Giáo án t7 l3 các môn

Giáo án tất cả các môn học Tuần 23

Giáo án tất cả các môn học Tuần 23
... 2: an nong ụi +Bc 3: Dỏn np xung quanh tm an (GV thc hin bc trờn v k/hp tranh quy trỡnh nh tr 235 , 236 SGV; lu ý thờm bc 2) -Theo dừi thao tỏc ca GV v lng nghe -Thi gian cũn li, HS thc hin nhúm ... thc hin nhúm (GV thc hin bc trờn v k/hp tranh v k, ct cỏc nan an bng giy, bỡa v quy trỡnh nh tr 235 , 236 SGV; lu ý thờm an nong ụi bc 2) -Theo dừi, lng nghe v thc hin 2- *Cng c, ỏnh giỏ, nhn xột ... TLV Chiu th sỏu, 20 thỏng nm 2009 - Tit :3 - Tờn bi dy :K LI MT BUI BIU DIN NGH THUT 23 K hoch dy hc tun 23- Thc hin: Lờ Khc Anh Minh I MC TIấU Tip tc giỳp HS: 1.Rốn k nng núi: Bit k li rừ rng,...
 • 25
 • 370
 • 0

giao an ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN khoi 2 ( T5)

giao an ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN khoi 2 ( T5)
... cộng 25 73 chéo để kiểm tra - Đổi chéo kiểm tra kết - Một em đọc đề Bài 5: - Yêu cầu đọc đề - Tính tổng 28 + = 32 - Yêu cầu học sinh làm vào - Khoanh vào câu C 32 28 + = 32 -Chúng ta khoanh ... thẳng cột 48 + 24 ; 58 + 26 với ; thẳng cột với viết dấu + kẻ dấu gạch -Yc lớp viết kết vào tập ngang Thực từ phải sang trái cộng 12 viết nhớ ; cộng nhớ viết Vậy 48 cộng 24 72 - Lớp ghi kết ... đoạn theo tranh 1: - Lớp chia thành nhóm - Treo tranh minh họa - Mỗi nhóm em quan sát tranh kể - Dựa vào tranh câu hỏi gợi ý kể cho bạn theo đoạn qua tranh nhóm nghe -Cô giáo gọi Lan lên bàn...
 • 24
 • 211
 • 0

Giáo án trọn bộ các môn học

Giáo án trọn bộ các môn học
... phân môn tả cho học sinh Sau học kì kết nâng lên rõ rệt Học sinh biết cách trình bầy cách khoa học hơn, chữ viết tương đối đều, đẹp, cẩn thận sai lỗi tả Điều đáng mừng học phân môn tập làm văn môn ... có việc viết tả” Chất lượng học tập phân môn môn Tiếng Việt có quan hệ chặt chẽ, chi phối nhau, phân môn có ảnh hưởng hỗ trợ cho phân môn Nếu học tốt phân môn tả học sinh có công cụ đắc lực hữu ... hay làm sai) Giáo viên khuyến khích học sinh đánh giá viết hay tập tả bạn Tiếp giáo viên thu bài, kiểm tra kết học sinh chữa lỗi tả, tập tả đánh giá bạn có xác không? giáo viên gọi số học sinh đối...
 • 17
 • 231
 • 0

Giao án 5 đủ các môn

Giao án 5 đủ các môn
... 1: H : Để so sánh hai phân số ta có + Quy đồng mẫu số cách nào? +Quy đồng tử số - Giúp HS chọn cách thực hay +So sánh với đơn vò 21 20 21 20 = ; = ; = 28 28 28 28 15 15 15 15 > Cách 2: = ; = ... ***************************************** TOÁN ( ) ÔN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I/Mục tiêu :Giúp học sinh: - Nhớ lại cách so sánh hai phân số có mẫu số, so sánh phân số với đơn vò; biết so sánh hai phân số có tử số - HS thực so sánh ... HS phân tích toán -Cho HS đọc -HS thảo luận nêu cách giải trình bày H : Bài toán cho biết ?hỏi ? - Cho HS thảo luận nhóm bàn giải cách giải Lời giải 2 toán So sánh ta thấy < 5 - Đại diện số...
 • 75
 • 153
 • 0

Giáo án 3 đủ các môn (chi tiết)

