Tỏng cua hai chong sach la chin muoi quyen

Quy định về kết hôn nhân của hai bộ luật La Mã và Hămmurabi

Quy định về kết hôn nhân của hai bộ luật La Mã và Hămmurabi
... giống hai luật La Hamurabi Sự giống quy định kết hôn nhân hai luật La Hămmurabi chúng thừa nhận hôn nhân trước pháp luật Qua đó, kết hôn làm phát sinh quan hệ tài sản, nhân thân, quy n ... kiện kết hôn: Trong luật La quy định điều kiện kết hôn luật Hammurabi lại không Ở La Mã, hai người chưa sống độc lập, kết hôn cần phải có đồng ý gia chủ có can thiệp quan chấp Luật La quy ... định độ tuổi kết hôn tối thiểu (nam: 14 tuổi, nữ: 12 tuổi); kết hôn hai bên có đủ quy n công dân; thời điểm kết hôn phải chưa có vợ (hoặc chồng), kết thúc hôn nhân trước… Những quy định kết hôn...
 • 6
 • 1,918
 • 21

Tổng của hai vectơ - 10NC

Tổng của hai vectơ - 10NC
... sau : a) Hai vectơ không có độ dài không b) Hiệu vectơ có độ dài vectơ – không c) Tổng vectơ khác vectơ – không vectơ khác vectơ – không d) Hai vectơ phương với vectơ khác vectơ – không vectơ phương ... Khi AC gọi tổng vectơ a b Kí hiệu: AC = a + b; Phép lấy tổng vectơ gọi phép cộng vectơ B b a a b A a+b C Ví dụ 1: • Cho hình bình hành ABCD với tâm O Hãy viết vectơ AB dạng tổng vectơ, vectơ mà ... F F1 • Hai ng­êi cïng kÐo mét thun víi hai lùc F1 vµ F2 Hai lùc F1 vµ F2 T¹o nªn hỵp lùc F lµ tỉng cđa F1 vµ F2 Lµm thun chun ®éng F2 § : A C O B Ta biết vectơ vectơ Như vectơ khơng phải...
 • 39
 • 820
 • 7

Bài 2: Tổng của hai vectơ (HH10NC)

Bài 2: Tổng của hai vectơ (HH10NC)
... Cho hai vectơ a b Lấy điểm A uuu r r r r C uuuxác định điểm B vàuuu cho AB = a, r BC = b r r AC uuu r r r Khiađó vectơ đượcAC = a tổng gọi + b b hai vectơ Ký hiệu Phép lấy tổng hai vectơ ... Kiểm tra cũ Câu hỏi: Thế hai vectơ ? r Cho vectơ a uuu điểm A, dựng vectơ r uuu r r AB cho AB = a ? Có điểm B ? Trả lời: Hai vectơ hai vectơ B hướng độ dài Cách dựng: N A B N ... cho AB = a Bài Tổng hai vectơ r r a +b =? r a r b Khái niệm tịnh tiến vật theo vectơ Thế tịnh tiến vật theo vectơ ? A A M M' uuuuu uuur r MM ' = AA ' uuur Tịnh tiến vật theo vectơ AA ' di...
 • 19
 • 452
 • 3

HÌNH 10 NC - TIẾT 3-4: TỔNG CỦA HAI VECTƠ

HÌNH 10 NC - TIẾT 3-4: TỔNG CỦA HAI VECTƠ
... cho HS - Cách xác định tổng hai vectơ; - Các tính chất phép cộng vectơ Dặn dò: - Học kĩ lí thuyết; - Bài tập 6, 7, 8, trang 14-SGK; - Đọc nghiên cứu trớc phần lại III - Tiến trình học Trờng THPT ... Cờng Giáo án đại số 10 nâng cao Năm học 2009 2 010 Tiết Ngày dạy: /09/2009 ổn định lớp: Sĩ số Kiểm tra cũ: CH1: Khi hai vectơ đợc gọi nhau? CH2: Làm để dựng đợc tổng hai vectơ cho trớc? Bài mới: ... Hoạt động học sinh - Tổ chức cho học sinh đọc phần Các quy - Đọc hai qui tắc: Quy tắc điểm qui tắc cần nhớ trang 1 2- SGK tắc hình bình hành - Yêu cầu HS thực H2 (SGK/Tr12) - HS thựcrhiệnur (SGK/Tr12)...
 • 4
 • 539
 • 3

