10 câu trắc nghiệm vật lý khó

533 câu trắc nghiệm vật part 10 pdf

533 câu trắc nghiệm vật lý part 10 pdf
... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... bn kim loi Cho bit h = 6,62 103 4 JS; C = 108 m/s; me = 9,1 10- 31kg A 0,65 10- 6 m/s B 0,56 10- 6 m/s C 0,34 10- 6 m/s D 0,22 10- 6 m/s Cõu 549 Trờn vnh kớnh lỳp ghi: X10 Nu t mt sỏt kớnh quan sỏt ... Cho |e| = 1,6 10- 19 C; me = 9,1 10- 31 (kg) Tỡm tc cc i ca electron bt catụt? 132 A 0,86 106 m/s B 0,68 106 m/s C 0,86 105 m/s D 0,68 105 m/s Cõu 535 Cho h = 6,625 10- 34Js; c = 108 m/s Bc súng...
 • 14
 • 183
 • 0

TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LUYỆN THI ĐẠI HỌC

TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC
... tốc a Câu 55 Con lắc lò xo dao động điều hòa Thế động vật dao động A đại lượng biến thi n điều hòa theo thời gian B đại lượng biến thi n điều hòa với chu kì gấp đôi chu kì dao động vật C đại lượng ... đại lượng biến thi n điều hòa với tần số gấp đôi tần số dao động vật D đại lượng biến thi n điều hòa với tần số góc tần số góc vật dao động Câu 56 Một lắc đơn có chiều dài l, vật nặng có khối ... có vật nặng khối lượng m = 100g dao động điều hòa Vận tốc vật qua vị trí cân 31,4 cm/s gia tốc cực đại vật m/s Lấy p2 = 10 Độ cứng lò xo A 16 N/m B 6,25 N/m C 160 N/m D 625 N/m Câu 20 Một vật...
 • 98
 • 2,677
 • 64

Đề thi thử trắc nghiệm vật khối A

Đề thi thử trắc nghiệm vật lý khối A
... Động lực học vật rắn (4 câu) Câu 51 Phát biểu sau SAI chuyển động quay vật rắn quanh trục? A Tốc độ góc hàm bậc thời gian B Gia tốc góc vật C Trong khoảng thời gian nhau, vật quay góc D Phương ... đồng ba pha A Đều có ba cuộn dây giống gắn phần vỏ máy đặt lệch 1200 B Động không đồng ba pha rôto số khung dây dẫn kín C Máy dao điện ba pha rôto nam châm điện ta phải tốn công học để làm quay ... chạy qua động A 2,5 A Câu 16 B A C A D 1,8 A Một máy phát điện xoay chiều pha có rôto gồm cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều phát 50 Hz rôto phải quay với tốc độ bao nhiêu? A 750 vòng/phút...
 • 8
 • 472
 • 2

Đề thi trắc nghiệm vật khối A

Đề thi trắc nghiệm vật lý khối A
... Hai bánh xe A B quay xung quanh trục qua tâm chúng, động quay A n a động quay B, tốc độ góc A gấp ba lần tốc độ góc B Momen quán tính trục quay qua tâm A B IA IB Tỉ số IB có giá trị sau ? IA A ... quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thi n theo thời gian t theo phương trình : ϕ = + 2t + t , ϕ tính rađian (rad) t tính giây (s) Một điểm vật rắn cách trục quay khoảng ... Câu 34: Thực thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng Cho Cho a = 0,5mm , D = 2m.Ánh sáng dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm Bề rộng miền giao thoa đo 26mm.Khi giao thoa ta quan sát A 13 vân sáng 14...
 • 7
 • 456
 • 0

Đề thi thử trắc nghiệm vật khối A

Đề thi thử trắc nghiệm vật lý khối A
... sáng dao động điều h a theo phơng vuông góc với trục ảnh dao động điều h a Chọn đáp án ảnh dao động điều h a pha với điểm sáng ảnh dao động điều h a ngợc pha với điểm sáng Không xác định đợc quan ... dao động điều h a lắc đơn Lực kéo phụ thuộc khối lợng vật nặng Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lợng vật nặng Lực kéo phụ thuộc chiều dài lắc Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lợng vật Một ngời đặt ... ? A B C 2,25 D 1,8 Câu 18 : Một vật thực đồng thời hai dao động điều h a phơng theo phơng trình sau : x1 = 4sin( t + ) cm x2 = cos( t ) cm Biên độ dao động tổng hợp lớn A = rad B = rad...
 • 6
 • 408
 • 1

