Luyen de so 08 hocmai vn

Đề và lời giải đề số 3 HOCMAI.VN

Đề và lời giải đề số 3 HOCMAI.VN
... '  R  R '   x  2 13 x2  3x       13   x 0   10  x  2 13 2     x   I  ;1    C  :  x     y  1  3 3   x2   2 2 13 2 13 2   Vậy  C  :  x ... Đại Học 2011 Áp dụng bất đẳng thức Cô – si:  3  u u 8  2u  3 3  3 3 2 3 2  v v   v 2 u v w   u v w u v w  u v w  8 16   3 w  w   w  1 1 Suy ra: P   u  v  w ... 6 3   1 3 Đặt t  cos x , x   ;   t   ;  6 3 4 4 1  Xét hàm số: f  t   16t  12t  , t   ;  4 4 Ta có: f '  t   32 t  12 , f '  t    t  Bảng biến thiên: 3...
 • 6
 • 111
 • 0

bộ chuyên đề khảo sát hàm số của hocmai.vn

bộ chuyên đề khảo sát hàm số của hocmai.vn
... => Hàm số đồng biến R m hàm số đơn điệu R cụ thể hàm số đồng biến m x Tìm m để hàm số đồng biến TXĐ (đồng biến khoảng xác định nó) Giải TXĐ: x m y' ( x 1) Bài Cho hàm số: y - Nếu m y’ > x x hàm ... Định lý: Cho hàm số y f ( x) có đạo hàm K - Nếu y’ > K hàm số đồng biến K - Nếu y’ < K hàm số nghịch biến K Quy tắc tìm khoảng đồng biến, nghịch biến hàm số (khoảng đơn điệu) hàm số y f ( x) ... m để hàm số đồng biến Giải y ' (m 1) x 2mx 3m Để hàm số đồng biến y ' x + Với m-1 =  m = y’ = 2x +1 đổi dấu x vượt qua Vậy hàm số đồng biến Bài Cho hàm số: y (m 1) x mx m Tìm m để hàm số đồng...
 • 110
 • 662
 • 3

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 08 doc

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 08 doc
... hour before 50 No one has opened this box for a hundred years A This box hasn’t been opened for a hundred years B This box has been opened for a hundred years C This box has belonged to nobody ... years C This box has belonged to nobody for a long time D Someone opened this box a hundred years ago ANSWER 08 C D B A 11 12 13 14 A C B B 21 22 23 24 D A A C 31 32 33 34 B C A D 41 42 43 44 C ... mustn't B needn't C mightn't D won't 19 A Could you pick me up at o’clock? - B: ……………… I’m still at the meeting then A I think I couldn’t B Yes, of course I could C No problem D I’m afraid not 20...
 • 5
 • 173
 • 4

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 08 pdf

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 08 pdf
... K2HPO3 số dung dịch có pH>7 A B C D Câu 39: Điều khẳng định sau A Pha loãng dung dịch axit yếu số Ka không đổi B Pha loãng dung dịch axit yếu độ điện li α không đổi C Pha loãng dung dịch axit yếu số ... Tổng số chất kết tủa thu A B C D Câu 26: Cho đồng phân anken mạch nhánh C5H10 hợp nước (xúc tác H+) Số sản phẩm hữu thu A B C D Câu 27: Trong tên gọi đây, tên không phù hợp với chất có công thức ... không đổi chứa 12,8 gam SO2 3,2 gam oxi (có xúc tác V2O5 thể tích không đáng kể) nung nóng Sau tiến hành phản ứng oxi hóa SO2 đạt trạng thái cân phần trăm thể tích oxi lại bình chiếm 20% Hằng số...
 • 17
 • 232
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 08 pot

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 08 pot
... Tất sai Đáp án : (B) Bài : 15202 Nguyên tử nguyên tố X tổng số hạt (proton, nơtron, electron) 180; tổng số hạt mang điện chiếm 58,59% tổng số hạt Nguyên tố X nguyên tố sau đây: Chọn đáp án ... dư 25% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng X công thức cấu tạo sau đây? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 15 208 Phát biểu đúng? Chọn đáp án A Luộc khoai vùng cao lâu xảy nhiệt độ thấp ... ion liên kết cộng hoá trị Đáp án : (A) Bài : 15203 Hai nguyên tố X, Y đứng chu kì thuộc bảng tuần hoàn, tổng điện tích dương hạt nhân 25 Vị trí X Y bảng tuần hoàn vị trí sau đây: Chọn đáp...
 • 7
 • 212
 • 0

Hàm số phân thức khóa luyện thi đảm bảo hocmai.vn

Hàm số phân thức khóa luyện thi đảm bảo hocmai.vn
... Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt hocmai.vn Bài 1: Tiếp tuyến hàm phân thức Khóa LT Đảm bảo – Thầy Phan Huy Khải HDG CÁC BTVN TIẾP TUYẾN HÀM PHÂN THỨC Câu I: Cho hàm số y  ... Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt hocmai.vn Page of Bài 2: Cực trị hàm phân thức Khóa LT Đảm bảo – Thầy Phan Huy Khải BTVN CỰC TRỊ CỦA HÀM PHÂN THỨC x  2mx   3m Cho hàm số y ... Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Hocmai.vn Bài 2: Cực trị hàm phân thức Khóa LT Đảm bảo – Phan Huy Khải HDG CÁC BTVN CỰC TRỊ CỦA HÀM PHÂN THỨC x  2mx   3m Cho hàm số y ...
 • 21
 • 1,258
 • 16

đề luyện thi hóa học cấp tốc, đề số 08

đề luyện thi hóa học cấp tốc, đề số 08
... Câu 20 Mệnh đề sau không ? A Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm chuyển dịch cân B Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm thay đổi số cân C Sự thay đổi nhiệt độ phản ứng làm thay đổi số cân D Sự ... dần số nguyên tử C ancol tăng dần Công thức dãy đồng đẳng ancol A CnH2nO, n  B CnH2n + 2O, n  C CnH2n – 6O, n  D CnH2n – 2O, n  Câu 44 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu số mol CO2 số mol ... CH3COOC2H5  C2H5OH Số phản ứng oxi hoá khử A B C D Câu 42 Có axit cacboxylic X Y Trộn mol X với mol Y cho tác dụng với Na dư mol H2 Trộn mol X với mol Y cho tác dụng với Na dư 2,5 mol H2 Số nhóm chức...
 • 4
 • 171
 • 0

Free luyện giải đề 2016 môn lý thầy lê tiến hà đề số 08

Free luyện giải đề 2016 môn lý thầy lê tiến hà đề số 08
... 0,83 cm B 0,109 cm C 0,37 cm D 1,53 cm Khoá học: Luyện giải đề 2016 môn Vật – GV: Tiến Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 - 2016 ĐỀ SỐ CHỐT SỐ 1D 2C 3D 4B 5B 6C 7A 8D 9B 10B 11C 12C 13D ...  d1  Khoá học: Luyện giải đề 2016 môn Vật – GV: Tiến Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 - 2016 Câu 41: Một số hạt nhân phóng xạ, trước chuyển hạt nhân bền trải qua số phóng xạ α, β ... Khoá học: Luyện giải đề 2016 môn Vật – GV: Tiến Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 - 2016 E0 , với E0 số Khi n2 nguyên tử chuyển từ mức lượng Em sang...
 • 7
 • 265
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 08

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 08
... không D Môi trư ng có tính ñàn h i cao t c ñ lan truy n c a sóng ñi n t l n http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 5/6 - Mã ñ thi 132 ð THI TH ð IH CS Câu 55: V t sáng ... http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 6/6 - Mã ñ thi 132 ð THI TH ð IH CS ðÁP ÁN ð THI TH 10 C B C A A D B A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D B C D D C A B ... tính ch t sóng http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 4/6 - Mã ñ thi 132 ð THI TH ð IH CS C Hi n tư ng quang ñi n ch ng t ánh sáng có tính ch t h t D S nhi u x ánh sáng...
 • 7
 • 72
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 08

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 08
... axetic dùng A dung dịch brom B dung dịch Na2CO3 C dung dịch AgNO3/ NH3 D dung dịch NaOH ĐÁP ÁN ĐỀ 08: B A 11 C 16 C 21 C 26 D 31 B 36 C 41 D 46 B B B 12 B 17 C 22 B 27 C 32 A 37 D 42 B 47 A C ... tác ánh sáng Sản phẩm thu A benzyl clorua B m-clotoluen C p-clotoluen D o-clotoluen 33 Chọn thuốc thử để nhận biết hiđrocacbon CH4, C2H4, C2H2? A dung dịch KMnO4 B dung dịch AgNO3/NH3 C dung dịch ... dung dịch brom 34 Etylen glicol phản ứng với Cu(OH)2 thu phức màu xanh thẫm Các loại liên kết hóa học có phức A liên kết cộng hóa trị B liên kết ion C liên kết cho nhận D A C 35 Rượu etylic tạo...
 • 6
 • 84
 • 0

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 08 potx

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 08 potx
... trăm khối lượng oxit: 75% SiO 2, 13% Na2O 12% CaO Công thức hóa học loại thuỷ tinh A Na2O CaO. 4SiO2 B Na2O. 2CaO. 5SiO2 C 2Na2O .CaO. 6SiO2 D Na2O .CaO. 6SiO2 24 Có thể dùng hóa chất để làm mềm nước cứng ... este hóa C đề hiđrat hóa D thuỷ phân 41 Ba hiđrocacbon X, Y, Z chất khí điều kiện thường Khi phân huỷ chất thành cacbon hiđro, thể tích khí thu gấp hai lần thể tích ban đầu Vậy X, Y, Z A đồng đẳng ... hóa B Chất khử C Chất tự oxi hóa tự khử D Tất sai 48 Tỉ khối đimetylamin so với heli A 1 1,2 5 B 1 2,1 5 C 1 5,1 2 D 2 2,5 49 Cao su buna-N tạo từ phản ứng đồng trùng hợp monome sau đây? A CH2=CH2,...
 • 5
 • 58
 • 0

Xem thêm