DA de luyen hang tuan 2

ĐỀ LUYỆN tập TUẦN 2

ĐỀ LUYỆN tập TUẦN 2
... Phương File pdf tập C Watch out D Watch at Đáp án C Giải thích: “ watch out”: đề phòng, ý, coi chừng Dịch nghĩa: Tại nhà ga, thườ ng xuyên nhìn thấy biển “ Đề phòng kẻ móc túi” 12 John …… trees ... cô Mai Phương File pdf tập Ngày 17/9 /20 14 11 It is (necessarily)(A) to make sure that the (level) (B) of the book (is) (C) neither too easy nor too difficult (for)(D) you 12 How many (times)(A) ... Trang Group: Học nhóm cô Mai Phương File pdf tập Dịch nghĩa: “Buổi hòa nhạc gây quỹ thành công” “ Đúng vậy, ông Ba quyên góp 100,000 đồng vậy” Ngày 29 /8 /20 14 18 "Who is the new teacher?" - "He's...
 • 6
 • 302
 • 0

Đề luyện thi ĐH 2

Đề luyện thi ĐH 2
... (biology) 20 A pocket _ is very helpful (calculate) 21 Can you measure the _ of the table? (broad) 22 Stars in our universe vary in temperature, color, _, size, and mass (bright) 23 On many ... multiply 24 ,683,579 by 97,538, 624 ? Probably several minutes at least An electronic computer could this (26 ) _ in a tiny fraction of a second In five minutes a fast electronic computer can (27 ) ... (destroy) 21 The acronym UNO comes from United _ Organization (nation) 22 Lasers are used as _ accurate scalpels (miracle) 23 In spite of his _, he tried to finish the work (tire) 24 Peter...
 • 12
 • 222
 • 0

Đề Luyện tập số 2 và số 3 HKII

Đề Luyện tập số 2 và số 3 HKII
... ĐỀ LUYỆN TẬP ( SỐ ) NH: 20 07 -20 08 SỐ BÁO DANH MÔN TOÁN - LỚP THỜI GIAN : 30 PHÚT GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ  ĐIỂM GIÁM KHẢO SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ PHẦN BÀI LÀM CỦA HỌC SINH BÀI : Viết số (2 iểm) ... TÊN : SỐ BÁO DANH HỌC SINH LỚP : TRƯỜNG : ĐỀ LUYỆN TẬP ( SỐ ) NH: 20 07 -20 08 MÔN TOÁN - LỚP THỜI GIAN : 30 PHÚT GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ  ĐIỂM GIÁM KHẢO SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ ... ? (1điểm) 11 12 10 11 …………… 12 10 …………… HỌ TÊN : SỐ HỌC SINH LỚP : BÁO TRƯỜNG : DANH ĐỀ LUYỆN TẬP ( SỐ ) MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP NĂM HỌC 20 07 – 20 08 GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ ...
 • 8
 • 333
 • 0

Đề luyện thi số 2

Đề luyện thi số 2
... D 1,6.1 023 (MeV) ĐÁP ÁN ĐỀ 1C 2A 3B 4C 5C 6A 7B 8B 9A 10A 11D 12A 13D 14B 15A 16C 17C 18C 19A 20 A 21 B 22 C 23 B 24 A 25 C 26 B 27 B 28 A 29 B 30C 31C 32A 33B 34C 35C 36D 37B 38D 39A 40D 41B 42C 43A ... giá trị C2 mạch bắt sóng có bước sóng 2 = 100( m) Hỏi điện dung mạch tương đương với C nối tiếp C2 mạch bắt sóng có bước sóng bao nhiêu? A 22 ,36(m) B 33,33(m) C 44, 72( m) D 12, 25(m) Câu 24 : Một ... nhân 1:7? A 20 7 ngày B 27 6 ngày C 414 ngày D 92 ngày Câu 50: Cho phản ứng hạt nhân: p + Be → 2 +1 H + 2, 1( MeV ) Năng lượng toả tổng hợp 2( g) Heli là: A.14044(kWh) B 4,056.1010(J) C 2. 1 023 (MeV)...
 • 5
 • 370
 • 1

