Dap so luyen de so 05

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 05 potx

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 05 potx
... 9, 1, 4, 15, Đáp án : (C) Bài : 15125 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân phản ứng là: Chọn đáp án A 4, 5, 2, B 4, 11, 2, C 4, 6, 2, D Đáp số khác Đáp án : (B) Bài : 15124 Cation cấu hình electron ... khác Đáp án : (A) Bài : 15121 Hai nguyên tố X, Y tạo ion tương ứng số electron Tổng số hạt (p, n, e) hai ion 70 Nguyên tố X, Y nguyên tố sau đây: Chọn đáp án A Na Ca B Na Fe C Al Na D Ca Cu Đáp ... nhóm –COOH Cho 1,335g M phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl tạo 1,8825g muối M công thức cấu tạo sau đây: Chọn đáp án A B .(trang 109) C .(trang 109) D Kết khác Đáp án : (D) Bài : 15127 lọ...
 • 7
 • 222
 • 0

De on so 05 (ST co dap an)

De on so 05 (ST co dap an)
... phản ứng 200 ml dd NaOH 0,1 M; thấy phản ứng xảy vừa đủ Vậy sản phẩm có muối: A HCOONa B CH3COONa C C2H5COONa D C7H6(ONa)2 44: Đốt este E Dẫn hết sản phẩm cháy vào bình dd Ca(OH)2 dư; thấy có 20 ... từ 0,2 mol NaHCO3 0,3 mol Na 2CO3 vào 0,4 mol HCl thu thể tích khí CO2 (đkc) là: A 2,24 B 2,128 C 5,6 D 8,96 29: Thực phản ứng cracking m gam isobutan, thu hỗn hợp A gồm hidrocacbon Dẫn hỗn hợp ... 24/29 khối lượng phân tử E Tỉ khối E không khí Công thức cấu tạo E là: A.C2H5COOCH3 B C2H5COOC3H7 C C3H7COOC2H5 D CH3COOC3H7 42: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam kim loại sắt ddHCl thu x gam muối clorua...
 • 3
 • 188
 • 0

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009-2010: ĐỀ SỐ 05

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009-2010: ĐỀ SỐ 05
... động lý tưởng đạt giá trị cực đại A lượng điện trường mạch đạt cực đại B điện tích tụ điện không C lượng từ trường mạch không D hiệu điện hai tụ đạt giá trị cực đại Câu 15: Những dụng cụ ứng ... A B 0,6 A C 1/12 A D 20 A ` ` Trang 2/6 - Mã đề thi 209 Câu 24: Trong thí nghiệm thực hành đo bước sóng ánh sáng ta dùng nguồn Laze có tần số có cường độ lớn A độ sáng vân sáng tăng lên B ... điện từ dùng tụ C1 tần số dao động riêng mạch f1= Mhz Khi mắc thêm tụ C2 song song với C1 tần số dao động riêng mạch f= 2,4 Mhz Nếu mắc thêm tụ C nối tiếp với C1 tần số dao động riêng mạch...
 • 6
 • 175
 • 0

Đề, đáp Toán 9 kỳ 2 có ma trận . Số 05

Đề, đáp Toán 9 kỳ 2 có ma trận . Số 05
.. . x 0 .2 5 đ 0 .2 5 đ Thời gian xe du lịch 100 (h) x + 20 0 .2 5 đ ( h) Vì xe du lịch đến trớc xe khách 50 phút = Nên ta phơng trình 100 100 = x x + 20 0.5 600 (x +20 ) - 600x = 5x (x +20 ) 600x + 120 00 .. . 600x = 5x (x +20 ) 600x + 120 00 - 600x - 5x2 - 100x=0 -5x2 - 100x + 120 00 = x2 + 20 x - 24 00 = = 1 02 ( -24 00) = 100 + 24 00 = 25 00 0.5 đ = 25 00 = 50 x1 = x2 = 10 + 50 = 40 10 50 = 60 (TMđk) (Loại) .. . a.Vẽ đồ thị hàm số y = x2 ( 0.5 điểm) Đồ thị hàm số y = x2 đờng cong parabol nhận gốc toạ độ đỉnh, trục Oy trục đối xứng, nằm phía trục hoành, O điểm thấp (Có vẽ đồ thị) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x...
 • 5
 • 148
 • 0

Tài liệu Đề tự luyện thi thử đại học số 05 môn toán doc

Tài liệu Đề tự luyện thi thử đại học số 05 môn toán doc
... Khóa h c Luy i h c môn Toán Th y Phan Huy Kh i d: x y Vi ng th ng N cho MN m) Trong không gian t vuông góc v i d c t (H) t m phân bi t M 10 Câu 8.b thi t luy n s 05 Oxyz , cho m t c u (...
 • 2
 • 176
 • 0

