KT hoc kì i và II địa lý 6 địa lý 6 đoàn quốc việt

KT hoc I II Địa 6

KT hoc kì I và II Địa Lý 6
... đ i độ nghiêng hướng D không nghiêng không đ i hướng c) Th i gian Tr i Đất chuyển động quanh Mặt Tr i vòng là: A 365 ngày B 366 ngày C 366 ngày D 365 ngày d) Địa hình kết tác động của: A N i ... động Tr i Đất quanh Mặt tr i b Gi i thích hình thành mùa nóng mùa lạnh nửa cầu Tr i Đất ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP Đề số (Th i gian làm b i: 45phút) A MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Các ... b) Con ngư i có biện pháp để hạn chế bớt thiệt h i động đất gây ra? ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP Đề số (Th i gian làm b i: 45phút) A MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Các chủ đề/ n i dung Các...
 • 22
 • 105
 • 0

KIEM TRA HOC KI I VA II

KIEM TRA HOC KI I VA II
... – TIẾT 28 - KI M TRA VĂN B I KI M TRA : NGỮ VĂN - TH I GIAN (45 PHÚT ) I Phần trắc nghiệm( i m) : Học sinh đọc kó câu h i chọn đáp án để khoanh tròn chữ đầu ý trả l i Câu 1: Tác giả dân gian ... B i làm sơ s i, chưa đú ý Sai nhiều l i tả, dùng từ, đặt câu * i m 0: Lạc đề hoàn toàn TUẦN 12 – TIẾT 46 - KI M TRA TIẾNG VIỆT I Phần trắc nghiệm(3 i m) : Học sinh đọc kó câu h i chọn đáp án ... b i: Khơng gian, th i gian xảy việc kể Diễn biến câu chuyện: Lần lượt kể - Sự việc thứ - Sự việc thứ hai - Sự việc thứ ba - Sự việc Sự việc kết thúc : Khép l i câu chuyện * Kết : Suy nghĩ người...
 • 11
 • 141
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT HỌC I TIN 10 - 2009

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ KT HỌC KÌ I TIN 10 - 2009
... NGUYỄN TR I HỌ TÊN: LỚP: 10 KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 200 8-2 009 MÔN: Tin học 10 Th i gian: 45 phút ĐỀ 101 0: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5đ) Hãy chọn đáp án Câu 1 :Tin học ngành khoa học a)Nghiên cứu ... biểu? Câu 3: (1 đ) Hãy trình bày tính chất thuật toán? HẾT I M ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC LỚP 10 Năm học 2008 - 2009 1 .Tin học gì? 2.Thông tin liệu: • Kh i niệm Thông tin ? kh i ... tính i n tử b) sinh từ văn minh thông tin c)Sử dụng máy tính i n tử d)Có n i dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng Câu 2:Thông tin là: a)Tất mang l i hiểu biết cho ngư i b)Các tín hiệu...
 • 3
 • 328
 • 2

Đề thi học I đáp án Địa Lí 8 (08-09)

Đề thi học kì I và đáp án Địa Lí 8 (08-09)
... - Đáp án đề thi học I môn Địa 8: Câu 1:(4 i m) -Địa hình: + Phần đất liền: • Nửa phía tây:có nhiều n i, sơn nguyên cao,hiểm trở bồn địa rộng.(0,5 i m) • Nửa phía đông:vùng đ i n i, thấp ... i m) + Các vật nu i đa dạng.(0,25 i m) -Công nghiệp: Sản xuất công nghiệp nước đa dạng chưa đều.(0,5 i m) + Công nghiệp khai khoáng phát triển nhiều nước.(0,5 i m) + Công nghiệp luyện kim,cơ ... yếu.(1,0 i m) + Nửa phía tây phần đất liền có khí hậu cận nhiệt lục địa, quanh năm khô hạn → cảnh quan thuộc miiền khô hạn (1,0 i m) Câu 2:(4 i m) -Nông nghiệp: + Sự phát triển nông nghiệp nước...
 • 3
 • 216
 • 0

đề thi học I II lớp 7 năm 2010 nộp phòng

đề thi học kì I và kì II lớp 7 năm 2010 nộp phòng
... (0,5 i m) (0,5 i m) (0,5 i m) (0,5 i m) y (0,5 i m) A ABC = ACB ; DB = CE (0,25 i m) (1 i m) Câu5 : (2 i m) - Vẽ hình ghi giả thi t kết luận cho ∆ ABC ; AB = AC (0,5 i m) x -1 o GT (0,25 i m) ... i m a)Phát biểu hai định lí cho hai i m (0,5) i m - Hai đường thẳng phân biệt vuông góc v i đường thẳng thứ ba song song - Đường thẳng vuông góc v i hai đường thẳng song song vuông góc v i ... ( 1,5 i m) a)Đồ thị hàm số y= ax (a ≠ o) có dạng nào? b) Vẽ đồ thị hàm số y = -3x Câu 5: (2 i m) Cho tam giác ABC có AB = AC góc B góc C tia đ i tia BC lấy i m D, tia đ i tia CB lấy i m E...
 • 4
 • 152
 • 0

KT HỌC I 7 HOT

KT HỌC KÌ I LÝ 7 HOT
... ứng I1 , I2 , I3 Giữa số có quan hệ d i đây? + A I1 = I2 + I3 A B I1 = I2 - I3 A C I2 = I1 + I3 A D I3 = I2 + I1 Có hai bóng đèn lo i ghi 6V H i mắc song song hai bóng đèn mắc thành mạch kín v i nguồn ... 18V, V1 V2 (1đ) III) Nêu qui tắc an toàn sử dụng i n(2đ) Sgk 4ý x 0,5đ IV)Nêu phơng án chống b i xởng dệt gi i thích (1đ) Ng i ta treo kim lo i nhiễm i n để hút b i vật nhiễm i n có khả hút ... hiệu i n dụng cụ dùng i n gia đình? D 300V Cho sơ đồ nh hình vẽ, ampe kế có số tơng ứng I1 , I2 , I3 Giữa số có quan hệ + A I1 = I2 + I3 A1 A2 A3 Có hai bóng đèn lo i ghi 6V, mắc song song hai...
 • 5
 • 103
 • 0

Gián án toán 2 học I - Phần II

Gián án toán 2 học kì I - Phần II
... 92 , đ i trồng 38 - H i số đ i trồng - B i toán Tóm tắt Đ i : 92 Đ i đ i : 38 Đ i : ? B i gi i Số đ i trồng : 92 - 38 = 54 ( ) Đáp số : 54 B i : - B i toán h i ? - B i toán thuộc dạng ? - Yêu ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết 54 Thứ………ngày……… tháng……….năm 20 06 52 28 I MỤC TIÊU : II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giúp HS : • Biết cách thực phép tính có nhớ dạng 52 28 • Áp dụng để gi i toán có liên Que tính III CÁC ... dạng 12 – 8; 32 – 8; 52 - 28 • Tìm số hạng chưa biết tổng • Gi i toán có l i văn ( toán đơn, phép tính trừ ) • Biểu tượng hình tam giác • B i toán trắc nghiệm, lựa chọn Gi i thiệu : GV giới...
 • 123
 • 354
 • 0

De thi hoc ki I va dap an 10 NC, CB - namvan83

De thi hoc ki I va dap an 10 NC, CB - namvan83
... thuật Ng i viết ph i có kĩ làm văn biểu cảm mà ph i ki n thức Đọc Tiểu Thanh kí Nguyễn Du - Về n i dung: * Mở b i: + Gi i thi u tác giả Nguyễn Du: vị trí, t i năng, nghiệp + Gi i thi u thơ: ... l i lòng ng i viết Vì làm cần ph i an xen tự v i yếu tố miêu tả, biểu cảm - Về n i dung: chọn chi tiết tiêu biểu, đặc sắc để kể gặp mặt bu i chia tay đáng nhớ ng i viết th i gian, địa i m, ... B .Thi tiên C .Thi Phật D .Thi sử Phần II: Tự luận(7 i m) Chọn hai đề sau: Đề 1: Hãy kể l i tiết học bu i học đáng nhớ anh (chị) Đề 2: Hãy kể l i bu i gặp gỡ chia tay đáng nhớ anh (chị) Chúc em thi...
 • 7
 • 366
 • 0

