Huy cận tự bạch với tràng giang

HUY CẬN VÀ BÀI THƠ “ TRÀNG GIANG” doc

HUY CẬN VÀ BÀI THƠ “ TRÀNG GIANG” doc
... yêu thơ Huy Cận vô Bùi tiên sinh đố nhiều câu thơ Huy Cận Có câu biết, có nhiều câu chưa đọc, câu thơ trước cách mạng Huy Cận Sau có dịp đọc nhiều thơ Huy Cận, ấn tượng đọc thơ Huy Cận vậy: thơ ... hoa", "Bài thơ đời" Vẻ đẹp thiên nhiên nỗi ưu sầu nhân thế, nét thơ tiêu biểu Huy Cận, thể rõ nét qua thơ "Tràng Giang" Đây thơ hay, tiêu biểu tiếng Huy Cận trước Cách mạng tháng tám Bài thơ trích ... đời thơ dài mình, bao nhà thơ- không-siêu-nhân khác, Huy Cận thơ thường thường, "bài hay chen lẫn với vừa" lẽ đương nhiên tập thơ, nhiều tập thơ nhà thơ nào, kể nhà thơ lớn, lớn Nhưng Huy Cận...
 • 19
 • 638
 • 5

Huy Cận và bài thơ tràng giang

Huy Cận và bài thơ tràng giang
... mây trắng, từ cánh chim chiều, mạnh từ nước nhà thơ kết thúc thơ câu: “Không khói hoàng hôn nhớ nhà” Viết câu thơ chứng tỏ Huy Cận biết có câu thơ Thôi Hiệu Hoàng Hạc lâu Tản Đà địch: “Quê ... trọng Huy Cận có ý thơ khác Xưa Thôi Hiệu buồn cõi tiên mờ mịt, quê nhà cách xa, khói sóng sông gợi lên cảnh mù mịt mà sầu Nay Huy Cận buồn trước không gian hoang vắng, sóng gợn tràng giang khiến ... sóng cho buồn lòng ai” Nhà thơ dựa ý thơ Thôi Hiệu để nói ý Nhiều người, kể nhà thơ, đọc đến câu nói Huv Cận buồn Thôi Hiệu, Thôi Hiệu trông “khói sóng" nhớ nhà, Huy Cận ngược lại, “Không khói...
 • 3
 • 328
 • 0

Văn mẫu lớp 11: Phân tích nhan đề và lời đề từ bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

Văn mẫu lớp 11: Phân tích nhan đề và lời đề từ bài thơ Tràng Giang của Huy Cận
... liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí lòng đến với giang sơn Tổ quốc” Toàn vẻ đẹp kết tinh nhan đề lời đề từ thơ: “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài” Nhan đề: Bài thơ hấp dẫn người đọc từ nhan đề ... vậy, thơ với nhan đề Tràng Giang đã phần bộc lộ sở trường phong cách thơ Huy Cận- một nhà thơ bị ám ảnh bước không gian VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Lời đề từ: Bìa thơ ... vô tận tâm hồn Huy Cận lại cô liêu nhiêu Như vậy, từ nhan đề tác phẩm, Huy Cận bộc lộ rõ phong cách, cá tính văn chương sở trường – nhà thơ bị ám ảnh không gian Bài thơ lời đề từ “bâng khuâng...
 • 7
 • 258
 • 0

Nhà thơ Hữu Thỉnh tự bạch với “Sang thu”

Nhà thơ Hữu Thỉnh tự bạch với “Sang thu”
... Ở Nhà thơ Hữu Thỉnh hàng đứng tuổi chủ thể trữ tình thơ trải qua gian nan vất vả, vươn lên không làm chúng run rẩy Nhiều người bỏ qua “chìa khóa” thơ Có chi tiết mà cô giáo thầy giáo giảng thơ ... giảng thơ Sang thu làm người sáng tác không hài lòng Nhà thơ Hữu Thỉnh tâm sự: “Cuối thơ đề “Thu 1977” Đây chìa khóa thơ mà nhiều người giảng thơ không hiểu không ý Nếu ý hiểu thêm mùa Thu người ... đời Vì nên đám mây thơ “vắt nửa sang Thu” Nửa lại trở thành ký ức” Hai câu cuối cùng: Sấm bớt bất ngờ/ Trên hàng đứng tuổi Chủ thể thơ kiêu hùng mùa Thu toát lên hai câu thơ Đó cốt cách người...
 • 2
 • 277
 • 0

Nhà thơ Hữu Thỉnh tự bạch với

Nhà thơ Hữu Thỉnh tự bạch với
... tuổi chủ thể trữ tình thơ trải qua gian nan vất vả, vươn lên không làm chúng run rẩy Nhiều người bỏ qua “chìa khóa” thơ Nhà thơ Hữu Thỉnh Có chi tiết mà cô giáo thầy giáo giảng thơ Sang thu làm người ... giảng thơ Sang thu làm người sáng tác không hài lòng Nhà thơ Hữu Thỉnh tâm sự: “Cuối thơ đề “Thu 1977” Đây chìa khóa thơ mà nhiều người giảng thơ không hiểu không ý Nếu ý hiểu thêm mùa Thu người ... đời Vì nên đám mây thơ “vắt nửa sang Thu” Nửa lại trở thành ký ức” Hai câu cuối cùng: Sấm bớt bất ngờ/ Trên hàng đứng tuổi Chủ thể thơ kiêu hùng mùa Thu toát lên hai câu thơ Đó cốt cách người...
 • 2
 • 175
 • 0

Lửa thiêng của huy cận từ góc nhìn văn hóa

Lửa thiêng của huy cận từ góc nhìn văn hóa
... đông đảo bạn đọc Tiếp cận Lửa thiêng Huy Cận từ góc nhìn văn hóa hiểu hơn, có nhìn toàn diện Thơ nói chung thơ Huy Cận nói riêng 1.2 Huy Cận đến với thi đàn tập thơ Lửa thiêng, tập thơ hay có ... Chương Giới thuyết chung Chương Cảm thức văn hóa Lửa thiêng Huy Cận Chương Nghệ thuật biểu cảm thức văn hóa Lửa thiêng Huy Cận NỘI DUNG Chƣơng GIỚI THUYẾT CHUNG 1.1 Khái niệm văn hóa, văn học 1.1.1 ... Khóa luận khảo sát tập thơ Lửa thiêng tác giả Huy Cận Nhà xuất Đời nay, 1940 5.2 Phạm vi nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu tập thơ Lửa thiêng Huy Cận từ góc nhìn văn hóa Tuy nhiên khuôn khổ khóa...
 • 64
 • 168
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp lửa thiêng của huy cận từ góc nhìn văn hóa

Khoá luận tốt nghiệp lửa thiêng của huy cận từ góc nhìn văn hóa
... Khóa luận khảo sát tập thơ Lửa thiêng tác giả Huy Cận Nhà xuất Đời nay, 1940 5.2 Phạm vi nghiên cứu Khóa luận nghiên cún tập thơ Lửa thiêng Huy Cận từ góc nhìn văn hóa Tuy nhiên khuôn khổ khóa ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI KHOA NGŨ VĂN NGUYỄN THỊ THƯ LỬA THIÊNG CỦA HUY CẬN TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI • • • HỌC • Chuyên ngành: Văn học Việt Nam N gười hướng dẫn khoa ... Chương Giới thuyết chung Chương Cảm thức văn hóa Lửa thiêng Huy Cận Chương Nghệ thuật biểu cảm thức văn hóa Lửa thiêng Huy Cận NỘI DUNG Chương GIỚI THUYẾT CHUNG 1.1 Khái niệm văn hóa, văn học 1.1.1...
 • 63
 • 134
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp lửa thiêng của huy cận từ góc nhìn văn hóa

Khoá luận tốt nghiệp lửa thiêng của huy cận từ góc nhìn văn hóa
... Khóa luận khảo sát tập thơ Lửa thiêng tác giả Huy Cận Nhà xuất Đời nay, 1940 5.2 Phạm vi nghiên cứu Khóa luận nghiên cún tập thơ Lửa thiêng Huy Cận từ góc nhìn văn hóa Tuy nhiên khuôn khổ khóa ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI KHOA NGŨ VĂN NGUYỄN THỊ THƯ LỬA THIÊNG CỦA HUY CẬN TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI • • • HỌC • Chuyên ngành: Văn học Việt Nam N gười hướng dẫn khoa ... Chương Giới thuyết chung Chương Cảm thức văn hóa Lửa thiêng Huy Cận Chương Nghệ thuật biểu cảm thức văn hóa Lửa thiêng Huy Cận NỘI DUNG Chương GIỚI THUYẾT CHUNG 1.1 Khái niệm văn hóa, văn học 1.1.1...
 • 63
 • 80
 • 0

