BÀI hát bài ca giao thông

Những bài hátca múa thông dụng trong sinh hoạt

Những bài hát và ca múa thông dụng trong sinh hoạt
... lùi, để chữ cuối ca vung tay cao lên Trên điệu múa tiêu biểu sinh hoạt tập thể nhiều múa có sẵn từ lâu tài liệu sinh hoạt, đưa hết vào Các bạn dựa theo hát để sáng tạo điệu múa cho thêm phong ... “một tay” - Tất cả: “một tay” Đưa cao tay vừa nhịp vừa hát lại hát Lần 2: NHD: “một tay” - “hai tay” Tất cả: vừa lặp lại hai chữ, vừa đưa hai tay lên, hát lại hát Lần 3: NHD: “một tay” - “hai ... Nhóm 2: cất! cất! Băng reo hát cử điệu Nào đoàn ta tiến: (Bài hát) Nào đoàn ta tiến, theo dấu bao đấng anh hùng Liều xông pha, băng qua chốn đạn tên (Băng reo) Sau hát xong, người hướng dẫn (NHD)...
 • 4
 • 1,050
 • 0

Bài 14 giao thông vận tải bưu chính viễn thông

Bài 14 giao thông vận tải bưu chính viễn thông
... loại hình giao thông vận tải nước ta? Giao thông vận tải Đường Đường sắt Đường sông Đường biển Đường hàng không Đường ống Đánh giá kết học tập Câu 2: Việc phát triển mạng lưới bưu viễn thông mang ... nước Giao thông vận tải Đường Đường Đường Đường Đường Đường sắt sông biển hàng ống không Bảng 14. 1 Cơ cấu khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình vận tải (%) (không kể vận tải đường ... Nhận xét ngành bưu viễn thông Hải Phòng địa phương em? S mỏy/100 dõn 7,1 3,0 2,1 1,0 0,2 1991 1995 1997 1999 2002 Hỡnh 14. 3 Biu mt in thoi c nh (s mỏy/100 dõn) Nm Mạng lưới bưu viễn thông Đánh...
 • 22
 • 420
 • 0

bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
... I Giao thông vận tải: GV cho HS đọc tóm tắt nhanh ý nghóa Ý nghóa: giao thông vận tải CH: Tại tiến hành đổi mới, - Giao thông vận tải có vai trò đặc chuyển sang kinh tế thò trường giao biệt ngành ... nước Giao thông vận tải nước ta phát triển đầy đủ loại hình: HS Làm việc theo nhóm: (trọng tâm bài) Nhóm 1: Kể tên loại hình giao thông vận tải nước ta? Xác đònh tuyến đường đồ? Nhóm 2: Dựa vào ... Nẵng * Đường ống:Đang ngày phát triển II Bưu viễn thông - Bưu viễn thông có ý nghóa chiến lược trình công nghiệp hoá HS làm việc cá nhân: CH: Bưu viễn thông có ý nghóa trình công nghiệp - Việt Nam...
 • 4
 • 2,290
 • 5

Bài 14. Giao thông

Bài 14. Giao thông
... hàng khơng 0,01% 6,52% 0.03% 4,3% 1990 0,03 0,01 2,92% 7,67% 2002 30,23% 58,94% 67,68 % 21,70% - Bài Tập - Quan trọng việc vận chuyển hàng hóa nước ta - Có tỉ trọng tăng nhanh - Vận chuyển hàng...
 • 4
 • 130
 • 0

bài 49 giao thông vận tải

bài 49 giao thông vận tải
... NGÀNH GTVT Các loại hình vận tải Vị trí địa lí Điều Điều kiện tự kiện tự nhiên nhiên Địa hình Xây dựng công trình, hướng vận chuyển KhÝ hËu giao giao thông thông vận tải vận tải S«ng ngßi Bản đồ ... phân bố ngành kinh tế Sự phát triển phân bố Giao thông vận tải ĐIỀU KIỆN KTXH Phân bố dân cư Vận tải hành khách, hàng hóa GIAO THÔNG ĐÔ THỊ Cầu vượt Giao thông đô thị Xe điện ngầm Xe buýt THẢO LUẬN ... nhiên Địa hình Khí hậu Sông ngòi Loại hình vận tải Xây dựng công trình Hướng vận chuyển Hoạt động Vận tải đường sông Chi phí cầu đường Giao thông vận tải II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN...
 • 33
 • 246
 • 0

