động công ty chứng khoán...
 • 52
 • 2,339
 • 8

BÀI TẬP MÔN HỌC TÀI CHÍNH CÔNG ĐÁP ÁN

BÀI TẬP MÔN HỌC TÀI CHÍNH CÔNG CÓ ĐÁP ÁN
... ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Lớp thi: Cao học 13- Ngày Thời gian: 120 phút Lý thuyết Anh chị hiểu vai trò nợ công phát triển kinh tế-xã hội đất nước Anh chị cho biết hệ thống thuế tốt? Bài toán Giả ... dựng công thức vẽ đường thỏa dụng [U A, UB] trường hợp Ngoài minh họa thông qua ví dụ cụ thể với U B = (6)(40) UB = (6)(50) ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Lớp CH TC-TT tổ chức Đà Lạt Thời gian làm bài: ... Hãy viết công thức xác định đường giới hạn khả sản xuất quốc gia e Mô tả đặc điểm vẽ đường giới hạn khả sản xuất f Tiếp tục giả thiết đất nước hai công dân Hai công dân giả định hàm thỏa...
 • 13
 • 3,394
 • 2

Bài tập môn học phương pháp tính đáp án

Bài tập môn học phương pháp tính có đáp án
... y *i +1 ) Tính h = - Lập bảng: xi yi f(xi,yi) y0i+1 f(xi+1, y0i+1) y1i+1 f(xi+1, y1i+1) y*i+1 f(xi+1, y*i+1) 8: RK giải PTVP cấp 1: y ' = f ( x, y ) y (0) = a x0 < x < X X x0 n - Tính h = - ... (x-x1)(x-xn-1) 6: Ơle giải PTVP cấp 1: - y ' = f ( x, y ) X x0 n Công thức lặp: yn = yn + hf ( xi , yi ) Tính h = xi -2 -1 yi -38 22 796 7: Ơle cải tiến giải PTVP cấp 1: - x0 < x < X y (0) = a - Lập bảng ... - Lập bảng S = f ( x ) điểm chia số chẵn; BL SK hk S1 S2 In 4: Nội suy Niwtơn với khoảng chia đều: - Lập bảng sai phân: xi yi...
 • 5
 • 205
 • 0

bài tập môn kiểm toán tài chính đáp án

bài tập môn kiểm toán tài chính có đáp án
... sau kiểm toán 21 Bài tập Kiểm toán tài Bài4 :Trong tháng năm N+1 anh (chị) tham gia kiểm toán Công ty A cho năm tài kết thúc ngày 31/12/N Trong trình kiểm toán thu số chứng kiểm toán sau: Biên kiểm ... hạn tháng từ 25/12 đến 25/3 theo lãi suất 1%/1tháng Yêu cầu: Xem xét phát trợ lý kiểm toán đưa nhận xét bút toán điều chỉnh 17 Bài tập Kiểm toán tài Bài 2: Trong trình kiểm toán BCTC cho năm tài ... hợp cho tình 16 Bài tập Kiểm toán tài CHƯƠNG 7: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HUY ĐỘNG VÀ HOÀN TRẢ VỐN Bài 1: Trong trình kiểm toán doanh nghiệp sản xuất ABC, trợ lý kiểm toán thu thập tài liệu ghi nhận...
 • 23
 • 10,982
 • 56

BÀI TẬP MÔN LẬP TRÌNH HỢP NGỮ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP MÔN LẬP TRÌNH HỢP NGỮ CÓ ĐÁP ÁN
... Bài tập môn lập trình hợp ngữ đáp án Bài 1: Viết chương trình câu "Hello Assembly" MODEL small STACK 100h DATA Message db ... ;chuyen chu so -> so INT 21H LOOP LapDem2 MOV AH,4ch INT 21h END BEGIN Một số mẫu tập lập trình hợp ngữ Bài 1: Lập chương trình nhập vào số kiểu byte,in hình tích số vừa nhập model tiny stack 100h data ... D- 3- Chương trình hệ thống vi xử lý là: A- Tập lệnh nhà sản xuất vi xử lý cung cấp B- Là tập hợp lệnh xếp cách ngẫu nhiên C- Là tập hợp lệnh điều khiển vi xử lý hoạt động D- Là tập hợp lệnh xếp...
 • 172
 • 1,338
 • 2

