Tiết 8 kiểm tra viết 1

Bài kiểm tra viết 1 tiết cách mạng thế giới môn lịch sử lớp 8

Bài kiểm tra viết 1 tiết cách mạng thế giới môn lịch sử lớp 8
... tân Minh Trị coi cách mạng công nghiệp tạo điều kiện cho phát triển kinh té tư Nhật Câu 2(2đ) ) ý nghĩa lịch sử: XD nhà nước GCVS - Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng TG, c) Bài học kinh nghiệm: ... phong kiến suy thoái, -Các nước phương Tây can thiệp đòi Nhật “mở cửa” -Tháng 1/ 186 8,Nhật hoàng đưa đường lối cảI cách 2.Nội dung -Kinh tế:+Thống tiền tệ +Phát triển kinh tế tư nông thôn… -Chính ... B.ĐÁP ÁN I.Trắc nghiệm (3đ) Câu (1, 5đ) 1- B: 2-C; 3- D; 4- A Câu 2(0.5đ):B Câu 3(0.5đ):B Câu 4(0.5đ) :D Câu (0.5đ);A II.Tự luận (7đ) Câu (4đ) 1. Hoàn cảnh: -Chế độ phong kiến suy thoái,...
 • 3
 • 209
 • 0

Tiet 8 Kiem tra 1 tiet dia 6 theo chuan KTKN

Tiet 8 Kiem tra 1 tiet dia 6 theo chuan KTKN
... Bài kiểm tra viết Môn: Địa Lý Thời gian 45 phút, Năm học: 2 010 - 2 011 Họ tên HS: Lớp: Điểm Lời phê thầy cô giáo I Trắc nghiệm (3,0 điểm) Câu 1: (1, 0 điểm) Hãy khoanh tròn vào ... Câu 5: (2,0 điểm) Hoàn thành bảng dới đây: Khoảng cách Tỉ lệ đồ Tơng ứng thực địa đồ (cm) 1: 10 000 10 000 1: 500 000 ... 1: (1, 0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đầu ý trả lời câu sau Trái Đất nằm vị trí thứ hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời? A Thứ B Thứ hai C Thứ ba D Thứ t Tỉ lệ đồ thờng đợc thể dới dạng A...
 • 2
 • 220
 • 0

Giáo án Sinh 7 - KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT doc

Giáo án Sinh 7 - KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT doc
... ngành giun đốt, sống kí sinh, gây hại cho người động vật a Sán gan, giun đũa, sán máu b Sán máu, sán bã trầu, sán dây, sán gan c Giun móc câu, giun kim, sán dây, sán gan d Sán bã trầu, giun chỉ, ... điểm chung: - Cơ thể dài phân đốt - Cơ thể xoang - Hô hấp qua da hay qua mang - Tuần hoàn kín, máu màu đỏ - Hệ tiêu hoá phân hoá - Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch giác quan phát triển - Di chuyển ... 25 điểm ) + Làm thức ăn cho người động vật ( 0, 25 điểm) IV Kiểm tra, đánh giá: (2’) Thu nhận xét V Dặn dò: (1 ) Nghiên cứu trước bài: Trai sông  ...
 • 5
 • 174
 • 0

KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT

KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT
... 0 41 A - Phần trắc nghiệm:Đáp án - Đề số 0 41 Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10           A           B           C           D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 ... dân thành thị 15 Thời gian xuất quốc gia cổ đại phương Tây? A) Khoảng thiến niên kỷ I TCN B) Từ kỷ IV đến kỷ III TCN C) Thiên niên kỷ I sau công nguyên D) Từ kỷ I đến kỷ IITCN 16 Thành phần đông ... Chủ nô họ 17 Quyết định công việc quốc gia cổ đại phương Đông là? A) Chủ nô B) Vua chuyên chế C) Vua giai cấp chủ nô bàn bạc định D) Hội đồng 500, Đại hội công dân, Đại hội nhân dân 18 Cư dân...
 • 4
 • 129
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Kiểm tra viết 1 tiết doc

Giáo án Sinh học lớp 6 : Tên bài dạy : Kiểm tra viết 1 tiết doc
... 5, Ruột khoáng e, Dự trữ chất hoà dưỡng B, Tự luận: ? Mô ? Hãy kể tên loại mô thực vật ? III, Đáp án, thang điểm: 5,……… A, Trắc nghiệm: (7,5 điểm) I- Chọn câu trả lời nhất….(3 điểm) 1, c; 2, d; ... miền sinh trưởng, lông hút, trưởng thành 3, Thân to đâu: a, Do lớn lên phân chia TB b, Do phân chia TB tầng sinh vỏ c, Do phân chia TB mô phân sinh d, Do phân chia TB tầng sinh vỏ tầng sinh trụ ... tạo giống nhau, thực chức riêng * Các loại mô thường gặp thực vật: - Mô phân sinh - Mô mềm - Mô nâng đỡ IV, Thu bài, dặn d : (1 phút) - Thu - Về nhà xem trước ...
 • 5
 • 277
 • 0

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT pot

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT pot
... TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Mỗi câu 0,5 điểm –E; 2-D; 3- D; 4-D ; 5- C; 6-B II TỰ LUẬN Vẽ hai biểu đồ tròn đúng, đủ theo yêu cầu : Mỗi biểu đồ 2điểm Nhận xét : 1, 5 điểm Kết luận : 1, 5 điểm DUYỆT CỦA ... đất phèn lớn C Mạng lưới sông ngòi dày đặc D Khoáng sản không nhiều Câu 5: Ngành công nghiệp có tỉ trọng cao cấu công nghiệp đồng sông Cửu Long l : A Sản xuất vật liệu xây dựng B Cơ khí nông nghiệp, ... Câu 3: Các nguyên nhân làm cho Đông Nam Bộ sản xuất nhiều cao su nước l : A Điều kiện tự nhiên Thuận lợi B Người dân có truyền thống trồng cao su C Có sở chế biến xuất cao su D Tất ý Câu 4: Khó...
 • 5
 • 222
 • 0

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT ppt

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA VIẾT 1 TIẾT ppt
... Nhận xét biểu đồ kể tên mặt hàng xuất chủ lực nước ta mà em biết ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 1. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu 0.25 điểm 10 C A B E C C D C C C Tự luận: 7.25 điểm - Câu 1: 2.25 điểûm - Ý nghĩa ... Ý nghĩa ngành giao thông: đ - Tên loại hình giao thông: 0.5 đ - Loại hình giao thông quan trọng nhất: 0.25 đ - Vì sao: 0.5 đ - Câu 2: đ a) Vẽ biểûu đồ : 2.5 đ b) Nhận xét: 2.5 đ ... Đường biển 10 Hoạt động nội thương tập trung nhiếu vùng vùng sau? A Đồng sông Hồng B Đồng sông Cửu Long C Đông nam D Tây Nguyên Phần II: Tự luận 1. Nêu ý nghĩa nghành giao thông vận tải? Kể tên loại...
 • 6
 • 278
 • 0

Giáo án Công dân lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA VIẾT( 1 TIẾT) potx

Giáo án Công dân lớp 9 : Tên bài dạy : KIỂM TRA VIẾT( 1 TIẾT) potx
... gđ, cộng đồng) Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xh, từ bây giờ, em phải làm gì? 4.Củng c : GV thu bài, nhx kiểm tra HDVN: Đọc 16 D Rút kinh nghiệm ... từ 20 tuổi nữ 18 tuổi trở lên e Kết hôn sớm mang thai sớm có hại cho sức khoẻ mẹ Câu 4: Em không đồng ý với ý kiến sau đây? a Kinh doanh quyền tự người, quyền can thiệp b Công dân có quyền tự ... doanh nghề gì, hàng hoá c Kinh doanh phải theo qui định PL d Buôn bán nhỏ không cần phải kê khai đ Đóng thuế góp phần xd đn e Buôn bán phải theo số lượng mặt hàng kê khai I Tự luận Hãy nêu hậu xấu...
 • 3
 • 245
 • 0

Kiểm tra viết 1 tiết dia 9 kì 2

Kiểm tra viết 1 tiết dia 9 kì 2
... 0,5 Câu 2: 3,5 điểm + Vẽ biểu đồ: 2, 0 đ - Biểu đồ hình tròn, chia tỉ lệ xác, hình vẽ đẹp 1, 0 - Ghi đủ: Tên biểu đồ, số liệu cho nhóm ngành, giải 1, 0 + Nhận xét: 1, 5 đ - Đông nam có ... nuôi tôm, cá nước phát triển mạnh, chủ yếu để xuất 0,5 + ĐBSCL phát triển mạnh nghề nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản vi: 2, 0 đ - Khí hậun óng ẩm quanh năm 0 ,25 - Diện tích mặt nước ... luận: 3,0 điểm < câu 0,5 đ > Câu 1: e Câu 2: d Câu 3:b Câu 4:c Câu 5:d Câu 6:e II/ Phần trắc nghiệm : 7,0 điểm Câu : 3,5 điểm + Tình hìng sản xuất thuỷ sản ĐBSCL: 1, 5 đ - Tỉ trọng sản lượng thuỷ...
 • 2
 • 143
 • 0

Tiết 26-KIỂM TRA VIẾT GDCD 8(kì 2)

Tiết 26-KIỂM TRA VIẾT GDCD 8(kì 2)
... sử dụng tài sản nhà nước lợi ích công cộng vào lợi ích cá nhân; Phải bảo quản giữ gìn, sử dụng tiết kiệm, không tham ô lãng phí giao quản lý tài sản nhà nước Câu2: * Một số quy định pháp luật...
 • 3
 • 158
 • 0

Kiểm tra viết 1 tiết

Kiểm tra viết 1 tiết
... trình bày dạng mẫu Trả lời (vd: 1_ a) Câu 3: Hãy ghép tên gọi thành phần cửa sổ CSDL Access 1 4 Trả lời (vd: 1_ b) Thanh công cụ Thanh tiêu đề Bảng chọn đối tượng Trang bảng ...
 • 3
 • 158
 • 0

kiểm tra viết 1 tiết (kì 2)

kiểm tra viết 1 tiết (kì 2)
... Hãy ghép Hãy ghép loại đối tượng với biểu tượng nó: Biểu Báo mẫu (1) (a) Mẫu cáo (2) (b) Bảng hỏi (3) (c) (4) (d) Trả lời (vd: 1_ b) ... giá số lượng (d) Ngày mua/bán hàng, ngày sinh (e) Là nam nữ (chỉ nhận giá trò) (f) Trả lời (vd: 1_ b) Câu 2: Cho Bảng Cong_ti sau: Field Name MaNV HotenNV GT Ngayban Gia ban So luong Data type...
 • 2
 • 162
 • 0

Tiet 26-Kiem tra viet.doc

Tiet 26-Kiem tra viet.doc
... vi - Mục đích : KhôI phục quyền lợi vi phạm pháp luật thân người khiếu nại G: Thu nhận xét kiểm tra *Dặn dò: - Tiếp tục ôn tập kiến thức học - Chuẩn bị 19 Trần Thụy Phương 85 ...
 • 2
 • 171
 • 0

tiet 8 kiem tra dia 8 chuan KTKN

tiet 8 kiem tra dia 8 chuan KTKN
... 3,0 điểm) Cho bảng số liệu tình hình dân số châu Á từ năm 180 0 đến năm 2002 Năm 180 0 1900 1950 1970 1990 2002 Số dân (triệu người) 600 88 0 1402 2100 3110 3766 a Hãy vẽ biểu đồ thể gia tăng dân ... 3,0 điểm) Cho bảng số liệu tình hình dân số châu Á từ năm 180 0 đến năm 2002 Năm 180 0 1900 1950 1970 1990 2002 Số dân (triệu người) 600 88 0 1402 2100 3110 3766 a Hãy vẽ biểu đồ thể gia tăng dân ... vẽ biểu đồ thể gia tăng dân số châu Á theo bảng trên? b Nhận xét? Họ Tên: Lớp: Điểm Tiết 8: KIỂM TRA TIẾT GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Địa lý Lời phê thầy giáo Đề số I Phần trắc nghiệm...
 • 7
 • 196
 • 0

Xem thêm