Đề thi trắc nghiệm vật khối A thi thử

Đề thi trắc nghiệm vật lý khối A thi thử
... Trang 4/6 - Đề số Câu 48: Hai bánh xe A B quay xung quanh trục qua tâm chúng, động quay A n a động quay B, tốc độ góc A gấp ba lần tốc độ góc B Momen quán tính trục quay qua tâm A B IA IB Tỉ số ... B 42 B A 23 C 43 D B 24 C 44 B D 25 C 45 A A 26 A 46 D D 27 C 47 B C 28 B 48 A B 29 A 49 B 10 A 30 D 50 C 11 D 31 B 51 D 12 C 32 C 52 C 13 A 33 D 53 D 14 D 34 A 54 A 15 C 35 A 55 A 16 A 36 C ... Câu 34: Thực thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng Cho Cho a = 0,5mm , D = 2m.Ánh sáng dùng thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm Bề rộng miền giao thoa đo 26mm.Khi giao thoa ta quan sát A 13 vân sáng 14...
 • 6
 • 440
 • 1

Đề thi trắc nghiệm vật khối A thi thử số 12

Đề thi trắc nghiệm vật lý khối A thi thử số 12
... điểm sáng THI TH I HC S 12 dao động điều h a theo phơng vuông góc với trục ảnh dao động điều h a Chọn đáp án A ảnh dao động điều h a pha với điểm sáng B ảnh dao động điều h a ngợc pha với điểm ... nguồn cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu A B : A 10 B C D Câu 42 : Một vật dao động điều h a với phơng trình x = 10sin( t + )cm thời gian ngắn từ lúc vật A Câu 38 : A B C D Câu 39 : THI TH ... đèn điện C Tia X sóng điện từ có bớc sóng nhỏ bớc sóng tia tử ngoại D Tia X xuyên qua tất vật Câu 44 : Stato động không đồng ba pha gồm cuộn dây , cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50 Hz vào...
 • 6
 • 437
 • 0

Đề thi trắc nghiệm vật khối A thi thử số 13

Đề thi trắc nghiệm vật lý khối A thi thử số 13
... quỹ đạo M Sau ngừng chiếu xạ nguyên tử Hiđrô phát xạ Một vạch dãy Banme hai vạch dãy B Hai vạch dãy Laiman Laiman Hai vạch dãy Banme D Một vạch dãy Laiman vạch dãy Banme Vật thật qua gơng cho ... THI TH I HC S 12 A Câu 11 : A C Câu 12 : A C Câu 13 : A B C D Câu 14 : A Câu 15 : A Câu 16 : A Câu 17 : A B C D Câu 18 : A C Câu 19 : A Câu 20 : = 10sin(10t) cm Khi vật vị trí cao lực ... 0,4 8A B 0,2 1A C 1, 2A D 0,4 2A Chọn câu : Tia X vật bị nung nóng nhiệt độ cao phát Tia X xuyên qua tất vật Tia X phát từ đèn điện Tia X sóng điện từ có bớc sóng nhỏ bớc sóng tia tử ngoại Một vật...
 • 6
 • 402
 • 0

Đề thi trắc nghiệm vật khối A thi thử số 15

Đề thi trắc nghiệm vật lý khối A thi thử số 15
... có tần số nhỏ dãy Lai-man f Vạch quang phổ dãy Lai-man sat với vạch có tần số f có tần số f1 f f1 + f f f f f f + f2 f − f2 A + B C D tần số Câu 31: Một ván bắc qua mương có tần số dao động ... 23D 33B 43B 53D 4A 14D 24B 34D 44C 5 4A 5C 15B 25C 35D 45D 55B 6D 16D 26C 3 6A 46B 56C 7D 17B 2 7A 37B 47B 5 7A 8D 18C 28D 38C 48D 5 8A 9B 1 9A 2 9A 3 9A 49D 59C 10C 20C 3 0A 40D 5 0A 6 0A ... 1/3 lượng từ trường mạch A nC B nC C 4,5 nC D 2,25 nC 23 Câu 39: Biết số Avôgađrô NA = 6,02.10 hạt/mol khối lượng hạt nhân số khối Số prôtôn (prôton) 27 có 0,27 gam 13 Al A 7,826.1022 B 9,826.1022...
 • 6
 • 417
 • 0

tuyen tap 717 cau trac nghiem vat ly luyen thi dai hoc

tuyen tap 717 cau trac nghiem vat ly luyen thi dai hoc
... biến thi n điều hòa theo thời gian B đại lượng biến thi n điều hòa với chu kì gấp đôi chu kì dao động vật C đại lượng biến thi n điều hòa với tần số gấp đôi tần số dao động vật D đại lượng biến thi n ... dao động điều hòa lắc lò xo? A Năng lượng dao động biến thi n tuần hoàn B Li độ biến thi n tuần hoàn C Thế biến thi n tuần hoàn D Động biến thi n tuần hoàn Câu 70 Con lắc lò xo dao động điều hoà ... xoáy biến thi n điểm lân cận B Một điện trường biến thi n theo thời gian sinh từ trường xoáy điểm lân cận C Điện trường từ trường xoáy đường cong kín bao quanh đường sức từ từ trường biến thi n D...
 • 98
 • 640
 • 64

100 câu trắc nghiệm Vật 9/kì II (dùng để xáo đề trên phần mềm MCMIX)

100 câu trắc nghiệm Vật lý 9/kì II (dùng để xáo đề trên phần mềm MCMIX)
... Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo chiều với vật lớn vật [] Thấu kính hội tụ cho vật sáng đặt trước có: A Ảnh thật ngược chiều với vật nhỏ vật B Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật ngược ... với vật vật D Ảnh thật ngược chiều với vật lớn vật [] Khi đặt vật trước thấu kính phân kỳ ảnh tạo thấu kính có đặc điểm là: A Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật. B Ảnh ảo ngược chiều với vật nhỏ vật ... Thấu kính có phần rìa mỏng phần thấu kính [] Ảnh vật phim máy ảnh bình thường là: A Ảnh thật, chiều vời vật nhỏ vật B Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật ngược chiều với vật nhỏ vật D Ảnh...
 • 10
 • 1,219
 • 36

43 Câu trắc nghiệm Vật Hạt nhân

43 Câu trắc nghiệm Vật lý Hạt nhân
... nào? A tia A B tia B C tia C D tia D 21 Bức xạ gamma hạt nhân xảy A hạt nhân thừa nơtron B hạt nhân thừa prôtôn C hạt nhân đốt nóng D hạt nhân chuyển trạng thái lượng thấp 235 22 Trong chuỗi ... câu hỏi trắc nghiệm C giải phóng đủ loại tia phóng xạ D xảy hạt nhân có A lớn 36 Khi hạt nhân 92U238 bị bắn phá nơtron, bị biến đổi theo trình: hấp thụ nơtron, sau phát liên tiếp hai hạt β- Hạt ... Sự phân hạch vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ A cách tự phát B vài nơtron sau hấp thụ nơtron C hấp thụ hạt nhẹ D A, B, C 35 Đặc trưng phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân A toả nhiệt...
 • 3
 • 368
 • 1

150 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT 12

150 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12
... không đổi D Khi vật dao động điều hòa vật dao động tuần hoàn 23 Khi vật dao động điều hòa, phát biểu sau có nội dung sai? A Khi vật từ vị trí biên vị trí cân động tăng dần B Khi vật từ vị trí cân ... độ tụ dp Hệ cho ảnh thật gấp lần vật vật xa hệ 80 cm Độ tụ thấu kính phân kì A -6 dp B -1,875 dp C -3 dp D -1 ,125 dp 105 Một thấu kính đặt trớc vật; mắt nhìn vật qua kính Khi di chuyển kính theo ... tăng lần biên độ dao động giảm lần 12 Một vật có khối lợng m = kg dao động điều hòa với chu kì T = s Vật qua vị trí cân với vận tốc v0 = 31,4 cm/s Khi t = 0, vật qua vị trí có li độ x = cm theo...
 • 27
 • 290
 • 2

Xem thêm