Thuyết minh về bình ngô đại cáo

Tài liệu Thuyết minh về Bình Ngô Đại Cáo Bài làm 1 doc

Tài liệu Thuyết minh về Bình Ngô Đại Cáo Bài làm 1 doc
... hiến Đại Việt ng` VN ,1 dân tộc văn minh, anh hùng.lần lịch sử tư tưởng,NT đại diện cho đất nước chiến thắng nêu cao già trị lớn lao truyền thống dựng nước giữ nước dân tộc ta: "nhu nước đại việt ... Nhi bị giết tươi,bị bắt sống, ) fải có ng` "trí mưu tài thức" làm nên "thi thư " đại việt,của nên văn minh sông hồng, NT viết nên lời tuyên ngôn **nh đạc hào hùng vậy.nếu 400 năm trước,trong "nam ... lãnh thổ chủ quyền ý thức quốc gia lập trường dân tộc, "bình ngô đại cáo" , NT bổ sung thêm nhân tố nữa,đó :văn hiến,phong tục,lịch sử nhân tài diều cho thấy ý thức dân tộccủa nhân dân ta phát triển...
 • 5
 • 4,313
 • 71

Tài liệu Thuyết minh về Bình Ngô Đại Cáo Bài làm 2 doc

Tài liệu Thuyết minh về Bình Ngô Đại Cáo Bài làm 2 doc
... báo trước toàn dân Nhan đề tác phẩm có Ý nghĩa cáo trọng đại tuyên bố việc dẹp yên giặc Ngô- một tên gọi hàm ý khinh bỉ căm thù giặc Minh xâm lược Bài cáo có bố cục chặt chẽ mạch lạc, viết theo lối ... ta từ trước-Vốn xưng văn hiến lâu” Đoạn thứ hai cáo vạch trần, tố cáo tội ác dã man giặc Minh xâm lược Đoạn văn cáo trạng đanh thép, tố cáo giặc Minh điểm: âm mưu cướp nước, chủ trương cai trị ... ca chiến thắng, trịnh trọng tuyên bố độc lập dân tộc, đất nước Đại cáo bình Ngô Nguyễn Trãi anh hùng ca ca ngợi chiến thắng vĩ đại dân tộc ta kỉ XV Tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá...
 • 4
 • 2,534
 • 35

Thuyết minh về Bình ngô đại cáo ppt

Thuyết minh về Bình ngô đại cáo ppt
... Bình Ngô đại cáo tổng kết kháng chiến vĩ đại , nêu cao lòng tự hào , niềm hân hoan vô hạn trước thắng lợi nghĩa , ca ngợi tài lãnh đạo cà khí phách hào hùng dân tộc Kết luận: - Bình Ngô đại cáo ... sắc thái coi khinh Trong tác phẩm , quân Ngô giặc Minh Thể loại: - Bài văn viết theo thể cáo , thể văn biền ngãu , thường đời nhằm công bố kiện trọng đại quốc gia sau kháng chiến lâu dài Đây ... hoà bình : Giọng văn chẫm rãi , khoan thai Tha chết cho kẻ thù , cấp ngựa thuyền dẻ nước Muốn nhân dân nghỉ sức Tính kế lâu dài 5.4 Tuyên bố hoà bình: - Giọng văn , vui mừng tin tưởng vào hoà bình...
 • 6
 • 1,272
 • 16

Thuyết minh về Bình Ngô Đại Cáo Bài làm 3 ppt

Thuyết minh về Bình Ngô Đại Cáo Bài làm 3 ppt
... Thang cáo (được chép chương Thương Thư sách Kinh Thư) Vũ cáo hay đại cáo Vũ Thành (được chép chương Chu thư sách Kinh Thư) Về tựa đề Cáo: Những quan niệm khác ý nghĩa chữ Ngô Bình Ngô đại cáo - Ngô: ... Cáo viết thể văn biền ngẫu, số câu chữ không hạn chế, văn phong mang tính luận nên trang trọng, sắc bén, lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục Kết cấu đại cáo bình Ngô tuân thủ ... nghiên cứu xem đoạn văn cáo trạng đanh thép tố cáo tội ác khủng khiếp giặc Minh 20 năm mảnh đất Ðại Việt Ðể đảm bảo vừa tăng cường sức thuyết phục vừa đạt tính cô đọng, hàm súc ngôn từ văn chương,...
 • 5
 • 1,107
 • 15

