tiết 15 địa hình bề mặt trái đất

Tiết 15 - Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

Tiết 15 - Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất
... triệu năm ĐØnh S­ên Thung lòng năm Hàng trăm triệu Cao nhọn Thấp tròn Dốc Thoải Núi An-đet Núi trẻ Núi Xcan-đi-na-vi Núi già +Phân biệt núi già, núi +Lực tác động hình thành núi trẻ, núi trẻ? già? ... Khoảng cách (1) cao 500 m, khoảng cách (2) cao 1000 m, Là độ cao tương đối Khoảng cách (3) cao 150 0m, Là độ cao tuyệt đối + Thế độ cao tương đối, độ cao tuyệt đối? 3/ Độ cao tuyệt đối núi Ba ... sâu” +Núi cao: Do vận động nội lực nâng lên +Sông sâu: Do vận động sụp gãy, xâm thực xẻ dòng TiÕt 15 – Bµi 13 ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Nói vµ ®é cao cđa nói: Đỉnh Sườn Chân ? Núi thường có phận...
 • 16
 • 233
 • 1

Bài 1 : Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Bài 1 : Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
... THCS PHÚ CƯỜNG Học sinh : Trần Mai Sơn Đào VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ KÍCH THƯỚC CỦA CHÂU LỤC  Dựa vào hình 1. 1 sách giáo khoa, bạn hãy cho biết :  Điểm cực Bắc và điểm cực Nam phần ... (điểm cực Nam) 10 16’B Đặc điểm đòa hình khoáng sản a) Đặc điểm đòa hình Dựa vào hình 1. 2, bạn : - Tìm đọc tên dãy núi : Hi-ma-lay-a, Côn Luân, Thiên Sơn, An Tai…và sơn nguyên : Trung Xi-bia, ... những vĩ đợ địa lí nào ?  Châu Á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào ?  Châ dài từ giáp với  Chiều Á tiếpđiểm cực Bắc đế i điểm cựThái Bình đạn dương : c Nam, chiều...
 • 10
 • 1,316
 • 2

Báo cáo " Về Thuật Toán Toán Tính Hiệu Chỉnh Địa Hình Trong Thăm Dò Trọng Lực ở Việt Nam" pdf

Báo cáo
... 16 km d�n 50 km; Vùng xa vùng n�m ph�m vi t� kho�ng cách km ��n 16 km; Vùng g�n (1-8 km); vùng trong, có bán kính nh� km Vïng (1 cell from centre) (8 cell from centre) Vïng gÇn (16 cell from ... Mô ph�ng ��a hình vùng g�n tính toán hi�u ch�nh d Vùng (R < km) H R Hình Mô ph�ng ��a hình vùng trong tính toán hi�u ch�nh Vùng vùng có ch�a �i�m �o tr�ng l�c Lopez n�m 1990 �ã phát tri�n m�t ... h�p t�i �i�m 1t35 Theo k�t qu� tính toán c�a giá tr� hi�u ch�nh ��a hình t�i �i�m ��t 21,05 mGal Trong n�u dùng toán �� l�p s�n ch� xác ��nh ���c giá tr� 9,35 mGal 111 C�ng c�n l�u ý r�ng, sai...
 • 8
 • 207
 • 0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát địa hình TOPO

Hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát địa hình TOPO
... tợng (bình thờng nh bao đối tợng khác AutoCAD) đợc lu vẽ hoạt động máy cài đặt phần mềm Topo có quyền TOPO Hớng dẫn sử dụng 34 Chơng 4: Địa hình Trong mô hình có đờng bao địa hình (mặc định bao ... hộp thoại 2.1.1 Cài đặt thông số ban đầu Menu: Công cụ/Cài đặt thông số ban đầu Xuất hộp thoại: TOPO Hớng dẫn sử dụng Chơng 2: Nhập số liệu Dạng đo máy kinh vĩ Loại máy toàn đạc Dạng đo máy thuỷ ... aaa.mmsss Giữa độ phút đợc cách dấu chấm . giá trị giây đợc lấy từ số thứ ba phần phút TOPO Hớng dẫn sử dụng Chơng 2: Nhập số liệu Ví dụ: Muốn nhập góc 145o2434 ta nhập 145.2434 Dạng...
 • 118
 • 523
 • 2

Địa hình miền bờ biển potx

Địa hình miền bờ biển potx
... bờ ngầm Sườn bờ ngầm: dải đáy biển sát đường bờ ĐỊA HÌNH MIỀN BỜ BIỂN 4.4.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH a Sóng biển chuyển động chỗ lớp nước mặt theo quỹ ... xuống sâu, quỹ đạo tốc độ chuyển động sóng nhỏ Sóng biển ngoà khơi gần Sóng biển ngoài ikhơi gần bờ có khác nhau? bờ có khác nhau? ĐỊA HÌNH MIỀN BỜ BIỂN - Khi sóng vào khu vực biển nông tác ... lục địa bao quanh ĐỊA HÌNH MIỀN BỜ BIỂN Bờ biển: Miền bờ biển: dải đất sát đường bờ, phát triển dạng địa hình sóng biển gây Là dải thạch quyển, gồm khu ven biển, đới bờ biển đới thềm bị ngập nước...
 • 16
 • 1,639
 • 28

Bài giảng địa ly - Địa hình miền bờ biển docx

Bài giảng địa ly - Địa hình miền bờ biển docx
... mòn • Các dạng địa hình bồi tụ 4.4.4 Phân loại địa hình bờ biển 4.4.5 Sử dụng đất vùng ven biển ĐỊA HÌNH MIỀN BỜ BIỂN B CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH BỒI TỤ BÃI BIỂN là dạng địa hình bờ biển, kéo dài ... dạng địa hình như: mũi tên cát, bãi biển, tombolo 11 ĐỊA HÌNH MIỀN BỜ BIỂN MŨI TÊN CÁT 12 ĐỊA HÌNH MIỀN BỜ BIỂN TOMBOLO Bán đảo Sơn Trà 13 ĐỊA HÌNH MIỀN BỜ BIỂN 4.4.4 Phân loại: Kiểu bờ ... ngoại sinh 14 ĐỊA HÌNH MIỀN BỜ BIỂN Kiểu bờ biển hình thành chủ yếu sóng Mũi đất Đảo chắn cầu đá Mũi tên cát Bãi biển Cột đá 15 ĐỊA HÌNH MIỀN BỜ BIỂN Sử dụng địa hình miền bờ biển phục vụ...
 • 18
 • 522
 • 4

Các dạng địa hình kiến tạo ppsx

Các dạng địa hình kiến tạo ppsx
... liên tục với theo dạng tuyến, có đường sống núi đường phân thủy thống CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH KIẾN TẠO 3.2 MIỀN NÚI * Các khái niệm Khối núi: Là tập hợp nhiều núi liên tục theo dạng khối Ahacga Miền ... uốn Thế địa hình kiến tạo? lồi, nếp uốn lõm, địa hình núi lửa… CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH KIẾN TẠO 3.2 MIỀN NÚI * Các khái niệm ► Núi: dạng địa hình dương có độ cao tương đối so với địa hình tạo mặt ... đá lở… CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH KIẾN TẠO - Sơn nguyên: khu vực miền núi rộng lớn; gồm dãy núi, cao nguyên, vùng trũng núi khối núi; thường bị chia cắt thung lũng lòng chảo lớn SN Tây Tạng CÁC DẠNG ĐỊA...
 • 17
 • 209
 • 0

Các dạng địa hình kiến tạo

Các dạng địa hình kiến tạo
... liên tục với theo dạng tuyến, có đường sống núi đường phân thủy thống CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH KIẾN TẠO 3.2 MIỀN NÚI * Các khái niệm Khối núi: Là tập hợp nhiều núi liên tục theo dạng khối Ahacga Miền ... uốn Thế địa hình kiến tạo? lồi, nếp uốn lõm, địa hình núi lửa… CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH KIẾN TẠO 3.2 MIỀN NÚI * Các khái niệm ► Núi: dạng địa hình dương có độ cao tương đối so với địa hình tạo mặt ... đá lở… CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH KIẾN TẠO - Sơn nguyên: khu vực miền núi rộng lớn; gồm dãy núi, cao nguyên, vùng trũng núi khối núi; thường bị chia cắt thung lũng lòng chảo lớn SN Tây Tạng CÁC DẠNG ĐỊA...
 • 17
 • 488
 • 2

hình tổ chức, quản lý và giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát địa hình các công trình thủy lợi

