10 câu trắc nghiệm vật lý 12 hay và khó

13 câu TRẮC NGHIỆM vật 12 HAY KHÓ

13 câu TRẮC NGHIỆM vật lý 12 HAY và KHÓ
... nốt nhạc cách cung f12cao = 4f12thấp 12 Do ta có: 440 412 = 98 Hz Đáp án D f (la ) f ( sol ) 12 = f ( sol ) f ( sol1 ) =4  f (la ) f ( sol1 ) f (la ) 12 =4 f(sol1) = 412 = Câu 4: Trong môi trường ... ω1  Thay (4) vào được: ω2  ω2  96 − ÷ = ω1  ω1  25 Thay đổi f để U C max = UC (5) U C max = đạt cực đạt 2U.L R 4LC − R C thay (1) (2) vào ta 2U ω ω  −  ÷ ω1  ω1  U C max = 2 .120 96 ... ω1  U C max = 2 .120 96 25 = 122 , 48 (V) được: Thay (5) vào ta được: Đáp án A Câu 7: Cho mạch điện gồm R, L C theo thứ tự nối tiếp, cuộn dây có điện trở r Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp...
 • 9
 • 155
 • 0

Trắc nghiệm vật 12 hay khó

Trắc nghiệm vật lý 12 hay và khó
... kπ ->có hai họ nghiệm: t1 = Khi wđ = wt -> cos2 2π T 2π T 2π T t = sin2 2π T t -> tan + kπ ->có hai họ nghiệm: t’1 = T T 12 T 12 2π T + 2π T T + 2π T t=± kT t 3 t2 = 5T 12 + kT t=±1 kT ... đầu NB có dây nối có khóa K (điện trở khóa K dây nối không đáng kể) Đặt điện áp xoay chiều uAB = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch Khi khóa K đóng UAM=200V, UMN=150V Khi khóa K ngắt UAN=150V, ... =29,97005u, mn = 1,008670 u Năng lượng mà phản ứng toả thu vào A Tỏa 2,673405 MeV B Thu vào 2,673405 10-19J C Tỏa 4,277448.10-13MeV D Thu vào 4,277448.10-13J Giải: M0 = 30,97585u, M = 30,97872u:...
 • 6
 • 151
 • 0

tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm vật12 hay khó

tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm vật lí 12 hay và khó
... http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT T = 0, 01s hai vật lại gặp vị trí cân bằng, khoảng thời gian không phụ thuộc vào tỉ lệ biên độ vật (Cần ý vật có vị trí ... λ1 ; λ2 ; λ3 N123 số vân trùng ba xạ λ1 ; λ2 ; λ3 N12 ; N13 ; N23 số vân trùng cặp xạ ⇒ số vân sáng :N1 + N2 + N3 − (N12 − N 123 ) − (N23 − N123 ) − (N13 − N123 ) − 2N123 146 Đặt vào đầu mạch RLC ... =⇒ x = ± n+1 A Lúc đầu vật biên +A nên vị trị vật đến x = + T Từ n → ∞ tmin = s http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 39 BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT 140 Một vật dao động điều hoà...
 • 48
 • 173
 • 0

bài tập trắc nghiệm vật ý 12 hay khó có đáp án

bài tập trắc nghiệm vật ý 12 hay và khó có đáp án
... thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời xạ đơn sắc bứoc sóng Trên khoảng vân sáng liên tiếp màu giống màu vân trung tâm, vân sáng xạ trùng tính vân sáng số vân sáng ... d2 + d1 = 128 /11 d2 = 3,068cm > chọn A 25) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,6m.Phía sau khe S1 đặt thêm mặt song song chiết ... 0,11s Giả sử vật giảm Thay vào lần Wđ'=3Wđ => Thời gian ngắn để từ đến 6) Một lắc dao động điều hòa với pt: lắc lần thứ 2 012 vào thời điểm nào? t =0: x = 2cm v...
 • 34
 • 1,041
 • 2

10 câu TRẮC NGHIỆM vật HAY KHÓ

10 câu TRẮC NGHIỆM vật lý HAY và KHÓ
... thời điểm nào? Chọn đáp số đúng: A 100 ,625 s ; 40 B 100 ,775s k 20 C 100 ,625 phút 40 D 100 ,775 phút 2015 20 t= + Với k = ; ; t2016 = + = 100 ,775 s Đáp án B Câu 6: Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách ... trên hai đường tròn bán kính R1 = 2R2 Hai vật gặp hình chiếu lên phương ngang trùng vật phía , vật phía Giả sử lần chúng gặp vật M1; vật N1 Khi M1N1 vuông góc với Ox Lần găp sau M2 N2 ... 2kπ > d1 = + 10k1 1≤ d1 = + 10k1 ≤ 25 > ≤ k1 ≤2: + 2kπ > d2 = + 10k2 1≤ d1 = + 10k2 ≤ 25 > ≤ k2 ≤2: có điểm Như điểm M ddiểm dao động biên độ, pha với điểm M Chọn đáp án D Câu 9: Giới hạn...
 • 6
 • 178
 • 0

150 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT 12

150 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12
... không đổi D Khi vật dao động điều hòa vật dao động tuần hoàn 23 Khi vật dao động điều hòa, phát biểu sau có nội dung sai? A Khi vật từ vị trí biên vị trí cân động tăng dần B Khi vật từ vị trí cân ... độ tụ dp Hệ cho ảnh thật gấp lần vật vật xa hệ 80 cm Độ tụ thấu kính phân kì A -6 dp B -1,875 dp C -3 dp D -1 ,125 dp 105 Một thấu kính đặt trớc vật; mắt nhìn vật qua kính Khi di chuyển kính theo ... tăng lần biên độ dao động giảm lần 12 Một vật có khối lợng m = kg dao động điều hòa với chu kì T = s Vật qua vị trí cân với vận tốc v0 = 31,4 cm/s Khi t = 0, vật qua vị trí có li độ x = cm theo...
 • 27
 • 290
 • 2

360 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT 12 (LTĐH)

360 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 (LTĐH)
... chất vật vừa tính chất sinh âm D) tần số âm Câu 37 Chọn câu trả lời ĐÚNG: âm sắc là: A) màu sắc âm B) tính chất âm giúp ta biết nguồn âm C) tính chất sinh âm D) Một tính chất vật âm Câu ... 10,11 ,12 Câu 10:Biên độ dao động vật là?A cm B cm C cm D 3,6 cm Câu 11: Chọn gốc thời gian lúc vật qua vò trí cân theo chiều dương Pha ban đầu vật nhận giá trò nào? A π B π C π D - π 2 Câu 12: ... dao động Câu 8/ Chọn câu sai nói vật dao động điều hoà: A Khi vật qua vò trí cân vận tốc vật cực đại, gia tốc B Từ vò trí cân vò trí biên, động tăng giảm C Khi li độ vật x = Xm V vận tốc vật v =...
 • 32
 • 298
 • 4

800 Cau trac nghiem vat ly 12.ban nao chuan bi thi tai ve tham khao

800 Cau trac nghiem vat ly 12.ban nao chuan bi thi tai ve tham khao
... lượng dao động vật dao động điều hoà : A Bi n thi n điều hoà theo thời gian với chu kì T B Bằng động vật vật qua VTCB C Tăng lần bi n độ tăng gấp lần T D Bi n thi n tuần hoàn theo thời gian với chu ... 111 : Li độ lắc lò xo bi n bi n tuần hoàn với chu kì 0,4 s động lắc bi n thi n tuần hoàn với chu kì : A 0,4 s B 0,2 s C 0,8 s D 0,6 s Câu 112 : Một lắc lò xo dao động với bi n độ 10 cm Độ cứng ... bi u sau không : A Tổng lượng đại lượng tỉ lệ với bình phương bi n độ B Tổng lượng đại lượng bi n thi n theo li độ C Động đại lượng bi n thi n điều hoà D Tổng lượng lắc phụ thuộc vào kích thích ban...
 • 88
 • 460
 • 4

800 Cau trac nghiem vat ly 12

800 Cau trac nghiem vat ly 12
... vào thời điểm ban đầu x = – 2,5cm : π )(cm) π B x = 5cos (120 πt – )(cm) π )(cm) π D x = 5cos (120 πt – )(cm) A x = 5cos (120 πt + C x = 5cos (120 πt + Câu 135 : Biên độ dao động điều hoà 0,5cm Li độ ... mẫu cố sinh vật có tỉ số đồng vò C14 với đồng vò C12 giảm lần Hãy ước lượng gần tuổi cổ vật : A 1400 năm B 1 6800 năm C 22400 năm D 1 1800 năm 14 12 Câu 153 : Một sản phẩm lò phản ứng đồng vò phóng ... Xác đònh hạt nhân X phản ứng hạt nhân sau : 25 12 He 25 12 16 O+X Be Mg + X  → C D 22 11 206 82 Pb sau phóng xạ α, β : 238 92 H D 1 H Na + α n Câu 112 : Urani 238 phân rã Ri tiếp tục hạt nhân...
 • 87
 • 250
 • 0

800 Câu trắc nghiệm vật 12

800 Câu trắc nghiệm vật lý 12
... C Có giá trò cực đại vật qua VTCB D Triệt tiêu vật qua VTCB Câu 12 : Chu kì dao động : A Khoảng thời gian ngắn để vật trở lại trạng thái ban đầu B Khoảng thời gian ngắn để vật trở lại vò trí ban ... cách kích thích dao động Câu 25 : Trong dao động điều hoà lắc đơn, : A Thế vật nặng qua vò trí biên B Động vật qua VTCB C Tổng động vật qua vò trí D Cả A, B, C Câu 26 : Chọn câu trả lời : A Dao động ... 0,5890µm C 0,4861µm D 0,4340µm TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ HẠT NHÂN Câu : Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ : A Các electron B Các Prôtôn C Các nơtrơn D Các nuclôn E Các câu Câu : Các đồng vò : A Các nguyên...
 • 87
 • 370
 • 1

1000 câu trắc nghiệm vật 12 ôn thi ĐH

1000 câu trắc nghiệm vật lý 12 ôn thi ĐH
... nhỏ vật B Ảnh ảo, chiều gần gương vật C Ảnh ảo, chiều lớn vật D Ảnh ảo, chiều xa gương vật Câu 421: Chọn câu câu sau: A Vật thật khoảng tiêu cự gương cầu lõm cho ảnh thật, ngược chiều luôn lớn vật ... phản xạ phân kì Câu 428: Kết luận sau nói ảnh vật qua gương cầu lồi: A Vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật B Vật ảo cho ảnh thật lớn vật C Vật thật cho ảnh thật ảo tùy theo vị trí vật D A B Câu 429: Một ... muốn cho ảnh vật (không kể chiều) vị trí vật là: A Tại tâm C B Sát gương C Tại tiêu điểm F D A, B Câu 430: Điều sau không nói gương cầu lõm (vật nói vật thật) A Khi vật cho ảnh thật vật ảnh hai...
 • 89
 • 486
 • 1

TUYEN TAP 1000 CAU TRAC NGHIEM VAT LY 12

TUYEN TAP 1000 CAU TRAC NGHIEM VAT LY 12
... đạt giá trị cực đại? Giá tri cực đại công suất bao nhiêu? A R = 120 Ω, Pmax = 60w B R = 60Ω, Pmax = 120 w C R = 40Ω, Pmax = 180w D R = 120 Ω, Pmax = 60w Câu 241: Một đèn neon đặt hiệu điện xoay chiều ... thụ mạch P = 20W R, L, C có giá trị sau đây? 0,8 10−3 H ;C = F π 12 0, 10−3 C R = 120 Ω, L = H;C = F π 8π 0, 10−3 H ;C = F π 12 1, 10−3 D R = 60Ω, L = H ;C = F π 8π Câu 296: Mạch xoay chiều ... 11cm C 10,75cm D 12cm Câu 614: Vật kính máy ảnh coi thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm Phim dịch chuyển khoảng cách đến vật kín từ 8cm đến 12cm Máy ảnh chụp vật cách vật kính: A Từ 12cm đến xa vô...
 • 76
 • 349
 • 4

1200 câu trắc nghiệm vật 12

1200 câu trắc nghiệm vật lý 12
... vi tc cc i vmax , cú tc gúc , qua cú li x1 vi tc v1 thoó : A v12 = v2max - 2x21 B v12 = v2max + 2 x C v12 = v2max - 2 x D v12 = v2max +2x21 Cõu 17: Mt vt dao ng iu ho theo phng trỡnh x = ... v 220 V Biu thc in ỏp gia hai bn t l: )V C.uc = 220 cos (120 t + )V )V D uc = 440cos (120 t - )V A.uc = 440cos (120 t - B uc = 440cos (120 t + Cõu 57 Mt mch in gm in tr thun R, cun dõy thun cm v ... luụn cú biu thc u = 120 cos(100t + u cun dõy cú giỏ tr hiu dng l 120 v sm pha )V thỡ thy in ỏp gia hai so vi in ỏp t vo mch Cụng sut tiờu th ca cun dõy l A 72 W B 240W C 120 W D 144W Cõu 50 in...
 • 19
 • 362
 • 0

Tuyển tập 900 câu trắc nghiệm vật 12

Tuyển tập 900 câu trắc nghiệm vật lý 12
... Câu 125 : Ch n câu sai: A Sóng âm ch truy n ñư c môi trư ng khí l ng B Sóng âm có t n s nh 16Hz sóng h âm C Sóng âm sóng h c có b n ch t v t D V n t c truy n sóng âm ph thu c vào nhi t ñ Câu ... ñ b t kỳ D ð ng yên Câu 132: Âm s c là: A M u s c c a âm B M t tính ch t c a âm giúp ta nh n bi t ngu n âm C M t tính ch t v t c a âm D Tính ch t sinh v t c a âm Câu 134: Khi ngu n phát ... trư ng ñó nh Câu 485: Ch n câu sai câu sau: A Tia t i n m m t ph ng t i B Tia ph n x n m m t ph ng t i C Góc ph n x b ng góc t i D Tia khúc x n m m t ph ng khúc x Câu 486: Ch n câu sai: A Chi...
 • 68
 • 525
 • 1

Bài soạn TUYEN TAP 900 CAU TRAC NGHIEM VAT LY 12

Bài soạn TUYEN TAP 900 CAU TRAC NGHIEM VAT LY 12
... đạt giá trị cực đại? Giá tri cực đại công suất bao nhiêu? A R = 120 Ω, Pmax = 60w B R = 60Ω, Pmax = 120 w C R = 40Ω, Pmax = 180w D R = 120 Ω, Pmax = 60w Câu 241: Một đèn neon đặt hiệu điện xoay chiều ... thụ mạch P = 20W R, L, C có giá trị sau đây? 0,8 10−3 H ;C = F π 12 0, 10−3 C R = 120 Ω, L = H;C = F π 8π 0, 10−3 H ;C = F π 12 1, 10−3 D R = 60Ω, L = H ;C = F π 8π Câu 296: Mạch xoay chiều ... 11cm C 10,75cm D 12cm Câu 614: Vật kính máy ảnh coi thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm Phim dịch chuyển khoảng cách đến vật kính từ 8cm đến 12cm Máy ảnh chụp vật cách vật kính: A Từ 12cm đến xa vô...
 • 68
 • 366
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sách trắc nghiệm vật lý 12 haybài tập vật lý 12 hay và khótuyển tập các bài vật lý 12 hay và khó101 câu trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khócâu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 cơ bảnngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 có đáp án210 câu trắc nghiệm vật lý hay và khó luyện thi đại họcphần dao động cơ1000 cau trac nghiem vat ly lop 12 co dap anbộ câu hỏi trắc nghiệm vật lý 121000 câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 chương 1những câu trắc nghiệm vật lý haycau hoi trac nghiem vat ly 12 on thi tot nghiepchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học