Giáo án 3 đủ các môn (chi tiết)
... 18 = 43 b/ x7 - 26 = 35 - 26 =9 c/ x x = x = 36 - em ®äc ®Ị bµi Bµi 3: To¸n gi¶i - HS tù gi¶i vµo vë - GV theo dâi Bµi gi¶i Sè ghÕ phßng ¨n lµ: - GV nhËn xÐt x = 32 (c¸i ghÕ) §¸p sè : 32 c¸i ... b¶ng, ë díi lµm b¶ng - Líp nhËn xÐt - 36 4 - 514 - 34 9 125 217 1 53 - GV nhËn xÐt 2/ D¹y bµi míi: a/ Giíi thiƯu bµi: b/ Bµi tËp ë líp: Bµi 1: a tÝnh nhÈm: 3x4= 4x7= 3x5= 2x6= 2x7= 6x2= b TÝnh nhÈm: ... cÇu: GV ghi c¸c phÐp tÝnh - 541 - 422 - 564 _-7 83 127 114 215 35 6 414 30 8 34 9 427 GV nhËn xÐt sưa sai Bµi 2: GV theo dâi, gọi HS đọc Nhận xét Bµi 3: Gi¶i to¸n - GV theo dâi, gỵi ý ®èi víi em khã...
 • 23
 • 163
 • 0

Giáo án lớp2 đủ các môn

Giáo án lớp2 đủ các môn
... Bài 4: HD Giải theo cách Cách 1: Ghi tên hình -2HS đọc đề A B Cách đánh số vào hình G C E D 3.Củng dặn dò: cố -nhận xét sửa -Nhận xét tiết học -Nhắc HS nhà tập vẽ hình  Môn: TẬP VIẾT Bài: Chữ ... đàn bê quấn quýt bên anh Hồ Giáo đứa trẻ quấn quýt bố mẹ.Qua văn ta thấy lên hình ảnh đẹp đáng kính trọng người anh hùng lao động Hồ Giáo II Chuẩn bò - Bảng phụ III Các hoạt động dạy - học chủ ... II Các hoạt động dạy – học chủ yếu ND – TL 1.Giới thiệu Giáo viên -Nêu mục đích, yêu cầu tiết Học sinh Trang 12 Tuần 34 học 2.HD làm Bài 1: tập -Hà làm việc gì? -Trong thời gian? -HD cách so sánh...
 • 24
 • 247
 • 0

giáo an tuan 32 các mon

giáo an tuan 32 các mon
... khuất - Khoảng thời gian chiếu sáng gọi ban ngày - Khoảng thời gian không chiếu sáng gọi ban đêm - Lần lượt số em nêu kết quan sát - Hai em nhắc lại nội dung hoạt động - Các nhóm tiến hành trao ... hình trang 120 - Lớp mở sách giáo khoa quan sát hình 121 sách giáo khoa 1và trang 120 , 121 nêu - Tại bóng đèn không chiếu sáng toàn bề mặt địa cầu ? - Khoảng thời gian phần Trái Đất mặt Trời ... chuẩn bị Giáo viên : nguyễn Kim Hoa Trường tiểu học Nguyễn Trãi – Hà Đông học sinh 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: * Hoạt động : -Yêu cầu quan sát tranh theo cặp - Yêu cầu quan sát hình trang 120...
 • 10
 • 171
 • 0

GIAO AN TONG HOP CÁC MON PHU LOP 4

GIAO AN TONG HOP CÁC MON PHU LOP 4
... sinh quan sỏt hỡnh sgk - phn:giỏ trc bỏnh xe, sn ca bin - Lp quan sỏt - Hs quan sỏt H3 sgk - bc: Theo hỡnh 3a,b,c,d sgk/95 - Lp quan sỏt - Hs quan sỏt hỡnh sgk - Hs lp, lp quan sỏt - Hs quan sỏt ... Tranh anh quan sỏt III Cỏc hot ng dy hc n nh t chc: Kim tra bi c: Gv kim tra s chun b dng c ca hs Bi mi : Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng 1: Quan sỏt, nhn xột: + HS quan sát tranh ... Hot ng 1: Quan sỏt v nhn xột mu - Qs mu ụ tụ ti ó lp sn? - C lp quan sỏt ? Xe cú my b phn chớnh? - b phn chớnh: giỏ trc bỏnh xe v sn ca bin; ca bin; b thang v giỏ thang, cỏi thang, trc bỏnh...
 • 6
 • 180
 • 1

