Giao thoa với nguồn ánh sáng gồm một số ánh sáng đơn sắc khác nhau

Giao thoa với nguồn sáng rộng vân định xứ

Giao thoa với nguồn sáng rộng vân định xứ
... điểm sáng phát tia nên quan sát đƣợc vân giao thoa với nguồn sáng rộng Loại vân đƣợc hình thành chỗ định nên đƣợc gọi vân định xứ Cụ thể tƣợng giao thoa với nguồn sáng rộng, nghiên cứu tƣợng giao ... quan sát đƣợc vân bậc cao Muốn quan sát đƣợc vân sáng nguồn sáng không mạnh thiết phải dùng nguồn sáng rộng Với nguồn sáng rộng, để đảm bảo cho hai tia sáng giao thoa mang hai nguồn kết hợp ngƣời ... Nội CHƢƠNG GIAO THOA VỚI NGUỒN SÁNG RỘNG VÂN ĐỊNH XỨ Trong cách bố trí thí nghiệm khảo sát tƣợng giao thoa với nguồn sáng điểm, để có đƣợc chùm sáng kết hợp ta tách từ chùm sáng nguồn hai chùm...
 • 48
 • 205
 • 0

Hướng dẫn soạn giáo án môn Hóa học với phần mềm, Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác.

Hướng dẫn soạn giáo án môn Hóa học với phần mềm, Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác.
... môn v ng vàng, n m v ng giai o n x y trình ph n ng ) Tài li u hư ng d n so n giáo án i n t s d ng m t s ph n m m Hóa h c” s giúp cho giáo viên n m b t thêm m t s thao tác b n tương i y so n giáo ... :(T o khung giáo án) - Vào Talbe/Kích trái vào vùng làm vi c s t o h p tho i Insert Table Sau ó ta ch n s hàng s c t/OK Table (Hình 17) (Hình 18) (Hình 19) (Hình 20) Lưu File, M File: -Vào File/ ... CHEMDRAW 10.0 VÀ S BIO-RAD LABORATORIES I Kh i D NG CHEM OFFICE ULTRA 2006, ng: Vào Start/ Progams/ ChemOffice 2006/ ChemDraw Ultra (Hình 11) (Hình 12) -3- II So n giáo án T o s trang : -Vào File/...
 • 20
 • 1,954
 • 6

Hướng dẫn soạn giáo án môn hóa học với phần mềm Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác pot

Hướng dẫn soạn giáo án môn hóa học với phần mềm Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác pot
... môn v ng vàng, n m v ng giai o n x y trình ph n ng ) Tài li u hư ng d n so n giáo án i n t s d ng m t s ph n m m Hóa h c” s giúp cho giáo viên n m b t thêm m t s thao tác b n tương i y so n giáo ... :(T o khung giáo án) - Vào Talbe/Kích trái vào vùng làm vi c s t o h p tho i Insert Table Sau ó ta ch n s hàng s c t/OK Table (Hình 17) (Hình 18) (Hình 19) (Hình 20) Lưu File, M File: -Vào File/ ... CHEMDRAW 10.0 VÀ S BIO-RAD LABORATORIES I Kh i D NG CHEM OFFICE ULTRA 2006, ng: Vào Start/ Progams/ ChemOffice 2006/ ChemDraw Ultra (Hình 11) (Hình 12) -3- II So n giáo án T o s trang : -Vào File/...
 • 20
 • 240
 • 0

ảnh hưởng của một số công thức phân bón khác nhau đến sự sinh trưởng và phát triển của dứa đài nông 4

ảnh hưởng của một số công thức phân bón khác nhau đến sự sinh trưởng và phát triển của dứa đài nông 4
... sinh trởng, phát triển, suất dứa Đài nông công thức phân bón khác sơ hạch toán kinh tế, rút số kết luận sau: 1- Thành phần lợng phân bón ảnh hởng đến tiêu sinh trởng, phát triển suất dứa Đài ... Tổng số (lá) Số hoạt động (lá) 103,90 105,50 74, 04 40, 84 CT2 1 04, 03 106,30 CT3 CT1 (đ/c) 73 ,44 40 , 84 99,97 * 99,36 72, 64 39 ,44 CT4 99,18 98 ,43 * 72,17 39,71 CT5 91 ,47 ** 87,00** 72,51 38, 24 CT6 ... phát triển suất dứa Đài nông 4, trừ tổng số 2- Sự sinh trởng, phát triển suất dứa Đài nông công thức (bón 60 g Bokashi chuẩn + 10 g N + g P205 + 15 g K2O) công thức (bón 150 g Bokashi chuẩn +...
 • 5
 • 448
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 2 dạy trẻ so sánh nhận biết sự khác nhau về số lượng ppsx

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán mẫu giáo 4-5 tuổi – bài 2 dạy trẻ so sánh nhận biết sự khác nhau về số lượng ppsx
... nhận biết nhiều hơn: - Cô cho trẻ tìm xung quanh xem có đồ chơi nhiều nhau, giải thích, ví dụ: số chén nhiều số đĩa chén đặt đĩa Cho trẻ tìm vài nhóm đồ chơi + Phần 2: So sánh nhóm nhận biết ... nhóm nhận biết khác biệt số lượng - Cô phát đồ chơi cho trẻ - Cô cho trẻ sáp xếp đối tượng nhóm thành cặp để xem có nhiều không hoạt động vui chơi - Trẻ nhận xét trình làm,Cô gợi để trẻ nói ý: “Mỗi… ... không nhau; “… nhiều (ít hơn)…” - Cô cho trẻ tìm làm thử cách nhóm nhiều đồ chơi trẻ Cho trẻ nói kết Phần 3: Luyện tập - Cô cho trẻ tìm xung quanh nhôm đồ dùng đồ chơi nhiều nhau; không nhiều nhau, ...
 • 2
 • 449
 • 0

Nghiên cứu khả năng chiết rút pb, zn di động trong đất bằng một số dung dịch chiết rút khác nhau

Nghiên cứu khả năng chiết rút pb, zn di động trong đất bằng một số dung dịch chiết rút khác nhau
... đa số dung dịch chiết rút khác nhau, luận văn nghiên cứu để bổ sung vào hệ thống dung dịch chiết rút kim loại đất Vì lựa chọn đề tài "Nghiên cứu khả chiết rút Pb, Zn di động đất số dung dịch chiết ... Nếu dung dịch so sánh phần dung dịch nghiên cứu để xác định nồng độ chất phân tích cần chuẩn bị dung dịch Dung dịch 1: Dung dịch nghiên cứu V1ml đung dịch làm so sánh Dung dịch 2: Dung dịch nghiên ... để chiết rút Pb di động đất phân tích trắc quang 2.1 Tìm điều kiện chiết chì di động 2.1.1 Khảo sát tỷ lệ: đất : dung môi Chiết với dung dịch rút HNO3 0,1N Tiến hành chiết rút mẫu theo tỷ lệ đất...
 • 65
 • 521
 • 2

Đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập Gen Cystatin ở một số giống ngô chịu hạn khác nhau

Đánh giá khả năng chịu hạn và phân lập Gen Cystatin ở một số giống ngô chịu hạn khác nhau
... nâng cao khả chịu hạn, tiến hành đề tài nghiên cứu Đánh giá khả chịu hạn phân lập gen cystatin số giống ngô chịu hạn khác nhau MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định đƣợc mức độ chịu hạn số giống ngô giai ... chiều dài rễ với khả chịu hạn số giống ngô - Phân lập xác định đƣợc trình tự gen cystatin số giống ngô khả chịu hạn khác NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Đánh giá khả chịu hạn phƣơng pháp gây hạn nhân tạo ... thuật PCR để nhân gen cystatin số giống ngô - Tách dòng gen cystatin giống ngô: giống chịu hạn tốt giống chịu hạn - Xác định trình tự gen cystatin giống ngô khả chịu hạn Số hóa Trung tâm Học...
 • 66
 • 416
 • 0

MỘT SỐ YÊU CẦU THƯỜNG GẶP VỚI BÀI TOÁN GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC ppsx

MỘT SỐ YÊU CẦU THƯỜNG GẶP VỚI BÀI TOÁN GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC ppsx
... Để tính số vân sáng, số vân tối vùng giao thoa thực theo bước sau: PQ OP PQ   + Tính : n  i i 2i + Số vân sáng vùng giao thoa: NS = 2[n] + Với [n] phần nguyên n + Số vân tối vùng giao thoa có ... vân sáng, 22 vân tối + Trên đoạn QO có: 21 vân sáng, 22 vân tối Vậy vùng giao thoa PQ có: 21.2 + = 43 vân sáng ( tính vân trung tâm nên phải +1) 22.2 = 44 vân tối Giao thoa ánh sáng đơn sắc ... vào, vân sáng bậc trùng vói vị trí vân sáng chưa đổ chất lỏng? j Quay lại với hình vẽ đề Cho nguồn sáng S di chuyển thẳng đứng xuống 1mm Hỏi hệ vân dịch chuyển nào? Giao thoa ánh sáng đơn sắc Nguyễn...
 • 4
 • 194
 • 0

dạng 2: giao thoa voi anh sang don sac(thầy THÀNH biên soạn)

dạng 2: giao thoa voi anh sang don sac(thầy THÀNH biên soạn)
... CHƯƠNG : TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNH Dạng : GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC Câu15 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước ... SÓNG CỦA ÁNH SÁNH Dạng : GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC A.tối thứ 18 B.tối thứ 16 C.sáng thứ 18 D.sáng thứ 16 giảng viên ĐH Bách Khoa thầy Trịnh Văn Thành dd:0974236501 mail:thanhgiabkhn@gmail.com ... nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng  = 0,5m, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1m Bề rộng vùng giao thoa...
 • 3
 • 316
 • 0

dang 2 giao thoa voi 2 nguon sang ( thầy THÀNH biên soạn

dang 2 giao thoa voi 2 nguon sang ( thầy THÀNH biên soạn
... CHNG : TNH CHT SểNG CA NH SNH Dng : GIAO THOA VI NH SNG A SC Cõu 12 Trong thớ nghim Young v giao thoa ỏnh sỏng, a = 1,5mm; D = 2m, hai khe c chiu sỏng ng thi hai bc x = 0,5m v = ... sỏt c im O ( VSTT ) cú giỏ tr : A 1,2mm B 4,8mm C 2, 4mm D Mt giỏ tr khỏc ging viờn H Bỏch Khoa thy Trnh Vn Thnh dd:097 423 6501 mail:thanhgiabkhn@gmail.com Nhn trc tip gia s ti nh (khu vc ni thnh ... :A.0,65 m B.0,7 m C.0,75 m D.0,76 m Cõu 14: Trong thớ nghim giao thoa qua khe Young Cỏc khe S1, S2 c chiu bi ngun S Bit khong cỏch S1S2 = a =1,5mm , khong cỏch t hai khe n mn : D = 3m.Ngun S phỏt...
 • 2
 • 162
 • 0

dang 4 giao thoa voi anh sang trắng ( thầy THÀNH biên soạn

dang 4 giao thoa voi anh sang trắng ( thầy THÀNH biên soạn
... bị tắt (vân tối) điểm M E cách vân trung tâm 0,72 cm? A B C D giảng viên ĐH Bách Khoa thầy Trịnh Văn Thành dd:09 742 36501 mail:thanhgiabkhn@gmail.com Nhận trực tiếp gia sư nhà (khu vực nội thành ... Dạng : GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG A B C D Câu 15 Thực giao thoa ánh sáng qua khe Iâng, biết khoảng cách khe a= 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa khe đến D =2m Nguồn S phát ánh sáng trắng...
 • 2
 • 328
 • 2

HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG – BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG – BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC
... Bài 31 Bài 33 Bài 35 Bài 37 Bài 39 A x x x B x x x x x x x x x D x x x x C x x x x Bài Bài Bài Bài Bài 10 Bài 12 Bài 14 Bài 16 Bài 18 Bài 20 Bài 22 Bài 24 Bài 26 Bài 28 Bài 30 Bài 32 Bài 34 Bài ... 11 Bài 13 Bài 15 Bài 17 Bài 19 Bài 21 Bài 23 Bài 25 Bài 27 Bài 29 Bài 31 Bài 33 Bài 35 Bài 37 Bài 39 Bài 41 Bài 43 Bài 45 376 A x B C D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Bài Bài Bài Bài ... Bài 36 Bài 38 Bài 40 A B x x C D x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dạng BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG HỖN HỢP 369 Chủ đề Hiện tượng giao thoa ánh sáng Bài tập vận dụng Bài 1:...
 • 17
 • 162
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề 2 giao thoa với nguồn là ánh sáng đơn sắcchuyên đề 4 giao thoa với nguồn là ánh sáng trắngnhập gia tùy tục giao thoa với văn hóa dân tộc nước sở tạichùm ánh sáng trắng bị tách ra thành nhiều chùm đơn sắc khác nhauđồ án tốt nghiệp nhân nhanh plb mãn thiên hồng doritaenopsis sp trong một số hệ thống nuôi cấy khác nhau4 1 các giá trò thông số giảm ứng suất cho một số vật liệu sinh hoc khác nhaubài tập giao thoa với ánh sáng đơn sắchiện tượng giao thoa với ánh sáng trắngmô tả hiện tượng giao thoa với ánh sáng trắnggiao thoa với ánh sáng đa sắcgiao thoa anh sang voi 2 3 anh sang don sac7 giao thoa với ánh sáng không đơn sắcchủ đề 6 thí nghiệm giao thoa với ánh sáng thực hiện trong môi trường có chiết suất n gt 1 tìm khoảng vân mới i hệ vân thay đổi thế nàogiao thoa ánh sáng đơn sắchiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc là gìTiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityTiểu luận về Độ nhớt_ViscosityĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨANội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)Tính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Hướng dẫn Map xtreme NTCấu hình FTP trên linuxGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcCấu hình DNS trên windowsMapXtreme2004 rel61 dev suppCấu hình web server trên linuxQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh