Tuan 12 on chu hoa h

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 12: ÔN CHỮ HOA H. doc

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 12: ÔN CHỮ HOA H. doc
... có chữ hoa ? - HS nhắc lại, lớp theo dõi, lắng nghe - Treo bảng chữ viết hoa gọi HS nhắc lại quy trình viết học - HS viết bảng - Viết lại mẫu chữ cho HS lớp quan sát, vừa viết vừa - Lớp viết ... (10phút) c) Viết bảng: - Lớp viết bảng - Yêu cầu HS viết từ Hải Vân, Hòn Hồng, Hàn vào - Nhận xét, sửa bảng chữa - Nhận xét, chỉnh sửa lỗi - HS quan sát cho HS - HS viết vào - Cho HS xem viết theo ... trình b) Viết bảng: - Nhận xét, bổ - Yêu cầu HS viết chữ sung viết hoa Hướng dẫn HS viết - Theo dõi chỉnh sửa từ lỗi cho HS ứng dụng: (5 phút) - Nhận xét, sửa chữa - HS đọc Hàm Nghi - HS lắng...
 • 6
 • 1,686
 • 4

tập viết lớp 3 tuần 17 ôn chữ hoa N

tập viết lớp 3 tuần 17 ôn chữ hoa N
... Chữ N gồm n t: N t cong trái dưới, n t xi n thẳng n t cong phải  Ngô Quy n vò anh hùng d n tộc n ớc ta N m 938 , ông đánh bại qu n Nam H n sông Bạch Đằng, mở đầu thời kì độc lập n ớc ta + Trong ... •NHÓM : Đọc t n nét cấu tạo chữ N ? •NHÓM : Tìm t n b n lớp chữ bắt đầu chữ N •NHÓM : Viết t n b n lớp chữ bắt đầu chữ N D N DÒ : •Về nhà luy n viết thêm •Chu n bò bài: n tập học kì I ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ ... ứng dụng học tiết trước - Viết từ: Mạc Thị Bưởi, Một Em đo n hình sau bắt đầu chữ … BÀI MỚI HOẠT ĐỘNG • Quan sát nh n xét chữ hoa N • Quan sát nh n xét chữ hoa N    • Chữ N viết n t? • Chữ...
 • 19
 • 108
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 12 bài tập viết ôn chữ hoa h

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 12 bài tập viết ôn chữ hoa h
... TRA BÀI CŨ Tiết tập viết tuần trước em Hãy viết hoa một luyện viết chữ hoa Bạn nhắc lại ? đượcchữvà câu ứng từ Gh từ dụng đó? Ghềnh Ráng Ôn chữ hoa H Ôn chữ hoa H * Chữ H viết nét ? * Chữ H ... Chữ H viết nét : + Nét 1: cong trái kết h p nét lượn ngang + Nét 2: Kết h p nét khuyết dưới, khuyết móc phải + Nét 3: thẳng đứng Ôn chữ hoa H Ôn chữ hoa H Ôn chữ hoa H Ôn chữ hoa Vua H m Nghi ... 19 43) H Ôn chữ hoa H Đèo H i Vân Vịnh H n Ôn chữ hoa H Ôn chữ hoa Tư ngồi viết - Lưng thẳng không tì ngực vào bàn - Ngồi cúi - Mắt cách khoảng 25- 30 cm - Tay phải cầm bút -Tay trái tì nhẹ...
 • 14
 • 199
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài tập viết ôn chữ hoa h

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài tập viết ôn chữ hoa h
... giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng - HS tập viết bảng chữ H i Vân, H n H ng, vịnh H n Hoạt động 2: H ớng dẫn viết vào - GV nêu yêu cầu: viết cỡ chữ nhỏ Chữ H: dòng Chữ N,V: dòng Chữ H m Nghi: ... 2dòng Câu ứng dụng: 2lần Đối với HS giỏi viết đúng, đủ dòng tập viết - HS viết vào - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần nhà Chuẩn bị Ôn chữ hoa I ... viết từ ứng dụng: H m Nghi - HS đọc từ ứng dụng: - GV giới thiệu từ ứng dụng - HS tập viết bảng c) Luyện viết câu ứng dụng: H i Vân bát ngát nghìn trùng / H n H ng sừng sững đứng vịnh H n - HS...
 • 2
 • 171
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 1 bài tập viết ôn chữ hoa a

Giáo án tiếng việt 3 tuần 1 bài tập viết  ôn chữ hoa a
... - Tìm chữ hoa có tên riêng - A, V, D - GV viết mẫu ( v a viết v a nhắc lại - HS quan sát cách viết chữ ) - HS viết chữ V, A, D bảng b Viết từ ứng dụng ( tên riêng ) - ... câu tục ngữ Anh em thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần HD viết vào TV - HS tập viết bảng : Anh, Rách - GV nêu yêu cầu viết - GV nhắc nhở HS ngồi tư - HS viết vào Chấm, ch a - GV chấm ... từ ứng dụng - GV giới thiệu Vừ A Dính thiếu - Vừ A Dính niên người dân tộc Hmông, anh dũng hi sinh kháng chiến c Luyện viết câu ứng dụng - HS tập viết bảng : Vừ A Dính - Gọi HS đọc câu ứng dụng...
 • 3
 • 163
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết ôn chữ hoa d, đ

