K2pi net vn THI THU HSG12 ĐOLUONG2 2012

Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử đại học K2Pi.net.vn

Tuyển tập các bài hình giải tích phẳng Oxy trong đề thi thử đại học K2Pi.net.vn
... độ lớn tích IA.IB đạt giá trị nhỏ Bài toán 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Elip có phương trình: Lời giải: B c b I a A Gọi I , A , B hình chiếu I, A, B xuống trục hoành, theo tính chất hình ... K trung điểm AE nên suy A(1; 0) Bài toán 7: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Đề -các vuông góc Oxy, cho đường tròn (C) : x− + (y − 1)2 = Xác định tọa độ đỉnh hình vuông ABCD biết đỉnh B C thuộc ... B(−1; 1) C(−1; −2) ∨ B(−1; −2) C(−1; 2) tam giác ABC có diện tích lớn Bài toán 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc Oxy cho hình thoi ABCD có A = 600 Trên cạnh AB, BC lấy điểm M, N cho...
 • 20
 • 98
 • 0

Đề và đáp án Vật Lí thi thử Đại học 2012-số 1 (DayHocVatLi.Net)

Đề và đáp án Vật Lí thi thử Đại học 2012-số 1 (DayHocVatLi.Net)
... sóng nh 3 .10 -10 m Biết c = 3 .10 8 m/s; h = âu hen ước hỏ 6,6 625 .10 -34 Js Động êlectr đập vào đối âm cực là: s ron m -16 -19 A 19 ,875 5 .10 J B 19 ,875 5 .10 J C 6,6 625 .10 -16 J D 6,625 .10 -19 J Câ 45: ... sá âu úng áng: hoa ng g ng o A Giao th ánh sán tổng hợp chùm sán chiếu vào chỗ B Giao th hai chùm sáng từ hai bóng đèn xả qua kính lọ sắc hoa g ảy úng i ọc C Giao th ánh sán xảy ánh sáng đ sắc ... tháng 1/ 2 01 * Đưa lên t website Da a, 12 ayHocVatLi.N Net Câ 39: Tron thí nghiệm giao thoa ánh sáng v khe You hai khe S1, S2 đượ chiếu bằn hai xạ âu ng m a với ung, e ợc ng x sắc có bư sóng 1...
 • 6
 • 124
 • 0

Tập hợp bổ đề chứng minh bất đẳng thức luyện thi đại học k2pi.net.vn

Tập hợp bổ đề chứng minh bất đẳng thức luyện thi đại học k2pi.net.vn
... a2 x2 an xn đẳng thức xảy a1  a2   an 2 .Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz Với hai số thực tùy ý a1 , a2 , , an b1 , b2 , , bn ta có : a a a Đẳng thức xảy    n b1 b2 bn Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz ...   c 3     Cộng vế theo vế bất đẳng thức ta điều phải chứng minh Ứng dụng Những ứng dụng bất đẳng thức ta nhận thấy rõ qua toán sau: 1.Với a, b, c  Chứng minh rằng: 4  a  2b   b  2c ...  a2  an n n a1.a2 an n 1  a1 1  a2  1  an  Cộng vế theo vế bất đẳng thức suy điều phải chứng minh 5 .Bất đẳng thức Chebyshev Với hai dãy số thực đơn điệu tăng a1 , a2 , , an b1 , b2...
 • 9
 • 437
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 MÔN: SINH HỌC ĐỀ THI SỐ 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 MÔN: SINH HỌC ĐỀ THI SỐ 1
... là: A 16 B 64 C 16 15 D 64 63 Câu 13 : Cho hai dạng bí ngô chủng tròn lai với nhau, F1 thu đ_ợc 10 0 % dẹt Cho F1 giao phấn với đ_ợc F2 thu đ_ợc dẹt : tròn : dài Nếu cho F1 lai với có kiểu ... nhỏ hệ sinh thái tự nhiên B hệ sinh thái nhân tạo có thời gian tồn phát triển ngắn hệ sinh thái tự nhiên C hệ sinh thái nhân tạo ng_ời tạo ra, hệ sinh thái tự nhiên tự nhiên sinh C hệ sinh thái ... AaBbccDdEeff x AabbCcddEeff sinh đời có số tổ hợp là: A 64 B 72 C 12 8 D 256 Câu 44: Lai hai thứ bí chủng tròn đ_ợc F1 toàn dẹt Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu đ_ợc 2 71 dẹt, 17 9 tròn 28 dài Tính trạng...
 • 6
 • 209
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 - LẦN 3 MÔN VẬT LÝ

THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 - LẦN 3 MÔN VẬT LÝ
... 22B 31 C 32 B 41B 42B 3C 13C 23A 33 C 43B 4B 14C 24A 34 C 44A : Lê Thanh Sơn; : 0905 930 406 5C 15C 25A 35 D 45B 6D 16B 26C 36 B 46D 7C 17B 27C 37 D 47D 8D 18A 28C 38 B 48D 9D 19A 29C 39 D 49D 10B 20B 30 C ... nguồn âm tần số là: : Lê Thanh Sơn; : 0905 930 406 Mã đề L3 - 3/ 4 Trường THPT Thuận An – Huế - Thi thử đại học 2012 Lần A 60Hz B 20Hz C 40Hz D 120Hz Câu 39 : Chọn câu Chiều dài ống sáo lớn âm phát ... 19A 29C 39 D 49D 10B 20B 30 C 40B 50A Mã đề L3 - 4/4 Trường THPT Thuận An – Huế - Thi thử đại học 2012 Lần : Lê Thanh Sơn; : 0905 930 406 Mã đề L3 - 5/4 ...
 • 5
 • 256
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 MÔN VẬT LÝ
... 14: Phát biểu sau nói sóng học? A Sóng học lan truyền dao động học theo thời gian môi trường vật chất B Sóng học lan truyền vật chất không gian theo thời gian C Sóng học lan truyền biên độ dao ... cosin Câu 38: Một vật dao động điều hoà có pt là: x = Acos ωt Gốc thời gian t = chọn lúc vật vị trí đây: A Vật qua VTCB ngược chiều dương quỹ đạo B Khi vật vị trí biên dương C Vật qua VTCB theo ... Câu 46: Một vật dao động điều hoà có phương trình: x = Acos(ωt + A Lúc vật có li độ x = -A C Lúc vật có li độ x = A π )cm gốc thời gian chọn B Lúc vật qua VTCB theo chiều dương D Lúc vật qua VTCB...
 • 6
 • 234
 • 0

30 đề thi thử đại học 2012 theo cấu trúc môn toán

30 đề thi thử đại học 2012 theo cấu trúc môn toán
... tan x 3 x y ình: 2012 x y 2012 x 2011 y 2011 Gi Câu III Cho hàm s a f x x bxe x Tìm a, b bi 22 f f x dx Câu IV m 300 Tam giác DBC có di m Câu V y x2 x Cho hai s B- PH 2011; 2012 Tìm giá tr ... Trong không gian Oxyz, cho hai m S1 : x y z 2 x y z 30 S2 : x Vi Câu VII b y2 z x y 16 Ch ình ti Gi ình: t S1 S2 ti 2012 2003 log x www.MATHVN com 2012 2003 log3 x x 0982.333.443 ; 0934.825.925 WWW.MATHVN ... x 75 x ình sau có nghi x x 2012 x dx x x Câu IV Cho hình chóp S.ABC có AC a, AB = 2a, SA vuông góc v Kl hình chi ên SB, SC Ch Câu V Cho x, y, z 0,1 Ch ÊN G 75 2012 m x 2m Tính tích phân: I...
 • 30
 • 201
 • 0

đề thi thử đại học 2012 môn thi hóa học

đề thi thử đại học 2012 môn thi hóa học
... c ng n 170 C thu c c ete C Ancol a ch c hòa tan Cu(OH)2 t o thành dung d ch màu xanh D Khi oxi hóa ancol no, n ch c thu c an ehit Câu 12: Cho nh n xét sau: Trong i n phân dung d ch NaCl, catot ... nguyên t C, H, O l n l t 40,45%; 7,86%; 35,96% Bi t X tác d ng c v i NaOH HCl, X có ngu n g c t thi n nhiên MX < 100 Công th c c u t o c a X là: A CH3CH(NH2)COOH B H2NCH2COOH C H2NCH2CH2COOH D ... 25,8 gam C 1,0752 lít 22,254 gam D 1,0752 lít 19,496 gam Câu 21: Oxit Y c a m t nguyên t X ng v i hóa tr II có thành ph n % theo kh i l 42,86% Trong m nh sau: (I) Y tan nhi u n ng c a X c (II) Liên...
 • 8
 • 197
 • 1

THI THỬ môn lý 2012 CHUYÊN hà TĨNH

THI THỬ môn lý 2012 CHUYÊN hà TĨNH
... CHUYÊN HÀ TĨNH THI THỬ ĐẠI HỌC, Lần II năm 2012 TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ MÔN: Vật HTH Thời gian làm bài: 90 phút; Họ, tên thí sinh: Mã đề thi Số báo danh: 369 Ghi chú: Đề thi ... CHUYÊN HÀ TĨNH THI THỬ ĐẠI HỌC, Lần II năm 2012 TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ MÔN: Vật HTH Thời gian làm bài: 90 phút; Họ, tên thí sinh: Mã đề thi Số báo danh: 217 Ghi chú: Đề thi ... CHUYÊN HÀ TĨNH THI THỬ ĐẠI HỌC, Lần II năm 2012 TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ MÔN: Vật HTH Thời gian làm bài: 90 phút; Họ, tên thí sinh: Mã đề thi Số báo danh: 140 Ghi chú: Đề thi...
 • 33
 • 332
 • 1

Tuyen tap phương trinh và he phuong trinh trong de thi thu dai hoc 2012 có đề và đáp án

Tuyen tap phương trinh và he phuong trinh trong de thi thu dai hoc 2012 có đề và đáp án
... biến thi n: f ' x   3x   x f 'x  ||   || C Đ f x  3  22  Dựa vào bảng biến thi n, ta có: 3  22   Phương trình cho có nghiệm thu c   ;1  4  m  m    71/ 1.Giải bất phương ... Bảng biến thi n:  x f 'x  ||   || CĐ f x  3  22  Dựa vào bảng biến thi n, ta có: Phương trình cho có nghiệm thu c 3  22   m    ;1  4  m     y2  3y  109/ Giải hệ phương ... Giải hệ phương trình Giải: Đặt : t = x + y ; ĐK: t => ; Hệ cho trở thành Vậy hệ dã cho có nghiệm Đề 132 : Giải phương trình: Giải: ĐK: x > 1; Với ĐK phương trình cho tương đương Vậy phương trình...
 • 95
 • 663
 • 4

ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ 2012 CHUYÊN KHTN

ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ 2012 CHUYÊN KHTN
... www.VNMATH.com Trw{t-ns THPT chuv€n KHTN" di thi tht? Dai ttoc IAn II ndm hoc 20tI - 2012 Trcne4L Cfu 13: Con llc id xo dao dQng di€u hda theo phuong thing dtmg vdi chu ki T : 0,4 s, bi€n ... d6ng ndng tiing thi thd n[ng giim B Khi v{t & vi trf cdn bing thi d6ng ndng cira vAt lon nhdt C Khi vQt vi trf biOn thi thd n[ng 16n nhdt D Khi vAt chuydn d6ng theo chidu duong thi thd nd.ng tdng ... www.VNMATH.com Trrdnt \HFT chuv\rt KHTN, di thi thth Dai hoc lin II ndm hoc 20It - 2012 Trafte3l4 Cfrw29z Ntiu 6nh sSng di tir m6i trud'ng su6t'ndLy sang m6i trudng su6t khdc thi sd c6 sg thay ddi c'la:...
 • 4
 • 203
 • 0

Tài liệu Đề thi thử Đại học 2012 mã đề 132 ppt

Tài liệu Đề thi thử Đại học 2012 mã đề 132 ppt
... cú cu hỡnh electron vit gn l [Ar]3d5 (3) Bt nhụm t bc chỏy tip xỳc vi khớ clo Trang 2/5 - Mó thi 132 (4) Phốn chua cú cụng thc l Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Cỏc phỏt biu ỳng l: A (1), (2), (3) B (1), ... mnh (5) Tớnh kh ca cỏc hidro halogenua tng dn theo th t: HF < HCl < HBr < HI Trang 3/5 - Mó thi 132 (6) Cỏc mui bc halogenua u khụng tan nc (7) Trong t nhiờn cỏc halogen tn ti ch yu dng n cht ... l trieste ca glixerol vi cỏc axit monocacboxylic cú mch cacbon di khụng phõn Trang 4/5 - Mó thi 132 nhỏnh (2) Lipit gm cht bộo, sỏp, steroit, photpholipit, (3) Cht bộo cha cỏc gc axit khụng...
 • 5
 • 274
 • 2

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - MÃ ĐỀ THI 132 ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - MÃ ĐỀ THI 132 ppt
... - HẾT Trang 14/33 - đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LONG AN TRƯỜNG THPT LÊ QUY ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 201 2-2 013 Thời gian làm bài: 90 phút đề thi 357 I PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ SINH ... Người - tinh tinh - khỉ Vervet - vượn Gibbon- khỉ Capuchin - khỉ Rhesut B Người - tinh tinh - khỉ Rhesut - vượn Gibbon - khỉ Capuchin - khỉ Vervet C Người - tinh tinh - vượn Gibbon - khỉ Rhesut - ... Người - tinh tinh - vượn Gibbon - khỉ Rhesut - khỉ Vervet - khỉ Capuchin B Người - tinh tinh - khỉ Rhesut - vượn Gibbon - khỉ Capuchin - khỉ Vervet C Người - tinh tinh - vượn Gibbon - khỉ Vervet -...
 • 33
 • 287
 • 0

Xem thêm