giao an 5 du cac mon tuan 30

giao an 5 du cac mon tuan 30
... 1- §äc néi dung bµi §äc néi dung bµi - Nªu kÕt qu¶ NhËn xÐt - NhËn xÐt Bµi Bµi 2- §äc néi dung bµi : TÝnh VËn dơng tÝnh chÊt giao ho¸n b»ng c¸ch thn tiƯn nhÊt a) ( 689 + 8 75 ) + 1 25 = HS lµm ... ¸i, nhĐ nhµng, g©y c¶m gi¸c dƠ chÞu Khoan dung: Réng lỵng tha thø cho ngêi cã lçi lÇm CÇn mÉn: Siªng n¨ng lanh lỵi Bµi - §äc néi dung bµi to¸n * §äc néi dung bµi - Lµm bµi theo cỈp *Lµm bµi tËp ... Củng cố, dặn dò: Thø n¨m ngµy 15 th¸ng n¨m 2010 To¸n ¤n tËp vỊ ®o thêi gian A- Mơc tiªu - Cđng cè ®o thêi gian - Gi¶i c¸c bµi to¸n liªn quan vỊ ®¬n vÞ ®o thêi gian B- §å dïng B¶ng phơ ghi bµi...
 • 18
 • 112
 • 0

bộ giáo án tổng hợp các môn học lớp 4

bộ giáo án tổng hợp các môn học lớp 4
... luận: Phòng tránh bệnh sâu 4- Củng cố: (4 ) _ Nhận xét 5- Dặn dò: (1’) _ Học _ Chuẩn bò “Bệnh da”  Nhận xét tiết học: _ Học sinh đọc học, sách giáo khoa TIẾT 48 TOÁN TÌM SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU ... câu Thái độ: Giáo dục học sinh yêu qúi tiếng việt II/ Chuẩn bò: _ Giáo viên: Giáo án + tập _ Học sinh: Vỏ, sách giáo khoa III/ Hoạt động dạy học: Các hoạt động thầy Ổn đònh: (1’) Các hoạt động ... mũm móm Rèn học sinh đọc diễn cảm Thái độ: Giáo dục tinh thần yêu nước II/ Chuẩn bò: _ Giáo viên: Giáo án, tranh _ Học sinh: Sách giáo khoa + III/ Hoạt động dạy học: Các hoạt động thầy Các hoạt...
 • 51
 • 483
 • 0

giao an lop5- du cac mon tuan 33,34,35chuan

giao an lop5- du cac mon tuan 33,34,35chuan
... 1.Giớithiệu: Tác động người dối với MT rừng 2.Nội dung: HĐ1: Quan sát thảo luận - Tổ chức thảo luận quan sát hình SGK, thảo - Nhóm trưởng điều khiển quan sát hình trang 134, 135/ SGK trình luận theo nhóm ... dối với MT đất 2.Nội dung : HĐ1: Quan sát thảo luận - Tổ chức thảo luận quan sát hình SGK, - Nhóm trưởng điều khiển quan sát thảo luận theo nhóm theo câu hỏi sau: hình trang 136, 137 / SGK trình ... lại 1.Giới thiệu :Tác động người … Nội dung : HĐ1: Quan sát thảo luận - Tổ chức quan sát hình SGK / 138, 139 - Nhóm trưởng điều khiển quan sát hình trang 138 , 139 / SGK thảo luận: +Nêu nguyên...
 • 62
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ôn tập hè môn ngữ văn 7giáo án so sánh các số tròn trămgiáo án ôn tốt nghiệp môn sinhgiáo án tập gõ các phím ở hàng cơ sởgiáo án sử dụng các hàm để tính toángiáo án bài 24 các bằng chứng tiến hóagiáo án so sánh các số trong phạm vi 10000giáo án phép cộng các số trong phạm vi 10000giáo án điện tử các quy tắc tính đạo hàmgiáo án địa lí các ngành giao thông vận tảigiáo án tìm hiểu các hiện tượng tự nhiêngiáo án giữ gìn các công trình công cộng tiết 2giáo án giữ gìn các công trình công cộnggiao an toan l3giáo án dạy phụ đạo môn ngữ văn 8111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017Thông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.ThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại học2. Phieu dang ky du thiThS chuẩn đầu ra ch tmhMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnThông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox