Cách thức trình bày đoạn văn diễn dịch quy nạp song hành móc xích tổng phân hợp…

cách thức trình bày luận văn

cách thức trình bày luận văn
... Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chương :Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ ĐẠI HỌC Quốc Gia TP.HCM Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Luận văn phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, ... 22 HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ Điểm Hội đồng chấm bảo vệ luận án cho chủ yếu sở mục 1, kết hợp với khả trình bày luận án trước Hội đồng, trả lời câu hỏi Hội đồng đặt ra, biết cách bảo ... đầu luận văn Tất phương trình cần đánh số để ngoặc đơn đặt bên phía lề phải Nếu nhóm phương trình mang số số để Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN...
 • 25
 • 457
 • 2

Cách thức trình bày văn bản

Cách thức trình bày văn bản
... công văn trình bày ô số 5b, sau chữ viết tắt “V/v” (về việc) chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng e) Nội dung văn Nội dung văn trình bày ô số Phần nội dung (bản văn) trình bày chữ ... trang đầu văn bản, ô số 14, chữ in thường, cỡ chữ từ 11 đến 12, kiểu chữ đứng, đường kẻ nét liền kéo dài hết bề ngang vùng trình bày văn bản; - Phụ lục văn bản: phụ lục kèm theo văn trình bày trang ... mép từ 20-25 mm; Lề trái: cách mép trái từ 15-20 mm; Lề phải: cách mép phải từ 30-35 mm Kỹ thuật trình bày thành phần thể thức văn Vị trí trình bày thành phần thể thức văn trang giấy khổ A4 thực...
 • 16
 • 588
 • 0

Cách thức trình bày, thực hiện luận văn

Cách thức trình bày, thực hiện luận văn
... HẠN LUẬN VĂN Sau ngày bảo vệ theo quy định Học viên chưa bảo vệ luận văn gia hạn thêm 24 tháng để thực luận văn (Thông thường vào tháng năm) Nếu sau năm gia hạn, học viên chưa hoàn thành luận văn, ... dầy luận văn: không 100 trang (không tính phần phụ lục) Sau sửa chữa hoàn chỉnh, luận văn đóng bìa cứng màu xanh dương nước biển, theo cấu trúc qui định Phụ lục CẤU TRÚC LUẬN VĂN Cấu trúc luận văn ... cỡ chữ 13) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố công trình luận văn trước Họ tên tác giả: Giới tính: Ngày, tháng,...
 • 23
 • 262
 • 0

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ
... Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương :Hình th c trình bày lu n văn th c I H C Qu c Gia TP.HCM Trư ng H Khoa h c T nhiên Lu n văn ph i c trình bày ng n g n, rõ ràng, ... Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Hình 3.5 : Thêm label Hình 3.6 : t option l y s chương Hình 3.7 : H p th thêm b ng th ng kê hình v , b ng bi u .9 Hình 3.8 ... Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Ví d : Thêm tham kh o (Hình 3.6 : sau t option l y s chương) làm theo hình Hình 3.8 : Ch n tham kh o t i hình 3.7 Chú ý - Có th nh...
 • 26
 • 1,523
 • 3

Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

Hình thức trình bày luận văn thạc sĩ
... mỗi phương trình nhóm phương trình (5.1) đánh số (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3) 1.4 Viết tắt Không lạm dụng việc viết tắt luận văn Chỉ viết tắt từ, cụm từ thuật ngữ sử dụng nhiều lần luận văn Không ... [41], [42] 1.6 Phụ lục luận văn Phần bao gồm nội dung cần thiết nhằm minh họa hỗ trợ cho nội dung luận văn số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh … Phụ lục không dày phần luận văn ... đầu luận văn 1.5 Tài liệu tham khảo cách trích dẫn Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý riêng tác giả tham khảo khác phải trích dẫn rõ nguồn danh mục Tài liệu tham khảo luận văn...
 • 2
 • 1,410
 • 4

khảo sát cách thức trình bày thông tin nhiều cửa trên báo Lao Động

khảo sát cách thức trình bày thông tin nhiều cửa trên báo Lao Động
... tài Khảo sát cách thức trình bày thông tin nhiều cửa báo Lao Động Với đề tài này, nghiên cứu, phân tích tìm hiểu vai trò, đặc điểm trình bày thông tin nhiều cửa tờ báo nói chung báo Lao Động ... Xu hướng trình bày thông tin nhiều cửa báo in đại 1.2.1 Khái niệm thông tin nhiều cửa: Xu hướng thông tin nhiều cửa (hay thuyết nhiều cửa) xu hướng sử dụng kết hợp nhiều dạng thức thông tin khác ... nhận thông tin 1.2.2 Các cửa thông tin phổ biến thuyết nhiều cửa Trình bày thông tin nhiều cửa xu hướng phát triển mạnh mẽ tờ báo in mang lại hiệu định cách thức trình bày báo in đạt hiệu thông tin...
 • 49
 • 4,385
 • 25

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI VĂN

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI VĂN
... ") 4/ Củng cố luyện tập: - Trình bày yêu cầu cần thiết trình bày văn? 5/ Hướng dẫn H tự học nha: ♦ Học bài, làm BT lại Chuẩn bị bài: Tổng kết phương pháp đọc, hiểu văn văn học + Đọc VB, tóm gọn ... - H trình bày nhận xét G đúc kết Bài tập sai quy cách trích dẫn thiếu quán (trong ngoặc đơn) cần đặt cụm từ tiếng...
 • 2
 • 250
 • 0

QUY ĐỊNH về HÌNH THỨC TRÌNH bày LUẬN văn tốt NGHIỆP

QUY ĐỊNH về HÌNH THỨC TRÌNH bày LUẬN văn tốt NGHIỆP
... thực luận văn tốt nghiệp & tiểu luận báo cáo thực tập, NXB Đồng Nai, 2003 Đề nghị sinh viên trình bày theo quy cách, trình tự Văn phòng khoa không chấp nhận luận văn không thực theo quy định ... of Contents phần mềm MS-Word để tạo bảng mục lục (9) Phần nội dung luận văn tốt nghiệp a) Nội dung: theo đề cương luận văn tốt nghiệp, tối thiểu 24 trang, tối đa 54 trang (chỉ kể chương chương ... Cách trình bày Hình vẽ, Bảng biểu: Các loại hình, sơ đồ mạch điện, đồ thị… phải đánh số thứ tự, ghi tên hình vẽ ghi nguồn cung cấp dự liệu ) Ví dụ: Hình 1.1: Sơ đồ khối mạch điện {ghi hình...
 • 5
 • 271
 • 0

hình thức trình bày luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin

hình thức trình bày luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin
... Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chương :Hình thức trình bày luận văn thạc ĐẠI HỌC Quốc Gia TP.HCM Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Luận văn phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, ... Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ Hình 3.4 :Update Field 3.4 Thêm ghi trú6 cho hình vẽ, bảng biểu, công thức Các hình vẽ, bảng biểu, công thức yêu cầu phải có số thứ ... HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ Hình 3.5 : Thêm label .8 Hình 3.6 : Đặt option để lấy số chương Hình 3.7 : Hộp thọai thêm bảng thống kê hình vẽ, bảng biểu Hình...
 • 25
 • 309
 • 0

Cách thức trình bày một bài tiểu luận tốt nghiệp

Cách thức trình bày một bài tiểu luận tốt nghiệp
... KHẢO PHỤ LỤC (nếu có) MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY Bài tiểu luận phải trình bày rõ ràng, sẽ, không tẩy xóa Bài tiểu luận trình bày theo thứ tự sau: - Bìa tiểu luận: Làm giấy cứng hoa ... tiêu cần giải thích Thường bảng trình bày gọn trang riêng Nếu bảng ngắn trình bày chung với viết Không cắt bảng trình bày trang Trường hợp bảng dài không trình bày đủ trang qua trang, trang không ... đề tài Tên tiểu luận ngắn gọn, dễ hiểu đầy đủ, xác định rõ nội dung, giới hạn địa bàn nghiên cứu Tên tiểu luận không viết tắt, không dùng ký hiệu hay giải Tên tiểu luận canh giữa, ý cách ngắt...
 • 19
 • 237
 • 0

Trình bày những vấn đề cơ bản về Sở giao dịch chứng khoán. Liên hệ thực tiễn Việt Nam

Trình bày những vấn đề cơ bản về Sở giao dịch chứng khoán. Liên hệ thực tiễn Việt Nam
... động, vai trò sở giao dịch chứng khoán Khái niệm Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) thị trường giao dịch chứng khoán thực địa điểm tập trung gọi sàn giao dịch (trading floor) thông qua hệ thống máy ... khoán tổ chức niêm yết Sở giao dịch chứng khoán; - Chấp thuận, huỷ bỏ tư cách thành viên giao dịch; giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán thành viên giao dịch Sở giao dịch chứng khoán; - Giám ... trường chứng khoán Việt Nam Qua trình hoạt động thời gian qua thấy Sở giao dịch chứng khoán thành lập góp phần không nhỏ vào phát triển thị trường Bằng việc tìm hiểu Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, ...
 • 37
 • 641
 • 4

Mẫu chữ và thể thức trình bày bản sao văn bản

Mẫu chữ và thể thức trình bày bản sao văn bản
... đậm Đứng, đậm Đứng, đậm Đứng, đậm Đứng Đứng Phần I Chơng I quy định định chung Mục Điều Bản văn Các hình thức a) Đối với 14 14 14 12 14 14 14 In thờng In hoa In hoa 14 13-14 13-14 Đứng, đậm ... Kiếm, Hà Nội ĐT: (04) XXXXXXX, Fax: (04) XXXXXXX E-Mail: Website: Phụ lục I bảng chữ viết tắt 2, 7, 13 y chính, trích sao, lục 12 11 13 13 13 11 11 14 14 14 14 ... Tài b Từ nơi nhận tên quan, tổ chức, cá nhân - Từ nơi nhận - Tên quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản, In thờng In thờng 12 11 Nghiêng, đậm Nơi nhận: - Các Bộ, quan ngang Bộ, ; Đứng In hoa 13-14...
 • 3
 • 1,223
 • 5

Xem thêm