Dap so luyen de so 07

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 07 pptx

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 07 pptx
... electron 164; số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 52 Số khối X lớn số khối Y 23, tổng số hạt proton, nơtron, electron ion nhiều ion nhiều ion hạt X, Y nguyên tố sau đây: Chọn đáp án A Na ... Đáp án : (A) Bài : 15164 Nguyên tố sau tính chất giống phôpho nhất? Chọn đáp án A Si B S C Sb D As Đáp án : (D) Bài : 15163 Nguyên tố M thuộc nhóm A Trong phản ứng oxi hoá-khử, M tạo ion ... thức phân tử X, Y là: Chọn đáp án A B C D Kết khác Đáp án : (A) Bài : 15167 và Công thức cấu tạo hợp chất là: Chọn đáp án A Anđehit no nhóm chức ancol không no chứa nối ba B Axit hay este...
 • 7
 • 235
 • 0

Đề, đáp Toán 7 kỳ 2 có ma trận . Số 07

Đề, đáp Toán 7 kỳ 2 có ma trận . Số 07
.. . B PHẦN ĐÁP ÁN I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1: Mỗi câu 0,5đ ( 6x 0.5 = 3đ) 1.1 (0,5) C 1 .2 (0,5) B 1.3 (0,5) C 1.4 (0,5) D 1.5 (0,5) B 1.6 ( 0.5 ) A II PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN Câu ( 1.5 đ) Lập .. . 9 Hãy tính giá trị trung bình thời gian giải toán trên? Câu (2, 5đ) Cho đa thức f(x) = 3x2 + 2x2 – 2x3 – 5x + 3x2 – g(x) = (3x3 – 3x -1 )- (x3 – 5x2 +3x +1) a Thu gọn f(x); g(x) b Tính f(x) – .. . tần số ,các tích: 1đ Tính X : 0.5 đ) Thời gian giải tần số (n) Các tích toán (phút) 28 11 88 15 135 10 10 100 X = 351 40 N = 40 351 ≈ 8,8 Câu a Thu gọn (1đ) ý 0.5 đ f(x) = x3 + 5x2 – 5x – g(x) = 2x3...
 • 3
 • 164
 • 2

Đề, đáp Toán 9 kỳ 2 có ma trận . Số 07

Đề, đáp Toán 9 kỳ 2 có ma trận . Số 07
.. . =9 Câu 3: Ghép c (0 ,25 đ) d (0 ,25 đ) a (0 ,25 đ) b (0 ,25 đ) B.Trắc nghiệm tự luận (7đ) Câu4: Sxq = rl = 3,6 4,8 =17 ,28 (cm2) Sđáy = r2=3, 62 = 12 ,96 (cm2) S = Sxq + Sđáy = 17 ,28 + 12 ,96 .. . (cm2) = 30 ,24 (cm2) Câu 5: Cho hệ phơng trình kx - y =5 (1) x+y=1 (2) a.Thay x =2; y=-1 vào phơng trình (1) 2k (-1) =5 2k =5 - k =2 Và x = 2; y = -1 thảo mãn phơng trình (2) Vậy với k =2 hệ .. . làm không 20 sản phẩm Đáp án +thang đIểm chấm môn toán năm học 20 06 - 20 07 A.Trắc nghiệm khách quan (3đ) Câu1(1đ) a.Chọn ( ; ) (0,5đ) b.Chọn D không tồn (0,5đ) Câu a.Chọn B vô nghiệm b.Chọn D...
 • 5
 • 163
 • 0

Đề, đáp Văn 6 kỳ 2 có ma trận . Số 07

Đề, đáp Văn 6 kỳ 2 có ma trận . Số 07
.. . Hãy nhớ tả lại lần nh Đáp án Biểu điểm chấm môn ngữ văn lớp năm học 20 06 20 07 I- Trắc nghiệm khách quan: (3đ) Mỗi ý 0 ,25 điểm Câu Đáp án A D A C C D D C A 10 D 11 B 12 B II- Trắc nghiệm tự .. . Thân (5đ) a, Hình dáng ,lời nói ,cử ,thái độ ,tình cảm cô giảng (2, 5đ) b, Quá trình diễn biến tiết học ,ấn tợng sâu đậm (2, 5đ) 3.Kết (1đ) Tâm trạng nhớ lại kỉ niệm xa *Lu ý : - Chỉ cho điêm tối .. . 8)Trong câu ca dao Núi cao đất bồi Núi chê đất thấp ,núi ngồi đâu Sự vật đợc gán cho hành động ngời A Đất bồi C Núi chê, núi ngồi B Đất thấp 9) Câu trần thuật đơn : A Một cụm C- V C Ba...
 • 3
 • 491
 • 0

Đề, đáp Vặn 7 kỳ 2 có ma trận . Số 07

Đề, đáp Vặn 7 kỳ 2 có ma trận . Số 07
.. . đạo lí dân tộc Việt Nam Đáp án biểu điểm chấm môn ngữ văn năm học 20 06 - 20 07 I Trắc nghiệm khách quan: (3đ) Câu : (1đ) Câu Đáp án A C D C Điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Câu 2: ( 1đ- Đúng ý 0,5 điểm .. . Thì văn sức thuyết phục Câu : Hãy nối cột A với B (Sao cho với nội dung cột B ) Cột A Cột B Câu trạng ngữ thời a, Để kịp học ,Lan chạy nh bay gian tới trờng Câu trạng ngữ b, Ngày mai ,tôi .. . luận luận điểm chặt chẽ Câu 3: ( 1đ - Nối ý 0 ,25 điểm) 1- b ; 2- a ; 3- e ; c II- Phần tự luận ( 7 ) 1- Mở (1đ) Gíới thiệu đợc vấn đề cần chứng minh 2- Thân Giải thích : (1đ) - Ăn nhớ kẻ trồng...
 • 3
 • 446
 • 2

Đề, đáp Văn 8 kỳ 2 có ma trận . Số 07

Đề, đáp Văn 8 kỳ 2 có ma trận . Số 07
.. . Việt ta văn tràng đầy lòng tự hào dân tộc Hãy viết giới thiệu tác giả ,hoàn cảnh đời tác phẩm làm sáng tỏ nội dung nhận xét Đáp án Biểu điểm chấm môn ngữ văn lớp năm học 20 06 20 07 Phần I:Trăc .. . nói tâm t tác giả đợc gửi gắm thơ Nhớ rừng A.Niềm khao khát mạnh liệt B.Niềm căm phẫn trớc sống tầm thờng ,giả dối C.Lòng yêu nớc kín đáo sâu sắc D.Cả ý kiến Câu6 : Bài thơ Ông đồ viết theo .. . giai trí D Luyện tập binh pháp Câu 12: Mục sau không phù hợp với văn tờng trình : A Quốc hiệu ,tiêu ngữ C.Cảm xúc ngời viết tờng trình B Địa điểm, thời gian D.Chữ ký họ tên ngơig tờng trình Phần...
 • 3
 • 386
 • 1

Bài giảng đềđáp án hk I số 07

Bài giảng đề và đáp án hk I số 07
... trung im ca SE,SD a.Tỡm giao tuyn mp(SBD) v mp(SCE)-Giao tuyn mp(SBC) v mp(SED)b.Chng minh MN//(SBC) c.Tỡm giao im K ca SO vi mp(MNCB) o0o - phiếu soi - đáp án (Dành ... E={1,2,3,4,5} .Số có chữ số khác lấy từ E là: A B 120 C 625 D 24 PHN : T LUN (5 im) Cõu 1: Gii cỏc phng trỡnh sau: a tan( x 450 ) = b b 2sin2x+3cosx-3=0 Cõu 2: Tỡm s ng gia ca khai trin ( 2)8 Cõu ... gia ca khai trin ( 2)8 Cõu 3: Mt nhúm hc sinh gm nam,5 n- Chn ngu nhiờn hc sinh a Tớnh n() b Tỡm xỏc sut cho hc sinh ú u l hc sinh nam Cõu :Chng minh: 1+5+9+.+(4n-3)= n.(2n-1) ( n 1, n Ơ...
 • 4
 • 177
 • 0

Tài liệu Đề tự luyện thi thử đại học số 07 môn toán pdf

Tài liệu Đề tự luyện thi thử đại học số 07 môn toán pdf
... Khóa h c Luy i h c môn Toán Th y Phan Huy Kh i m) Trong m t ph ng t ng th ng: (d1 ) : 2x y (d ) : 3x 6y L thi t luy n s 07 m P(2; 1) ng th i (d1 );(d2 ) t nh A, m c...
 • 2
 • 166
 • 0

ĐỀ - ĐÁP ÁN LUYỆN THI CẤP TỐC ĐH MÔN LÝ 2010 SỐ 2

ĐỀ - ĐÁP ÁN LUYỆN THI CẤP TỐC ĐH MÔN LÝ 2010 SỐ 2
... C 12 lần D 4,5 lần Câu 22 : Cho phản ứng hạt nhân: p 3+ Li → 2 + 17, 3MeV Khi tạo thành ñược 1g Hêli lượng tỏa từ phản ứng bao nhiêu? Cho NA = 6, 023 .1 023 mol-1 A 13, 02. 1 023 MeV B 26 ,04.1 023 MeV ... nhân có khối lượng m = 5,0675.1 0 -2 7kg ñang chuyển ñộng với ñộng 4,78MeV ðộng lượng hạt nhân A 2, 4.1 0 -2 0kg.m/s B 3,875.1 0 -2 0kg.m/s C 8,8.1 0 -2 0kg.m/s D 7,75.1 0 -2 0kg.m/s Câu 34: Một lắc lò xo ngang ... x1= A /2 theo chiều (- ) đến điểm N có li độ x2 = - A /2 lần thứ 1/30s Tần số dao động vật A: 5Hz B: 10Hz C π Hz D 10 π Hz Câu 52: Một mạch R,L,C mắc nối tiếp R = 120 Ω , L = 2/ π H C = 2. 10 - 4/...
 • 8
 • 144
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 07 potx

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 07 potx
... Charlie said that A He is thinking of going to live in Canada B He was thinking of going to live in Canada C He has thought of going to live in Canada D He would be thinking of going to live ... ask for A what B which C who D whose 33 _ was Doimoi officially initiated ?- In 1986 A Where B How C When D Why 34 Many things will by computerized control A doing B C be done D did 35 How has ... We avoid our environment A polluted B polluting C pollute D to pollute 21.If you hate cleaning this fish, why don’t you it cleaned at the fishmonger’s A make B ask C order D have 22 The larger...
 • 4
 • 182
 • 5

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 07 pptx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 07 pptx
... Câu 24: Công thức tổng quát este tạo axit no, đơn chức, mạch hở ancol không no có nối đôi, đơn chức, mạch hở A CnH2n-2kO2 B CnH2n-2O2 C CnH2n-1O2 D CnH2nO2 Câu 25: Công thức cấu tạo sau không phù ... sau ? A Dãy đồng đẳng ankin có công thức chung CnH2n-2 B Các hiđrocacbon no có công thức chung CnH2n+2 C Công thức chung hiđrocacbon thơm CnH2n-6 D Các chất có công thức đơn giản CH2 thuộc dãy ... Y, X Câu 30: So sánh pin điện hóa ăn mòn điện hoá, điều sau không đúng? A Kim loại có tính khử mạnh cực âm B Pin điện hóa phát sinh dòng điện, ăn mòn điện hoá không phát sinh dòng điện C Chất...
 • 17
 • 182
 • 1

Đề luyện ôn thi tốt nghiệp (số 07) pdf

Đề luyện ôn thi tốt nghiệp (số 07) pdf
... invented the record player, the motion picture camera, and over 1,200 other things About every two weeks he created something new.He worked 16 out of every 24 hours Sometimes he worked so intensely ... he……… to sit for the exam A would allow B allowed C would be allowed D would have allowed Câu 24:This book provides students……… useful tips that help them to pass the coming exam A B about C for ... weather in summer is ……… A disappointed B disappointedly C disappointment D disappointing Câu 27: This is the bank……… was robbed yesterday A which B where C who D what Câu 28:Most of the experiments...
 • 4
 • 104
 • 0

Xem thêm