Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng AS

BT xác đinh các đại lượng đặc trưng của sóng

BT xác đinh các đại lượng đặc trưng của sóng
... nghĩa bớc sóng A Bớc sóng quãng đờng truyền sóng thời gian chu kì B Bớc sóng khoảng cách ngắn hai điểm có dao động pha phong truyền sóng C Bớc sóng đại lợng đặc trng cho phơng truyền sóng D A ... Bớc sóng sóng mặt nớc khoảng cách hai đỉnh sóng Câu 23: chọn kết luận sai nói sóng âm A Sóng âm có tần số nằm khoang 16Hz đến 20000Hz B Vận tốc truyền sóng âm không thay đổi theo nhiệt độ C Sóng ... lợng sóng A Quá trình truyền sóng trình truyền lợng B Khi sóng truyền từ nguồn điểm không gian, lợng sóng giảm tỉ lệ với quãng đờng truyền sóng C Trong sóng truyền lợng đợc bảo toàn D Khi sóng...
 • 5
 • 356
 • 0

Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng
... phương truy n sóng B V n t c C Năng lư ng ph n t D C V n t c truy n sóng h c ch t Bư c sóng l ng l n ch t khí D Bư c sóng c a sóng m t nư c Câu 20: Ch n đ nh nghĩa v bư c sóng A Bư c sóng quãng ... ng truy n c a sóng th i gian m t chu kì B Bư c sóng kho ng cách ng n nh t gi a hai m có dao đ ng pha m t phưưong truy n sóng C Bư c sóng đ i lư ng đ c trưng cho phương truy n c a sóng D A B Câu ... c a sóng A Quá trình truy n sóng trình truy n lư ng kho ng cách gi a hai đ nh sóng Câu 23: ch n k t lu n sai nói v sóng âm A Sóng âm có t n s n m khoang 16Hz đ n 20000Hz B V n t c truy n sóng...
 • 8
 • 388
 • 1

Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án

Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án
... Ph n x sóng B giao thoa sóng C Nhi u x sóng D Khúc x sóng Câu m t ngư i “ hú” cúi đ u nói xu ng gi ng sâu th y có âm vang v ng l i Lúc có hi n tư ng gì? A Sóng d ng B ph n x sóng C Không xác đ ... Bư c sóng Câu 20: Ch n đ nh nghĩa v bư c sóng A Bư c sóng quãng đư ng truy n c a sóng th i gian m t chu kì B Bư c sóng kho ng cách ng n nh t gi a hai m có dao đ ng pha m t phưưong truy n sóng ... chi c nh p nhô theo sóng nư c mà không d t vào b , có th k t lu n đư c u gì? A Sóng nư c sóng d c B Sóng nư c sóng ngang C Đang có hi n tư ng giao thoa D Không k t lu n Câu 10 Sóng đ ơc t o trư...
 • 13
 • 694
 • 3

bài tập xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

bài tập xác định các đại lượng đặc trưng của sóng
... B Bớc sóng khoảng cách ngắn hai điểm có dao động pha phong truyền sóng C Bớc sóng đại lợng đặc trng cho phơng truyền sóng D A B Câu 21: chọn phát biểu nói lợng sóng A Quá trình truyền sóng trình ... luận đúng: sóng học truyền từ không khí vào nớc đại lợng sau không thay đổi: A Tần số B Vận tốc C Năng lợng D Bớc sóng Câu 20: Chọn định nghĩa bớc sóng A Bớc sóng quãng đờng truyền sóng thời gian ... phần tử có sóng truyền qua gọi chu kì dao động sóng Câu 18 chọn kết luận đúng: Vận tốc truyền sóng môi trờng phụ thuộc vào A Tần số sóng B Biên độ sóng B Bản chất môi trờng D Độ mạnh sóng Câu 19:...
 • 5
 • 874
 • 2

Bái tập trắc nghiệm: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng doc

Bái tập trắc nghiệm: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng doc
... B-ớc sóng Câu 20: Chọn định nghĩa b-ớc sóng A B-ớc sóng quãng đ-ờng truyền sóng thời gian chu kì B B-ớc sóng khoảng cách ngắn hai điểm có dao động pha ph ong truyền sóng C B-ớc sóng đại l-ợng đặc ... dao động ph-ơng truyền sóng C Vận tốc truyền sóng học chất lỏng lớn chất khí D B-ớc sóng sóng mặt n-ớc khoảng cách hai đỉnh sóng Câu 23: chọn kết luận sai nói sóng âm A Sóng âm có tần số nằm khoang ... tốc sóng B Biên độ dao động sóng số C đại l-ợng nghịch đảo chu kì tần số góc sóng D Chu kì chung phần tử có sóng truyền qua gọi chu kì dao động sóng Câu 18 chọn kết luận đúng: Vận tốc truyền sóng...
 • 7
 • 257
 • 0

Vật Lý 12: BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG potx

Vật Lý 12: BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG potx
... sóng đại lượng đặc trưng cho phương truyền sóng D A B Câu 21: chọn phát biểu nói lượng sóng A Quá trình truyền sóng trình truyền lượng B Khi sóng truyền từ nguồn điểm không gian, lượng sóng giảm ... Năng lượng D Bước sóng Câu 20: Chọn định nghĩa bước sóng A Bước sóng quãng đường truyền sóng thời gian chu kì B Bước sóng khoảng cách ngắn hai điểm có dao động pha phưưong truyền sóng C Bước sóng ... Vận tốc truyền lượng dao động gọi vận tốc sóng B Biên độ dao động sóng số C đại lượng nghịch đảo chu kì tần số góc sóng D Chu kì chung phần tử có sóng truyền qua gọi chu kì dao động sóng Câu 18...
 • 8
 • 569
 • 0

Cách giải bài toán xác định xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

Cách giải bài toán xác định xác định các đại lượng đặc trưng của sóng
... 16 lần 30 Bài giây khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp 24m Vận tốc truyền sóng mặt biển A v = 4,5m/s B v = 12m/s C v = 3m/s D v = 2,25 m/s Giải: Ta có: (16-1)T = 30 (s)  T = (s) Khoảng cách đỉnh ... 120Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5m Tốc độ truyền sóng A 30 m/s B 15 m/s C 12 m/s D 25 m/s Giải : 4 ... Khoảng cách đỉnh sóng lân cận 10m   = 10m  v    2,5  m / s  T Bài Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây Tốc độ truyền sóng dây 4m/s Xét điểm M dây cách...
 • 4
 • 145
 • 0

bai tap thau kinh-dang 1:xac dinh cac dai luong dac trung

bai tap thau kinh-dang 1:xac dinh cac dai luong dac trung
... vò trí cho ảnh cao gấp đôi vật a.cho biết loại thấu kính , tính chất ảnh vò trí b.ở vò trí thứ trung điểm vò trí , ảnh thật hay ảo có độ phóng đại bao nhiêu? 18.Hai vật A1B1 A2B2 đặt vuông góc...
 • 3
 • 905
 • 7

định nghĩa và các đại lượng đặc trưng của dao động cơ

định nghĩa và các đại lượng đặc trưng của dao động cơ
... gọi A.tần số dao động C chu kỳ dao động B biên độ dao động D pha dao động Câu 7: Biên độ dao động điều hòa phụ thuộc vào: A.cách kích thích cho vật dao động B cách chọn trục tọa độ C cách chọn gốc ... 15: Xét đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa A, , Đại lượng có giá trị khác tùy theo cách kích thích dao động: A.Gồm A B Gồm A C Chỉ A D Câu 16: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều ... trình vật dao động điều hòa x= Acos lượng sau đây: t+ Rad/s đơn vị đại A.Biên độ dao động C Pha dao động B Tần số góc D Chu kỳ dao động Câu 6: Khoảng thời gian ngắn mà trạng thái vật dao động tuần...
 • 5
 • 407
 • 0

Phương trình dao động và các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa

Phương trình dao động và các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa
...  t    Các phương trình x  A cos  t    x  A sin  t    gọi phương trình dao động điều hòa Chú ý: Mặc dù viết dạng hàm cơsin hay hàm sin, phương trình dao động điều hòa dạng chuẩn ... dạng chuẩn viết dạng hàm cơsin x  A cos  t    Các đại lượng đặc trưng dao động điều hòa Trong biểu thức phương trình dao động điều hòa: x  A cos  t    thì: a) x gọi li độ (đơn vị ... THPTQG MƠN VẬT LÝ d) DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA T  (s)  T  (s)  t  12  s   6T  S  6.4A  24A  144 (cm)  A  (cm) Chuẩn hóa phương trình dao động u cầu:Đưa phương trình dao động có dạng khơng...
 • 11
 • 306
 • 1

Tài liệu Các đại lượng đặc trưng cho sự biến dạng của kim loại khi cán doc

Tài liệu Các đại lượng đặc trưng cho sự biến dạng của kim loại khi cán doc
... biến dạng, đặc điểm biến dạng trục cán áp lực từ phía trục cán lên kim loại có tơng tác với vợt trớc, dãn rộng, điều kiện ăn kim loại Từ điều kiện thông số công nghệ ta tính đợc áp lực kim loại ... công làm kim loại biến dạng tơng đối xác là: H (3.30) A = Ptb V ln h đó, Ptb: áp lực trung bình (đơn vị) kim loại lên trục cán; V: thể tích kim loại; H, h: chiều cao kim loại trớc sau cán; 3.9.2 ... trục cán Lực cán sau lần cán đợc xác định công thức: P = Ptb.F = Ptb.B.ltx Trong đó: Ptb: áp lực trung bình kim loại lên trục cán B: chiều rộng trung bình kim loại cán ltx: chiều dài vùng biến dạng, ...
 • 14
 • 461
 • 3

Tài liệu Cuộn cảm 1: cấu tạo và các đại lượng đặc trưng pptx

Tài liệu Cuộn cảm 1: cấu tạo và các đại lượng đặc trưng pptx
... Ký hiệu cuộn dây sơ đồ : L1 cuộn dây lõi không khí, L2 cuộn dây lõi ferit, L3 cuộn dây có lõi chỉnh, L4 cuộn dây lõi thép kỹ thuật Các đại lượng đặc trưng cuộn cảm a) Hệ số tự cảm (định luật ... dây L : chiều dài cuộn dây tính mét (m) S : tiết diện lõi, tính m2 µr : hệ số từ thẩm vật liệu làm lõi b) Cảm kháng Cảm kháng cuộn dây đại lượng đặc trưng cho cản trở dòng điện cuộn dây dòng điện ... tự cảm đại lượng đặc trưng cho sức điện động cảm ứng cuộn dây có dòng điện biến thiên chạy qua L = ( µr.4.3,14.n2.S.10-7 ) / L L : hệ số tự cảm cuôn dây, đơn vị Henrry (H) n : số vòng dây cuộn...
 • 5
 • 781
 • 4

nguyên nhân gây ô nhiễm nước mặt các đại lượng đặc trưng đánh giá chất lượng nước

nguyên nhân gây ô nhiễm nước mặt các đại lượng đặc trưng đánh giá chất lượng nước
... sạn sông hoạt động khai thác khoáng sản đầu nguồn sông hoạt động nhân tạo đóng góp đáng kể vào ô nhiễm nguồn nước mặt Các đại lượng đặc trưng cho việc đánh giá chất lượng nước mặt: 2.1 Các tiêu ... Tổng hàm lượng chất rắn (TS) Các chất rắn nước chất tan không tan Các chất bao gồm chất vô lẫn chất hữu Tổng hàm lượng chất rắn (TS) lượng khô tính mg phần lại sau làm bay lít mẫu nước nồi cách thủy ... luận Hóa Môi trường Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên chế biến cà phê, cao su… nằm đầu nguồn sông, suối, nên nguy gây ô nhiễm nguồn nước mặt đáng lo ngại Các chất gây ô nhiễm nước dạng vô - Các loại...
 • 8
 • 732
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiềucác đại lượng đặc trưng của bức xạ nhiệt cân bằngcác đại lượng đặc trưng của phân phối chuẩncác đại lượng đặc trưng của không khícác đại lượng đặc trưng của từ tínhkết quả đo nhiệt độ nóng chảy và sơ bộ xác định các nhóm chức đặc trưng của kháng sinh thu đượcđại lượng đặc trưng của sóng cơ họccác đại lượng đặc trưng cho sự biến dạng của kim loại khi cáncác đại lượng đặc trưng cho đặc tính làm việc của thiết bị đẩy phụt nước gồm cóbiến đổi về các đại lượng đặc trưng dòng chảy do điều tiết của các hồ thượng nguồnxác định các đại lượng cơ bảncác đại lượng đặc trưngcác đại lượng đặc trưng cho độ phân táncác đại lượng đặc trưng quá trình năng lượngcác đại lượng đặc trưng cho dòng điện hình sinĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây