GIÁO án địa 6 cả năm địa lý 6 trương hồng sơn

bộ giáo án địa 6 cực hay và chi tiết (cả năm)

bộ giáo án địa lý 6 cực hay và chi tiết (cả năm)
... gọi vòng cực bắc - Vĩ tuyến 66 03N giới hạn cuói mà ánh sáng mặt trời chi u xuông đợc bề mạt traí đất vào ngày 22 -6 vĩ tuyến gọi vòng cực nam ) - Càng hai cực số có ngày đêm dài suốt 24 h thay đổi ... đại dơng lục địa nửa cầu bắc +Lục địa :chi m 60 ,6% +Đại dơng :Chi m 39,4% -Tỉ lệ diện tích lục địa đại dơng nửa cầu nam +Lục địa chi m 19% +Đại dơng chi m 81% Bài tập - Các lục địa á, Âu, Phi, ... tuyến 60 33Bắc Nam đờng ? (Vào ngày 22 -6 ngày 22-12 vĩ độ 66 033 bắc nam có tợng ngày đêm dài suốt 24 h - Vĩ tuyến 66 033B giới hạn cuối mà ánh snág mặt trời chi u đợc xuông mặt đất nửa cầu Bắc vào...
 • 70
 • 840
 • 3

Giáo án Địa 6 - Cả năm

Giáo án Địa lý 6 - Cả năm
... TRA ĐỊA KỲ I (45 PHÚT) I-TRẮC NGHIỆM(3đ) 1-Trên đòa cầu ,nếu 20 vạch đường vó tuyến ta có đường vó tuyến ? a-90 đường b- 91 đường c-181 đường d- 60 đường 2-Hạ chí ngày ? a-22 /6 b- 22/12 c-21/3 d-23/9 ... tuyến Bắc? a-19 đường b- 15 đường c-18 đường d- 60 đường 6- Trên đòa cầu ,nếu vạch đường kinh tuyến ta có đường kinh tuyến? a-90 đường c-181 đường Bảng trả lời trắc nghiệm b-180 đường d- 60 đường Câu ... 3-Thời gian Trái` Đất quay vòng xung quanh trục bao nhiêu? a-12giờ b-24giờ c- 365 ngày d- 365 ngày 6giờ 4-Trục Trái Đất nghiêng sinh tượng ? a-.Các mùa nóng, lạnh khác b- Hiện tượng ngày đêm c-Ngày...
 • 76
 • 645
 • 3

Giáo án Địa 6 cả năm 3 cột

Giáo án Địa lý 6 cả năm 3 cột
... cng ca Trái t l 510 l 510 triu Km triu Km2 H/S quan sát kết hợp H2 ,3 SGK Quan sát H2.2 sgk Bán kính xích đạo : 63 70 Km CB -> CN:400 76 Km - Kinh tuyến: Là nhng đờng nối từ H/S trả lời đợc đờng nối ... 2:Trên địa cầu ,vĩ tuyến dài nhất? a, Vĩ tuyến 900 b, Vĩ tuyến 30 0 c, Vĩ tuyến 60 0 d, Vĩ tuyến 00 Dặn dò - Học câu hỏi cuối - Nghiên cứu trớc Tiết Bài Lớp: - 6A Tiết: Ngày dạy: Sĩ số Vắng: - 6B ... đợc quy định phơng hớng đồ - Thế Kinh độ, Vĩ độ, toạ độ địa điểm - Biết cách tìm phơng hớng, kinh độ, Vĩ độ, toạ độ địa điểm đồ địa cầu Kỹ - Rèn luyện kỹ xác địng phơng hớng Kinh độ, Vĩ...
 • 19
 • 1,546
 • 18

GIÁO ÁN ĐỊA 6 ( CẢ NĂM )

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 6 ( CẢ NĂM )
... quanh Mặt Trời III Hoạt động dạy học ổn định tổ chức 6A ( / 2 6) 6B ( /2 9) 6C ( /2 9) tính 6D( / 2 6) Kiểm tra 15 Lớp 6A đề số : Lớp 6B đề số : Lớp 6C đề số : Bài mới: * Mở bài: Sự chuyển động TĐ quanh ... Bản đồ tự nhiên nửa cầu III Hoạt động dạy học: ổn định 6A ( / 2 6) 6B ( /2 9) 6C ( /2 9) 6D( / 2 6) Kiểm tra 15phút ( Đề Đáp án theo đề nhà trờng) Bài mới: * Mở bài: Lớp vỏ Trái Đất quan trọng nơi tồn ... lớp: 6A ( / 2 6) 6B ( /2 9) 6C ( /2 9) núi; ý 6D( / 2 5) Kiểm tra cũ : Nội dung: * Mở bài: Ngoài địa hình núi ra, bề mặt Trái Đất có vô số dạng địa hình khác: Cao nguyên đồi, bình nguyên( Đồng bằng)...
 • 89
 • 607
 • 5

giáo án địa 6 cả năm

giáo án địa lý 6 cả năm
... tợng địa - Tính tỉ lệ , lựa chọn ký hiệu để thể đối tợng địa đồ HĐ4: Vai trò đồ việc dạyhọc địa 4) Tầm quan trọng đồ viềc dạy học địa ? đồ có vai trò quan trọng nh việc dạy học địa ... Bản đồ cung cấp khái niệm sách thứ 2(về địa )của HS xác vị trí , phân bố đối tợng địa , tợng địa IV) củng cố: ?Bản đồ ?Tầm quan trọng đồ học địa lý? ? vẽ đồ ? Công việc ngời vẽ đồ? V) ... vĩ độ địa điểm gì? ? Tọa độ địa điểm gì? - Kinh độ vĩ độ địa điểm số độ khoảng cách từ kinh tuyến vĩ tuyến qua địa điểm đến kinh tuyến vĩ tuyến gốc - Tọa độ địa điểm kinh độ vĩ độ địa điểm...
 • 20
 • 708
 • 0

GIÁO ÁN ĐỊA 6 CẢ NĂM CHUẨN

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 6 CẢ NĂM CHUẨN
... đt 0 168 921 866 8 đủ năm trọn chuẩn 2012-2013 14 liên hệ đt 0 168 921 866 8 đủ năm trọn chuẩn 2012-2013 15 liên hệ đt 0 168 921 866 8 đủ năm trọn chuẩn 2012-2013 16 liên hệ đt 0 168 921 866 8 đủ năm trọn chuẩn ... hệ đt 0 168 .921. 86. 68 đủ năm trọn chuẩn liên hệ đt 0 168 921 866 8 đủ năm trọn chuẩn 2012-2013 11 liên hệ đt 0 168 921 866 8 đủ năm trọn chuẩn 2012-2013 12 liên hệ đt 0 168 921 866 8 đủ năm trọn chuẩn 2012-2013 ... đt 0 168 921 866 8 đủ năm trọn chuẩn 2012-2013 18 liên hệ đt 0 168 921 866 8 đủ năm trọn chuẩn 2012-2013 19 liên hệ đt 0 168 921 866 8 đủ năm trọn chuẩn 2012-2013 20 liên hệ đt 0 168 921 866 8 đủ năm trọn chuẩn...
 • 55
 • 459
 • 1

giao an dia ly 6 ca nam

giao an dia ly 6 ca nam
... Thêi gian ngµy, Ngµy VÜ ®é Mïa 24h ®ªm 66 033'B 1 H¹ 22 /6 660 33'N §«ng 66 033'B 1 §«ng 22/12 66 33'N H¹ Cùc B 1 86 (6 th¸ng) 1 86 (6 th¸ng) H¹ Tõ 21/3- 23/9 Cùc N §«ng Cùc B 1 86 (6 th¸ng) 1 86 (6 th¸ng) ... X§ Ngµy = ®ªm Quanh n¨m ngµy = ®ªm Ngµy < ®ªm Cµng ®Õn cùc Nam ngµy 23027'N NBC Ngµy = 24h §«ng cµng ng¾n l¹i §ªm dµi tõ 66 033'N §ªm = 24h 66 033'N ®Õn cùc ®ªm =24h Nhãm3: Nªu ranh giíi ¸nh s¸ng ... ë ngµy22 /6 (H¹ chÝ) theo vÜ ®é GV treo b¶ng phơ trèng §Þa Thêi gian Ngµy VÜ ®é Mïa KÕt ln ®iĨm ngµy, ®ªm 900B Ngµy = 24h Cµng lªn vÜ ®é ngµy cµng xa 22 /6 BBC 66 33'B Ngµy = 24h HÌ Tõ 66 033'B ®Õn...
 • 82
 • 195
 • 0

Giao an dia ly 6 ca nam 2009-2010

Giao an dia ly 6 ca nam 2009-2010
... 22 -6 ngày 22-12 vĩ độ điểm ở: 66 33’ bắc nam có tượng ngày đêm dài suốt 24h) + Vĩ tuyến 66 033’B - Vĩ tuyến 66 033’B giới hạn cuối mà ánh sáng mặt trời chiếu xng mặt đất nửa cầu + Vĩ tuyến 66 033’N ... Vào ngày 22 -6 22-12 độ dài ngày đêm điểm D D’ vĩ tuyến 66 033’bắc nam Giáo án Địa lí GV Hồ Kim Qun TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ hai nửa cầu ? Vĩ tuyến 66 033’Bắc Nam đường ? - Vào ngày 22 -6 22-12 địa ... :Đồng ,Cao ngun đồi sở quan sát tranh ảnh hình vẽ -Chỉ đồ số đồng cao ngun lớn giới Việt Nam II/ Các thiết bị dạy học: -Bản Đồ tự nhiên giới Việt Nam -Tranh ảnh mơ hình lát cắt đồng cao ngun...
 • 70
 • 211
 • 0

Giáo án địa lớp 6 Cả năm

Giáo án địa lý lớp 6 Cả năm
... bng sau: V S ngy cú ngy = 24h 66 033'B 66 033'N 66 033'B 66 033'N Cc Bc Cc Nam Cc Bc Cc Nam S ngy cú ờm = 24h 0 1 86 ngy ( thỏng) 1 86 ngy ( thỏng) 1 1 86 ngy ( thỏng) 1 86 ngy ( thỏng) Mựa H ụng ụng ... viờn : Trn Th o 26 Trng PTDTNT Vnh Linh V - Nm hc 2013- 2014 cc S ngy cú ờm = 24h S ngy cú ngy = 24h Mựa 66 033'B H 66 33'N ụng 66 33'B ụng 66 33'N H Cc Bc 1 86 ngy ( thỏng) 1 86 ngy H Cc Nam ( ... ngy ờm a im D v D' v tuyn 66 033' ca na cu ntn? ? V tuyn 66 33'B v 66 33'N c gi l nhng ng gỡ? Ni dung a cc cú s ngy ờm di sut 24 gi thay i theo - Cỏc ng v tuyn 66 33'B&N l Yờu cu quan sỏt H25...
 • 98
 • 2,537
 • 0

giáo án địa lớp 6 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn

giáo án địa lý lớp 6 chuẩn kiến thức cả năm in dùng luôn
... chép đối tượng địa nhà địa làm để thể đặc điểm đối tượng địa đồ đối tượng địa lý đồ ? Ngày KH phát triển - Sử dụng ảnh hàng không, nhà Địa thu thập thông ảnh vệ tinh tin cách nào? GV: ... ĐỘ ĐỊA LÝ I/ Mục tiêu học: Kiến thức: Sau học HS cần: - Nắm qui định phương hướng đồ - Hiểu kinh độ, vĩ độ toạ địa điểm Kỹ năng: - Biết cách tìm phương hướng kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa ... MỘT TIẾT KIỂM TRA TIẾT Tiết :6 Kiến thức: Kiểm tra kiến thức chuẩn về: - Về Địa cầu , cực Bắc …, Bản đồ , tỉ lệ đồ , kinh tuyến , vĩ tuyến - Phương hướng , toạ độ địa Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ...
 • 99
 • 2,255
 • 0

Giáo án ĐỊa 6 cả năm

Giáo án ĐỊa lý 6 cả năm
... 24h 22/ 66 33'B Hạ 66 033'N Đông 22/ 66 33'B Đông 12 66 33'N Hạ Từ Cực Bắc 1 86 ngày ( Hạ 21/ Cực Nam tháng) 1 86 ngày ( tháng) Đông đến 23/ Từ Cực Bắc 1 86 ngày ( tháng) Đông 23/ Cực Nam 1 86 ngày ... có chênh lệch tháng năm Bài tập Nhiệt độ l-ợng m-a Địa điểm A Địa điểm B Tháng có nhiệt độ cao tháng nào? Tháng Tháng 12 Tháng có nhiệt độ thấp tháng nào? Tháng Tháng Những tháng có m-a nhiều ... địa phân bố Bắc bán cầu Lục địa - Âu, Lục địa Bắc Mĩ - Lục địa phân bố Nam bán cầu Lục địa Ôxtrây lia, Nam Mĩ Nam Cực 27 cầu Nam? Bài tập ? Lục địa Phi nằm đâu TĐ? ( Nằm bán cầu ) - Rìa lục địa...
 • 56
 • 159
 • 0

giáo án địa 6.cả năm

giáo án địa lý 6.cả năm
... độ địa địa điểm đồ? Bµi míi: GV: Hồng Thị Sâm Trường THCS Mỹ Trạch 25 Giáo án Địa Năm học: 2012 - 2013 Bất kỳ đồ dùng loại ngơn ngữ đặc biệt Đó hệ thống ký hiệu để biểu đối tượng địa ... để tìm hiểu địa địa phương tự bổ sung kiến thức địa cho - Sử dụng kiến thức học để giải thích số tượng địa thường xun xảy mơi trường người sống vận dụng số kiến thức kỹ địa vào sống ... 21/3 ngày 23/9 (ánh sáng Mặt trời chiếu thẳng vào đường xích đạo.) Trường THCS Mỹ Trạch 43 Giáo án Địa Năm học: 2012 - 2013 xích đạo.) - Một năm có mùa: Xn – Hạ - Thu - Vậy năm có mùa? (Xn...
 • 121
 • 361
 • 3

Giao an Dia ly 7 ca nam

Giao an Dia ly 7 ca nam
... : giúp cho HS : - Hiểu hình thức canh tác nông nghiệp : làm rẫy, thâm canh lúa nước, sản xuất theo quy mô lớn Nắm mối quan hệ canh tác lúa nước dân cư - Nâng cao kĩ phân tích ảnh địa lí lược ... Đức, Nga, Anh, Pháp, Canada phát triển hàng đầu giới : - Chuyển ý : nước đới ôn hoà có công nghiệp đại Hoa Kì, Nhật Bản, Đức, Liên cảnh quan thể ? Ta tìm hiểu tiếp Bang Nga, Anh, Pháp, Canada mục ... * Bước : cho HS xem hình 7. 1 7. 2, giới thiệu ký hiệu 20' Khí hậu : hai hướng gió mũi tên đỏ mũi tên xanh - GV xác định cho HS thấy khu vực Nam Á Đông Nam - Nam Á Đông Nam Á hai Á khu vực điển...
 • 138
 • 1,383
 • 12

bộ giáo án Địa 8 cưc hay (cả năm)

bộ giáo án Địa Lý 8 cưc hay (cả năm)
... từ duyên Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học hải vào nội địa Hoạt động Tìm hiểu đặc điểm địa hình khoáng sản Đặc điểm địa hình, khoáng sản GV treo lợc đồ địa hình khoáng sản Châu lên bảng, ... duyệt giáo án Ngày 22/09/ 20 08 Tuần - tiết Ngày soạn : 28/ 09/20 08 Ngày dạy ôn tập I Mục tiêu học Về kiến thức: - Bài ôn tập giúp học sinh nắm đợc kiến thức học châu + Về vị trí địa lý, địa hình ... huyền bí nh: Thánh Gióng Bà Chúa Kho ông Địa Những tôn giáo du nhập vào Việt Nam nh: Thiên chúa giáo, Phật giáo Nội dung học - Các tôn giáo đời khuyên răn ngời làm điều thiện, tránh điều ác -...
 • 165
 • 573
 • 3

Xem thêm