bien va dai duong dia ly 6 địa lý 6 đào duy xuân

Địa 6-Tiết 30-Biển đại dương

Địa lý 6-Tiết 30-Biển và đại dương
... xác định đại dương trái đất? Bắc Băng Dương Thái bình dương Đại Tây Dư ơng Thái bình dương ấn Độ Dương Thứ 5, ngày 19 tháng năm 2007 Tiết 30: Bài 24 Biển đại dương Độ muối nước biển đại dương - ... Biển đại dương Độ muối nước biển đại dương - Độ muối trung bình nước biển đại dương 35%o Sự vận động nước biển đại dương a, Sóng biển Thứ 5, ngày 19 tháng năm 2007 Tiết 30: Bài 24 Biển đại dương ... muối trung bình nước biển đại dương 35%o Thứ 5, ngày 19 tháng năm 2007 Tiết 30: Bài 24 Biển đại dương Độ muối nước biển đại dương - Độ muối trung bình nước biển đại dương 35%o Thứ 5, ngày 19...
 • 16
 • 784
 • 0

Địa lớp 6 - BIỂN ĐẠI DƯƠNG doc

Địa lý lớp 6 - BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG doc
... nước biển + Ban đầu nước biển từ đâu mà có? Tại đại dương: nước biển cạn? TL: Các biển thông với - Xác định đại dương đồ - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động - Độ muối trung bình nước biển ... dụng đồ khai thác kiến thức Dòng biển: - Giáo viên: Trong biển đại dương vận động sóng có dòng nước dòng sông trrên lục địa gọi dòng biển - Dòng biển chuyển + Dòng biển gì? Nguyên nhân sinh dòng ... sao? TL: - 32% lượng mưa trung bình nước ta lớn Chuyển ý Sự vận động nước Hoạt động biển đại dương: ** Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức a Sóng biển: - Quan sát H 61 hiện tượng sóng biển +...
 • 9
 • 486
 • 0

Giáo án Địa lớp 6 : Tên bài dạy : BIỂN ĐẠI DƯƠNG pdf

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG pdf
... nước biển từ đâu mà có? Tại biển đại dương: nước biển cạn? TL: Các biển thông với - Xác định đại dương đồ - Độ muối trung bình nước biển 35% - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện ... động biển đại dương ** Sử dụng đồ khai thác kiến thức - Giáo viên: Trong biển đại dương vận động sóng có dòng nước dòng sông trrên lục địa gọi dòng biển + Dòng biển gì? Nguyên nhân sinh dòng biển? ... Hoạt động đại a Sóng biển: ** Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức - Quan sát H 61 hiện tượng sóng biển + Bằng kiến thức thực tế em mô tả tượng sóng biển? TL: Học sinh mô tả - Giáo viên: Khi ta...
 • 10
 • 2,145
 • 2

Tích hợp môn hóa, sử, lý, sinh vào dạy môn địa lí lớp 6 bài 24 biển đại dương

Tích hợp môn hóa, sử, lý, sinh vào dạy môn địa lí lớp 6 bài 24 biển và đại dương
... thoại: 0 167 89992 36 Email: phucduc07@yahoo.com BÀI DỰ THI "DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP" 1.Tên hồ sơ dạy học: Tích hợp môn Hóa, Sử, Lý, Sinh vào dạy môn Địa lớp -Bài 24: " Biển đại dương" 2.Mục ... Địa 6, Sử 6, 6, 7, Hóa 8, Sinh -Bản đồ tự nhiên giới, tranh ảnh sóng, thủy triều 6. Tiến trình dạy học: Tiết 30 .Bài 24: Biển đại dương I.Mục tiêu 1.Kiến thức: -Biết độ muối nước biển, đại ... biển, đại dương GV: Đúng vậy, 3/4 diện tích trái đất biển đại dương nên nguồn cung cấp muối vô tận cho người ? Tại biển, đại dương có muối Độ muối biển, đại dương có giống không? Nước biển, đại...
 • 14
 • 223
 • 0

Địa lớp 6 biển đại dương

Địa lý lớp 6  biển và đại dương
... THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Giới thiệu Hoạt động ** Sử dụng đồ khai thác kiến thức Độ muối nước biển + Ban đầu nước biển từ đâu mà có? Tại đại dương: nước biển cạn? TL: Các biển thông với - Xác định đại ... động nước Hoạt động biển đại dương: ** Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến thức a Sóng biển: - Quan sát H 61 hiện tượng sóng biển + Bằng kiến thức thực tế em mô tả tượng sóng biển? TL: Học sinh mô ... dụng đồ khai thác kiến thức Dòng biển: - Giáo viên: Trong biển đại dương vận động sóng có dòng nước dòng sông trrên lục địa gọi dòng biển - Dòng biển chuyển + Dòng biển gì? Nguyên nhân sinh dòng...
 • 7
 • 51
 • 0

Bài 25 Địa 6 Biển đại dương

Bài 25 Địa 6 Biển và đại dương
... nước biển đại dương a Sóng Tiết 30, Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Độ muối nước biển đại dương Sự vận nước biển đại dương a Sóng - Là hình thức dao động chỗ nước biển đại dương Mô hình dao động sóng biển ... hay nhỏ Biển Chết có độ muối cao gấp lần biển đại dương khác Biển Đỏ Biển Ban-tích Hãy xác định biển Ban –tích Biển Đỏ lược đồ? Tiết 30, Bài 24: BIỂN VÀ ĐỊA DƯƠNG Độ muối nước biển đại dương Sự ... sóng biển Tiết 30, Bài 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Độ muối nước biển đại dương Sự vận nước biển đại dương a Sóng - Là hình thức dao động chỗ nước biển đại dương - Nguyên nhân: sinh sóng biển chủ yếu gió...
 • 29
 • 2,038
 • 0

NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA ĐỊA TỰ NHIÊN BIỂN ĐẠI DƯƠNG

NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG
... tích xấp xỉ 1/3 đại dương Kết luận gần giống quan điểm địa tự nhiên biển địa tự nhiên lục địa VD: tính phân đới thẳng đứng: theo độ cao với lục địa theo độ sâu với đại dương Đặc tính quan ... phần) Vỏ địa a Đại dương b Lục địa Quy n cảnh quan a Cảnh quan đại dương b Cảnh quan lục địa Thạch a Sinh b Thuỷ c Khí Sơ đồ phân loại địa hệ lớn bề mặt Trái Đất Tính thống địa hệ VỎ ĐẠI DƯƠNG ... Tầng nước Sinh đại dương Khí Tâm bão Biển Trầm tích đại dương Đại dương Ảnh hưởng điều kiện Trái Đất đến trình đại dương Hành Ảnh hưởng điều kiện Trái Đất đến trình đại dương Bức Đại dương giới hệ...
 • 28
 • 240
 • 0

Slide Địa 6 bài 24 Biển Đại dương _ P.T Cúc

Slide Địa 6 bài 24 Biển và Đại dương _ P.T Cúc
... 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Độ muối nước biển đại dương Tiết 30 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Lược đồ châu lục đại dương Thế giới Tiết 30 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Độ muối nước biển đại dương - Nước biển đại dương ... nước biển đại dương a Sóng Nước biển có vận động: - Sóng - Thủy triều - Dòng biển Tiết 30 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Tiết 30 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Độ muối nước biển đại dương - Nước biển đại dương ... sóng thần Tiết 30 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Hậu sau trận Sóng thần qua Tiết 30 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Tiết 30 24: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG Độ muối nước biển đại dương Sự vận động nước biển đại dương a Sóng -...
 • 36
 • 169
 • 0

Slide Địa 6 Bài 24 BIỂN ĐẠI DƯƠNG _Thu Hương

Slide Địa 6 Bài 24 BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG _Thu Hương
... TIẾP TỤC XEM LẠI Biển Đông (33 ‰) Độ muối nước biển đại dương - Độ muối biển đại dương không giống Độ muối biển đại dương phụ thuộc vào yếu tố nào? Độ muối biển đại dương phụ thuộc vào yếu tố A) ... LẠI Độ muối nước biển đại dương muối động nước - ĐộSự vận biển biển đại dương: đại dương phụ thuộc vào: lượng mưa, mật độ sông ngòi đổ biển, độ bốc Những vận động nước biển đại dương là: A) Sóng ... NỘI DUNG BÀI HỌC Độ muối nước biển đại dương Sự vận động nước biển đại dương Độ muối nước biển đại dương 1000g nước biển 35 g muối Độ muối trung bình biển đại dương 35 ‰ Đúng hay sai A) Đúng...
 • 76
 • 179
 • 0

Đề tài: Các quá trình địa chất của biển đại dương

Đề tài: Các quá trình địa chất của biển và đại dương
... thuyết trình gồm: I Khái quát II Địa hình dáy đại dương III Thành phần hóa học nước biển IV Tính chất vật lý nước biển V Đời sống biển VI Sự vận động nước biển VII Các trình phá hủy VIII Quá trình ... chuyển IX Quá trình trầm tích biển đại dương Khái quát -Biển vùng nước mặn rộng lớn nối liền đại dương hồ lớn chứa nước mặn mà dường thông đại dương cách tự nhiên như: biển Caspi, biển Chết Thuật ... lục địa •Bao gồm: thềm lục địa, sườn lục địa, rãnh đại dương, phía rãnh đại dương đáy đại dương •Phân bố hầu hết bờ biển bao quanh Thái Bình Dương ( ngoại trừ bờ biển Bắc Mỹ) số nơi Đại Tây Dương, ...
 • 57
 • 555
 • 0

Tac dung dia chat cua bien va dai duong

Tac dung dia chat cua bien va dai duong
... thực vật 25.000 chủ yếu tảo Sinh vật trôi (plancton) gồm động vật đơn bào, trùng lỗ, tảo tia, tảo diatome Chúng dic huyển theo dòng nước sóng Chuyển động nước biển Có nhiều gốc gây chuyển động...
 • 36
 • 747
 • 4

Các quá trình địa chất của biển đại dương

Các quá trình địa chất của biển và đại dương
... đại dương .quá trình động đất diễn dọc sống núi đại dương ,các máng biển sâu 2 -Quá trình ngoại sinh    Trong nước biển đại dương chứa lượng lớn sản phẩm vụn vô kích thước khác hợp chất hóa học ... vỏ đại dương hút chìm rìa mảng vỏ lục địa có q trình tách giãn Kiểu thứ 2,mảng thạch vỏ lục địa chờm lên mảng vỏ đại dương Kiểu thứ mảng thạch vỏ đại dương chờm trượt mảng vỏ lục địa 5-Lòng đại ... núi đại dương ,với hệ thống đứt gãy sâu ,dạng dòa hào phát triển Quá trình phun trào diễn liên tục theo đứt gãy dọc “sống núi đại dương dọc rìa máng biển sâu riêng rẽ dạng núi lửa đáy đại dương. quá...
 • 45
 • 855
 • 0

Các nguyên của dòng chảy chất lỏng sóng mặt trong sông, cửa sông, biển đại dương - Chương 6 pdf

Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương - Chương 6 pdf
... (6. 4. 16) (6. 4.17) Những phương trình (6. 4. 16) (6. 4.17) cho hình 6. 9 Hình 6. 9 Hằng số tích phân dòng chảy trơn nhám thuỷ lực Thay phương trình (6. 4. 16) vào phương trình (6. 4.15) dẫn đến dòng chảy ... = (0,0542 x 0,001)/1 0 -6 = 5,4 (chế độ độ) 6. 6 Dòng chảy phân giới phân giới 6. 6.1 Vận tốc lan truyền sóng nguyên tố Có thể xác định vận tốc c sóng nguyên tố đơn mặt chất lỏng việc áp dụng phương ... cho chương này, đưa phân bố vận tốc dòng chảy phân tầng dòng chảy rối 6. 2 Các lực chất lỏng ứng suất trượt Những lực tác động lên phần tử chất lỏng đơn vị bề rộng x dòng ổn định cho hình 6. 2 Các...
 • 27
 • 247
 • 0

tìm hiểu về lục đia, biển đại dương

tìm hiểu về lục đia, biển và đại dương
... lục địa tái định hình thể cho đại dương Trái Đất, kết hợp chia cắt đại dương cổ để tạo đại dương Các đại dương cổ có: Đại dương sông Bridge, đại dương nằm quần đảo Insular cổ đại Bắc Mỹ Đại dương ... với lục địa (đất liền) chia biển nội lục (giữa lục địa) biển ven đại dương Địa hình đáy biển chia yếu tố đáy đại dương thềm lục địa, sườn lục địa; số biển có đới chân lục địa, chí có đồng biển ... Intermontane cổ đại Bắc Mỹ Đại dương Tethys, đại dương nằm lục địa cổ Gondwana Laurasia Đại dương Khanty, đại dương nằm Baltica Siberia Mirovia, đại dương bao quanh siêu lục địa Rodinia Đại dương Paleo-Tethys,...
 • 22
 • 424
 • 0

Xem thêm