MỘT số câu TRẮC NGHIỆM đề THI đh cđ các năm TRƯỚC

Một số câu trắc nghiệm ôn thi đại học hay

Một số câu trắc nghiệm ôn thi đại học hay
... (vì thay cho danh từ số nhiều "the rice yields" - học sinh ý : rõ ràng other + danh từ số nhiều, "any other + danh từ số ít" "grain" ko them "s" 19 Một số câu trắc nghiệm Ôn thi đại học hay Question ... alternative medicine => câu gốc : Phương thuốc thay bí ấn số người => đáp án C Question 61 His comment bears little relation to the topic 14 Một số câu trắc nghiệm Ôn thi đại học hay A His comment ... tests/ research… => học thêm từ : Một số câu trắc nghiệm Ôn thi đại học hay - toil away at/over st : làm việc cực nhọc, cặm cụi - after day of toil : sau ngày làm việc cực nhọc Question 28. ...
 • 49
 • 232
 • 0

Bài soạn tuyen tap cac de thi DH+CD cac năm 2007 -2010

Bài soạn tuyen tap cac de thi DH+CD cac năm 2007 -2010
... 40cm C 42cm D 38cm ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009 Câu 20: Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy π2 = 10 Động lắc biến thi n theo thời gian với tần số ... lượng vật nhỏ lắc lò xo A 0,125 kg B 0,750 kg C 0,500 kg D 0,250 kg TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Câu 30: Hai dao động điều hòa phương có phương trình x = 12 cos(100π t )(cm) Dao động ... động điều hoà lắc A T = 2π I mgd B T = 2π d mgI C T = 2π Id mg D T = 2π mg Id CAO ĐẲNG KHỐI A NĂM 2010 Câu 37: Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì s Khi tăng...
 • 5
 • 205
 • 0

đề thi ĐH-CĐ các năm (có ĐA)

đề thi ĐH-CĐ các năm (có ĐA)
... sáng với ánh sáng đơn sắc Biết khoảng cách hai khe hẹp 1,2 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến quan sát 0,9 m Quan sát hệ vân giao thoa với khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước ... nhỏ vận tốc ánh sáng đỏ D Trong chân không, ánh sáng đơn sắc khác truyền với vận tốc 21 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Hiệu điện hai điện cực ống Cu-lít-giơ (ống tia X) U AK = 2.104 V, bỏ qua động ... (ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách hai khe 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,2m Chiếu sáng hai khe ánh sáng hỗn hợp...
 • 3
 • 64
 • 0

Một số câu trắc nghiệm sinh để luyện thi đại học

Một số câu trắc nghiệm sinh để luyện thi đại học
... Nguyờn sinh C/ i Trung sinh D/ i Tõn sinh 361/ S sng di c t di nc lờn cn vo: A K Cambi B K Xilua C K ờvụn D K than ỏ 362/ Di tớch ca sinh vt sng cỏc thi i trc ó li cỏc lp t ỏ c gi l: A/ Sinh ... cho ngi, o thi bin d cú hi cho ngi B Tớch lu bin d cú li cho sinh vt, o thi bin d cú hi cho ngi C Tớch lu bin d cú li cho ngi, o thi bin d cú hi cho sinh vt Trang 22 Tng hp b & cõu hi thi th i ... A Kh nng thớch nghi c bit ca sinh vt B Tớnh bin d v tớnh di truyn ca sinh vt C S tớch ly cỏc bin d cú li ca sinh vt v o thi cỏc bin d cú hi ca sinh vt D u tranh sinh tn hiu theo ngha rng 438/...
 • 32
 • 140
 • 0

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P1

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P1
... bố D ông nội Câu 33: Thành phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn C ADN prôtêin dạng histôn D ADN, prôtêin dạng histôn lượng ... người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông Gen nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái máu khó đông Kiểu gen cặp vợ chồng ... cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 37: Gen A đột biến thành gen a, sau đột biến chiều dài gen không đổi, số liên kết hyđrô thay đổi liên kết Đột...
 • 4
 • 646
 • 24

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P2

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P2
... Thành phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn C ADN, prôtêin dạng histôn lượng nhỏ ARN D ADN prôtêin dạng histôn Câu 26: Mục ... thường gặp A vi sinh vật B động vật bậc cao C thực vật D thực vật động vật Câu 15: Phương pháp không sử dụng nghiên cứu di truyền người? A Gây đột biến lai tạo B Nghiên cứu trẻ đồng sinh C Nghiên ... tăng cường độ biểu tính trạng B giảm cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 31: Cho hai dòng ruồi giấm chủng thân xám, cánh cụt thân đen, cánh dài...
 • 4
 • 406
 • 14

