Địa hình bề mặt trái đất(tiếp) địa lý 6 nguyễn phương bắc

Địa lớp 6 - ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT docx

Địa lý lớp 6 - ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT docx
... thung lũng cạn - Học sinh lên bảng mô tả núi himalaya Địa hình cáctơ Chuyển ý hang động: Hoạt động * Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức + Địa hình cáctơ loại địa hình gì? TL: Địa hình núi đá ... tả hai hình này? TL: 4.4 Củng cố luỵên tập: 4’ - Hướng dẫn làm tập đồ + Như núi độ cao núi? - Núi dạng địa hình nhô cao trên mặt đất từ 500 m trở lên - Núi gồm phận: Đỉnh, sườn chân núi - Từ độ ... loại địa hình gì? TL: Địa hình núi đá vôi bắt nguồn từ châuÂu - Địa hình núi đá vôi + Địa hình núi đá vôi thể thường gọi địa nào? hình cáctơ với nhiều hang TL: Ngọn núi thường lởm chởm, sắc nhọn,...
 • 5
 • 340
 • 0

Địa lớp 6 - ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tt) pot

Địa lý lớp 6 - ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tt) pot
... Bình nguyên: * Sử dụng mô hình khai thác kiến thức - Quan sát mô hình địa hình + Bình nguyên dạng địa nào? - Bình nguyên dạng địa TL: hình thấp độ cao < 200 m + Bề mặt bình nguyên nào? TL: Tương ... đồi vùng đồi trung du VN VN - Đọc đọc thêm 4.4 Củng cố luỵên tập: 4’ - Hướng dẫn làm tập đồ + Bình nguyên dạng địa nào? - Bình nguyên dạng địa hình thấp độ cao < 200 m - Có loại đồng bồi tụ bào ... kiến thức ghi bảng ** Nêu khác bình nguyên cao nguyên? TL: - Giống nhau: Tương đối phẳng - Cao nguyên dạng địa rộng lớn hình tương đối - Khác nhau: Đồng có độ cao < phẳng sườn dốc độ cao tuyệt...
 • 5
 • 576
 • 0

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tt) pot

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tt) pot
... Bình nguyên: * Sử dụng mô hình khai thác kiến thức - Quan sát mô hình địa hình + Bình nguyên dạng địa nào? - Bình nguyên dạng địa hình thấp độ cao < TL: 200 m + Bề mặt bình nguyên nào? TL: Tương ... tập: 4’ - Hướng dẫn làm tập đồ + Bình nguyên dạng địa nào? - Bình nguyên dạng địa hình thấp độ cao < 200 m - Có loại đồng bồi tụ bào mòn + Chọn ý đúng: Cao nguyên dạng địa hình có độ cao t : ... nghiệp Cao nguyên: Chuyển ý Hoạt động * Hoạt động nhóm - Giáo viên cho quan sát mô hình địa hình - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến...
 • 5
 • 532
 • 0

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. pptx

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. pptx
... himalaya - Địa hình núi đá vôi Chuyển ý thường gọi Hoạt động địa hình cáctơ với * Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến nhiều hang động đẹp thức + Địa hình cáctơ loại địa hình gì? TL: Địa hình núi ... biệt núi? TL: - Quan sát H 35a + Hãy mô tả hình này? TL: Núi tr : Đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu Địa hình cáctơ - Quan sát H 35b Hãy mô tả hình này? hang động: TL: - Núi gi : Đỉnh tròn, ... Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng * Nhóm 1: Dạng địa hình nhô cao trrên - Núi dạng địa hình BMĐ gì? nhô cao trên mặt...
 • 7
 • 323
 • 0

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. ppt

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT. ppt
... TIẾN TRÌNH: 4.1 Ổn định lớp: 1’ 4.2 Ktbc: không 4.3 Bài mới: 37’ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ Giới thiệu Hoạt động 1 Tác động nội * Phương pháp hoạt động nhóm lực ngoại lực? - Giáo viên ... sâu đáy địa dương 11.000 m * Nhóm 2: Nguyên nhân tọa thành địa vậy? TL: Do nội lực ngoại lực * Nhóm 3: Hai lực sinh từ đâu? - Nội lực sinh từ bên lòng TĐ, ngoại lực sinh từ TL: - Nội lực sinh ... động đất - Ngoại lực – xâm thực phong hóa + Vd tác động ngoại lực địa hình BMTĐ? xẩy đồng thời TL: Gió thổi cát thành đụn Núi lửa động + Nếu nội lực có tốc độ nâng cao địa đất: hình mạnh ngoại...
 • 7
 • 468
 • 0

Giáo án Địa lớp 10: TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT(tiếp theo) doc

Giáo án Địa Lý lớp 10: TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT(tiếp theo) doc
... mòn Mài mòn b.Thổi mòn -Tác động xâm thực gió c Mài mòn: -Diễn chậm ,chủ yếu bề mặt đất ,đá -Do tác động nước chảy tràn sườn dốc ,sống biển *Bóc mòn : -Tác động ngoạilực làm chuyển dời sản ... III Hoạt động dạy học * Mở : bề mặt trái đất gồ ghề ,nơi cao ,nơi thấp đâu? Hoạt động GV + Hs Nội dung 2.Qúa trình bóc mòn a, Xâm thực : -Làm chuyển dời sản phẩm Hoạt động 1:Cặp đá bị ... phong hoá -Bóc mòn ? -Do tác động nước chảy -Bóc mòn phong hoá có ,sóng quan hệ không ? biển ,gió với tốc độ nhanh -Phân biệt hình thức bóc ,sâu mòn : Xâm thực -Địa hình bị biến dạng (giảm độ...
 • 4
 • 603
 • 1

Giáo án Địa lớp 10: TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT potx

Giáo án Địa Lý lớp 10: TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT potx
... chảy,sóng biển Hoạt động 2:cặp II Tác động ngoại lực Cho ví dụ cụ thể tác động Thông qua trình ngoại nước, gió,sóng biển làm biến lực đổi địa hình bề mặt trái đất 1.Quá trình phong hoá : *Khái ... Ngoại lực : Hoạt động 1:cả lớp -Ngoại lực ? + Là lực sinh từ bên -Nguyên nhân sinh ngoại Trái Đất lực ? + Nguyên nhân : chủ yếu nguồn lượng xạ mặt trời ,gió mưa ,nứoc chảy,sóng biển Hoạt động ... - Hình vẽ ,tranh ảnh phong hoá ,xâm thực nước chảy ,bồi tụ - Bản đồ tự nhiên giới III Hoạt động dạy học * Mở : bề mặt trái đất gồ ghề ,nơi cao ,nơi thấp đâu? Hoạt động GV + Hs Nội dung I Ngoại...
 • 5
 • 839
 • 0

Giáo án Địa lớp 10: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT ppt

Giáo án Địa Lý lớp 10: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT ppt
... mô II Tác động nội lực : tả động đất ,núi lửa Thông qua vận động kiến -Gv :Quá trình tác đọng tạo ,động đất, núi lửa nội lực đến địa hình bề mặt trái đất thông qua vận động kiến 1.Vận động theo ... * Mở :Trái đất có dạng hình cầu song thực tế bề mặt Trái đất có nơi nhô lên có nơi hạ xuống ,nơi lục địa ,nơi đại dương Nguyên nhân làm cho bề mặt trái đất biến đổi ? * Bài Hoạt động GV + ... GV + Hs Hđ 1: Nội dung I Nội lực : + Gv vẽ hính chuyển động - Là lực sinh từ bên dòng đối lưu Trái đất + Hs đọc SGK => khái niệm - Nguyên nhân sinh nội lực nội lực ,nguyên nhân hình :Là nguồn...
 • 5
 • 1,106
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Địa hình bề mặt trái đất doc

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Địa hình bề mặt trái đất doc
... : Núi lửa động đất tượng ? Nêu tác hại chúng? ĐỊA LÍ LỚP `` Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1.Núi độ cao núi: a Núi `` Kết hợp quan sát hình kênh chữ SGK, cho biết: Núi dạng địa nào? Đỉnh Sườn ... 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi Núi già, núi trẻ THẢO LUẬN THEO NHĨM (4 PHÚT) Kết hợp quan sát hình 35 kênh chữ SGK So sánh khác núi trẻ núi già: - Thời gian hình thành núi - Hình ... gian hình thành Vài chục triệu năm Hàng trăm triệu năm Cao nhọn Thấp tròn Thoải Rộng nông Hình thái: Đỉnh Sườn Dốc Hẹp sâu Núi An-đet Núi trẻ Núi Xcan-đi-na-vi Núi già Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI...
 • 29
 • 567
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa lý: HHiaj hình bề mặt trái đất pdf

Giáo án điện tử môn Địa lý: HHiaj hình bề mặt trái đất pdf
... : Núi lửa động đất tượng ? Nêu tác hại chúng? ĐỊA LÍ LỚP `` Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 1.Núi độ cao núi: a Núi `` Kết hợp quan sát hình kênh chữ SGK, cho biết: Núi dạng địa nào? Đỉnh Sườn ... 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi Núi già, núi trẻ THẢO LUẬN THEO NHĨM (4 PHÚT) Kết hợp quan sát hình 35 kênh chữ SGK So sánh khác núi trẻ núi già: - Thời gian hình thành núi - Hình ... Xcan-đi-na-vi Núi già Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi Núi già, núi trẻ Đòa hình cácxtơ hang động Núi đá vơi Hang động thạch nhũ Quan sát ảnh trên, cho biết: Đặc điểm địa hình núi đá vơi (đỉnh...
 • 29
 • 120
 • 0

bài giảng địa 6 bài 12 tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất

bài giảng địa lý 6 bài 12 tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất
... Tit 14: BI 12 : Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc vic hỡnh thnh a hỡnh b mt trỏi t Trờn 300m 3000m 2000m 1000m 500m 200m 0m 100m 500m 1000m 2000m Sõu hn 2000m BN T NHIấN TH GII Tit 14 : BI 12 :Tỏc ng ... cú nhn xột gỡ v ni lc v ngoi lc? Tit 14 : BI 12 :Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc vic hỡnh thnh a hỡnh b mt trỏi t 1.Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc a, Ni lc: 120 b, Ngoi lc: Nỳi la v ng t 100 80 Tho lun ... -Cu to bờn ca nỳi la - Nỳi la phun cú tỏc hi gỡ ? 60 40 20 Nhúm : Da vo H33 v SGK Trỡnh by : -ng t l gỡ ? -ng t gõy tỏc hi nh th no ? Tit 14 : BI 12 :Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc vic hỡnh thnh a hỡnh...
 • 22
 • 798
 • 0

bài giảng địa 6 bài 13 địa hình bề mặt trái đất

bài giảng địa lý 6 bài 13 địa hình bề mặt trái đất
... THỌ CAO NGUYÊN DI LINH Tiết 15 - Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi: a Núi: * Núi dạng địa bề mặt Trái Đất? - Là dạng địa hình nhô cao bề mặt Trái Đất, 500m so mực nước biển * Núi ... già Tiết 15 - Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi: Núi già núi trẻ: Địa hình Cácxtơ hang động: Địa hình cacxtơ dạng -Quan gì? địa hình sát mô tả địa hình núi đá vôi - Địa hình - Sườnnúi ... thấp? Tiết 15 - Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi: a Núi: - Phân loại núi theo độ cao: núi thấp , núi trung bình , núi cao Tiết 15 - Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi:...
 • 34
 • 1,057
 • 0

Xem thêm