Tổng hợp lý thuyết và bài tập môn Kinh tế vi mô đáp án

Tổng hợp lý thuyết và bài tập môn Kinh tế vi mô có đáp án
... xuất Tập hợp đầu vào D chi phí nhỏ sản xuất mức sản lượng Qo Tập hợp đầu vào A,B sản xuất mức sản lượng Qo mức chi phí C3 cao nên lựa chọn Hãng chọn tập hợp đầu vào E với mức chi phí C2...
 • 122
 • 968
 • 8

Tổng hợp bài tập môn quản trị sản xuất đáp án

Tổng hợp bài tập môn quản trị sản xuất có đáp án
... hoạch sản xuất tiêu thụ tháng :  Sản xuất bình thường 1400 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp nhắm đáp ứng nhu cầu tháng  Hợp đồng phụ 260 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng NTP_VB2K16B_QT01 ... kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất bình thường 1400 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp nhắm đáp ứng nhu cầu tháng  Hợp đồng phụ 300 T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Kế ... T sp nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Sản xuất 100 t sp để tồn kho nhắm đáp ứng nhu cầu tháng  Hợp đồng phụ 100 T sp để tồn kho nhằm đáp ứng nhu cầu tháng  Kế hoạch sản xuất tiêu thụ tháng :  Sử...
 • 41
 • 6,592
 • 31

Bài tập môn Quản trị tài chính đáp án

Bài tập môn Quản trị tài chính Có đáp án
... Giá vốn hàng bán Cấu trúc tài Hệ số nợ Hệ số vốn chủ sở hữu Hệ số cấu tài sản Khả toán Hệ số khả toán chung Hệ số khả toán ngắn hạn Hệ số toán nhanh Hệ số khả toán tiền Hệ số toán lãi vay Khả ... Khả toán doanh nghiệp Hệ số khả toán chung cho biết, bình quân đồng nợ phải trả 2,7344 đồng tài sản Hệ số khả toán ngắn hạn lớn chứng tỏ hoạt động bình thường tài DN DN đủ khả toán khoản ... tiêu hệ số nợ hệ số vốn CSH hệ số cấu tài sản khả toán chung khả toán ngắn hạn khả toán nhanh khả toán tiền khả toán lãi vay vòng quay tổng tài sản 10 vòng quay tài sản ngắn hạn 11 vòng quay hàng...
 • 56
 • 1,641
 • 3

Bài Tập Môn Lập Trình Hệ Thống(có đáp án)

Bài Tập Môn Lập Trình Hệ Thống(có đáp án)
... Bài tập môn lập trình hợp ngữ có đáp án Bài 1: Viết chương trình câu "Hello Assembly" MODEL small STACK 100h DATA Message db ... Trắc nghiệm Vi Xử lý Lập trình hợp ngữ Bài 1: 1- Bộ vi xử lý là: A- Hệ thống vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình B- Là vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình C- Hệ thống vi mạch số ... ;chuyen chu so -> so INT 21H LOOP LapDem2 MOV AH,4ch INT 21h END BEGIN Một số mẫu tập lập trình hợp ngữ Bài 1: Lập chương trình nhập vào số kiểu byte,in hình tích số vừa nhập model tiny stack 100h data...
 • 172
 • 81
 • 0

