Biển và đại dương địa lý 6 nguyễn phương bắc

Địa 6-Tiết 30-Biển đại dương

Địa lý 6-Tiết 30-Biển và đại dương
... xác định đại dương trái đất? Bắc Băng Dương Thái bình dương Đại Tây Dư ơng Thái bình dương ấn Độ Dương Thứ 5, ngày 19 tháng năm 2007 Tiết 30: Bài 24 Biển đại dương Độ muối nước biển đại dương - ... Biển đại dương Độ muối nước biển đại dương - Độ muối trung bình nước biển đại dương 35%o Sự vận động nước biển đại dương a, Sóng biển Thứ 5, ngày 19 tháng năm 2007 Tiết 30: Bài 24 Biển đại dương ... muối trung bình nước biển đại dương 35%o Thứ 5, ngày 19 tháng năm 2007 Tiết 30: Bài 24 Biển đại dương Độ muối nước biển đại dương - Độ muối trung bình nước biển đại dương 35%o Thứ 5, ngày 19...
 • 16
 • 795
 • 0

Địa lớp 6 - BIỂN ĐẠI DƯƠNG doc

Địa lý lớp 6 - BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG doc
... nước biển + Ban đầu nước biển từ đâu mà có? Tại đại dương: nước biển cạn? TL: Các biển thông với - Xác định đại dương đồ - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động - Độ muối trung bình nước biển ... dụng đồ khai thác kiến thức Dòng biển: - Giáo viên: Trong biển đại dương vận động sóng có dòng nước dòng sông trrên lục địa gọi dòng biển - Dòng biển chuyển + Dòng biển gì? Nguyên nhân sinh dòng ... sao? TL: - 32% lượng mưa trung bình nước ta lớn Chuyển ý Sự vận động nước Hoạt động biển đại dương: ** Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức a Sóng biển: - Quan sát H 61 hiện tượng sóng biển +...
 • 9
 • 492
 • 0

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : BIỂN ĐẠI DƯƠNG pdf

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG pdf
... nước biển từ đâu mà có? Tại biển đại dương: nước biển cạn? TL: Các biển thông với - Xác định đại dương đồ - Độ muối trung bình nước biển 35% - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện ... động biển đại dương ** Sử dụng đồ khai thác kiến thức - Giáo viên: Trong biển đại dương vận động sóng có dòng nước dòng sông trrên lục địa gọi dòng biển + Dòng biển gì? Nguyên nhân sinh dòng biển? ... Hoạt động đại a Sóng biển: ** Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức - Quan sát H 61 hiện tượng sóng biển + Bằng kiến thức thực tế em mô tả tượng sóng biển? TL: Học sinh mô tả - Giáo viên: Khi ta...
 • 10
 • 2,171
 • 2

Các nguyên của dòng chảy chất lỏng sóng mặt trong sông, cửa sông, biển đại dương - Chương 6 pdf

Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương - Chương 6 pdf
... (6. 4. 16) (6. 4.17) Những phương trình (6. 4. 16) (6. 4.17) cho hình 6. 9 Hình 6. 9 Hằng số tích phân dòng chảy trơn nhám thuỷ lực Thay phương trình (6. 4. 16) vào phương trình (6. 4.15) dẫn đến dòng chảy ... = (0,0542 x 0,001)/1 0 -6 = 5,4 (chế độ độ) 6. 6 Dòng chảy phân giới phân giới 6. 6.1 Vận tốc lan truyền sóng nguyên tố Có thể xác định vận tốc c sóng nguyên tố đơn mặt chất lỏng việc áp dụng phương ... cho chương này, đưa phân bố vận tốc dòng chảy phân tầng dòng chảy rối 6. 2 Các lực chất lỏng ứng suất trượt Những lực tác động lên phần tử chất lỏng đơn vị bề rộng x dòng ổn định cho hình 6. 2 Các...
 • 27
 • 256
 • 0

Tích hợp môn hóa, sử, lý, sinh vào dạy môn địa lí lớp 6 bài 24 biển đại dương

Tích hợp môn hóa, sử, lý, sinh vào dạy môn địa lí lớp 6 bài 24 biển và đại dương
... thoại: 0 167 89992 36 Email: phucduc07@yahoo.com BÀI DỰ THI "DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP" 1.Tên hồ sơ dạy học: Tích hợp môn Hóa, Sử, Lý, Sinh vào dạy môn Địa lớp -Bài 24: " Biển đại dương" 2.Mục ... Địa 6, Sử 6, 6, 7, Hóa 8, Sinh -Bản đồ tự nhiên giới, tranh ảnh sóng, thủy triều 6. Tiến trình dạy học: Tiết 30 .Bài 24: Biển đại dương I.Mục tiêu 1.Kiến thức: -Biết độ muối nước biển, đại ... biển, đại dương GV: Đúng vậy, 3/4 diện tích trái đất biển đại dương nên nguồn cung cấp muối vô tận cho người ? Tại biển, đại dương có muối Độ muối biển, đại dương có giống không? Nước biển, đại...
 • 14
 • 237
 • 0

Địa lớp 6 biển đại dương

Địa lý lớp 6  biển và đại dương
... THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Giới thiệu Hoạt động ** Sử dụng đồ khai thác kiến thức Độ muối nước biển + Ban đầu nước biển từ đâu mà có? Tại đại dương: nước biển cạn? TL: Các biển thông với - Xác định đại ... động nước Hoạt động biển đại dương: ** Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức a Sóng biển: - Quan sát H 61 hiện tượng sóng biển + Bằng kiến thức thực tế em mô tả tượng sóng biển? TL: Học sinh mô ... dụng đồ khai thác kiến thức Dòng biển: - Giáo viên: Trong biển đại dương vận động sóng có dòng nước dòng sông trrên lục địa gọi dòng biển - Dòng biển chuyển + Dòng biển gì? Nguyên nhân sinh dòng...
 • 7
 • 54
 • 0

Các nguyên của dòng chảy chất lỏng sóng mặt trong sông, cửa sông, biển đại dương - Chương mở đầu ppt

Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương - Chương mở đầu ppt
... giảng năm dòng chảy chất lỏng sóng mặt cho nhà địa tự nhiên Trường đại học Utrecht Hà Lan Quyển sách chủ yếu đề cập đến nguyên học chất lỏng sông, cửa sông, biển đại dương Những chương 2, ... sách Các nguyên dòng chảy chất lỏng sóng mặt sông, cửa sông, biển đại dương ông biên soạn làm giáo trình giảng dạy năm Trường đại học Utrecht Nhà xuất AQUA ấn hành lần vào năm 1989, tái vào ... dòng chảy lớp biên sức cản dòng chảy, dòng thế, dòng thay đổi chậm nhanh, dòng chảy cong lực sinh dòng chảy Phần mô tả chi tiết tượng sóng dài sóng tiến, sóng đứng, sóng tịnh tiến, sóng lũ, sóng...
 • 14
 • 289
 • 1

Các nguyên của dòng chảy chất lỏng sóng mặt trong sông, cửa sông, biển đại dương - Chương 1 pptx

Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương - Chương 1 pptx
... Navier (17 8 5 -1 836), Cauchy (17 8 9 -1 857), Poisson (17 811 840), Saint-Venant Boussinesq (18 4 2 -1 929) Pháp; Stokes (18 1 9 -1 903), huân tước Rayleigh (18 4 2 -1 919 ) Lamb (18 4 9 -1 934) Anh; Helmholtz (18 2 1- 1 894) ... Weisbach (18 0 6 -1 8 71) mở rộng ứng dụng dòng chảy ống; người Pháp Saint-Venant (17 9 7 -1 886) đóng góp cho thuỷ lực kênh hở; người Pháp Dupuit (18 0 4 -1 866), Bresse (18 2 2 -1 883), Bazin (18 2 919 17) người Ai-len ... sức cản dòng chảy; anh em người Đức Ernst (17 9 5 -1 878) Wilhelm Weber (18 0 1- 1 8 91) đạo kiểm chứng chuyển động sóng; kỹ sư người Pháp Burdin (17 9 0 -1 873), Fourneyman (18 0 2 -1 867), Coriolis (17 9 2 -1 843)...
 • 6
 • 268
 • 0

Các nguyên của dòng chảy chất lỏng sóng mặt trong sông, cửa sông, biển đại dương - Chương 2 docx

Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương - Chương 2 docx
... chất lỏng: = g (2 2 .2) Nói cách chặt chẽ, trọng lượng riêng thuộc tính thật chất lỏng, phụ thuộc vào gia tốc trọng trường địa phương 21 Hình 2. 1 Mật độ chất lỏng gần điểm 2. 3 Tính nhớt Một chất ... (2. 3.1) thể tính thuận nghịch độ dốc profil vận tốc hình 2. 2 Đối với chất lỏng nhớt vận tốc nhỏ, chất lỏng chảy lớp song song, loại dòng chảy ứng suất trượt giá trị z là: 22 dU dz (2. 3 .2) ... gian mà chất lỏng bị trượt; chất lỏng mà với ứng suất trượt không phụ thuộc vào mức độ trượt, mà vào thời gian chất lỏng bị trượt vào lịch sử trước nó; chất lỏng nhớt - đàn hồi thể đặc trưng chất...
 • 9
 • 189
 • 0

Các nguyên của dòng chảy chất lỏng sóng mặt trong sông, cửa sông, biển đại dương - Chương 3 pot

Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương - Chương 3 pot
... thẳng đứng (xem hình 3. 3) Thành phần thẳng đứng trọng lượng chất lỏng bề mặt đặt vào trọng tâm chất lỏng (xem hình 3. 3) Hình 3. 3 Các lực thủy tĩnh tác động lên mặt cong 3. 5 Độ 31 Lực hợp lực lực ... +gxyz (3. 3.4) p /z = - g (3. 3.5) hay Lấy tích phân cho ta áp suất thủy tĩnh p trọng trường: p = - gz + C (3. 3.6) Khi chất lỏng mặt tự do, áp suất áp suất khí pa, dẫn đến: p = p a - gz (3. 3.7) ... chìm trọng lượng chất lỏng bị chiếm chỗ (định luật Acsimet) Trong hình 3. 4, lực thẳng đứng lên mặt trọng lượng chất lỏng bề mặt đó, lên mặt đáy chất lỏng bề mặt đó, chí dù chất lỏng không chiếm...
 • 5
 • 165
 • 0

Các nguyên của dòng chảy chất lỏng sóng mặt trong sông, cửa sông, biển đại dương - Chương 4 pdf

Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương - Chương 4 pdf
... góc Đường dòng đặc biệt đường dòng phân chia, tách hai miền dòng chảy (ví dụ, dòng dòng hoàn lưu nghịch) Dòng nguyên tố phần tử dòng chảy bao bọc đường dòng chất lỏng qua biên dòng nguyên tố ... (xem hình 4. 3) Hình 4. 3 Dòng nguyên tố 4. 3 Hàm dòng Trong dòng chảy hai chiều phương trình đường dòng mô tả hàm dòng Giá trị không đổi dọc theo đường dòng Những giá trị khác định đường dòng khác ... quan đến hàm dòng sau: U = -/ y V = /x d (4. 3.1) (4. 3.2) dx dy x y (4. 3.3) Vì = (x,y), vi phân toàn phần dẫn đến: d = Vdx- Udy 34 (4. 3 .4) Hàm dòng không đổi d = 0, kết V dx - Udy = Biểu...
 • 7
 • 181
 • 0

Các nguyên của dòng chảy chất lỏng sóng mặt trong sông, cửa sông, biển đại dương - Chương 7 ppt

Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương - Chương 7 ppt
... Đập chảy sâu Có thể phân biệt hai trạng thái: dòng phân giới (hình 7. 7.6) dòng phân giới (hình 7. 7 .7) hạ lưu đập tràn trường hợp độ dốc vừa phải Hình 7. 7.6 Đập chảy sâu (dốc vừa phải) Hình 7. 7.6 ... 2 ,75 m = h1/he = 2 ,75 /2,35 = 1, 17 h 0-1 = 1/2(h0 + h1) = 2,8 m 01 = + 0, 470 = + 0,525 C = 18log(12 x 2,8/0,05) = 50,9 m0,5/s C ib 0. 974 g x1 = + 2,35/1 0-4 [(1, 17 - 1,21) - 0, 974 (0,525 - 0, 470 )] ... 0, 373 0,40 0,4 07 0,94 1,403 1,03 1,060 1,35 0,335 0,50 0,5 17 0,95 1,4 67 1,04 0, 970 1,40 0,304 0,60 0,6 37 0,96 1,545 1,05 0,896 1,50 0,2 57 0,65 0 ,70 3 0, 97 1,644 1,06 0,838 1,60 0,218 0 ,70 0 ,77 6...
 • 46
 • 184
 • 0

Các nguyên của dòng chảy chất lỏng sóng mặt trong sông, cửa sông, biển đại dương - Chương 8 docx

Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương - Chương 8 docx
... (hình 8. 34 8. 35) 185 Hình 8. 36 Hình ê-líp dòng chảy với vectơ theo Hướng dòng chảy theo định nghĩa hướng mà dòng chảy đến (hợp góc với phía Bắc) Như vậy, hướng dòng chảy 90o có nghĩa dòng chảy ... 12,66 19,2 Mặt trăng - mặt trời, bán nhật K2 11,97 12,7 Mặt trăng - mặt trời, toàn nhật K1 23,93 58, 4 Mặt trăng chính, toàn nhật O1 25 ,82 41,5 Mặt trời chính, toàn nhật P1 24,07 19,4 Trong nước ... phát sinh sóng triều bắt nguồn từ đại dương Khi sóng dài từ đại dương tiếp cận biển thềm lục địa, phần truyền thềm lục địa phần phản xạ ngược lại đại dương (xem Mục 8. 3.2) Hướng lan truyền sóng thay...
 • 71
 • 247
 • 0

Các nguyên của dòng chảy chất lỏng sóng mặt trong sông, cửa sông, biển đại dương - Chương 9 pps

Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương - Chương 9 pps
... vận tốc lan truyền sóng tương đối so với dòng chảy (= c0 - v cos ) Tr = chu kỳ sóng tương đối so với dòng chảy ( = /Tr) L ' = bước sóng mặt dòng chảy k' = số sóng mặt dòng chảy (= /L ') Có ... K s H1 (9. 7.12) với L ' = bước sóng mặt dòng chảy Phương trình (9. 7.12) cho ta tăng độ cao sóng sóng gặp dòng chảy ngược hướng Trong mục 9. 3.2 bước sóng giảm trường hợp gặp dòng chảy ngược ... hợp dòng chảy ngược hướng, vận tốc pha bước sóng giảm độ cao sóng tăng Hình 9. 31 Khúc xạ sóng mặt dòng chảy Năng lượng sóng tập trung nơi vận tốc dòng chảy lớn (hình 9. 31) Trong trường hợp dòng...
 • 84
 • 208
 • 0

Các nguyên của dòng chảy chất lỏng sóng mặt trong sông, cửa sông, biển đại dương - Phụ lục pot

Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương - Phụ lục pot
... sin = ei cos - i sin = e-i Từ dẫn đến: cos 308 e i e i sin e i e i 2i Phụ lục C: Rối Mở đầu Hầu hết dòng chảy tự nhiên rối Mỗi người quan sát dòng chảy dòng sông, thấy tượng rối tăng ... định dòng chảy Dòng chảy phân tầng ống trở thành rối số Reynolds ( U D/) vào khoảng 2000, cẩn trọng để tránh phát sinh bất ổn định thúc đẩy hình thành xoáy lớn Rối tự trì mà phụ thuộc vào dòng chảy ... định (dòng tia, dòng rẽ sau vật cản, dòng lớp xáo trộn, xem hình 1) - rối tường phát sinh trượt dọc tường biên cố định (dòng lớp biên ,dòng 309 tia dọc tường, xem hình 1) Hình Các loại dòng chảy...
 • 37
 • 190
 • 0

Xem thêm