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập viết  ôn chữ hoa d, đ
... ứng dụng - HS tập viết bảng chữ Dao Hoạt đ ng 2: Hướng dẫn viết vào - GV nêu yêu cầu: viết cỡ chữ nhỏ Chữ D: dòng Chữ Đ, K: dòng Chữ Kim Đ ng: 2dòng Câu ứng dụng: 5lần - HS viết vào - GV ... - HS đ c từ ứng dụng: - GV giới thiệu từ ứng dụng - HS tập viết bảng c) Luyện viết câu ứng dụng: Dao có mài sắc, người có học khôn - HS đ c câu ứng dụng - GV giúp HS ... 2dòng Câu ứng dụng: 5lần - HS viết vào - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần nhà Chuẩn bị Ôn chữ hoa E,Ê ...
 • 2
 • 115
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết ôn chữ hoa e

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết  ôn chữ hoa e
... Tập viết: Bài cũ: - Kiểm tra viết nhà - Nhắc lại từ câu ứng dụng học tiết trước - Viết từ: Kim Đồng, Dao Tập viết: Ôn chữ hoa e - e * Quan sát nhận xét chữ hoa e H: Chữ e viết nét? * Chữ e viết ... lượn xuống dừng bút đường kẻ đường kẻ Tập viết: Ôn chữ hoa e - e - Nêu điểm giống khác hai chữ e - e Tập viết: Ôn chữ hoa e - e *e - đê dân tộc thiểu số, có 270 000 người, sống chủ yếu tỉnh Đắk ... xoắn nhỏ thân chữ Tập viết: Ôn chữ hoa e - e * Cách viết chữ hoa e : - Đặt bút đường kẻ đường kẻ4 viết nét cong chuyển hướng viết tiếp hai nét cong trái tạo thành vòng xoắn nhỏ thân chữ, phần cuối...
 • 10
 • 276
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết ôn chữ hoa e

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài tập viết  ôn chữ hoa e
... cầu: viết cỡ chữ nhỏ Chữ E: dòng Chữ Ê, K: dòng Chữ Ê- đê : 1dòng Câu ứng dụng: 1lần Đối với HS giỏi viết đúng, đủ dòng tập viết - HS viết vào - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết ... - HS tập viết bảng c) Luyện viết câu ứng dụng: Em thuận anh hoà nhà có phúc - HS đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng - HS tập viết bảng chữ Em Hoạt động 2: Hướng dẫn viết ... dòng tập viết - HS viết vào - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần nhà Chuẩn bị Ôn chữ hoa G ...
 • 2
 • 133
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 8 bài tập viết ôn chữ hoa g

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 8 bài tập viết  ôn chữ hoa g
... cũ Ôn tập B: a) Luyện viết chữ hoa : *Tìm chữ hoa bài? Ô, G, T, V, X HS nhắc lại quy trình viết hoa chữ b) Viết từ ứng dụng * Giải thích : Ông Gióng nhân vật chuyện cổ Thánh Gióng đánh giặc ... giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc b) Viết từ ứng dụng + Trong từ Ông Gióng chữ có chiều cao nào? Chữ Ô, G, g cao li rưỡi, chữ lại cao li + Khoảng cách chữ chừng nào? Bằng chữ o b) Viết từ ứng dụng ... chữ lại cao li c) Viết câu ứng dụng : B Gió Tiếng Trấn Vũ Thọ Xương *Yêu cầu viết : + dòng chữ Gi, cỡ nhỏ + dòng chữ Ô, T , cỡ nhỏ + dòng Ông Gióng, cỡ nhỏ + dòng câu ứng dụng, cỡ nhỏ * Dặn dò...
 • 14
 • 237
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập viết ôn chữ hoa g ( tiếp theo )

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập viết  ôn chữ hoa g ( tiếp theo )
... b) Luyện viết từ ứng dụng: Ghềnh Ráng - HS đọc từ ứng dụng: - GV giới thiệu từ ứng dụng - HS tập viết bảng c) Luyện viết câu ứng dụng: Ai đến huyện Đông Anh / Ghé xem phong cảnh Loa ... Vương - HS đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu nội dung câu ứng dụng - HS tập viết bảng chữ Ai, Đông Anh, Ghé, Loa Thành, Thục Vương Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào - GV nêu yêu cầu: viết cỡ chữ ... cỡ chữ nhỏ Chữ Gh: dòng Chữ R,Đ: dòng Chữ Ghềnh Ráng : 1dòng Câu ứng dụng: 1lần Đối với HS giỏi viết đúng, đủ dòng tập viết - HS viết vào - GV chấm sửa C Củng cố, dặn dò: Luyện viết thêm phần...
 • 2
 • 219
 • 1