ĐỀ - ĐÁP ÁN LUYỆN THI CẤP TỐC ĐH MÔN LÝ 2010 SỐ 2

ĐỀ - ĐÁP ÁN LUYỆN THI CẤP TỐC ĐH MÔN LÝ 2010 SỐ 2
... C 12 lần D 4,5 lần Câu 22 : Cho phản ứng hạt nhân: p 3+ Li → 2 + 17, 3MeV Khi tạo thành ñược 1g Hêli lượng tỏa từ phản ứng bao nhiêu? Cho NA = 6, 023 .1 023 mol-1 A 13, 02. 1 023 MeV B 26 ,04.1 023 MeV ... nhân có khối lượng m = 5,0675.1 0 -2 7kg ñang chuyển ñộng với ñộng 4,78MeV ðộng lượng hạt nhân A 2, 4.1 0 -2 0kg.m/s B 3,875.1 0 -2 0kg.m/s C 8,8.1 0 -2 0kg.m/s D 7,75.1 0 -2 0kg.m/s Câu 34: Một lắc lò xo ngang ... x1= A /2 theo chiều (- ) đến điểm N có li độ x2 = - A /2 lần thứ 1/30s Tần số dao động vật A: 5Hz B: 10Hz C π Hz D 10 π Hz Câu 52: Một mạch R,L,C mắc nối tiếp R = 120 Ω , L = 2/ π H C = 2. 10 - 4/...
 • 8
 • 153
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC VẬT LÝ Số 05 ppsx

ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC VẬT LÝ Số 05 ppsx
... cự bằng: Trang3 BỘ ĐỀ VẬT LÝ LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC 2008 A 9cm B 12cm C 10cm D 8cm Câu 43 Hiện tượng nhật thực nguyệt thực giải thích bằng: A định luật phản xạ ánh sáng B ngun thuận nghịch chiều ... chụp điện? A Đâm xun làm ion hóa chất khí B Tác dụng lên phim ảnh đâm xun Trang2 BỘ ĐỀ VẬT LÝ LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC 2008 C Làm ion hóa chất khi( làm phát quang chất D Làm phát quang chất đâm xun ... BỘ ĐỀ VẬT LÝ LUYỆN THI ĐH CẤP TỐC 2008 Cho mạch điện AB gồm ampe kế, cuộn dây, tụ điện có điện dung thay đổi mắc...
 • 4
 • 175
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 05 ppt

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 05 ppt
... surprise you, the same thing happens to us when we (36 another country People from various cultures handle many small daily things differently What a dull world it would be if this were not true! ... of books on happiness, you may prefer books which give step-by-step instructions on how to redecorate or enlarge a house Why have How-to books become so popular? Probably because life has become ... will be sure to get something you need B will not know how to help yourself in life C will become a man in life D needn’t think any more in the world Question 44: How-to books appear only because...
 • 4
 • 171
 • 5

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 05 pptx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 05 pptx
... Na[Al(OH)4] Câu 21: Hai hiđrocacbon A B có công thức phân tử C6H6 A có mạch cacbon không nhánh A làm màu dung dịch nước brom dung dịch thuốc tím điều kiện thường B không tác dụng với dung dịch điều kiện ... nóng thu khí Y ; cho chất rắn X vào dung dịch HCl sau cho Cu vào thấy Cu tan có khí không màu bay lên hóa nâu không khí Nhiệt phân X điều kiện thích hợp thu oxit phi kim Vậy X chất sau A (NH4)2S ... 65,00% Câu 17: Đem để 11,2 gam Fe không khí, sau thời gian thu hỗn hợp gồm Fe oxit Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu 3,36 lít khí SO2 (đktc) Số mol H2SO4 tham gia phản ứng...
 • 19
 • 170
 • 0

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG - ĐỀ SỐ 05 doc

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG - ĐỀ SỐ 05 doc
... summer-day c Fishing is my father’s favourite enjoyment on a hot, summer-day d Fishing is better than doing nothing on a hot- summer day 75 If I hadn’t had so much work to I would have gone to the ... more of things / want a Robots used slaves, therefore, people freeing them to more of the things they want b Robots would be used like slaves, therefore, free people can more of the things they ... summer-day c Fishing is my father’s favourite enjoyment on a hot, summer-day d Fishing is better than doing nothing on a hot- summer day 75 If I hadn’t had so much work to I would have gone to the...
 • 9
 • 223
 • 0

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 05 MÔN: TOÁN doc

ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 05 MÔN: TOÁN doc
... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Toán – Thầy Phan Huy Khải Đề thi tự luyện số 05 Lập phương trình đường tròn (C) có tâm nằm đường thẳng ( ... điểm Có nhà Toán học nam, nhà Toán học nữ nhà Vật lý nam Lập đoàn công tác người cần có nam nữ, cần có nhà Toán học nhà Vật lý Hỏi có cách lập đoàn công tác B Phần dành cho thí sinh học theo chương ... log log ( x2 + − x ) Giáo viên : Phan Huy Khải Nguồn : Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - ...
 • 2
 • 79
 • 0

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 05 MÔN: TOÁN doc

ĐỀ TỰ LUYỆN THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 05 MÔN: TOÁN doc
... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Toán Đề thi tự luyện số 05   Trong hệ tọa độ trực chuẩn Oxyz, cho tam giác ABC có M  ; ;3 ... VII.b Tìm hệ số x3 khai triển biểu thức 1  x 1  3x  , với n số nguyên dương thỏa n n n mãn nCn1  Cn 2  An1  Giáo viên: Trần Phương Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt...
 • 2
 • 80
 • 0

Xem thêm