Điều chế và mã hóa kênh thích ứng

ĐIỀU CHẾ hóa TƯƠNG THÍCH ACM

ĐIỀU CHẾ và mã hóa TƯƠNG THÍCH ACM
... Khái niệm điều chế hóa tương thích ACM ( Adaptive Coding and Modulation) – Điều chế hóa tương thích tùy thuộc vào điều kiện truyền dẫn: Bầu trời xanh hay mưa ... thống điều chế thích nghi Vai trò điều chế hóa tương thích Cải thiện dung lượng hệ thống Cải thiện hiệu phổ Cải thiện tỉ số lỗi bít Cải thiện tốc độ liệu, địa hình vùng phủ Điều chế hóa tương ... hình vùng phủ Điều chế hóa tương thích khác với điều chế hóa thông thường: Có khả phân tích đánh giá chất lượng kênh truyền để đưa phương pháp điều chế hóa bậc cao đặc tính kênh truyền...
 • 7
 • 385
 • 6

NGHIÊN cứu tác ĐỘNG điều CHẾ hóa THÍCH NGHI AMC để NÂNG CAO DUNG LƯỢNG hệ THỐNG 802 16e (MOBILE WIMAX) đa NGƯỜI DÙNG

NGHIÊN cứu tác ĐỘNG điều CHẾ và mã hóa THÍCH NGHI AMC để NÂNG CAO DUNG LƯỢNG hệ THỐNG 802 16e (MOBILE WIMAX) đa NGƯỜI DÙNG
... Văn Đoài Trang 27 NGHI N CỨU TÁC ĐỘNG ĐIỀU CHẾ VÀ MÃ HÓA THÍCH NGHI AMC ĐỂ NÂNG CAO DUNG LƯỢNG HỆ THỐNG 802. 16e (MOBILE WIMAX) ĐA NGƯỜI DÙNG GVHD: Ts Đỗ Đình Thuấn dùng để ước lượng đồng bộ) Hai ... NGHI N CỨU TÁC ĐỘNG ĐIỀU CHẾ VÀ MÃ HÓA THÍCH NGHI AMC ĐỂ NÂNG CAO DUNG LƯỢNG HỆ THỐNG 802. 16e (MOBILE WIMAX) ĐA NGƯỜI DÙNG GVHD: Ts Đỗ Đình Thuấn 3.2 PHÂN BỐ ĐIỀU CHẾ Với mục đích phân tích dung ... WiMAX di dộng (Mobile WiMAX) SVTH: Trần Nguyễn Văn Đoài Trang 38 NGHI N CỨU TÁC ĐỘNG ĐIỀU CHẾ VÀ MÃ HÓA THÍCH NGHI AMC ĐỂ NÂNG CAO DUNG LƯỢNG HỆ THỐNG 802. 16e (MOBILE WIMAX) ĐA NGƯỜI DÙNG GVHD:...
 • 100
 • 278
 • 1

Truyền dẫn truyền hình số độ nét cao qua vệ tinh theo chuẩn DVB - S2 sử dụng giải thuật điều chế hóa thích nghi - ACM

Truyền dẫn truyền hình số độ nét cao qua vệ tinh theo chuẩn DVB - S2 sử dụng giải thuật điều chế và mã hóa thích nghi - ACM
... ĐÌNH AN TRUYỀN DẪN TRUYỀN HÌNH SỐ ĐỘ NÉT CAO QUA VỆ TINH THEO CHUẨN DVB- S2 SỬ DỤNG GIẢI THUẬT ĐIỀU CHẾ VÀ MÃ HÓA THÍCH NGHI ACM Ngành: Công nghệ Điện tử - Viễn thông Chuyên ngành: Kỹ thuật điện ... Chương 1: Tổng quan truyền hình số vệ tinh Chương 2: Kỹ thuật truyền hình số vệ tinh hệ thứ giải thuật điều chế hóa thích nghi ACM Chương 3: Mô điều chế hóa sử dụng DVB- S2 kết Kết luận ... Tình hình sử dụng truyền hình số vệ tinh Việt Nam 17 1.3 Kết luận chương 18 CHƢƠNG TIÊU CHUẨN TRUYỀN HÌNH SỐ VỆ TINH THẾ HỆ THỨ – DVB- S2 VÀ GIẢI THUẬT ĐIỀU CHẾ MÃ HÓA THÍCH NGHI...
 • 66
 • 139
 • 0

