PPCT 06(liên hệ giữa phép chia và phép khai phương)

Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia phép khai phương

Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
... B 0) Tit 6: Liờn h gia phộp chia v phộp khai phng 1-nh lớ 16 16 & 25 25 ?1 Tớnh v so sỏnh Gii: 16 4 = ữ = 16 16 25 5 = (= ) 25 25 16 = 25 Tit 6: Liờn h gia phộp chia v phộp khai phng ... b Tit 6: Liờn h gia phộp chia v phộp khai phng 2-p dng a)Quy tc khai phng mt thng(SGK) Vớ d 1(SGK) ?2 Tớnh: a) 225 ; b) 0, 01 96 2 56 225 225 15 = = Gii: a) 2 56 2 56 16 1 96 1 96 14 b) 0, 01 96 = = ... Tit 6: Liờn h gia phộp chia v phộp khai phng 2-p dng b)Quy tc chia hai cn bc hai (SGK) Vớ d 2(SGK) a) ?3 Tớnh: Gii: 999 52 ; b) 111 117 999 999 a) = = =3 111 111 52 52 b) = = = 117 117 Tit 6: ...
 • 19
 • 2,614
 • 4

lien he giua phep chia va phep khai phuong

lien he giua phep chia va phep khai phuong
... số a b không âm, ta có: Quy tắc khai phương tích a.b = a b Quy tắc nhân bậc hai Quy tắc: Muốn khai phương rộng số Chú ý: Định lí mở tích cho tích không âm, ta khai phương thừa số nhiều số không ... 0,64.căn bậc hai số ?2 Tính : a) nhân 225 (nhóm 1) không âm , ta nhân số dấu với b) 250 kết (nhóm khai phương 360 2) ?3 Tính: a) 75 b) (nhóm 1) 20 72 4,9 (nhóm 2) Chú ý Một cách tổng quát, với ... 24.(- 7)2 ; c) 2,5 30 48 ; b) 12,1 360 d) 0,4 6,4 Trắc nghiệm Hãy chọn chữ đứng trước kết Khai phương tích 12 30 40 được: A 1200; B 120; Chọn B C 12; D 240 Hướng dẫn nhà -Học thuộc định...
 • 9
 • 446
 • 1

Phúc. T 06 - $ 6 Liên hệ giữa phép chia phép khai phương

Phúc. T 06 - $ 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
... Trường THCS Đạ M’Rông Năm học 201 0-2 011 b) 25 25 : = : = : = 16 36 16 36 10 ?2: - GV cho HS làm ?2 - HS làm ?2 b Quy t c chia hai bậc hai: Ho t động 3: (10’) T1 7/SGK - GV giới thiệu quy t c chia ... chia - HS nhắc lại quy t c VD2: T nh: hai bậc hai 80 80 - GV giới thiệu VD2 thực - HS ý theo dõi trả lời a) = = 16 = 5 mẫu cho HS câu hỏi nhỏ b) - GV cho HS làm ?3 - HS làm ?3 - GV giới thiệu ... làm ?3 - GV giới thiệu phần ý - HS theo dõi nhắc lại SGK Ho t động 4: (5’) - Áp dụng quy t c khai phương - HS ý theo dõi cách r t thương quy t c chia hai gọn hai t p bậc hai 49 49 25 49 : = :...
 • 2
 • 363
 • 0

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 6 Liên Hệ Giữa Phép Chia Phép Khai Phương ppt

Giáo án đại số lớp 9 - Tiết 6 Liên Hệ Giữa Phép Chia Và Phép Khai Phương ppt
... 522  482 2.Vào bài:Ta biết liên hệ phép nhân phép khai phương tích Tương tự: phép chia phép khai phương thương có liên hệ 3.Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GHI BẢNG * Hoạt động : Định lí Định lí: - Yêu cầu ... 16 tự định lí tiết trước -Chú ý: Áp dụng: b0 để biểu thứ a.Qui tắc khai phương thương (sgk) Vd1: Tính 36 36   49 49 25 25 :  : 36 36 16 36  :  10 * Hoạt động : Ap dụng - Cũng tương tự tiết ... : qui tắc chia bậc hai có áp dụng cho trừ bậc hai dược không? 2Hướng dẫn tự học: a.BVH: Ôn tập nắm vững liên hệ phép chia khai phương phép nhân, chia bậc hai Làm bt 29, 30/ 19 sgk; 36, 37/8 SBT...
 • 6
 • 447
 • 4

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA PHÉP KHAI PHƯƠNG pdf

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG pdf
... *viết bình phương 22d) =25 số chình phương từ  HS@ đến 20 :25b) x=1,25 Làm tập 22b,d  25d)x1=-2; x2=4 * phát biểu qui tắc khai phương tích ,nhân *HS nhận xét đánh giá 1) Định lý khai phương CBH ... dụng  15 16 196 10000  14  0,14 100 -Nêu qui tắc chia CBH Gv hướng dẫn HS phát ? b) Quy tắc chia hai CBH biểu qui tắc khai phương -HS làm ?3 vào thương sgk/17 (GV lưu ý thêm điều kiện VD: tính ... sinh c/m 2) Ap dụng : định lý theo đ n CBHSH -HS phát biểu qui tắc a) Qui tắc khai phương ? cần c/m điều ? theo đn khai phương thương thương CBHSH tương đương -Cho hs làm ?2 sgk/17 chứng minh điều...
 • 5
 • 85
 • 0

LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA PHÉP KHAI PHƯƠNG docx

LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG docx
... động 2:Sữa phương hiệu tập - GV sữa 31 -GV lưu ý với hs :Khai Bài luyện lớp : phương hiệu hai số Bài 32 :Tính không âm a,bkhông -từng kết cho hiệu khai hs phát trả phương số a với khai lời phương ... Giải phương trình bình phương Hoạt động 3: luyện -dùng kết khai a) 2.x  50  2.x   x  lớp phương 2 số c) 3.x  12  x  12  2 phương quen  x1  ; x   -Cho HS làm 32 thuộc phiếu học tập ... *nêu qui tắc chia -HS tiếp nhận a ) 25  16   CBH,làm 29 a;c 25  16    31 b) a  b  a  b  a  a  b  b ghi nhớ không ma a  b  b  * hs3 làm 30a có qui a  b   b tắc khai vay :...
 • 4
 • 3,640
 • 1

Đại số 9 - Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia phép khai phương ppsx

Đại số 9 - Tiết 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương ppsx
... 25 :  :  :  19 36 16 36 10 ?2:Tính tìm a) 25 ?? 121 225 225 15   2 56 2 56 16 b) 0, 0 1 96  thực phép tính trước 1 96 1 96 14    10000 10000 100 50 b)Nêu cách làm b)quy tắc chia hai bậc hai ... phút) ?- Phát biểu quy tắc khai phương thương Phát biểu quy tắc chia hai bậc hai 28 -Vận dụng quy tắc khai phương thương để giải a) 2 89 2 89 17   225 225 15 b) 8,1 81 81    1, 16 16 Bài 2 9- Vận ... 1)Định lí: =2.3 =6 1)Định lí: GVChia ?1: Tính so sánh 16 25 16 25 học sinh thành2dãy ta có tính: Học sinh tính 16 25 =? 16 25 16 25 =  4    5 42 52  Vậy 16 25 = 16 25 16 ? 25 Học sinh...
 • 8
 • 169
 • 0

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA PHÉP KHAI PHƯƠNG

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
... 6: Liên hệ phép chia phép khai phương ⇒ Định lí a a Với số a không âm số b dương, ta có: = b b Áp dụng a) Quy tắc khai phương thương a , số a không âm Muốn khai phương thương b số b dương, ta khai ... 6: Liên hệ phép chia phép khai phương ⇒ Định lí a a Với số a không âm số b dương, ta có: = b b Áp dụng a) Quy tắc khai phương thương a , số a không âm Muốn khai phương thương b số b dương, ta khai ... khai phương số a số b lấy kết thứ chia cho kết thứ hai Ví dụ 1: Áp dụng quy tắc khai phương thương, tính: 25 a) 25 b) : 121 ?2 Tính: a) 225 256 16 36 b) 0,0196 Tiết 6: Liên hệ phép chia phép khai...
 • 10
 • 130
 • 0

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 4 liên hệ giữa phép chia phép khai phương (tt)

bài giảng đại số 9 chương 1 bài 4 liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (tt)
... 25 = 4 LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG ?3 Tính 99 9 a) 11 1 52 b) 11 7 Giải 99 9 99 9 = a) = =3 11 1 11 1 52 b) 11 7 TaiLieu.VN 52 = 11 7 = = 4 LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG ... 81 162 16 2 ab 2ab (với a ≥ 0) = Vậy: TaiLieu.VN 16 2 4 LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG Bài 28 tr 18 SGK 17 2 89 2 89 = a) = 15 225 225 14 = b) 25 64 64 = = 25 25 Bài 29 tr 19 SGK 2 1 ... a) 256 b) 0,0 19 6 Giải 15 225 225 = = a) 16 256 256 b) 0,0 19 6 TaiLieu.VN 19 6 = 10 000 19 6 = 10 000 14 = = 0 , 14 10 0 4 LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG Áp dụng: b Quy tắc chia hai bậc hai:...
 • 17
 • 348
 • 0

Giải bài 28,29,30,31, 32,33,34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1:Liên hệ giữa phép chia phép khai phương

Giải bài 28,29,30,31, 32,33,34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1:Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
... Đáp án: a) 1/3; b) 1/7; c) 5; d) Bài 30 (Trang 19 SGK Toán tập 1) Rút gọn biểu thức sau: Hướng dẫn giải 30 Bài 31 (Trang 19 SGK Toán tập 1) a) So sánh √25-16 √25 – √16 b) Chứng minh ... √b< √a-b với a > b >0 (đpcm) Bài 32 (Trang 19 SGK Toán tập 1) Hướng dẫn giải 32: a) HD: Đổi hỗn số số thập phân thành phân số ĐS: 7/24 (1) Bài 33 (Trang 19 SGK Toán tập 1) a) √2.x – √50 = 0; b) ... √12/3 ⇔ x2 = √4 ⇔ x2 = ⇒x = √2 x = -√2 d) ĐS: x = √10 x = -√10 Bài 34 (Trang 19 SGK Toán tập 1) Rút gọn biểu thức sau: Đáp án hướng dẫn giải 34: c) Vì a > -1,5 nên + 2a > Do = 3+ 2a Vì b < nên |b|...
 • 5
 • 8,139
 • 0

Bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép chia phép khai phương(tiếp theo)

Bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương(tiếp theo)
... Đúng 0,012= 0,0001 b) Sai Số âm bậc hai (- 0,25 √13 -√13 > Bài 37 (trang 20 SGK toán đại số 20 tập 1) Đố: Trên lưới ô vuông, ô vuông cạnh 1cm, cho bốn điểm ... chéo là: Từ kết suy MNPQ hình vuông Vậy diện tích tứ giác MNPQ Tiếp theo: Giải 38, 39, 40,41,42 trang 23 SGK Toán tập 1: Bảng bậc ...
 • 2
 • 3,421
 • 0

Liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
... Tiết 60 §2: I- LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN VỚI SỐ DƯƠNG * Ví dụ: -2 < Khi nhân bất đẳng thức mới: -4 < Ta đượccả hai vế bất đẳng thức với số ta bất đẳng thức nào? Hình vẽ sau minh ... hợp () vào ô vuông a) (-15,2).3,5 < (-15,08).3,5 b) 4,15.2,2 > (-5,3).2,2 II – LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN VỚI SỐ ÂM ?3 a) Nhân hai vế bất đẳng thức -2...
 • 16
 • 1,201
 • 4

Chương IV - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự phép nhân

Chương IV - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
... số a, b, c Nếu a < b b < c a < c Bài 2: LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN C>0 Với ba số a, b, c C b ac > bc - Nếu a ≥ b ac ≥ bc - Nếu a ≥ b ac ≥ bc bc bc Nếu a < ... c∈R ) TIẾT 6 0- BÀI : LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN (-2 ).2 3.2 Bài tập Cho ba số a , b , c mà c > trống Nếu a < b ac Nếu a > b ac Nếu a ≥ b ac Nếu a ≥ b ac 0, điền dấu , ≥, ≥ vào ô < > ≤ ... ≥ bc bc bc bc Liên hệ thứ tự phép nhân với số dương Tính chất Với ba số a , b , c mà c > Nếu a < b ac < bc Nếu a > b ac > bc Nếu a ≥ b ac ≥ bc Nếu a ≥ b ac ≥ bc (-2 ) (-2 ). (-2 ) Bài tập Với số...
 • 17
 • 1,685
 • 5

Xem thêm