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập viết ôn chữ hoa i

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập viết  ôn chữ hoa i
... Luyện viết chữ hoa - Tìm chữ hoa có ? - Ô, I, K - GV viết mẫu, nhắc l i cách viết - HS QS - Tập viết chữ Ô, I, K bảng b Luyện viết từ ứng dụng ( tên riêng ) - HS đọc từ ứng dụng - Ông ích Khiêm ... GV gi i thiệu : Ông ích Khiêm quê Quảng Nam vị quan nhà Nguyễn văn võ toàn t i Con cháu ông sau có nhiều ngư i liệt sĩ chống Pháp c HS tập viết câu ứng dụng - HS tập viết bảng Ông ích Khiêm - ... ứng dụng - GV giúp HS hiểu ND câu tục ngữ HD HS viết vào TV - chắt chiu nhiều phung phí - HS tập viết bảng : ích - GV nêu yêu cầu viết Chấm, chữa - GV chấm - Nhận xét viết HS IV Củng cố, dặn...
 • 2
 • 236
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài tập viết ôn chữ hoa k

Giáo án tiếng việt 3 tuần 14 bài tập viết  ôn chữ hoa k
... Viết bảng HS viết vào Chấm_chữa 3. Củng cố: Nhắc nội dung 4.Tổng k t: nhận xét dặn dò Khi ...
 • 2
 • 93
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 14 bài tập viết ôn chữ hoa k

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 14 bài tập viết  ôn chữ hoa k
... hữ ò TaiLieu.VN Tập viế t Chữ ho a K Khi TaiLieu.VN Khi Tập viế t Chữ ho a K Đường k li Đường k li TaiLieu.VN  K K K Tập viế t Chữ ho a K K Kh Yế t Kiê u Y Khi i c ùng c mộ t Khi ré t c ùng ... Kiể m tra c ũ Viế t c hữ I ho a c ỡ vừ a TaiLieu.VN Tập viế t Chữ ho a K TaiLieu.VN Tập viế t Chữ ho a K TaiLieu.VN Tập viế t Chữ ho a K Quan sát nhận xét chữ hoa K Chữ hoa K cao li, ... cầm bút tay trái TaiLieu.VN K K K K K K K Kh Kh Kh Kh Y Y Y Yế t Kiê u Yế t Kiê u Yế t Kiê u Khi i c ùng c mộ t Khi ré t c ùng c mộ t lò ng Khi i c ùng c mộ t Khi ré t c ùng c mộ t lò ng TaiLieu.VN...
 • 13
 • 358
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 15 bài tập viết ôn chữ hoa l

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 15 bài tập viết  ôn chữ hoa l
... ngang Chữ hoa L viết nét Tập Viết: Ôn chữ hoa: L Tập Viết: Ôn chữ hoa: L Các chữ L, h, g cao li rưỡi Con chữ t cao li rưỡi Các chữ l i cao li Tập Viết: Ôn chữ hoa: L Tập Viết: Tiết15: Ôn chữ hoa: ... Tập Viết Tiết 15: Ôn KIỂM TRA BÀI CŨ chữ hoa: L Tập Viết: Ôn chữ hoa: L Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Đường kẻ ngang Chữ L viết hoa cỡ vừa cao li, ... Các chữ l i cao li Tập Viết: Ôn chữ hoa: L Tập Viết: Tiết15: Ôn chữ hoa: L Bài nhà: Hoàn thành nốt viết Viết phần Luyện viết thêm trang sau ...
 • 9
 • 302
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập viết ôn chữ hoa m

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài tập viết ôn chữ hoa m
... nêu m c đích, yêu cầu tiết học HD HS viết bảng a Luyện viết chữ hoa - T m chữ hoa có ? - M, T, B - GV viết m u chữ m u chữ M, kết hợp - HS QS nhắc lại cách viết - Viết chữ M, T, B bảng b HS viết ... nêu yêu cầu viết - HS tập viết bảng : M t, Ba - GV QS động viên HS viết Ch m, chữa - GV ch m + HS viết - Nhận xét viết HS IV Củng cố, dặn dò - GV nhẫn ét chung tiết học - Dặn HS nhà ôn ... dụng - HS tập viết M c Thị Bưởi bảng - GV giúp HS hiểu nghĩa câu tục ngữ : Khuyên người phải đoàn kết Đoàn kết tạo nên sức m nh M t l m chẳng nên non Ba ch m lại nên núi cao HD HS tập viết vào TV...
 • 3
 • 101
 • 0

Xem thêm