Mô hình tổ chức, quản lý và giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát địa hình các công trình thủy lợi
... thi t k , thi công công trình góp ph n nâng cao ch t l ng công trình, thúc đ y kinh t phát tri n Vì v y, đ tài "Mô hình t ch c, qu n lý gi i pháp nâng cao ch t l ng kh o sát đ a hình công trình ... 2.3 hình t ch c, qu n lý c a Công ty đ thu t (Công ty t v n i KS2 i KS… c y nhi m qu n lý k a k thu t) N i dung hình t ch c s n xu t c a công ty TV KT Ban Giám đ c công ty Ban Giám đ c công ... đ a hình công trình c a T ng Công ty Công ty Phòng làm CN H công trình khác đ c yêu c u - Ki m tra, đôn đ c vi c th c hi n công tác an toàn lao đ ng v sinh môi tr ng trình th c hi n công vi c...
 • 113
 • 122
 • 0

Luận án nghiên cứu xác định một số thông số của quá trình gia công khi mài vô tấm thép 20x thấm các bon nhằm cải thiện độ không tròn và độ nhám bề mặt

Luận án nghiên cứu xác định một số thông số của quá trình gia công khi mài vô tấm thép 20x thấm các bon nhằm cải thiện độ không tròn và độ nhám bề mặt
... tài: Nghiên cứu xác định số thông số trình gia công mài tâm thép 20X thấm bon nhằm cải thiện độ không tròn độ nhám bề mặt” Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu công nghệ mài tâm ... thời gian gia công thử Tính gia công vật liệu phụ thuộc nhiều vào thành phần hóa học vật liệu gia công Do đó, kết nghiên cứu mài tinh thép 20X thấm bon, việc áp dụng để mài tinh thép 20X thấm bon ... mài tâm đánh giá qua nhiều thông số, độ không tròn thông số quan trọng có ảnh hưởng lớn đến khả làm việc chi tiết máy Mài tâm trình gia công phức tạp, độ không tròn bề mặt chi tiết gia công...
 • 158
 • 295
 • 0

NGHIÊN CƢ ́ U NÂNG CAO CHÂ ́ T LƢƠ ̣ NG BÊ ̀ MĂ ̣ T CHI TIÊ ́ T GIA CÔNG BĂ ̀ NG TÔ ́ I ƢU HO ́ A MÔ ̣ T SÔ ́ YÊ ́ U TÔ ́ KY ̃ THUÂ ̣ T CU ̉ A QUA ́ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CU ̣ CNC

NGHIÊN CƢ ́ U NÂNG CAO CHÂ ́ T LƢƠ ̣ NG BÊ ̀ MĂ ̣ T CHI TIÊ ́ T GIA CÔNG BĂ ̀ NG TÔ ́ I ƢU HO ́ A MÔ ̣ T SÔ ́ YÊ ́ U TÔ ́ KY ̃ THUÂ ̣ T CU ̉ A QUA ́  TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CU ̣ CNC
... xác y u c u, su t cao giá thành hạ, cụ thể gia c ng chi ti t máy phay CNC nguyên c ng gia c ng tinh 1.1.1 Các th ng số kỹ thu t cần thi t Khi gia c ng chi ti t máy phay CNC cần cung cấp chuyển ... t p ng d ng nhi u thực t nhƣ khuôn m u, hay chi ti t phức t p khó m i tinh thƣ ng sử d ng nguyên c ng phay dao phay đ u c u máy c ng cụ CNC V i nguyên c ng phay tinh chi ti t gia c ng đ t đƣợc ... BÊ M T HÌNH HO C ̉ ̀ ̀ ̣ PHỨC TẠP TRONG KY THUÂ T 1.1 Gi i thi u trình gia c ng tinh bề m t phức t p Trong ng nh chế t o máy, việc chế t o chi ti t có hình d ng hình học phức t p (chi tiết...
 • 88
 • 336
 • 0

ĐỀ TÀI NHÓM 5 Tác động kinh tế xã hội của hình thức di cư nông thôn - thành thị pdf

ĐỀ TÀI NHÓM 5 Tác động kinh tế xã hội của hình thức di cư nông thôn - thành thị pdf
... 3.6.2 Sự kì thị xã hội 22 3.7 Đánh giá tác động của di 23 IV Kết luận: 24 I SƠ LƯỢC VỀ DI CƯ NÔNG THÔN – THÀNH THỊ Số liệu Tổng điều tra dân số năm 1999 cho di tới khu vực ... LỤC I.SƠ LƯỢC VỀ DI CƯ NÔNG THÔN – THÀNH THỊ II TÁC ĐỘNG CỦA DI CƯ ĐỐI VỚI KHU VỰC NÔNG THÔN: 2.1 Tác động của di đến hộ gia đình và cộng đồng 2.1.1 Tác động di đến hộ gia đình: ... nơi đến theo tinh trạng di Đặc điểm Không di Di dài lâu Di tạm thời Lâu dài Tạm thời 0,8 2,7 2,0 Không có 42,3 tác động 55 ,3 62,2 55 ,8 Tiêu cực 55 ,9 43,9 35, 1 42,2 1,9 0,3 1,3 1,4...
 • 25
 • 225
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CƢ́ U NÂNG CAO CHẤ T LƢỢ NG BỀ MẶ T CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰ NG TỐ I ƢU HÓ A MỘ T SỐ YẾ U TỐ KỸ THUẬ T CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC ppt

Luận văn: NGHIÊN CƢ́ U NÂNG CAO CHẤ T LƢỢ NG BỀ MẶ T CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰ NG TỐ I ƢU HÓ A MỘ T SỐ YẾ U TỐ KỸ THUẬ T CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC ppt
... đƣợc nghiên c u đề t i th ng số kĩ thu t trình gia c ng để đ a phƣ ng pháp t i u trình phay tinh nhằm n ng cao ch t ng bề m t chi ti t 2.2 Ý ngh a thực tiễn Luận văn t t nghiệp thạc sĩ kỹ thu t ... CAD/CAM Việc gia c ng bề m t chi ti t phức t p có số phƣ ng pháp nhƣ: Gia c ng i n hoá, gia c ng si u âm, gia c ng tia l a i n Nh ng phƣ ng pháp gia c ng cần nguồn đ u t lớn, su t gia c ng thấp dẫn ... B i nghiên c u hình học dao ph i trình gia c ng sở để đánh giá ch t ng bề m t chi ti t gia c ng D a vào m i quan hệ hình học dao phay đ u c u chi ti t gia c ng trình phay tinh máy c ng cụ CNC: ...
 • 88
 • 235
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰNG TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC pot

Luận văn: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾ T GIA CÔNG BẰNG TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA QUÁ TRÌNH PHAY TINH TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC pot
... xác hình học bề m t chi ti t 1.3 K t luận Hiện có nhiều nghiên cứu trình phay tinh bề m t phức t p dao phay đầu cầu nhƣ:  Nghiên cứu nâng cao ch t lƣợng bề m t chi ti t gia công tinh chọn cách ... nghiệp thạc sĩ kỹ thu t 13 Chuyên ngành: Công nghệ CTM CHƢƠNG 1: T NG QUAN VÊ GIA CÔNG TINH BÊ M T HÌNH HỌC ̉ ̀ ̀ ̣ PHỨC TẠP TRONG KỸ THUÂ T 1.1 Giới thiệu trình gia công tinh bề m t phức t p Trong ... 1.2 M t số đặc điểm bề m t chi ti t sau gia công Trong thực t sản xu t chi ti t có bề m t phức t p, nhiều trƣờng hợp gia công theo hình dáng hình học bề m t cho trƣớc nhƣ vẽ kỹ thu t gia công...
 • 88
 • 267
 • 0

Xem thêm