TỔNG CỦA HAI VECTƠ(HH 10 NC)

TỔNG CỦA HAI VECTƠ(HH 10 NC)
... BÀI GIẢNG: TỔNG CỦA HAI VECTƠ Định nghĩa tổng hai vectơ Nêu phép cộng hai vectơ gì? Kết cách dựng tổng hai vectơ? Để dựng tổng hai vectơ ta Kết phép cộng hai vectơquimột vectơ dựng hai vectơ “ ... tam giác BÀI GIẢNG: TỔNG CỦA HAI VECTƠ Định nghĩa tổng hai vectơ A’ M’ (II) A M (I) uuuuuuuuuu r uuuuuuu r Ta thấy: MM ' = AA' BÀI GIẢNG: TỔNG CỦA HAI VECTƠ Định nghĩa tổng hai vectơ *Xét chuyển ... uuuuuur u Vectơ AC tổng hai vectơ ABvà BC (III) Hãy mô tả chuyển động vật theo hình vẽ? BÀI GIẢNG: TỔNG CỦA HAI VECTƠ Định nghĩa tổng hai vectơ uu r uu r a uu r uu r ĐN: Cho hai vectơ a b b Lấy...
 • 26
 • 289
 • 1

tổng của hai vecto và tổng hợp lực trong vật lý

tổng của hai vecto và tổng hợp lực trong vật lý
... = a + b + c ( tính chất kết hợp) r r r r r a + = + a = a ( tính chất vectơ - không) ( ) ( ) Bài toán tìm tổng hợp lực vật lý: Bước Tịnh tiến lực điểm đặt Bước Nếu lực không phương sử dụng quy ... lực không phương sử dụng quy tắc hình bình hành để xác định véc tơ tổng hình vẽ Bước Sử dụng công thức sau để tìm độ lớn hợp lực ur ur F = F + F + 2F F cos a với a = F , F 2 u r ur Nếu F ^ F ... 1 Tổng hai vectơ: Định nghĩa: (Xem SGK) B r a r a r b A r b r r a+b r r r uuu uuu uuu r r a + b = AB...
 • 7
 • 703
 • 2

Giáo án hình học 10 :TỔNG CỦA HAI VÉCTƠ pot

Giáo án hình học 10 :TỔNG CỦA HAI VÉCTƠ pot
... trưng véctơ; Định nghĩa hai véctơ Câu Cho r a điểm A dựng qua r A véctơ a 2) Tiến trình dạy: Tiết 1: Hoạt động giáo Hoạt động viên học sinh +) GV dùng hành Nôi dung ghi bảng +) Nhìn vào hình ... véctơ tổng uuu uuu r r AB  AC giác? +)HS nhận dạng qui tắc hình bình hành Giải: AD = a.2 = Minh hoạ hình học uuu uuu uuu r r r OA2 OC  OB  43 14 +) GV hướng dẫn hs Bài toán a triển khai véctơ ... cộng véctơ để biến đổi hệ thức véctơ , tìm đẳng thức véctơ thông dụng o Bước đầu biết qui lạ quen đẳng thức véctơ, biết dựng véctơ tổng o Hiểu trình xây dựng định nghĩa véctơ tổng .Về...
 • 11
 • 190
 • 0

bài giảng ôn tập tổng của hai vec tơ

bài giảng ôn tập tổng của hai vec tơ
... 1 Quy tắc cộng hai véc Bài toán Cho hai véc a b Xác định véc c = a + b B a C b Quy tắc điểm: AC = AB + BC c A Quy tắc cộng hai véc C a A c O B b Quy tắc hình bình ... 2abcosα Bài Cho hai véc a véc b có độ dài a Vẽ hình xác định độ dài véc c = a + b biết : a.( a , b ) = 90 b.( a , b ) = 60 c ( a , b ) = 120 ⇒ c =a ⇒ c =a ⇒ c =a Toạ độ véc Trong ... b Quy tắc hình bình hành: OACB hình bình hành OC = OA + OB Bài 1: Cho véc a có độ dài a véc b có độ dài b Xác định độ dài véc c = a + b biết : a a , b huớng b a , b ngược huớng ( ) c...
 • 9
 • 115
 • 0