Lửa thiêng của huy cận từ góc nhìn văn hóa

Lửa thiêng của huy cận từ góc nhìn văn hóa
... đông đảo bạn đọc Tiếp cận Lửa thiêng Huy Cận từ góc nhìn văn hóa hiểu hơn, có nhìn toàn diện Thơ nói chung thơ Huy Cận nói riêng 1.2 Huy Cận đến với thi đàn tập thơ Lửa thiêng, tập thơ hay có ... Chương Giới thuyết chung Chương Cảm thức văn hóa Lửa thiêng Huy Cận Chương Nghệ thuật biểu cảm thức văn hóa Lửa thiêng Huy Cận NỘI DUNG Chƣơng GIỚI THUYẾT CHUNG 1.1 Khái niệm văn hóa, văn học 1.1.1 ... Khóa luận khảo sát tập thơ Lửa thiêng tác giả Huy Cận Nhà xuất Đời nay, 1940 5.2 Phạm vi nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu tập thơ Lửa thiêng Huy Cận từ góc nhìn văn hóa Tuy nhiên khuôn khổ khóa...
 • 64
 • 62
 • 0

Đặc trưng thể loại tự sự với việc giảng dạy các tác phẩm của tô hoài trong nhà trường PTTH

Đặc trưng thể loại tự sự với việc giảng dạy các tác phẩm của tô hoài trong nhà trường PTTH
... dạy tác phẩm Hoài nhà trường PTTH ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Cơ sở lý luận chung thể loại ,thể loại tự tự đại Việc giảng dạy tác phẩm tự Hoài nhà trường PTTH PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đặc trưng thể loại ... loại tự việc giảng dạy tác phẩm tự Hoài nhà trường PTTH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Xác định đặc trưng thể loại tự thể tác phẩm Hoài Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác phẩm Hoài thông qua số tác phẩm ... GIẢNG DẠY CÁC TÁC PHẨM TỰ SỰ CỦA TÔ HOÀI TRONG NHÀ TRƯỜNG PTTH Đặc trưng tác phẩm tự Hoài Một tác phẩm tự gồm ba đặc trưng chính: cốt truyện, nhân vật ngôn ngữ Đó yếu tố để cấu thành nên tác...
 • 70
 • 215
 • 0

Bài giảng Trái đôi Xuân Diệu,Huy Cận với Tự lực Văn Đoàn

Bài giảng Trái đôi Xuân Diệu,Huy Cận với Tự lực Văn Đoàn
... nhóm họ yêu Xuân Diệu bạn chàng, Huy Cận Điều đáng ý thủ lĩnh Tự Lực Văn Đoàn có cảm tình với Huy Cận trước hết tài thơ ông đăng Chiều xưa, thi phẩm Huy Cận Ngày Nay khung với Cảm xúc Xuân Diệu ... khẳng định Văn đoàn “tạo” Xuân Diệu, Huy Cận không “tiêu cực” hiểu lâu Thế lần theo hai “chứng nhân - người nhà” tìm diện mạo Tự Lực Văn Đoàn phạm vi “lịch sử tình yêu” thể chế văn chương với thành ... định lòng tự hào dân tộc vốn động lực Tự Lực Văn Đoàn đấu tranh chống lại sách nô lệ Pháp Mặt khác tổ chức du ngoạn thành viên Văn Đoàn muốn thấy Huy Cận Đường thi chuyển hướng mạnh sang văn hóa...
 • 10
 • 183
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề trong dạy học hai tác phẩm Tràng Giang của Huy Cận và Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử ở lớp 11, trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề trong dạy học hai tác phẩm Tràng Giang của Huy Cận và Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử ở lớp 11, trung học phổ thông
... SỬ DỤNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CÂU HỎI NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC HAI TÁC PHẨM TRÀNG GIANG CỦA HUY CẬN VÀ ĐÂY THÔN VĨ DẠ CỦA HÀN MẶC TỬ LỚP 34 11, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... vấn đề dạy học hai tác phẩm Tràng giang Huy Cận Đây thôn Dạ Hàn Mặc Tử 2.2.1 Những yêu cầu câu hỏi nêu vấn đề học hai tác phẩm Tràng giang Huy Cận Đây thôn Dạ Hàn Mặc Tử 2.2.1.1 Câu hỏi nêu ... đặt câu hỏi học hai tác phẩm Tràng giang Huy Cận Đây thôn Dạ Hàn Mặc Tử 34 Bảng 2.1 Thống kê số lượng câu hỏi dạy học học hai tác phẩm Tràng giang Huy Cận Đây thôn Dạ Hàn Mặc Tử dựa vào...
 • 126
 • 480
 • 0

Xem thêm