Đề luyện hay số 2

Đề luyện hay số 2
... = 1,008670u, m(p) = 1,00 727 6u, 1u = 931MeV/c Năng lượng mà phản ứng toả thu vào bao nhiêu? A Toả 1,60132MeV B Thu vào 1,60132MeV C Toả 2, 5 621 12. 10-19J D Thu vào 2, 5 621 12. 10-19J Câu 41: Hạt nhân ... hai nguồn điểm S S2 mặt nước 11cm Hai điểm S1 S2 gần đứng yên chúng 10 điểm đứng yên không dao động Tần số dao động nguồn 26 Hz Vận tốc truyền sóng A 26 m/s B 26 cm/s C 27 ,6m/s D 27 ,6cm/s Câu 10: ... D Z' = (Z + 1); A' = (A – 1) 21 0 20 6 Câu 45: Chất phóng xạ 84 Po phát tia α biến đổi thành 82 Pb Biết khối lượng hạt mPb = 20 5,9744 u, mPo = 20 9,9 828 u, mα = 4,0 026 u Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu...
 • 7
 • 115
 • 0

Toán: LUYỆN TẬP ( Tuần 2 - sáng )

Toán: LUYỆN TẬP ( Tuần 2 - sáng )
... -Chuẩn bị sau: Số bị trừ,sốtrừ,hiệu ...
 • 2
 • 247
 • 0

Chủ đề gia đình tuần 2

Chủ đề gia đình tuần 2
... HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ NHÁNH: GIA ĐÌNH SỐNG CHUNG MỘT NGÔI NHÀ Tuần thứ II: Từ ngày 01/11 /20 10 đến ngày 07/11 /20 10 HOẠT ĐỘNG - Đón trẻ - Trò chuyện - Thể dục sáng Hoạt động học có chủ đích THỨ THỨ ... lập Vàng Anh KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC Thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 20 10 CHỦ ĐỀ NHÁNH: GIA ĐÌNH SỐNG CHUNG MỘT NGÔI NHÀ HOẠT ĐỘNG CHUNG: Tạo hình ĐỀ TÀI: NẶN QUÀ TẶNG NGƯỜI THÂN I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: ... năm 20 10 CHỦ ĐỀ NHÁNH: GIA ĐÌNH SỐNG CHUNG MỘT NGÔI NHÀ HOẠT ĐỘNG CHUNG: Giáo dục âm nhạc ĐỀ TÀI: NHÀ CỦA TÔI I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức: - Trẻ hát nhạc rõ lời - Biết vỗ tay theo nhịp 2/ 4...
 • 15
 • 878
 • 4

Đề luyện tập số 2

Đề luyện tập số 2
... 63 ,2% C 0,37% D x: 10 B ; y: Li t l s ht nhõn ca cht phúng D 63 ,2% Cõu ap an Cõu ap an Cõu ap an Cõu ap an Cõu ap an A 11 C 21 A 31 B 41 C B 12 B 22 B 32 D 42 A C 13 B 23 D 33 D 43 C B 14 A 24 ... Khi din dung cú giỏ tr C2 = 4C1 thỡ tn s dao ng in t riờng mch l A f2 = 0 ,25 f1 B f2 = 2f1 C f2 = 0,5f1 D f = 4f1 Cõu 28 : Mch dao ng c to thnh t cun cm L v hai t in C v C2 Khi dựng L v C1 thỡ mch ... = 1,00 72 ( u ) v 1u = 931 MeV/c2 Nng lng liờn kt ca ht nhõn 10 Be l A 64,3 32 ( MeV ) B 6,43 32 ( MeV ) C 0,643 32 ( MeV ) D 6,43 32 ( KeV ) Cõu 48: Ht nhõn hờli ( He ) cú nng lng liờn kt l 28 ,4 MeV;...
 • 6
 • 219
 • 0

Tài liệu Đề luyện thi hóa 2 pdf

Tài liệu Đề luyện thi hóa 2 pdf
... ancol etylic cho 41 ,25 g etyl axetat Hiệu suất phản ứng este hoá là: Chọn đáp án A 62, 5% B 62% C 30% D 65% Đáp án : (A) Bài : 14808 Dung dịch X gồm ancol etylic nước Cho 20 ,2g X tác dụng với Na ... phẩm phản ứng tách nước Chọn đáp án A 2- Metyl but-en-1 B 3-Metyl but-en-1 C 2- Metyl but-en -2 D Kết khác Đáp án : (C) Bài : 14806 Đốt cháy a mol ancol cần 2, 5a mol oxi Biết X không làm màu nước ... đun nóng để phản ứng xảy hoàn toàn thu 2g hỗn hợp kim loại 2, 24 lít khí (đktc) Khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu là: Chọn đáp án A 5,1g B 5,3g C 5,4g D 5,2g Đáp án : (D) Bài : 14804 Trộn 100ml...
 • 7
 • 188
 • 0

Xem thêm