giáo án dạy tích hợp lý hóa bài ôn tập về tổng của hai vectow

giáo án dạy tích hợp lý hóa bài ôn tập về tổng của hai vectow
... 1,31 2 Hoạt động 6: Tổng kết Tổng kết lại hai quy tắc cộng véc tơ, công thức tính tổng hai vec tơ cách xác định toạ độ vec tơ, từ hs có ứng dụng vào toán tổng hợp lực vật Giáo viên: Tạ Lê Hải ... ÔN TẬP VỀ TỔNG CỦA HAI VÉC TƠ I Mục tiêu Kiến thức Học sinh nắm vững: - Quy tắc ba điểm - Quy tắc hình bình hành cách dựng tổng hai vectơ - Biết cách xác định toạ độ vectơ Kỹ - Dựng tổng hai ... ví dụ - Máy chiếu - Đồ dùng dạy học Học sinh - Ôn tập kiến thức học tổng hai véc tơ - Ôn tập kiến thức toạ độ véc tơ III Nội dung Hoạt động 1: Hoạt động giáo viên Giáo viên: Tạ Lê Hải Anh Thái...
 • 6
 • 190
 • 1

Báo cáo về quy định ghi tên của vợ chồng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản chung theo pháp luật hôn nhân và gia đình hiện nay

Báo cáo  về quy định ghi tên của vợ chồng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản chung theo pháp luật hôn nhân và gia đình hiện nay
... chớnh quyn a phng, ngoi nhng nhim v quyn hn nh trc õy, hi ng nhõn dõn cũn cú thờm quyn b phiu tớn nhim i vi ngi gi chc v hi ng nhõn dõn bu, hi ng nhõn dõn cp tnh cú quyn quyt nh tng biờn ch s nghip ... vi lónh th hp, 41 nghiên cứu - trao đổi vic phõn vch a gii gia cỏc phng, qun khụng rừ rng, hon ton mang tớnh cht quy c v ch l tng i Giao thụng thun li, gia ngi dõn vi cp chớnh quyn cao nht ca a ... liu gi n i biu cũn chm, thi gian i biu nghiờn cu trc rt ớt Khi lng bỏo cỏo, thuyt trỡnh cũn quỏ nhiu so vi thi gian tin hnh kỡ hp, nht l thi 39 nghiên cứu - trao đổi gian tho lun cũn cha nhiu.(2)...
 • 7
 • 108
 • 0

Chống thất thu thuế nhập khẩu trong quản lý nhà nước về hải quan của Tổng cục hải quan Việt nam

Chống thất thu thuế nhập khẩu trong quản lý nhà nước về hải quan của Tổng cục hải quan Việt nam
... nước giới chống thất thu thuế nhập 17 CHƯƠNG 20 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM TRONG ... 1: Khái quát vấn đề chống thất thu thuế tổng cục hải quan việt nam Chương 2: Thực trạng hoạt động chống thất thu thuế nhập quản nhà nước hải quan tổng cục hải quan việt nam thời gian qua Chương ... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN 52 3.1 Định hướng hoạt động chống thất thu thuế nhập Việt Nam .52...
 • 6
 • 1,755
 • 17

KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG THẤT THU THUẾ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM

KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG THẤT THU THUẾ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM
... nhập khẩu( thu suất, giá tính thu , tỷ giá tính thu ) sau đối tượng nộp thu nộp thu theo thông báo thu thức quan hải quan tranh chấp mã số thu đối tượng nộp thu với quan hải quan mặt hàng ... đinh Số thu hàng hóa nhập phải nộp xác định sách thu , bao gồm: mã số thu , thu suất, giá tính thu tỷ giá tính thu Để đối tượng nộp thu khai báo, tính thu quan hải quan thông báo thu theo ... hóa Thu gián thu loại thu người tiêu dùng đóng góp; nghĩa vụ tính thu thu thuế đơn giản, thu kịp thời thu trực thu; thu gián thu nằm kín giá dễ thu hơn; người chịu thu khó nhận biết phải...
 • 16
 • 212
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
... tra hải quan, ân hạn thu đối tượng nộp thu có trình chấp hành tốt pháp luật thu hải quan 3.1.2 Phương hướng chống thất thu thuế quản nhà nước hải quan - Hoàn thiện văn pháp luật liên quan ... nhân 3.2 Giải pháp hạn chế tình trạng thất thu thuế nhập 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện sách thu nhập 3.2.1.1 Hoàn thiện biểu thu nhập khẩu, thu suất phân loại để áp mã số thu Biểu thu quan ‘ ... chế thất thu thuế nhập 3.2.2.1 Giải pháp tổng quát Trước hết, phải cho tiến hành phân tích nợ thu Nghĩa là, hàng tháng, hàng quí, quan hải quan phải vào số theo dõi nợ thu chương trình quản lý...
 • 22
 • 415
 • 1

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA
... hóa hải quan, tăng cường biện pháp kiểm tra chống thất thu nợ đọng thu 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động chống thất thu thuế quản nhà nước hải quan 2.3.1.Ưu điểm: Việc thực sách thu nhập thời ... làm thất thu thuế cho ngân sách nhà nước 2.2.1.8 Thất thu thuế sách ân hạn thu hàng hóa nhập khẩu: * Thời hạn nộp thu thu nhập quy định sau: - Đối với hàng tiêu dùng nhập phải nộp xong thu ... tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quan hải quan không làm thủ tục nhập cho chuyến hàng đối tượng nộp thu đối tượng nộp đủ tiền thu , tiền phạt phép làm thù tục hải quan nơi quan hải quan...
 • 29
 • 359
 • 1

Tình hình phát sinh gây hại của nhóm ruồi đục trên đậu rau vụ xuân 2009 và biện pháp phòng chống tại thanh trì, hà nội

Tình hình phát sinh gây hại của nhóm ruồi đục lá trên đậu rau vụ xuân 2009 và biện pháp phòng chống tại thanh trì, hà nội
... xuân 2009 t i Thanh Trì, N i 4.9 55 Di n bi n m t ñ ru i ñ c Liriomyza spp t l ký sinh ñ u tr ch v xuân 2009 t i Thanh Trì, N i 4.8 47 Thành ph n nhóm ru i ñ c ñ u rau v xuân 2009 t i Thanh ... ði u tra tình hình s d ng thu c BVTV t i Thanh Trì, N i 41 4.2 Thành ph n sâu h i ñ u rau v xuân 2009 t i Thanh Trì, N i 46 4.3 Thành ph n ký ch c a ru i ñ c h Agromyzidae v xuân 2009 t i ... v xuân 2009 t i Thanh Trì, N i 4.6 53 Di n bi n m t ñ ru i ñ c Liriomyza spp t l ký sinh ñ u ñũa v xuân 2009 t i Thanh Trì, N i 4.7 58 Thành ph n ong ký sinh ru i ñ c Liriomyza spp v xuân...
 • 97
 • 420
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: anh hơn em 8 tuổi biết hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 26 hiện nay anh mấy tuổi em mấy tuổitổng của hai số bằng 297 tỉ của hai số đó là 1tổng của hai số bằng 215 tỉ của hai số đó là tìm hai số đóhiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 60 tuổi biết 15 năm sau tuổi bố gấp 2 lần tuổi con tính tuổi hai bố con hiện nay hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48 biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi bố có bao nhiêu tuần hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 65 tuổi tuổi cháu bao nhiêu tháng tuổi bà bao nhiêu năm tính số tuổi hai bà cháu hiện nay tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 dư 21 và biết tổng của hai số đó bằng 258chuyển dấu phẩy của số thập phân a sang bên trái hai chữ số thì ta được số thập phân b biết tổng của a và b là 202 909 hãy tìm số thập phân atổng của hai vectogiai bai toan lop 4 dau bai tong cua ba so do la 300 tim ba so do biet moi so hon so dung truoc no 2 don vituổi anh hơn tuổi trung bình cộng của hai anh em là 4 tuổitổng của hai vecto và tổng hợp lực trong vật lýtìm tổng của hai phân số khi biết tích của hai phân số đógiai thich nghia den nghia bong cua cau noi sach la ngon den sang bat diet cua tri tue con ngtong cua hai so bang 369 tim hai so do biet rang viet them chu so 0 vao ben phai so be thi duoc so lonchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học