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P3

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P3
... Thành phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN prôtêin dạng histôn C ADN, prôtêin dạng histôn lượng nhỏ ARN D ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn AB ab x (tần ... người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông Gen nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái máu khó đông Kiểu gen cặp vợ chồng ... thường, bố bị mù màu trai mù màu họ nhận Xm từ A bà nội B mẹ C bố D ông nội Câu 25: Chức tARN A truyền thông tin di truyền B lưu giữ thông tin di truyền C cấu tạo riboxôm D vận chuyển axit amin Câu...
 • 4
 • 409
 • 19

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P4

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P4
... Câu 35: Thành phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN prôtêin dạng histôn C ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn D ADN, prôtêin dạng histôn lượng nhỏ ARN Câu ... axit amin mêtiônin A AUG B AUA C AUU D AUX Câu 32: Ở người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông Gen nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình ... pháp không sử dụng nghiên cứu di truyền người? A Nghiên cứu trẻ đồng sinh B Nghiên cứu phả hệ C Gây đột biến lai tạo D Nghiên cứu tế bào Câu 29: Sơ đồ biểu thị mức xoắn khác nhiễm sắc thể sinh...
 • 4
 • 230
 • 10

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P5

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P5
... vi sinh vật Câu 27: Ở người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông Gen nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái máu khó đông ... nuclêôtit ba mã hoá cuối D Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba mã hoá cuối Câu 22: Ở loài sinh sản vô tính nhiễm sắc thể ổn định trì không đổi qua hệ tế bào hệ thể nhờ trình A giảm phân B nguyên phân giảm phân ... gen, kiểu hình D kiểu gen, kiểu hình Câu 32: Chức tARN A cấu tạo riboxôm B truyền thông tin di truyền C lưu giữ thông tin di truyền D vận chuyển axit amin Câu 33: Khác với liên kết gen, hoán vị gen...
 • 4
 • 344
 • 9

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P6

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P6
... đầu dịch mã qui định mã hóa axit amin mêtiônin A AUX B AUA C AUG D AUU - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 104 ... 3/4 - đề thi 104 Câu 38: Trong bệnh sau người, bệnh đột biến gen lặn nhiễm sắc thể giới tính X gây nên bệnh A máu khó đông B hồng cầu hình liềm C Đao D tiểu đường Câu 39: Thành phần hóa học ... phần hóa học nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn A ADN prôtêin dạng histôn B ADN prôtêin dạng histôn C ADN, prôtêin dạng histôn lượng nhỏ ARN D ADN, ARN prôtêin dạng phi histôn Câu 40: Bộ ba mở đầu...
 • 4
 • 328
 • 11

Tuyen tap cac cau Trac nghiem de thi Dai hoc

Tuyen tap cac cau Trac nghiem de thi Dai hoc
... di lo xo nh hinh ve Bo qua ma sat va khụi lng cac lo xo Cho biờt P = 9,8N, hờ sụ an hụi cua cac lo xo la k = 400N/m, k2 = 500N/n va g= 9,8m/s Tai thi iờm õu t = 0, co x0 = va v0 = 0,9m/s hng ... mi? A 1k ; B 1,5k C 2k ; D 3k Cõu 85 Hai lo xo cung chiờu dai, ụ cng khac k1,k2 ghep song song nh hinh ve Khụi lng c treo vi tri thich hp cac sc cng luụn thng ng Tim ụ cng cua lo xo tng ng? A) ... lc; b) C nng ca lc; c) Lc m lũ xo tỏc dng vo qu cu ca lc; Thỡ i lng no bin thi n iu ho, i lng no bin thi n tun hon theo thi gian? Gii thớch? A) Ch cú a) v c) B) Ch cú b) v c) C) Ch cú c) D) Ch...
 • 32
 • 405
 • 6

200 câu trắc nghiệm ôn thi ĐH Vật lý(có đ án)

200 câu trắc nghiệm ôn thi ĐH Vật lý(có đ án)
... dao đ ng điều hòa với điều kiện: a Biên đ dao đ ng nhỏ b Không có ma sát c Chu kỳ không đ i d A B e Cả A, B C 94 Một vật dao đ ng điều hòa, có quỹ đ o đoạn thẳng dài 12 cm Biên đ dao đ ng vật ... tâm e C D 45 Điều sau sia nói đ thị sóng? a Đ thị dao đ ng điểm dây đ ờng sin có chu kỳ T với nguồn b Đ ờng sin thời gian điểm đ thị dao đ ng điểm c Đ ờng sin không gian vào thời điểm biểu thị ... pha với sóng tới vị trí đ u phản xạ d Sự phản xạ đ u cố đ nh làm đ i chiều ly đ e Sự phản xạ đ u tự không đ i chiều ly đ 78 Một khối trụ đ c có bán kính đ y r = 10 cm đ t đ nh mặt phẳng nghiêng...
 • 37
 • 458
 • 6

700 cau trac nghiem on thi DH hay tuyet voi

700 cau trac nghiem on thi DH hay tuyet voi
... lượng lắc thay đổi Câu 83 Chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn: A thay đổi biên độ thay đổi B thay đổi nơi khác mặt đất C tỷ lệ thuận với chiều dài dây treo D thay đổi khối lượng lắc thay đổi Câu ... Tia tới song song với trục khúc xạ qua tiêu điểm ảnh B Tia tới qua quang tâm tuyền thẳng C Tia tới qua tiêu điểm ảnh khúc xạ song song với trục D Tia tới qua tiêu điểm vật khúc xạ song song với ... song song với trục tia ló kéo dài qua tiêu điểm ảnh F, C Tia sáng tới có phương kéo dài qua tiêu điểm vật F tia ló song song với trục D Tia sáng tới qua tiêu điểm ảnh F, tia ló khơng song song...
 • 66
 • 245
 • 1

MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC

MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC
... tế trị, anh học môn b Trong hai môn: triết học kinh tế trị, có môn anh học không c Trong hai môn: triết học kinh tế trị, có môn anh học d Anh học hai môn: triết học kinh tế trị ( Học viên không ... thuật Câu 4: Cho hai phán đoán: "Anh học môn triết học" Ký hiệu p " Anh học môn kinh tế trị" Ký hiệu q Hãy viết công thức phán đoán sau dạng ký hiệu: a Trong hai môn: triết học kinh tế trị, anh học ... thôi: a S tiểu tiền đề phủ định tiền từ b nguỵ biện c.đúng Câu c đúng◊ Muốn bác bỏ mệnh đề tốt nên: a CM mệnh đề sai b CM lập luận dẫn đến mệnh đề sai c CM mệnh đề dựa ko xác thực Câu b đúng◊ 10 Để...
 • 11
 • 6,575
 • 16

MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC

MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐỀ THI MÔN LOGIC HỌC
... tế trị, anh học môn b Trong hai môn: triết học kinh tế trị, có môn anh học không c Trong hai môn: triết học kinh tế trị, có môn anh học d Anh học hai môn: triết học kinh tế trị ( Học viên không ... thuật Câu 4: Cho hai phán đoán: "Anh học môn triết học" Ký hiệu p " Anh học môn kinh tế trị" Ký hiệu q Hãy viết công thức phán đoán sau dạng ký hiệu: a Trong hai môn: triết học kinh tế trị, anh học ... thôi: a S tiểu tiền đề phủ định tiền từ b nguỵ biện c.đúng Câu c đúng◊ Muốn bác bỏ mệnh đề tốt nên: a CM mệnh đề sai b CM lập luận dẫn đến mệnh đề sai c CM mệnh đề dựa ko xác thực Câu b đúng◊ 10 Để...
 • 11
 • 4,054
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: mot so cau trac nghiem mon hanh chinh nha nuocđề thi khối h các năm trướctrac nghiem de thi mkon luat so huu tri tuetrắc nghiệm đề thi quản trị vận hànhtrắc nghiệm ôn thi đh môn lý120 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoáncấu trúc đề thi đh khối c năm 2013500 câu trắc nghiệm về thị trường chứng khoán500 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoántrắc nghiệm ôn thi đh môn hóacấu trúc đề thi đh môn toán năm 2012cấu trúc đề thi đh môn sử năm 2013800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoáncấu trúc đề thi đh môn lý năm 2013cac cau trac nghiem on thi cong chuc mon tin hocĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây