Luyen de so 12 hocmai vn

Đề và lời giải đề số 3 HOCMAI.VN

Đề và lời giải đề số 3 HOCMAI.VN
... '  R  R '   x  2 13 x2  3x       13   x 0   10  x  2 13 2     x   I  ;1    C  :  x     y  1  3 3   x2   2 2 13 2 13 2   Vậy  C  :  x ... Đại Học 2011 Áp dụng bất đẳng thức Cô – si:  3  u u 8  2u  3 3  3 3 2 3 2  v v   v 2 u v w   u v w u v w  u v w  8 16   3 w  w   w  1 1 Suy ra: P   u  v  w ... 6 3   1 3 Đặt t  cos x , x   ;   t   ;  6 3 4 4 1  Xét hàm số: f  t   16t  12t  , t   ;  4 4 Ta có: f '  t   32 t  12 , f '  t    t  Bảng biến thiên: 3...
 • 6
 • 109
 • 0

Đề luyện hay số 12

Đề luyện hay số 12
... tinh A tần số tăng, bước sóng giảm B tần số giảm, bước sóng tăng C tần số không đổi, bước sóng tăng D tần số không đổi, bước sóng giảm Câu 30: Một kính thiên văn có tiêu cự vật kính f1= 120 cm, thị ... Hyđrô H B khối lượng hạt nhân nguyên tử Cacbon 11 H 12 C khối lượng hạt nhân nguyên tử Cacbon C 12 12 D khối lượng nguyên tử Cacbon C 12 Câu 41: Cho hạt prôtôn có động KP = 1,8 MeV bắn vào ... động điện từ tắt dần luôn bù đắp phần lượng bị tiêu hao C dao động điện từ cưỡng có tần số tần số tần số dao động riêng D dao động điện từ riêng bị dần lượng Câu 21: Sóng ngắn vô tuyến có bước...
 • 7
 • 133
 • 0

bộ chuyên đề khảo sát hàm số của hocmai.vn

bộ chuyên đề khảo sát hàm số của hocmai.vn
... => Hàm số đồng biến R m hàm số đơn điệu R cụ thể hàm số đồng biến m x Tìm m để hàm số đồng biến TXĐ (đồng biến khoảng xác định nó) Giải TXĐ: x m y' ( x 1) Bài Cho hàm số: y - Nếu m y’ > x x hàm ... Định lý: Cho hàm số y f ( x) có đạo hàm K - Nếu y’ > K hàm số đồng biến K - Nếu y’ < K hàm số nghịch biến K Quy tắc tìm khoảng đồng biến, nghịch biến hàm số (khoảng đơn điệu) hàm số y f ( x) ... m để hàm số đồng biến Giải y ' (m 1) x 2mx 3m Để hàm số đồng biến y ' x + Với m-1 =  m = y’ = 2x +1 đổi dấu x vượt qua Vậy hàm số đồng biến Bài Cho hàm số: y (m 1) x mx m Tìm m để hàm số đồng...
 • 110
 • 660
 • 3

ĐỀ ÔN TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 - ĐỀ SỐ 12 docx

ĐỀ ÔN TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 - ĐỀ SỐ 12 docx
... lắc lò xo không thay đổi D Con lắc đơn không thay đổi lắc lò xo tăng Câu 41: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện, mắc vào hiệu điện xoay chiều giá trị hiệu dụng U tần số 50Hz Dùng vôn kế đo hiệu ... dài đường dây công suất cần tải Câu 45: Sóng điện từ có tần số 25MHz gọi là: A Sóng trung bình B Sóng ngắn C Sóng cực ngắn D Sóng dài Câu 46: Một bóng đèn sợi đốt có ghi 220V-110W Số ghi bóng đèn ... cách kích thích dao động, đại lượng sau thay đổi? A Biên độ, vận tốc tần số góc B Biên độ, vận tốc gia tốc C Biên độ, vận tốc tần số D Biên độ, vận tốc, gia tốc tần số Câu 49: Xét sóng truyền...
 • 4
 • 188
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 12 doc

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 12 doc
... verbal B non-verbal C tongue D oral 45 Our teacher often said, "Who knows the answer? _ your hand." A Raised B Lift C Raise D Heighten 46 This is the instance where big, obvious non-verbal signals ... in the lift reminded me of my friend's wedding A groom B bride C celibate D groomsman 38 I not think there is a real between men and women at home as well as in society A attitude B value ... meals, movies or late nights at a club A supposes B socializes C attention D discussed 42 I didn't think his comments were very appropriate at the time A correct B right C exact D suitable 43 You...
 • 3
 • 237
 • 1

ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC MÔN TOÁN 2011 - ĐỀ SỐ 12 pdf

ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC MÔN TOÁN 2011 - ĐỀ SỐ 12 pdf
... x -  y' y + x ( 1) x ( 1) -1 || + +  ||  +) ĐT: điểm -1 0 -5 10 -2 -4 -6 I.2 +) Ta có I (- 1; 2) Gọi M  (C )  M ( x0 ;2  y  yI 3 )  k IM  M  x0  xM  xI ( x0  1) +) Hệ số ...  y  2)  ĐÁP ÁN ĐỀ 12 CÂU I.1 NỘI DUNG ĐIỂM 2x   2 x 1 x 1 +) Giới hạn, tiệm cận: lim y  2; lim y  2; lim y  ; lim y   Hàm số: y  x  x  - TC đứng: x = -1 ; TCN: y = +) y ...   , cm pt có nghiệm t = 9 9  x = y =7 +) Với x = - y vào (2) pt: log3(y + 6) =  y = -  x = ĐỀ 13 PHẦN A : DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THI SINH http://tranduythai.violet.vn 68 Biên soạn: Trần...
 • 4
 • 162
 • 0

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 12 ppsx

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 12 ppsx
... us to think about this matter carefully necessary B To think about this matter carefully it necessary for us C For us to think about this matter it’s necessary D It’s necessary for us to think ... learn A more- faster B the more- the faster C the more- faster D the most- the faster 22 Without air and water, living things could not survive A X B the C an D a 23 She so hard this week that ... .people I’ve ever met He never stops talking and he never says anything A boring- interested B bored- interested C bored-interesting D boringinteresting 35 In water polo, are allowed to...
 • 5
 • 184
 • 2

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 12 potx

ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 12 potx
... us to think about this matter carefully necessary B To think about this matter carefully it necessary for us C For us to think about this matter it’s necessary D It’s necessary for us to think ... learn A more- faster B the more- the faster C the more- faster D the most- the faster 22 Without air and water, living things could not survive A X B the C an D a 23 She so hard this week that ... .people I’ve ever met He never stops talking and he never says anything A boring- interested B bored- interested C bored-interesting D boringinteresting 35 In water polo, are allowed to...
 • 5
 • 141
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN : TIẾNG ANH – ĐỀ SỐ 12 ppt

ĐỀ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN : TIẾNG ANH – ĐỀ SỐ 12 ppt
... DOANH NGHIỆP NĂM 2005 Câu 1: (40 điểm câu điểm) 1A 2D 3C 4D 5A 6B 7D 8A 9C 11A 12C 13B 14A 15C 16C 17C 18B 19D 21B 22A 23D 24D 25A 26B 27D 28A 29B 31C 32D 33A 34C 35A 36D 37B 38A 39C Câu 2: ... điểm câu điểm) are playing got go is listening hadn’t gone to put 10 to finish 11 has just repaired 13 seeing 14 to drink didn’t write was go 12 washes 15 would have stopped Câu 3: (10 điểm ... điểm) 1A 2B 3C 4D 5A 7D 10A 20D 30B 40D 6A Câu 4: (10 điểm câu điểm) invent understand friends spread friends What many 10 English Câu 5: (15 điểm câu 1,5 điểm) 8D 9A tell To teach 10C 1 occupied...
 • 6
 • 138
 • 0

LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐỀ SỐ 12 docx

LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐỀ SỐ 12 docx
... April twenty-first the day ?" ''No, the twenty-second." A on that you'll arrive B when you'll arrive C when you'll arrive on D you'll arrive then Câu 19: It was just a friendly get-together ... was wearing _clothes No one needed to be well-dressed A casual B unimportant C unfriendly D formal Câu 20: I am so that I can’t say anything, but keep silent A nervously B nerve C nervousness ... manufacturing B have manufactured C manufacture D are manufactured Câu 29: Had you told me that this was going to happen, I it A can't believe B don't believe C hadn't believed D would...
 • 3
 • 58
 • 0

Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 12 doc

Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 12 doc
... something different I rang up several of my friends and we decided to go to London for the day I was really excited as I hadn’t been to London since I was ten We decided to go by coach as this was ... Saturday in my flat and have done nothing more exciting than work at home, read the newspapers and watch television I had begun feeling bored with this and so, last weekend I thought I would something ... c about d in 37.a went b attended c took d studied 38.a work b degree c job d certificate 39.a than b in c with d at 40.a fine b well c good d perfect IV Read the following passage and choose...
 • 3
 • 161
 • 0

LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC HÓA HỌC – ĐỀ SỐ 12 ppsx

LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC HÓA HỌC – ĐỀ SỐ 12 ppsx
... < L < K D Kết khác Đáp án : (B) Bài : 15266 X phi kim có tổng đại số số oxi hoá dương cao với hai số oxi hoá âm thấp +2 Tổng số proton nơtron nguyên tử X nhỏ 34 X nguyên tố sau đây: Chọn đáp ... bình kín tích không đổi Khi cân thi t lập, lượng chất T bình 1,5 mol Hằng số cân phản ứng bao nhiêu? Chọn đáp án A B C 10 D Đáp án : (B) Bài : 15271 Ozon chất rắn cần thi t thượng tầng khí vì: Chọn ... NF CIF D Đáp án : (C) Bài : 15267 Trong phân tử trên, Cho nguyên tố K, L, M, N có số hiệu nguyên tử 3, 11, 12, 13 Nếu xếp nguyên tố theo thứ tự tính kim loại tăng dần dãy xếp sau đúng: Chọn...
 • 7
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: số phức hocmai vnôn luyện hàm số 12chuyên đề tích phân hocmai vnchuyên đề hóa từ hocmai vnđề thi học sinh giỏi lớp 9 môn vật lý năm học 20092010 đề số 12 ppsxđề số 12 gstt group lần 1 2012trắc nghiệm cơ bản về ttck đề số 12đề số 12 chuyên hà tĩnh lần 2 2012trường học thời đại số http hocmai vnde on luyen thi tot nghiep thpt mon tieng anh 12 de so 1đề luyện thi thpt môn tiếng anh 12 đề số 22đề luyện thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh 12 đề số 25đề vật lý số 1 thầy đặng việt hùng hocmai vnđề cương luyện thi toán 12đề số 2 tin 12Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học