Đề KT học I lớp 11 I

Đề KT học kì I lớp 11 kì I
... i m i m Sở GIáO DụC & ĐàO TạO YÊN B I TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụ Năm học: 2008 - 2009 đề kiểm tra trắc nghiệm học I Môn: Hóa học (đề có trang) Th i gian: 45 phút Mã đề thi: 805 Lu ý: Học sinh ... gam Mã đề thi 806 Sở GIáO DụC & ĐàO TạO YÊN B I TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụ Họ tên: Lớp 11A: Năm học: 2008 - 2009 PHIếU trả l i Trắc nghiệm ( B i kiểm tra học I) Môn: Hoá học Th i gian: 45 ... Sở GIáO DụC & ĐàO TạO YÊN B I TRƯờNG THPT HOàNG VĂN THụ Năm học: 2008 - 2009 đề kiểm tra trắc nghiệm học I Môn: Hóa học (đề có trang) Th i gian: 45 phút Mã đề thi 806 Học sinh chọn đáp...
 • 9
 • 229
 • 1

KT học I lớp 11 đề 2

KT học kì I lớp 11 đề 2
... Thụ Năm học: 20 07 - 20 08 đề kiểm tra trắc nghiệm học I Môn: Hóa học( đề có trang) Th i gian: 45 phút Mã đề thi 807 Học sinh chọn đáp án theo yêu cầu câu tô vào phiếu trả l i trắcnghiệm ( trang ... chất phi kim i n hình D Tính oxi hoá tính khử Câu : Etilenglicol X có công thức phân tử là: C2H6O2 Công thức đơn giản X là: A CH2O B C2H6O2 C C2H4O2 D CH3O Cho chất: (1) C3H7 - COOH; (2) CH3 ... 0 ,22 4 lít [ Mã đề thi 807 - Trang - Trờng THPT Hoàng Văn Thụ Năm học: 20 07 - 20 08 Mã đề thi 807 Câu 24 : Liên kết hoá học phân tử hơp chất hữu chủ yếu là: A Liên kết cộng hoá trị B Liên kết kim...
 • 6
 • 199
 • 0

KT HOC KI I

KT HOC KI I
... - Ghi đ i lượng đơn vị Nêu l i ích việc sử dụng tiết ki m i n ( 0,25đ x ) Phát biểu quy tắc bàn tay ph i - Xác định chiều dòng i n chạy cuộn dây (0,25đ x 2) - Áp dụng quy tắc nắm tay ph i để ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ CÂU KI M TRA HỌC KỲ I ( 2006 – 2007) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: Vật lý - Lớp N I DUNG - YÊU CẦU Định luật Jun - Lenxơ: - Phát biểu n i dung định luật; - Viết hệ ... độ định mức đèn: Idm = Pdm/Ud = 3/6 = 0,5 (A) - Cường độ dòng i n mạch chính: I = 2.Idm = (A) - i n trở toàn mạch là:R' = U /I = 12V/1A = 12 Ω - i n trở phần biến trở tham gia vào mạch là: R'b...
 • 2
 • 225
 • 0

KT HỌC I

KT HỌC KÌ I
... 11./ Chiều lực i n từ tác dụng lên dây dãn thẳng 12./ Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S III./ Phần III: (3đ) M i câu 1đ 13./a- Phát biểu : (0,5đ) b- Viết hệ thức : (0,5đ) 14./ a- Gi i thích ... ……………………………………………… i m Môn : Vật lý Th i gian : 45ph ( không kể th i gian phát đề ) L i phê giáo viên I Phần I : Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả l i : 1./ Ngư i l i đò ng i thuyền thả tr i theo dòng ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2006-2007 Môn : Vật lý I. / Phần I : (4đ) M i ý 0,5đ 1,2,3,4: C 5,6,7,8 : D II./ Phần II: ( 3đ) M i ô trống 0,5đ 9./ - tỉ lệ thuận ; i n trở 10./ - Chuyển...
 • 6
 • 227
 • 0

kt hoc ki I 07-08

kt hoc ki I 07-08
... ÁN ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2007-2008 Môn : Vật lý I. / Phần I : (3đ) M i ý 0,5đ C D C D B B II./ Phần II: ( 1đ) M i ô trống 0,5đ 7./ vuông góc v i mặt bò ép 8./ 760mmHg III./ Phần III: (6 ... đặt từ trường III./ Phần III: (6 i m ) Trình bày l i gi i trả l i câu h i đây: 9./ a) Phát biểu đònh luật Ôm b) Viết công thức đònh luật m gi i thích đ i lượng công thức 10./ Một ... Vật lý I. / Phần I : (3đ) M i ý 0,5đ B D D B D C II./ Phần II: ( 1đ) M i ô trống 0,5đ 7./ cường độ dòng i n chạy qua đoạn mạch 8./ Chiều lực i n từ tác dụng lên dây dẫn thẳng III./ Phần III: (6...
 • 5
 • 176
 • 0

Xem thêm