Bài "Cá" - Giáo án thi GV giỏi 07-08

Bài
... Cá gọi thần biển cả? (cá mập) Cá gọi cá gì? (cá lóc) Bài sau: • Sưu tầm thêm tranh ảnh loài cá • Tìm hiểu thông tin CHIM Kính chúc thầy cô giáo sức khỏe Chúc em học tốt ... cua Kể tên số loài thuộc họ tôm nêu ích lợi chúng Kể tên số loài cua nêu ích lợi chúng Tự nhiên - Xã hội CÁ Hoạt động 1: Tên số loài cá Kể tên số loài cá mà em biết? Hình ảnh số loài cá Hoạt động...
 • 25
 • 210
 • 1

Bai 1. Giao thong duong bo

Bai 1. Giao thong duong bo
... 1’ Về xem lại loại đường giao thông Chuẩn bò : Biển báo hiệu giao thông đường Nhận xét tiết học An toàn giao thông Bài BIỂN BÁOHIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ A/Mục tiêu : 1.Kiến thức : Giúp hs nhận ... trình bày đặt điểm loại đường giao thông Hs nhận xét GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT A/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Hs hiểu đặc điểm giao thông đường sắt , qui đònh bảo đảm an toàn giao thông đường sắt 2/ Kỹ ... hiệu lệnh huy giao thông , người phải chấp hành B/Chuẩn bò : 1.Thầy : Các biển báo cấm học , bảng biển báo hiệu giao thông đường 2.Trò : Ôn lại kiến thức ATGTđã học C/Các hoạt động : 1.Khởi động...
 • 10
 • 325
 • 3

Bai 36: Giao thong van tai (T1)

Bai 36: Giao thong van tai (T1)
... Chương 9: ĐỊA LÍ DỊCH VỤ BÀI 36: VAI TRỊ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THƠNG VẬN TẢI Nội dung I VAI TRỊ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GIAO THƠNG VẬN TẢI Vai trò ... phân bố thành phố lớn chùm thị có ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách vận tải ơtơ Giao thông nông thôn Giao thông TP lớn Điều kiện kinh tế - xã hội Em liệt kê loại phương tiện vận tải khác ... loại hình vận tải thiết kế cơng trình giao thơng vận tải, điều cần ý là: a Điều kiện tự nhiên b Dân cư c Vốn đầu tư d Điều kiện kỹ thuật Câu 2: Sản phẩm ngành giao thơng vận tải là: a Vận chuyển...
 • 30
 • 289
 • 0

bai 14 : Giao thông vận tải

bai 14 : Giao thông vận tải
... vùng đồng ven biển Giao thông đường Giao thông đường hàng không Giao thông đường sắt Giao thông đường sông Giao thông đường biển Giao thông đường sông Giao thông đường biển Giao thông đường thủy ... phương tiện giao thông vận tải: Loại hình Phương tiện Đường ô tô Ô tô Đường hàng không Máy bay Đường sắt Tàu hỏa Đường sông, đường biển (Đường thủy) Tàu, thuyền… Các loại hình giao thông vận tải - ... tiện giao thông vận tải Triệu 200 Đường sắt : Đường ôtô : Đường sông : Đường biển : 175,9 150 100 55,3 50 21,8 8,4 Đường sắt Đường ô tô Đường sông Đường biển Hình1 Biểu đồ khối lượng hàng hoá vận...
 • 25
 • 352
 • 0

Dạy hội giảng huyên .Bài 14:Giao thông, vận tải

Dạy hội giảng huyên .Bài 14:Giao thông, vận tải
... giao thông vận tải: Loại hình Phương tiện Đường ô tô Ô tô Đường hàng không Máy bay Đường sắt Tàu hỏa Đường sông, đường biển (Đường thủy) Tàu, thuyền… Các loại hình giao thông vận tải - Nước ta ... giao thông vận tải Triệu 200 Đường sắt : Đường ôtô : Đường sông : Đường biển : 175,9 150 100 55,3 50 21,8 8,4 Đường sắt Đường ô tô Đường sông Đường biển Hình1 Biểu đồ khối lượng hàng hoá vận chuyển ... Đường ô tô Đường sông Đường biển Hình1 Biểu đồ khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình vận tải năm 2003 triệu triệu triệu triệu Tìm lược đồ tuyến đường sắt Bắc - Nam quốc lộ A từ đâu đến...
 • 25
 • 313
 • 0

Bài 14 - Giao thông vận tải

Bài 14 - Giao thông vận tải
... hình giao thông vận tải Hãy kể tên loại hình giao thông vận tải đất nước ta mà em biết ? Kết luận:  Nước ta có đủ loại hình giao thông vận tải 200 triệu 175,9 150 Biểu đồ khối lượng hàng hoá vận ... Nhiệm vụ học: 1- Tìm hiểu số loại hình phương tiện giao thông nước ta 2-Tìm hiểu đặc điểm phân bố mạng lưới giao thông nước ta 3- Xác định đồ giao thông Việt Nam số tuyến đường giao thông, sân bay ... loại hình vận tải năm 2003 100 55,3 50 8,4 Đường sắt Đường ô tô 21,5 Đường sông Đường biển Loại hình vận tải có vai trò quan trọng ? Kết luận:  Nước ta có đủ loại hình giao thông vận tải  Đường...
 • 13
 • 322
 • 0

Bài 14- GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG( CHỈNH LÍ, BỔ SUNG)

Bài 14- GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG( CHỈNH LÍ, BỔ SUNG)
... vớ nh mch mỏu c th ngi Giao thông vận tải Đường Đường Đường Đường Đường Đường sắt sông biển hàng ống không Qua s trờn , em cú nhn xột gỡ v c cu ca ngnh giao thụng ti? 2- Giao thụng ti nc ta ó ... A- Giao thụng ti 1- íngha Giao thụng ti cú vai trũ quan trng nh th no nn kinh t quc dõn? Trong cuc khỏng chin chng M cu nc, giao thụng ti c vớ nh th no c th ngi? ... ti? 2- Giao thụng ti nc ta ó phỏt trin y cỏc loi hỡnh Xỏc nh trờn bn c tờn tuyn giao thụng ca cỏc loi hỡnh giao thụng? BNG 14.1 C cu lng hng hoỏ chuynphõn theo cỏc loi hỡnh% (khụng k ti ng...
 • 24
 • 2,281
 • 4

bai soan giao thong (tuan II)

bai soan giao thong (tuan II)
... KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Thứ ngày 20 tháng năm 2010 CHỦ ĐỀ NHÁNH: LUẬT GIAO THÔNG HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH : CHUYỆN QUA ĐƯỜNG 1/ Mục đích yêu cầu: - Cháu hiểu nội dung câu ... nhìn sau nên chút bị xảy tai nạn - Giáo dục cháu sang đường phải ý, nhìn trước, nhìn sau thực luật giao thông - Cháu tham gia tích cực trò chơi -MTR:- Cháu hiếu nội dung đoạn chuyện 2/ Chuẩn bị môi ... qua ngã tư đường phố” Cô hỏi cháu vừa hát hát nói gì? Trẻ trả lời Hôm cô có câu chuyện nói luật giao thông Đó câu chuyện “ Qua đường”các lắng nghe cô kể *Hoạt động 2:- Cô kể chuỵên lần diễn cảm,...
 • 8
 • 262
 • 1

Xem thêm