Đề kiểm tra học kì 1 không phân ban môn toán số 4

Đề kiểm tra học 1 năm 2009-2010 môn Toán Tỉnh Bạc Liêu ppt

Đề kiểm tra học kì 1 năm 2009-2010 môn Toán Tỉnh Bạc Liêu ppt
... www.vnmath.com SỞ GD&ĐT BẠC LIÊU KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 – 2 010 MÔN: TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM ( gồm trang) Câu Nội dung Điểm ... ) = 12 0 – = 11 6 n( A) 11 6 29    P( A ) = n() 12 0 30 Ta có Sn  3 (1 )  Câu 0,25 n u1  un  13   42 0,5 0,5  312 Ban nâng cao: + cosx + cos2x =  2cos2x + cosx =  cosx( 2cosx + 1) = ... 4, k = 2 (1 ) k =  T1  C8 x4  x4 35 C8 x  x 16 1 T9  C8 28.x 2   k =  x 256.x2 35 x, Vậy khai triển có số hạng số hữu tỉ x4 , k =  T5  C8 24.x43  256x2 a ) Số kết 10 5 = 10 0000 Chỉ...
 • 5
 • 397
 • 1

Đề kiểm tra học 1 năm 2010-2011 môn Toán khối 11 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong pdf

Đề kiểm tra học kì 1 năm 2010-2011 môn Toán khối 11 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong pdf
... Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only WWW.VNMATH.COM ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 11 – HKI ( 2 010 2 011 ) Câu a AB   2.5đ (1)    x   ...  0.25 0.25  u  7d  15 d        u1   u1  4d    0.25 0.25  u1  7d  15  u8  15   Ta có:    9(2u  8d)  81 S9  81    (x  3)2 (y  4)2  1 S Cho hình chóp S.ABC ... tiến theo vectơ u  (3,4) 0.25 0.25 x2 y2   qua phép tịnh ∑ =1. 0 ∑=0.75 ∑ =1. 0 0.25  2 10 10 10 2   10 n  n =  (10 n  1)  n   9 9  0.25 0.25 n sô  2 9  99   99 9  9 n...
 • 5
 • 206
 • 2

Đề kiểm tra học 1 sinh 10 ban KHTN

Đề kiểm tra học kì 1 sinh 10 ban KHTN
... phõn bo v cú 64 t bo Ngời đề : Nguyễn Thị Xuân Mai giáo viên trờng THPT Lê Xoay Đáp án đề kiểm tra học kỳ môn Sinh học lớp 10 : Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... kớnh l mng 18 / Kt qu mi vũng ca chu trỡnh Crep t 1Phõn t axờtyl -CụA b oxi hoỏ hon ton to : a 1ATP + 1FADH2 + NADH + CO2 b 1ATP + 2FADH2 + NADH + CO2 c 1ATP + 1FADH2 + NADH + CO2 d 1ATP + 2FADH2 ... lizụxụm, lc lp 14 / nh sỏng v cht hu c l ngun nng lng v ngun cỏc bon ch yu cung cp cho sinh vt : a Vi khun nitrat hoỏ b Cỏc vi sinh vt lờn men c To n bo d Vi khun lc khụng cha lu hunh 15 / Trong t...
 • 4
 • 293
 • 4

Đề kiểm tra học 1 năm 2010-2011 môn vật lý 12 trường THPT Nguyễn Xuân Ôn docx

Đề kiểm tra học kì 1 năm 2010-2011 môn vật lý 12 trường THPT Nguyễn Xuân Ôn docx
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKI 12 NĂM HỌC 2 010 - 2 011 CÂU ( ĐIỂM ) ( điểm ) ( điểm ) NỘI DUNG ĐIỂM (CHI TIẾT) 0,5 0,5 - Là sóng truyền môi trường rắn, lỏng, khí - 16 Hz ≤ f ≤ 20000Hz âm nghe hay âm f < 16 Hz ... trưng sinh -Đặc trưgvật 10 0 k a)     10  (rad / s ) m 0 ,1  x  5cm cos  0,5  t 0     v  sin   0,5 0,5 0,5  x  10 cos (10  t  )(cm) 1 b)W = W  kA2  10 0.(0 ,1)  0,5( ... hệ bpt  S1 S  d  d1  S1S  ( điểm ) S1S  k S1S  5,5  k  5,5 Mà kZ nên có 11 giá trị k, suy có 11 vân cực đại a) Tính cảm kháng dung kháng: Z L   L  50    , Z C   10 0() C...
 • 3
 • 147
 • 0

SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 NĂM 2014 2015 MÔN SINH 12

SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM 2014 2015 MÔN SINH 12
... lặn biểu giới XY Học sinh có nhận định A 1, 2, B 1, 2, C 1, 3, D 2, 4, Trang 2/4 - Mã đề thi 13 2 Câu 17 : Một loài sinh vật có nhiễm sắc thể 2n =18 , số lượng nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng thể ba ... gen ruồi đem lai tần số hoán vị gen A a A X b X B , f = 10 % A a B X B X b , f = 15 % A a C X b X B , f = 15 % A a D X B X b , f = 10 % Câu 13 : Điều kiện nghiệm quy luật phân li Menđen A gen nằm cặp ... khuẩn E.Coli sản xuất somatostatin Các thành tựu tạo giống công nghệ gen gồm A 1, 3, B 1, 3, C 1, 2, D 2, 4, Câu 12 : Ở ruồi giấm, alen a quy định tính trạng mắt màu lựu, alen b quy định tính trạng...
 • 4
 • 268
 • 0

SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 NĂM 2014 2015 MÔN SỬ 12

SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM 2014 2015 MÔN SỬ 12
... SỞ GD& ĐT VĨNH PHÚC Câu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 12 (Hướng dẫn chấm có 02 trang) Đáp án Trình bày hoạt động yêu nước Nguyễn Ái Quốc năm 19 20 đầu năm ... 19 20 đầu năm 19 30 Nêu suy nghĩ em vai trò cá Điểm 4,0 nhân kiệt xuất nghiệp giải phóng dân tộc Những hoạt động yêu nước Nguyễn Ái Quốc năm 19 20 đầu năm 19 30 a Năm 19 20 - Giữa năm 19 20, Nguyễn ... suốt 15 năm Đảng ta Nhất trình xây dựng lực lượng trị, lực lượng vũ trang, địa thời vận động giải phóng dân tộc 19 39 -19 45 - Trong ngày khởi nghĩa, toàn Đảng, toàn dân trí đồng 0,75 0,75 1, 0 1, 0...
 • 4
 • 293
 • 0

SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 NĂM 2014 2015 MÔN TIẾNG ANH 12

SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM 2014 2015 MÔN TIẾNG ANH 12
... không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………… Số báo danh:……… Ðề kiểm tra học I- Nãm học 2 014 -2 015 - Môn Tiếng Anh 12 Page ... the company Your best bet is to try to time it so that the note gets Ðề kiểm tra học I- Nãm học 2 014 -2 015 - Môn Tiếng Anh 12 Page there before the hiring decision is made You should also follow ... to confide in their wives A A B An C The D Ø 10 “Can you fill in this form, please?” “ .” A Yes, I can B No, I can’t B Sure D Can you it for me? 11 He asked his sister _ A where would she...
 • 3
 • 230
 • 0

Đề kiểm tra học 1 có đáp án môn Hóa Học lớp 9 năm học 2015 2016

Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án môn Hóa Học lớp 9 năm học 2015 2016
... dung dịch sau phản ứng ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ LỚP MÔN HÓA HỌC Phần : ( điểm ) Câu Ph .án A C D B C B C B Phần : ( điểm ) Câu 1: Trình bày viết PTHH minh hoạ đúng, đủ (1, 5đ ... hoạ đúng, đủ (1, 5đ ) Câu : Viết PTHH (1, 5đ ) Câu :a) Tính CM dung dịch A : 1mol/l b) Tính V dd H2SO4 20 % (1 ) = 10 7,5 ml (1 ) c) Tính CM dd Na2SO4 = 0, 41 M (1 ) ... chuyển đổi hoá học sau : SO2 H2SO3 Na2SO3 SO2 Câu : Cho 15 ,5 g Na2O tác dụng với nước 0,5 lít dung dịch A Tính nồng độ M dung dịch A Tính thể tích dung dịch H2SO4 20 % ( d = 1, 14g/ml ) cần để...
 • 3
 • 121
 • 0

Đề kiểm tra học 1 có đáp án môn Địa Lí 7 trường THCS Khai Quang 2015

Đề kiểm tra học kì 1 có đáp án môn Địa Lí 7 trường THCS Khai Quang 2015
... khô bậc Thế Giới? Câu 11 Tại nhiều tài nguyên đới lạnh chưa khai thác? *** HẾT *** Đáp án đề kiểm tra học môn địa lý lớp Phần I Trắc nghiệm(4đ) Mỗi câu cho 0.5 đ Câu Đáp án C A D B C A C A Thang ... đen thủy triều đỏ 1. 5 Do yếu tố: 10 (1. 5đ) 11 (1 ) -Vị trí phần lớn lãnh thổ nằm đới nóng chí tuyến nhiệt độ cao quanh năm 0.5 -Hình thể hình khối lớn, bờ biển bị cắt xẻ ,có vịnh, biển ăn sâu ... lượng mưa tương đối phân bố 1. 0 không Cho đến phương tiện vận chuyển đại kỹ thuật khoan sâu tối tân nhiều tài nguyên đới lạnh chưa khai thác, nguyên nhân thiếu nhân lực 1. 0 ...
 • 3
 • 256
 • 0

Đề kiểm tra học I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5
... PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN LỚP (Th i gian lµm b i: 60 phót) §Ò sè: 55 5 3 ta được; 15 12 17 14 17 14 A B C 20 20 20 20 15 15 C©u 2: Giá trị biểu thức + x là: 5 10 ... - KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN LỚP (Th i gian lµm b i: 60 phót) §Ò sè: 222 C©u 1: Một tổ làm gạch ba đợt làm số viên gạch sau : 32 85 viên , 4631 viên , 3826 viên ; h i trung bình đợt tổ làm viên ... 17: Tìm x: 6 753 + x = 1 450 7 A x = 7 854 B x =8 754 C x =21260 D x =7 754 C©u 18: Tỉ số phần trăm 211và 400 A 0 ,52 75% B 5, 2 75% C 52 , 75% D 52 75% C©u 19: Lớp 5A có học sinh nữ 34 học sinh nam Tỉ số...
 • 16
 • 98
 • 0

Đề kiểm tra học I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 5
... 211và 400 10 A 0 ,52 75% B 5, 2 75% C 52 , 75% D 52 75% - HÕt - UBND HUYỆN KRÔNG BÚK PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN LỚP (Th i gian lµm b i: 60 phót) §Ò sè: ... - KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN LỚP (Th i gian lµm b i: 60 phót) §Ò sè: 222 C©u 1: Một tổ làm gạch ba đợt làm số viên gạch sau : 32 85 viên , 4631 viên , 3826 viên ; h i trung bình đợt tổ làm viên ... x: 6 753 + x = 1 450 7 A x =8 754 B x = 7 854 C x =7 754 D x =21260 - HÕt - UBND HUYỆN KRÔNG BÚK PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN LỚP (Th i gian lµm b i: ...
 • 16
 • 109
 • 0

Đề kiểm tra học I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 9

Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 9
... KR¤NG BUK PHßNG GI¸O DôC & §µO T¹O - Kú thi KiÓm tra häc k× I LíP M«n: To¸n (Th i gian lµm b i: 90 phót) §Ò sè: 5 19 Hä tªn thÝ sinh: SBD: C©u 1: Giá trị biểu thức § bằng: ... KR¤NG BUK PHßNG GI¸O DôC & §µO T¹O - Kú thi KiÓm tra häc k× I LíP M«n: To¸n (Th i gian lµm b i: 90 phót) §Ò sè: 752 Hä tªn thÝ sinh: SBD: C©u 1: Căn bậc hai 16 là: A B ± ... câu trả l i sai: ∧ ∧ Cho tam giác ABC có §; § Khẳng định ∧ = α ; 90 = β B A =C sai: 2 cos A § B § sinsin + =sin 0β= cos β αα=cos α − α ) tg= sin ( 90 α C § cos α D § (3 + 2)(2 − 3) C©u 29: Kết phép...
 • 24
 • 98
 • 0

Đề kiểm tra học I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 9

Đề kiểm tra học kì I tỉnh Đăk Lăk môn Toán lớp 9
... Kú thi KiÓm tra häc k× I LíP M«n: To¸n (Th i gian lµm b i: 90 phót) §Ò sè: 5 19 UBND HUYÖN KR¤NG BUK PHßNG GI¸O DôC & §µO T¹O - Hä tªn thÝ sinh: SBD: C©u 1: Giá trị biểu ... Kú thi KiÓm tra häc k× I LíP M«n: To¸n (Th i gian lµm b i: 90 phót) §Ò sè: 752 UBND HUYÖN KR¤NG BUK PHßNG GI¸O DôC & §µO T¹O - Hä tªn thÝ sinh: SBD: C©u 1: Căn bậc hai 16 ...  A B 1  bao nhiêu? 3 2 3 2 C - HÕt - D số khác Kú thi KiÓm tra häc k× I LíP M«n: To¸n (Th i gian lµm b i: 90 phót) §Ò sè: 375 UBND HUYÖN KR¤NG BUK PHßNG GI¸O DôC & §µO T¹O...
 • 28
 • 94
 • 0

Đề kiểm tra học 1 môn âm nhạc lớp 7 trường THCS phan chu trinh

Đề kiểm tra học kì 1 môn âm nhạc lớp 7 trường THCS phan chu trinh
... ……………………………………………………………………………………………………………… … Đáp án biểu điểm chấm kiểm tra học 1- Năm học 20 07- 2008 Môn: Âm nhạc- Lớp A/ Phần trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào chữ câu mà em cho đúng: Câu 1: (0.5đ) A Câu 2: (0.5đ) B Câu 3: ... (1. 5đ) Nhịp lấy đà nhịp mở đầu nhạc đủ số phách theo qui định của số nhịp B/ Phần tự luận: (7 ) Câu 1: (1 ) Thế cung nửa cung? Thế dấu hoá? - Cung nửa cung đơn vị dùng để khoảng cách cao độ âm ... bậc Một cung hai nửa cung - Dấu hóa kí hiệu âm nhạc dùng để thay đổi cao độ nốt nhạc Câu 2: (1 ) Trong nốt nhạc tự nhiên, có cung nửa cung? - Trong nốt nhạc tự nhiên, có cung (C-D, D-E, F-G, G-A,...
 • 2
 • 254
 • 0

THPT PHAN THIẾT MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10

THPT PHAN THIẾT MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
... động tiến lên thể phát triển ( 1. 5đ) * Hs tự đưa ví dụ để giải thích ( 1. đ) * Phát triển khuynh hướng tất yếu giới vật chất trình đời thay cái củ , tiến thay lạc hậu ( 1 ) Câu 2( 3đ) * Hs tự liên ... làm tiền đề tồn cho ( 0.5đ) * Sự đấu tranh mặt đối lập: mặt đối lập tồn bên ,vận động , phát triễn theo chiều hướng trái ngược nên chúng tác động , trừ gạt bỏ nhau.( 0.5đ) * Kết đấu tranh mặt ... Đề Câu 1( 4đ) *Khái niệm phát triển: Là khái miệm dùng để khái quát hình thức vận động theo chiều hướng...
 • 2
 • 386
 • 0

Xem thêm