Thuyết minh về Bình Ngô Đại Cáo doc

Thuyết minh về Bình Ngô Đại Cáo doc
... Thang cáo (được chép chương Thương Thư sách Kinh Thư) Vũ cáo hay đại cáo Vũ Thành (được chép chương Chu thư sách Kinh Thư) Về tựa đề Cáo: Những quan niệm khác ý nghĩa chữ Ngô Bình Ngô đại cáo - Ngô: ... vương triều Cáo viết thể văn biền ngẫu, số câu chữ không hạn chế, văn phong mang tính luận nên trang trọng, sắc bén, lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục Kết cấu đại cáo bình Ngô tuân thủ ... triều đại Về thể loại Cáo: Nếu văn học động viên người chiến đấu văn Cáo lại có ý nghĩa tuyên ngôn nhằm công bố cho người biết chủ trương trị trọng đại toàn dân tộc việc xác lập hòa bình, đánh...
 • 16
 • 500
 • 4

thuyết minh về bình ngô đại cáo

thuyết minh về bình ngô đại cáo
... ca chiến thắng, trịnh trọng tuyên bố độc lập dân tộc, đất nước Đại cáo bình Ngô Nguyễn Trãi anh hùng ca ca ngợi chiến thắng vĩ đại dân tộc ta kỉ XV Tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá ... đầu…Đoạn văn thứ ba cáo ca ngợi lòng nhân đạo, chuộng hòa bình nhân dân, dân tộc ta, tha sống cho quân giặc đầu hàng, lại cấp cho chúng phương tiện, lương thảo nước Đoạn cuối cáo tuyên bố trịnh ... trịnh trọng việc kết thúc chiến tranh, khẳng định độc lập, hòa bình vững bền đất nước, thể niềm tin vào tương lai tươi sáng dân tộc Bài cáo có kết hợp hài hòa, hiệu yếu tố luận sắc bén với yếu tố...
 • 2
 • 203
 • 2

Thuyết minh bài: Bình Ngô Đại Cáo

Thuyết minh bài: Bình Ngô Đại Cáo
... Thang cáo (được chép chương Thương Thư sách Kinh Thư) Vũ cáo hay đại cáo Vũ Thành (được chép chương Chu thư sách Kinh Thư) Về tựa đề Cáo: Những quan niệm khác ý nghĩa chữ Ngô Bình Ngô đại cáo - Ngô: ... giang sơn Bình Ngô Đại Cáo Sau dẹp xong nạn xâm lăng, đánh đuổi quân Minh trở phương bắc, Vương lệnh cho công thần Nguyễn Trãi viết "Bình Ngô Đại Cáo" bờ sông Hồng, tư dinh Bồ Đề để tuyên cáo với ... vương triều Cáo viết thể văn biền ngẫu, số câu chữ không hạn chế, văn phong mang tính luận nên trang trọng, sắc bén, lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục Kết cấu đại cáo bình Ngô tuân thủ...
 • 4
 • 5,211
 • 80

Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ MINH CHỨNG CHO LỜI KẾT TỘI NHÀ MINH TRONG “BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO” CỦA NGUYỄN TRÃI " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... TÓM TẮT Bài viết đưa chứng cho lời kết tội nhà Minh tác phẩm Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi Đó đoạn sử liệu trích từ Minh thực lục Trung Quốc, mô tả rõ ràng tội ác dã man quân Minh, đàn áp đẫm máu ... nước ta nhà Minh ABSTRACT SOME EVIDENCE FOR NGUYỄN TRÃI’S ACCUSATIONS AGAINST THE MINH DYNASTY IN HIS WORK “BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO” This article presents evidences for the accusations against the Minh ... đùa, ý nói lời vua hứa đinh đóng cột Xét việc làm vua Minh Thành Tổ, rõ ràng phản lại câu nói nêu Trong đạo dụ nêu 20 điều kết tội cha vua nhà Hồ,(8) Minh Thành Tổ long trọng hứa lập cháu nhà Trần...
 • 11
 • 361
 • 0

Thuyết minh về tác phẩm ”Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi

Thuyết minh về tác phẩm ”Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi
... thắng, trịnh trọng tuyên bố độc lập dân tộc, đất nước Đại cáo bình Ngô Nguyễn Trãi anh hùng ca ca ngợi chiến thắng vĩ đại dân tộc ta kỉ XV Tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị văn học, ... tộc đến hệ người Việt Nam Mỗi người dân Việt Nam ngày hào sảng trước câu văn hùng hồn: “Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng văn hiến lâu Núi sông bờ cõi chia, Phong tục Bắc Nam khác Từ Triệu, ... có…” Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • viet bai van thuyet minh ve tac pham dai cao binh ngo cua nguyen trai, ...
 • 2
 • 22,743
 • 202

Thuyết minh về Nguyễn Trãi và Bình ngô đại cáo doc

Thuyết minh về Nguyễn Trãi và Bình ngô đại cáo doc
... giàu sức sống thiên nhiên tất điều thể qua cáo tiếng mà đc coi tuyên ngôn độc lập Đại Việt ta Đó Bình Ngô Đại Cáo Tác phẩm “ Bình Ngô Đại Cáo Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi ánh văn bất hủ lịch ... từ dân tộc bước vào kỷ nguyên , kỷ nguyên hoà bình , thông Tựa đề: Tác phẩm Nguyễn Trãi có tên Đại cáo binh Ngô , nghĩa tuyên cáo rộng rãi việc dẹp yên giặc Ngô Tên Bình Ngô đại cáo cách đảo lại ... đánh đuổi giặc Minh khỏi đất nước Sau chiến thắng ,Lê Lợi tổ chức phong thưởng cho tướng lĩnh thức lên hoàng đế Nguyễn Trãi thay mặt nhà vua viết Bình Ngô đại cáo (Đại cáo bình Ngô) để tuyên bố...
 • 9
 • 1,664
 • 22

Thuyết minh về tác phẩm ‘Bình Ngô đại cáo’ của Nguyễn Trãi - văn mẫu

Thuyết minh về tác phẩm ‘Bình Ngô đại cáo’ của Nguyễn Trãi - văn mẫu
... • • thuyết minh bình ngô đại cáo nguyễn trãi thuyet minh ve dai cao binh ngo thuyết minh bình ngô đại cáo thuyết minh binh ngô đại cáo Thuyet minh bai tho binh ngo dai cao thuyết minh tác phẩm ... minh tác phẩm bình ngô đại cáo nguyễn trãi thuyet minh bai tho dai cao binh ngo thuyết minh Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi thuyet minh ve tac pham cao binh ngo thuyet minh binh ngô dai cao, ... bố độc lập dân tộc, đất nước Đại cáo bình Ngô Nguyễn Trãi anh hùng ca ca ngợi chiến thắng vĩ đại dân tộc ta kỉ XV Tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị văn học, không lưu giữ kiện lịch...
 • 2
 • 5,752
 • 21

Kiến thức lớp 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-thuyết minh về Nguyến Trãi và Bình Ngô Đại Cáo pot

Kiến thức lớp 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-thuyết minh về Nguyến Trãi và Bình Ngô Đại Cáo pot
... tập”, Bình Ngô đại cáo , “Lam Sơn thực lục”, “Băng Hồ di lục”, “Dư địa chí”, “Ức Trai thi tập”, “Quốc âm thi tập”, … Ông coi nhà văn luận kiệt xuất văn học trung đại Việt Nam Bình Ngô đại cáo ... có cách tân thể loại, sử dụng hình ảnh quen thuộc dân dã , cảm xúc tinh tế, sử dụng nhiều từ Việt giàu sức gợi Nguyễn Trãi người có Ý thức cao việc phát huy ngôn ngữ tiếng Việt Bình Ngô đại cáo ... đại cáo Nguyễn Trãi khúc tráng ca ca ngợi kháng chiến chống quân Minh xâm lược nghĩa quân Lam Sơn Bài cáo Nguyễn Trãi viết vào khoảng cuối 1427- đầu 1428 kháng chiến chống quân Minh giành chiến...
 • 6
 • 1,608
 • 20

Thuyết minh về tác giả Nguyễn Trãi và tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” ppsx