Bài tập môn Quản trị chiến lược đáp án

Bài tập môn Quản trị chiến lược có đáp án
... LỤC DỰ ĐOÁN ĐỀ THAY CÂU Câu 1: Anh (chị) cho biết phương án chiến lược tăng trưởng đường hội nhập điều kiện để lựa chọn phương án chiến lược trên? Nêu thí dụ thực tiễn để minh họa Chiến lược tăng ... chuỗi giá trị trình hoạch định thực chiến lược doanh nghiệp? nêu ví dụ thực tiễn để minh họa? Đáp án: - Khái niệm: Chuỗi giá trị (dây chuyền giá trị - value chain) công ty tổng hợp hoạt động liên ... - chế độ thưởng phạt rõ ràng nhằm đạt định mức đề giảm giá thành sản phẩm Chiến lược tài chính: - Nâng cao lực chuyên môn phận tài kế toán để đảm bảo tính xác kịp thời việc hạch toán kế toán...
 • 14
 • 498
 • 8

Bài tập hóa học 9 nâng cao đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )

Bài tập hóa học 9 nâng cao có đáp án (bồi dưỡng HS Giỏi )
... + H2 ( 2) 2Na + H2SO4  Na2SO4 + H2 ( 3)  Theo PT ( 1) :  Bài giải  Theo PT(1, 2): nH2 = n H2SO4 = A :98 (mol) => pt : (100-A):36 + (A : 98 ) = 2,5 Giải pt ta : A = 15,8 => A% = 15,8%  Bài tóan ... (coi nước bay không đáng k ) (Đề thi tuyển vào lớp chuyên hóa 10 trường Lê Q Đôn Tỉnh BĐ 04-0 5) Bài giải PTHH :2NaOH + FeCl2Fe(OH)2 +2NaCl 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 Cho m1 =100g => n ... Bài giải Cho a = 100g => m H2SO4 = A (gam) => n H2SO4 = A : 98 (mol) m H2O = 100 –A => nH2O = (100-A): 18  n H2 = (0,05.100 ): = 2,5 mol PTHH : 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 ( 1) Mg + H2SO4...
 • 7
 • 25,018
 • 704

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn tài chính doanh nghiệp có đáp ánbài tập môn quản trị chất lượng có đáp ánbai tap mon quan tri chat luong co dap anbài tập môn quản trị chiến lược có đáp ánbài tập môn kinh tế vi mô có đáp ánbài tập môn thị trường chứng khoán có đáp ánbài tập môn nguyên lý thống kê có đáp ánbài tập môn thị trường tài chính có đáp ánbài tập môn nguyên lý kế toán có đáp ánbài tập môn ngân hàng thương mại có đáp ánbài tập môn pháp luật đại cương có đáp ánbài tập môn quản trị sản xuất có đáp ánbài tập môn kế toán quốc tế có đáp ánbài tập môn tài chính tiền tệ có đáp ánbai tap mon tham dinh tin dung co dap anCTDT ThSy Khi tuong khi haufile đính kèmKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU KCT ThS HaiduonghocQuy định 3599 về xây dựng và phát triển ngànhQuangbadaotaoKT KH 2017 reKhoa Vật lý - Nơi giúp bạn tìm hiểu bản chất của thế giới tự nhiênThuyet minh BCTC qui 4 (HN) (Gui UBCK)Nghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soi (tt)Luận án tiến sĩ bất đẳng thức tích chập suy rộng kontorovich lebedev – fourier và ứng dụng (tt)Công nghệ sản xuất gạch tuynenĐáp án chi tiết task 1 chuẩn thi VSTEP B1.đồ án điều chế hydroxyl apatit từ vỏ hàuBài tập hình học afin và ơclitThiết kế hoạt động và báo cáo việc thực hiện trong phát triển cộng đồng.Bài luận CTXH với người nghèobao cao tai chinh quy 1 2017Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mau (tt)thiết kế hoạt động chủ đề: vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu.phần lý do chọn đề tài mẫu trong Nghiên cứu khoa học xã hộiGiáo trình hình học họa hình dùng cho sinh viên ngành kiến trúc dương thọ