Nghiên cứu điều chế chuẩn hóa cao đặc bài thuốc testin

Nghiên cứu điều chế và chuẩn hóa cao đặc bài thuốc testin
... tài: Nghiên cứu điều chế chuẩn hóa cao đặc thuốc Testin với mục tiêu: Bào chế cao đặc thuốc Sơ xây dựng tiêu chuẩn cao đặc thuốc 2 Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Vài nét thuốc + Công thức thuốc Bá bệnh ... điều chế có tác dụng cao nhất, dùng cao để nghiên cứu cao phải chuẩn hóa, để làm sở cho kiểm soát chất lượng cao điều chế lần sau kết nghiên cứu có ý nghĩa Chính mà tiến hành đề tài: Nghiên cứu ... 2.2.2 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cao đặc Qua thăm dò tác dụng dược lí loại cao thấy cao điều chế từ ethanol 40% 70% có tác dụng rõ rệt tiến hành nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn loại cao điều chế...
 • 65
 • 142
 • 1

Đan xen hóa kênh

Đan xen và mã hóa kênh
... dung hóa kênh Đan xen Mô Mô hình tổng quan hóa kênh hóa kênh: dùng để bảo vệ liệu không bị sai cách thêm vào bit dư thừa (redundancy) Ý tưởng hóa kênh gởi chuỗi bit có khả sửa lỗi ... Ví dụ: hóa chập (2,1,3) n=2: công modulo – (XOR) ngõ (output) k=1: ngõ vào (intput) M=2: ô nhớ ghi dịch (K=M+1=2+1=3) Tốc độc hóa 1/2 12 hóa kênh 13 hóa kênh 14 hóa kênh chập: ... điểm: Đan xen kèm tượng trễ phải đợi n.m bit ghép hay giải đan xen 23 Mô Mô hình hóa Hamming có lỗi chùm không đan xen 24 Mô Mô hình hóa Hamming có lỗi chùm không đan xen Tín hiêệu vào...
 • 29
 • 314
 • 0

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ ỨNG DỤNG đề tài TĂNG DUNG LƯỢNG KÊNH w CDMA BẰNG GHÉP KÊNH THEO TRẢI PHỔ THÍCH ỨNG

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài TĂNG DUNG LƯỢNG KÊNH w CDMA BẰNG GHÉP KÊNH THEO mã TRẢI PHỔ THÍCH ỨNG
... TĂNG DUNG LƯỢNG KÊNH W- CDMA BẰNG GHÉP KÊNH THEO MÃ TRẢI PHỔ THÍCH ỨNG Increasing W- CDMA channel capacity By adaptive spreading spectrum code division multiplex Abstract: UMTS using WCDMA ... nhóm - Tìm ngẫu nhiên hóa để nhận dạng ô Hình 3.4 Các ngẫu nhiên hóa sơ cấp thứ cấp 3.5 Đề xuất tăng dung lượng kênh ghép luồng thích ứng theo trải phổ Ta thấy kênh truyền dẫn WCDMA ... Chu kỳ giả ngẫu nhiên dùng cho trải phổ TC : Thời gian chip trải phổ Hình 2.1 Trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS) 2.1 trải phổ Các tín hiệu trải phổ băng rộng tạo cách sử dụng chuỗi giả...
 • 9
 • 483
 • 7

Báo cáo " Nghiên cứu đặc trưng, các hiện tượng xảy ra trong quá trình điều chế hoạt tính của xúc tác AuY cho phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluen." ppt

Báo cáo
... va tich dudi dang hydroxit (M„(OH) "" " "' *), va dd cd the xay trao ddi khdng duong lugng Chfnh vl nguyen nhan dd, ein quan tam din yiu td pH cua dung dieh trao ddi trude trao ddi, eung nhu nhdng ... sdng 1404,6 cm"' Pic li dac trung cho dao dgng cua nhdm NH 4"' ^ [8] Cd pic niy li da dung NH4OH de diiu chinh pH cua dung dich Trong qua trinh trao ddi cation vdi NaY thi NH4* da trao ddi vdi NaY ... Ngoai ra, mdi trudng axit manh ed the xay trao doi giua cac ion Na"'^ va H*, dd khd xic dinh mde trao ddi cua cation kim loai mud'n dua vao zeolit va su trao ddi gida cation kim loai khac vdi zeolit...
 • 8
 • 370
 • 0

Sưu tầm một số câu hỏi điều chế sơ đồ phản ứng hóa học 11 docx

Sưu tầm một số câu hỏi điều chế và sơ đồ phản ứng hóa học 11 docx
... LƯU HÀNH NỘI BỘ DẠNG 1: CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ A SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG Câu 1: Viết phương trình phản ứng hồn thành đồ sau: 1) Ca  CaO  Ca(OH)2  CaCO3  Ca(HCO3)2  ... * Bài tập: Câu 1: Viết phương trình phản ứng điều chế trực tiếp FeCl2 từ Fe, từ FeSO4, từ FeCl3 Câu 2: Viết phướng trình phản ứng biểu diễn điều chế trực tiếp FeSO4 từ Fe cách khác Câu 3: Viết ... viết PTPƯ điều chế: Cl2, nước Javen, dung dịch KOH, I2, KClO3 Câu 8: Từ chất NaCl, Fe, H2O, H2SO4 đặc Hãy viết PTPƯ điều chế: FeCl2, FeCl3, nước clo Câu 9: Từ Na, H2O, CO2, N2 điều chế xođa đạm...
 • 19
 • 4,742
 • 20

Bài 35: Ankan, tính chất hóa học điều chế ứng dụng docx

Bài 35: Ankan, tính chất hóa học điều chế và ứng dụng docx
... CHOOH + H2O ‫׃‬ Phản ứng cháy (oxi hóa hoàn toản): CnH2n+2 + 3n+1 O2 nCO2 + (n+1)H2O II/ ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG: a.Trong công nghiệp: - Khí tự nhiên: Khoảng 95% thể tích khí tự nhiên mêtan, phần ... CaO – NaOH) VD: - Muối nhômcacbua tác dụng với H2O: Hoặc tác dụng với axit: Tỗng hợp trực tiếp từ C H có Ni làm xúc tác 500oC: 2 .Ứng dụng: Khí đốt, khí hóa lỏng Xăng, dầucho động cơ, dầu thắp, ... b.Cracking: *Kết luận: Dưới tác dụng nhiệt độ xúc tác (Cr 2O3, Fe, Pt ) ankan bị tách hiđro tạo thành hiđrocacbon không no mà bị gãy liên kết C–C tạo phân tử nhỏ Phản ứng oxi hóa (hữu hạn): -Ankan không...
 • 5
 • 5,857
 • 27

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ SỐ KẾT HỢP VỚI HÓA KÊNH

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ SỐ KẾT HỢP VỚI MÃ HÓA KÊNH
... chọn nguyên cứu đề tài: "Đánh giá hiệu hệ thống điều chế số kết hợp với hoá kênh" Đề tài nhằm mục đích đánh giá so sánh hiệu phơng pháp hoá kết hợp với phơng pháp điều chế khác Nội dung đề ... tín hiệu số Đặc trng tín hiệu số là: - Tín hiệu nhận số hữu hạn giá trị - Tín hiệu số có thời gian tồn xác định, thờng số hiệu Ts Tín hiệu số nhận M giá trị khác Trong trờng hợp M=2, có hệ thống ... vậy, tín hiệu PSK tổng tín hiệu ASK vuông góc Với có hai giá trị, tơng ứng với điều chế hai pha BPSK pha ứng với bít Với có M giá trị, tơng ứng với điều chế M pha M-PSK pha ứng với tổ hợp log2M...
 • 87
 • 222
 • 0

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ ỨNG DỤNG doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc
... C=O O-H nguyên tủ H linh đông GV Cho HS quan sát mô hình phân tử axit Tính chất vật lý axetic - Đều chất lỏng chất rắn HS Rút đặc - chất đầu dãy tan vô hạn điểm nước Hoạt động 5: - Ts0 cao rượu ... CH3COOH axit axetic quốc tế số axit C2H5COOH axit propionic đơn giản HCOOH axit (CH3)2CHCOOH axit iso-butiric metanoic CH3COOH CH3CH2CH2COOH axit n-butiric axit b Tên quốc tế etanoic C2H5COOH axit ... cứu dựa vào cấu tạo a) Axit no, đơn chức, mạch hở gốc HC phân loại CnH2n +1COOH axit CH3COOH n ≥ HCOOH, b) Axit không no, đơn chức, mạch hở R- COOH CH2=CH-COOH c) Axit thơm, đơn chức R-C6H4-COOH...
 • 8
 • 2,577
 • 12

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ ỨNG DỤNG ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx
... Phản ứng cộng vào gốc không no CH3CH=CHCOOH + Br2  Hoạt động 4: CH3CHBr-CHBr-COOH ’ HS viết phương trình phản ứng V Điều chế ứng dụng Điều chế a) Trong PTN - Oxi hóa hiđrocacbon - từ dẫn suất R-X ... SGK  5/2O2 tóm tắt ứng dụng 2CH3COOH + H2O ứng dụng GV: vai trò quan trọng axit cacboxylic công a Axit axetic b Axit panmitic n-C15H31COOH Axit stearic n-C17H35COOH nghiệp có tính độc hại người ... hở, không phân nhánh nên n = n =  C3H5O2  Loại! n =  C6H10O4  HOOC-(CH2)4-COOH II Bài (35’) IV Tính chất hóa học Hoạt động 1: O R (?) Nhận xét cấu tạo ’ Tính axit phân tử axit? C O H a Đổi...
 • 10
 • 1,504
 • 14

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 35 :ANKAN TÍNH CHẤT HOÁ HỌC ĐIỀU CHẾ ỨNG DỤNG pptx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 35 :ANKAN TÍNH CHẤT HOÁ HỌC ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG pptx
... : - Biết hình thành liên kết cấu trúc không gian ankan - Biết gọi tên cac ankan với mạch không 10 cacbon - Hiểu tính chất vật lý tính chất hóa học ankan - Biết phương pháp điều chế ứng dụng ... ứng với axit , bazơ chất oxyhoá mạnh ( KMnO4 ) Dưới tác dụng ánh sáng xúc tác , nhiệt độ ankan tham gia phản ứng , phản ứng tách phản ứng oxyhoá Hoạt động : - Viết phương trình phản ứng Cl vào ... CH3CH3 - HS rút nhận xét chế phản ứng theo gốc gồm bước  HS rút nhận xét : Phản ứng Clo hoá tính chọn lọc Brôm hoá tính chọn lọc cao : Brôm cho H C bậc cao *Gv thông báo : Flo phản ứng mãnh...
 • 11
 • 1,597
 • 12

bài 35 Ankan:Tính chất hóa học điều chế ứng dụng potx

bài 35 Ankan:Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng potx
... ankan tương đối trơ mặt hóa học: nhiệt độ thường chúng không phản ứng với axít, bazơ chất oxi hóa mạnh (như KMnO4 ) Vì ankan có tên parafin, nghĩa lực hóa học 1 Phản ứng CH4 + Cl2  CH3Cl + ... CH2Cl2 + Cl2  CHCl3 + HCl CHCl3 + Cl2  CCl4 + HCl Phản ứng H halogen thuộc loại phản ứng halogen hóa, sản phẩm gọi dẫn xuất halogen Phản ứng tách C4H10  C2H4+C2H6 C2H6  C2H4+H2 CH3CH2CH2CH3 ... hợp gồm CO2 H2O Điều chế A, Trong công nghiệp Metan đồng đẳng tách từ khí thiên nhiên dầu mỏ B,Trong phòng nghiệm CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3 Al4C3 + H2O  Al(OH)3 + CH4 ứng dụng C1-C4 CH3OH,CH20…...
 • 8
 • 613
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: điều chế xung mã vi sai thích ứng adpcmđiều chế và mã hóa không gian thời gianeb no là mật độ phổ năng lượng trên một bít hay là tỷ lệ phổ công suất nhiễu được đòi hỏi phụ thuộc vào phương pháp điều chế và mã hoámã hóa tiếng và mã hóa kênh trong gsmmã hóa nguồn và mã hóa kênhđiều chế mã hóa tương thíchankan tính chất hóa học điều chế và ứng dụnghóa học điều chế và ứng dụngkết quả mô phỏng dùng kết hợp hai cơ chế thích ứng chuyển mức điều chế và chọn lọc sóng manganken tính chất điều chế và ứng dụngđiều chế và ứng dụng của ancolgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 45 bài thực hành số 4 điều chế và tính chất của etylen axetylen pptthiết kế bộ điều chế và giải điều chế 16qam và ứng dụng vào hệ thống coofdmmã hoá kênh truyền mã phát hiện và sửa saiđiều chế và ứng dụngBM11.DV1 Giay dang ky su dung dich vu KHCNBM12.DV1 Giay de nghi thay doi them moi thong tinhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anRDcyYk1tS2plMnMBM08.DV2 KHPN Giay bo sung thong tin KH co yeu to Hoa KyVan ban sao luc 291 (TT14 BCT)Van ban sao luc 292 (TT13 BCT)Van ban sao luc 295 (QD433 TT)Van ban sao luc 296 (KH 30)Van ban sao luc 297 (QD 1154 NHNN)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTWFOUFZPNGFSbFUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3ZDMTBrYk5FZzgVan ban sao luc 321 (CV 3770 VPCP)Van ban sao luc 347 (QD 29)Van ban sao luc 349 (QD846)Van ban sao luc 350 (QD 2979)Van ban sao luc 361 (TT 80 BTC)Bài 4. Thực hành: Giâm cànhVan ban sao luc 323 (QD 30 TTCP)Van ban sao luc 339 (CV 5398)Van ban sao luc 340 (ND 43)