Thuyết minh về tác giả Nguyễn Trãi và tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” ppsx
... Nguyễn Trãi người có Ý thức cao việc phát huy ngôn ngữ tiếng Việt “Bình Ngô đại cáo” Nguyễn Trãi khúc tráng ca ca ngợi kháng chiến chống quân Minh xâm lược nghĩa quân Lam Sơn Bài cáo Nguyễn Trãi ... Trãi Nguyễn Trãi tác giả xuất sắc nhiều thể loại văn học, chữ Nôm chữ Hán Ông để lại khối lượng tác phẩm có giá trị cao, quy mô lớn Đó tập “Quân trung từ mệnh tập”, “Bình Ngô đại cáo”, “Lam Sơn ... nơi Nguyễn Trãi, đột ngột qua đời Trại Vải Bọn gian thần đổ tội giết vua cho Nguyễn Trãi kết án tru di tam tộc Đến năm 1464, vua Lê Thánh Tông minh oan cho sưu tầm lại trước tác Nguyễn Trãi Nguyễn...
 • 5
 • 16,284
 • 111

Bài thuyết minh về tác phẩm bình ngô đại cáo của nguyễn trãi

Bài thuyết minh về tác phẩm bình ngô đại cáo của nguyễn trãi
... Minh, mở kỷ nguyên độc lập tự do,hoà bình cho lịch sử Sau đọc xong cáo, ta thấy rõ Bình Ngô đại cáo không tác phẩm tiêu biểu cho thể loại văn luận Nguyễn Trãi mà ta hiểu nhận thực rõ lòng yêu ... bá cáo Ai hay” Với nghệ thuật luận tài tình,cảm hứng trữ tình sâu sắc Bình Ngô đại cáo có kết hợp hài hoà yếu tố luận yếu tố văn chương xem “thiên cổ hùng văn” dân tộc ta.Hơn nữa, Bình Ngô đại ... đại cáo -Nguyễn Trãi anh hùng ca,ca ngợi sức mạnh truyền thống yêu nước,tinh thần độc lập nhân nghĩa tự cường,nêu bật sức mạnh dân ta khởi nghĩa, đập tan xâm lăng phi lăng phi nghĩa giặc Minh, mở...
 • 4
 • 1,161
 • 7

Thuyết minh về tác phẩm ''''Bình Ngô đại cáo'''' của Nguyễn Trãi

Thuyết minh về tác phẩm ''''Bình Ngô đại cáo'''' của Nguyễn Trãi
... Đại cáo bình Ngô Nguyễn Trãi anh hùng ca ca ngợi chiến thắng vĩ đại dân tộc ta kỉ XV Tác phẩm vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị văn học, ... tộc đến hệ người Việt Nam Mỗi người dân Việt Nam ngày hào sảng trước câu văn hùng hồn: “Như nước Đại Việt ta từ trước,Vốn xưng văn hiến lâuNúi sông bờ cõi chia,Phong tục Bắc Nam khác.Từ Triệu,...
 • 2
 • 990
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thuyet minh ve binh ngo dai caothuyết minh về bình ngô đại cáo những câu thơ cuối cungf của đoạn trích lớp 10thuyết minh về bình ngô đại cáo lớp 10thuyết minh bài bình ngô đại cáocách thuyết minh bài bình ngô đại cáothuyết minh bài bình ngô đại cáo phần 3thuyết minh bài bình ngô đại cáo lop10 đoạn 2thuyet minh ve tac pham dai cao binh ngo cua nguyen traithuyết minh về bài thơ đại cáo bình ngôthuyet minh ve tac pham dai cao binh ngothuyet minh toi ac giac minh trong binh ngo dai caothuyet minh ve tac pham dai cao binh ngopthuyết minh về bfnh ngô đại có được điểm caotài liệu về bình ngô đại cáochung minh cau van noi len toi ac cua giac minh trong binh ngo dai cao16. Mẫu 01 ĐTCS Thuyết minh đề cương nghiên cứu17. Mẫu 02 ĐTCS Danh sách đề xuất đề tài cơ sở18. Mẫu 03 ĐTCS Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cơ sở20. Mẫu 05 ĐTCS Biên bản xác nhận sửa chữa5. TT 08 2012 TT BKHCN05 Don de cu ung vien thanh vien Ban Kiem soat14. HD1895 QLHDKHCN Bieu mau16. Luat so 38 2009 QH12Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUĐăng ký sở hữu trí tuệ | Hanoi University of Science, VNUL I GI I HSG NAM NH 2017 PH N T LU NSan pham ung dung 2016Chủ đề trò chuyện về nghề nông nghiệp quê emde thi GVG vong 1 tinh bac giang02. Chuong trinh hop du kienLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUBài 25. Trang trí lều trạiLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU