TRẮC NGHIỆM TỔNG hợp CHƯƠNG SÓNG cơ

Bìa tập trắc nghiệm tổng hợp dao động

Bìa tập trắc nghiệm tổng hợp dao động cơ
... biên độ dao động tổng hợp hai dao động là:A ; 2.B ; 2 C ; 2 D ; 12 2π Câu 12: Chọn câu Khi nói tổng hợp dao động π B Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực tiểu, độ lệch pha hai dao động thành ... dao động x1 =127sin(ωt-π/3)mm , x2 =127sin ωt mm A.Biên độ dao động tổng hợp 200mm B.Pha ban đầu dao động tổng hợp π/6 C.phương trình dao động tổng hợp x=220sin( ωt-π/6)mm D.tần số góc dao động ... độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẳn π D Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ π A Biên độ dao...
 • 18
 • 760
 • 10

Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1

Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1
... luôn ngược dấu với v Câu 15 Trường hơp sau coi rơi tự ? A Ném sỏi lên cao B Thả sỏi rơi xuống C Một người nhảy dù D Quả bom máy bay bay thả xuống Câu 16 Gia tốc rơi tự vật gần mặt đất thay ... tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc D Gia tốc vận tốc dấu chuyển động nhanh dần đếu Câu 11 Phát biểu sau không ? chất điểm chuyển động thẳng biến đổi A có gia tốc trung bình không đổi ... điểm 2m/s2 Câu 13 Trong công thức tính vận tốc chất điểm chuyển động nhanh dần v = v0 + a.t A v luôn dương B a luôn dương C a luôn dấu với v D a luôn trái dấu với v Câu 14 Trong công thức...
 • 2
 • 197
 • 0

VL12:Trắc nghiệm tổng hợp Chương 1

VL12:Trắc nghiệm tổng hợp Chương 1
... m1 vào lò xo dao động với chu kì T1 = 1, 2s, gắn cầu m2 vào lò xo chu kì T2 = 1, 6s Gắn đồng thời hai cầu vào lò xo chu kì 2,8s 2s 1, 4s 4s 25 Quả cầu có m = 300g treo vàolò xo có độ cứng k = 10 0N/m ... vị trí cân lần thứ hai 1/ 2(s) 3/2(s) 1/ 4(s) 3/4(s) 21. Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 8cosπt (cm) Thời gian vật từ li độ x = - cm đến vị trí x = 8cm 4s 2s 1s Một giá trị khác 22.Một ... Ldp299 Vật lý 12 CB 2 010 16 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt + π/2)cm, gia tốc vật thời điểm t = 5s a=0 a = 947,5 cm/s2 a = - 947,5 cm/s2 a = 947,5 cm/s 17 Một vật dao...
 • 3
 • 253
 • 1

ôn tập hóa -trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu kèm đáp án

ôn tập hóa -trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơ kèm đáp án
... Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Bài 24 Tổng hợp kiến thức hóa hữu -Phần (7) ankin ; (8) anđehit no, đơn chức, mạch hở ; (9) axit no, đơn chức, mạch hở ; (10) axit không no (có ... Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn A n = B n = ; n = Bài 24 Tổng hợp kiến thức hóa hữu -Phần C n = ; n = D n = ; ... Z Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa học LTĐH đảm bảo môn Hóa –Thầy Sơn Công thức X, Y Z A C2H6, C2H5Cl, C2H4 C C2H4, C2H5OH, CH3COOH Câu 22: Cho dãy chuyển hoá sau: A to Bài 24 Tổng...
 • 4
 • 537
 • 11

Bài tập trắc nghiệm Vật lý chương Sóng pps

Bài tập trắc nghiệm Vật lý chương Sóng cơ pps
... = 2nπ : Hai sóng pha Biên ñ sóng t ng h p ñ t giá tr c c ñ i λ - N u d = (2n + 1) ⇒ ∆ϕ = (2n + 1)π : Hai sóng ngư c pha Biên ñ sóng t ng h p b ng không III SÓNG D NG - Sóng d ng sóng có ñi m ... sóng h c? A Trong trình truy n sóng, lư ng c a sóng luôn ñ i lư ng không ñ i B Quá trình truy n sóng trình truy n lư ng C Trong trình truy n sóng, lư ng sóng gi m t l v i quãng ñư ng truy n sóng ... sóng IV SÓNG ÂM Sóng âm c m giác âm: - Nh ng dao ñ ng có t n s t 16Hz ñ n 20000Hz g i dao ñ ng âm Sóng có t n s mi n ñó g i sóng âm - Sóng h c có t n s l n 20000Hz g i sóng siêu âm - Sóng h c có...
 • 10
 • 346
 • 11

BT TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP VCƠ - HỮU ppsx

BT TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP VCƠ - HỮU CƠ ppsx
... Oxi Cõu 17 Hóy sp xp cỏc ion halogen Cl-, Br-, F-, I- theo trt t gim dn tớnh kh A Cl- > Br- > F- > IB Br- > I- > Cl- > FC I- > Br- > Cl- > FD F- > Br- > Cl- > FCõu 18 Trong s cỏc cht sau õy, cht ... axit H-COOH, CH3-COOH, CHCl2 - COOH, CH2 Cl - COOH theo th t gim dn c l : A CH2 Cl - COOH > CHCl2 - COOH > CH3 - COOH > H - COOH B H - COOH > CH3 - COOH > CHCl2 - COOH > CH2 Cl - COOH C CHCl2 - COOH ... 2,5 mol oxi Hóy xỏc nh cụng thc cu to ỳng ca ru A A CH3 - CH2 - OH B HO - CH2 - CHOH - CH2 - OH C CH3 - CH2 - CH2 - OH D HO - CH2 - CH2 - OH Cõu 10 Trung ho 3,1 gam mt amin n chc cn 100ml dung...
 • 11
 • 95
 • 0

BÀI TẬP RÈN LUYỆN TỔNG HỢP CHƯƠNG SÓNG CƠ-SÓNG ÂM

BÀI TẬP RÈN LUYỆN TỔNG HỢP CHƯƠNG SÓNG CƠ-SÓNG ÂM
... Biên độ sóng A ? A cm B / cm C cm D cm Câu 11 Hai nguồn sóng kết hợp đặt A B tren mặt chất lỏng dao động theo phương trình uA = uB = 4cos10.t (mm) Biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng 15cm/s ... đầu để hở Biết ống phát âm to ứng với hai giá trị tần số hai họa âm liên tiếp 150 Hz 250 Hz Tần số âm nhỏ ống phát âm to : A 75 Hz B 50 Hz C 25 Hz D 100 Hz Câu 13 Một âm thoa có tần số dao động ... thấy âm khuếch đại mạnh Biết tốc độ truyền âm không khí 340 m/s Tần số dao động riêng âm thoa : A 531,25 Hz B 468,75 Hz C 510 Hz D 475 Hz Câu 14: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp nguồn...
 • 3
 • 343
 • 1

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 1

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 1
... lực 1N Tổng điện tích hai vật 5 .10 -5C Tính điện tích vật: A q1 = 2,6 .10 -5 C; q2 = 2,4 .10 -5 C B q1 = 1, 6 .10 -5 C; q2 = 3,4 .10 -5 C C q1 = 4,6 .10 -5 C; q2 = 0,4 .10 -5 C D q1 = 3 .10 -5 C; q2 = 2 .10 -5 ... 12 0V U= 10 0V C3=3 µF ; U= 12 V ĐS: ĐS: ĐS: µF ;U1=U2=U3= 10 0V C=0,5 µF ;U1=60V;U2=40V C =12 C =1 µF ;U1 =12 V;U2=9V -4 Q1=2 .10 -4C; Q2= 4 .10 C U3= 20V U3= 3V Q3= 6 .10 -4C Q1= Q2= Q3= 6 .10 -5C Q1=3 .10 -6 ... 5 .10 -9cm, khối lượng hạt nhân 18 36 lần khối lượng electron A Fđ = 7,2 .10 -8 N, Fh = 34 .10 -51N B Fđ = 9,2 .10 -8 N, Fh = 36 .10 -51N C.Fđ = 9,2 .10 -8 N, Fh = 41. 10-51N D.Fđ = 10 ,2 .10 -8 N, Fh = 51. 10-51N...
 • 72
 • 286
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 2

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 2
... I1-3I5-3I2 =0  I-I2-3(I2-I4)-3I2=0  I-7I2+3I4=0 Từ (2) ta có:  3I3-8I4+3I5=0  3(I-I4)-8I4+3(I2-I4)=0  3I-14I4+3I2 =0 Ta có hệ phương trình: I+3I2+8I4=14 I-7I2+3I4=0  I=3.56(A) I2=0. 92( A) I4=0.96(A) ... 1< R2 R 12 điện trở tương đương hệ mắc song song thì: A R 12 nhỏ R1và R2.Cơng suất tiêu thụ R2 nhỏ R1 B R 12 nhỏ R1và R2.Cơng suất tiêu thụ R2 lớn R1 C R 12 lớn R1 R2 D R 12 trung bình nhân R1 R2 Câu ... tương đương là: e1 e 24 − − r1 r2 eb = = = 4V = U AB > 1 rb 1 R A B e2;r2 - Để cơng suất R cực đại R = rb = 2 Cơng suất cực đại là: Pmax = eb;rb A R2 I B R e2 42 b = = 2W 4rb 4 .2 Bài 3: Cho mạch...
 • 70
 • 367
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 3

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 3
... điều kiện tiêu chuẩn: A 112cm3 B 224 cm3 C 280 cm3 D 31 0cm3 Câu hỏi 20: Đương lượng điện hóa đại lượng có biểu thức: A m/Q B A/n C F D 1/F Câu Đáp án 11 C 12 D 13 C 14 B ĐÁP ÁN 15 16 A B 17 C ... lượng 480C qua khối lượng chất giải phóng điện cực là: m(10- kg) 2, 236 Q(C) O A 0,5 636 4g B 0, 536 64g 200 C 0,429g D 0,00 23. 10-3g Câu hỏi 4: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng chất giải phóng ... phân Biết Ni = 58, hóa trị 2, D = 8,9.103kg/m3 Sau 30 phút bề dày lớp kền 0,03mm Dòng điện qua bình điện phân có cường độ: B ξ, r Đ R A 1,5A B 2A C 2,5A D 3A Câu hỏi 17: Một mạch điện hình vẽ R...
 • 19
 • 1,029
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 4

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 4
... bao nhiêu? C A 58,6A B 68,6A C 78,6A F D 88,6A I ĐÁP ÁN: B B Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 F Đáp án C C D B C D A B C D B I 41 B I F F B Từ trường – Loại 3: Lực Lorenxơ - Đề 1: I Câu hỏi 1: ... vòng chiều: A 9,8.10-5T B 10,8 10-5T C 11,8 10-5T D 12,8 10-5T Câu Đáp án 41 A 42 C 43 A ĐÁP ÁN : 44 45 46 B C D 47 A 48 B 49 C 50 C Từ trường – Loại 1: Từ trường dòng điện - Đề 6: Câu hỏi 51: Tính ... điện hướng phía trước mặt phẳng hình vẽ Biết I1 = I2 = I3 = 10A e S A 10-4T B 2.10-4T v F S C 3.10-4T D 4. 10-4T Câu hỏi 42 : Ba dòng điện thẳng song song vng góc với mặt phẳng hình vẽ Khoảng cách...
 • 46
 • 265
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 5

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 5
... đặn 150 A/s suất điện động tự cảm xuất có giá trị : A 4,5V B 0,45V C 0,045V D 0,05V Câu hỏi 12: Một ống dây dài 50 cm tiết diện ngang ống 10cm gồm 100 vòng Hệ số tự cảm ống dây là: A 25 H B 250 µH ... t(s) -5 A ΔΦ = 4.10 Wb 0,4 -5 B ΔΦ = 5. 10 Wb 19 C ΔΦ = 6.10-5Wb Câu Đáp án 21 B D.ΔΦ = 7.10-5Wb 22 B 23 A 24 D ĐÁP ÁN: 25 26 B B 27 A 28 A 29 B 30 C Cảm ứng điện từ – Dạng 1: Cảm ứng điện từ tổng ... tích lượng điện tích Q =5, 8.10 -5C, MN phải di chuyển phía nào? với vận tốc bao nhiêu? ĐS: a I=2A,Q=2,9.10-5C, F=1N; b I =5, 33A, Q=7, 75. 10-5C, F=2,67N; c v=12m/s, sang phải Bài 15: Một kim loại MN...
 • 33
 • 454
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 6

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 6
... 20,54cm B 24,45cm C 27 ,68 cm D 22 ,68 cm 86 Điều sau nói q trình tạo ảnh qua gương phẳng? A Vật thật cho ảnh thật B Vật thật cho ảnh ảo C Vật ảo cho ảnh ảo D Vật ảo cho ảnh thật lớn vật 87 Một người tiến ... 20,54cm B 24,45cm C 27 ,68 cm D 22 ,68 cm 53 Điều sau nói q trình tạo ảnh qua gương phẳng? A Vật thật cho ảnh thật B Vật thật cho ảnh ảo C Vật ảo cho ảnh ảo D Vật ảo cho ảnh thật lớn vật 54 Một người tiến ... ta c Khi mắt nhìn vật, mắt nhìn ảnh? + Nếu mắt vật chung mơi trường, có tia sáng trực tiếp từ vật đến mắt mắt nhìn vật + Nếu mắt vật tồn mơi trường khơng phải mắt nhìn ảnh vật Ví dụ: Mắt bạn...
 • 20
 • 357
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 7

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 7
... ngược chiều với vật A vật ảo ngồi khoảng tiêu cự OF B vật vật ảo C biết cụ thể vị trí vật (ta khẳng định được) D vật vật thật C©u 25: Nói thấu kính phân kì, phát biểu sau sai ? A Vật ảo qua thấu ... vật, ngược chiều vật Vật thật từ ∞ đến C Ảnh thật F’C’ Ảnh nhỏ hơn, ngược chiều vật Vật thật từ C đến F Ảnh thật từ C’ đến ∞ Ảnh lớn hơn, ngược chiều vật Vật thật F Ảnh thật ∞ Vật thật từ F đến ... Độ tụ tiêu cự âm - Nếu vật thật cho ảnh thật(ảnh hứng - Nếu vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật màn, ngược chiều vật, khác bên thấu kính so với vật) - Nếu vật thật cho ảnh ảo lớn vật Tiêu cự Mặt phẳng...
 • 61
 • 318
 • 0

TRẮC NGHIỆM TỔNG hợp về SÓNG DỪNG vat ly 12

TRẮC NGHIỆM TỔNG hợp về SÓNG DỪNG  vat ly 12
... truyền sóng dây v = 50 cm/s Hỏi dây có sóng dừng hay không? Nếu có tính số nút số bụng quan sát được? A Có sóng dừng, số bụng 6, số nút B sóng dừng C Có sóng dừng, số bụng 7, số nút D Có sóng dừng, ... dao động sợi dây ƒ = 50 Hz, vận tốc truyền sóng dây v = m/s Trên dây có A nút sóng bụng sóng B nút sóng bụng sóng C nút sóng bụng sóng D nút sóng bụng sóng Câu 41 Dây AB dài 15 cm đầu B cố định ... dây 200 Hz, dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng Hãy tần số cho tạo sóng dừng dây? Câu 12 A ƒ = 90 Hz B ƒ = 70 Hz C ƒ = 60 Hz D ƒ = 110 Hz Câu 24 Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi AB thấy...
 • 11
 • 472
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơ 11bai tap trac nghiem tong hop hoa vo cotrac nghiem tong hop chuong dao dong dieu hoatrắc nghiệm lí thuyết chương sóng cơ có đáp ánbai tap trac nghiem tong hop hoa vo co on thi dai hoctrắc nghiệm tổng hợp về sóng dừngtrac nghiem tong hơp li thuyet hoa hoc phan vo cobài tập trắc nghiệm tổng hợp hữu cơbai tap trac nghiem tong hop cac thi trong tieng anh co dap anbài tập trắc nghiệm tông hợp trong tiếng anh có đáp ántrắc nghiệm vật lý phần sóng cơtrắc nghiệm tổng hợp lshtktbài tập trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp tiếng anhbài tập trắc nghiệm tổng hợp tiếng anhĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képTổng hợp trắc nghiệm số phứccác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuCo che di truyen va bien di phan tuQuy luat phan li doc lapUng dung di truyen hocBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦBÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC