VNMATH COM DE DAP AN toan sp 2015 lan 2

DE DAP AN toan sp 2015 lan 2 textmark

DE DAP AN toan sp 2015 lan 2 textmark
... T¶i t¶i liÖu free t¹i http://khoaluan.net/forums/98 w w w V N M AT H c om T¶i t¶i liÖu free t¹i http://khoaluan.net/forums/98 T¶i t¶i liÖu free t¹i http://khoaluan.net/forums/98 ...
 • 4
 • 279
 • 0

Đềđáp án toán THCS 2005 lần 2

Đề và đáp án toán THCS 2005 lần 2
... Cu(OH )2 điểm) + Na2SO4 ( 0,75 B BÀI TOÁN BẮT BUỘC : (3 điểm) a.ptpư: C2H4 + Br2 37,6 188 điểm) b Từ 2( 1): n C2H4Br2 n = C H4 C2H4Br2 = (1) ( 0,5 = 0 ,2 mol ( 0,5 điểm) Suyra: V2H4 C = 0 ,2 x 22 ,4 ... 0,5 điểm) 4HCl + MnO2 = MnCl2 + Cl2 + 2H2O ( điểm) 3Cl2 ( 0,5 điểm) + 2Fe = 2FeCl3 FeCl3 + 3AgNO3 = 3AgCl + Fe(NO3)3 ( 0,5 điểm) Câu2: (2, 25điểm) Cho dd Na2CO3 vào mẫu thử ( 0 ,25 điểm) + Mẫu có ... 0 ,25 điểm) 2CH3COOH + Na2CO3 2CH3COONa + CO2 + H2O ( 0,5 điểm) Cho dd AgNO3 NH3 dư vào tủa bạc Mẫu mẫu lại ( 0 ,25 điểm) + Mẫu có tạo kết chứa Glucôzơ NH3 ( 0 ,25 điểm) C6H12O6 + Ag2O C6H12O7 + 2Ag...
 • 6
 • 171
 • 0

THCS NGÔ QUYỀN Đề & ĐÁP ÁN toán KIỂM TRA HK 2 lớp 6

THCS NGÔ QUYỀN Đề & ĐÁP ÁN toán KIỂM TRA HK 2 lớp 6
... – 1/ 12) =5/7.1/3 = 5 /21 7 12 b) 1 ,6 - (25 %+ ):(-3 ) = (8 /24 – 1/4 - 1 /6 ): (-15/4) 24 = (1/3 – ¼ - 1 /6) : (-15/4)=(-1/ 12) :(-15/4) =1/45   1  2    c)  +  :  − 0 ,2  = (35 /6) :( –5 /6) = ... x 3/5 = 9 /25 .D Giờ thứ ô tô 25 /25 – (9 /25 + 2/ 5) = 6 /25 .D a/ Theo đề 6 /25 .D = 90 (km) D = 90: 6 /25 = 375 (km) ĐS b/ Vận tốc trung bình ô tô quãng đường là: 375:3 = 125 (km/h) ĐS Bài a/ AC = AB ... x – 173 /24 ):50/3 = ⇒ (43/8 + x – 173 /24 ):50/3 = ⇒ ( 129 /24 – 173 /24 + x):50/3 =1 ⇒ (–44 /24 +x):50/3 = ⇒ (–44 /24 +x) = 50/3 ⇒ x = 50/3+44 /24 =444 /24 ⇒ x =111 /6 (ĐS) b) (7/4 – 3x) : 3/5 = 3 /2 ⇔ 7/4...
 • 4
 • 297
 • 0

Đề+Đáp án thi thử ĐH lần 2- môn sinh học.-2009

Đề+Đáp án thi thử ĐH lần 2- môn sinh học.-2009
... ng dng k thut di truyn l: A Hiu c cu trỳc húa hc ca axit nuclờụic v di truyn vi sinh vt B Sn xut lng ln prụtờin thi gian ngn v lm h giỏ thnh ca nú C.Phỏt hin cỏc loi enzim ct gii hn v cỏc loi ... virut tng hp A I, III, IV B I, II, III C I, II, IV D II, III, IV Cõu 49 Somatostatin, (hoocmụn sinh trng) cú tỏc dng lm cho bũ: A Tng trng nhanh B Min dch mt s bnh C.Tng sn lng sa nhanh chúng ... cắt bỏ axit amin mở đầu tiếp tục hình thành cấu trúc bậc cao để trở thành prôtêin có hoạt tính sinh học Cõu 28: Mt gen di 0,51 m, sau B gen ch huy tng hp nờn chui polipeptit hon chnh cú 498 aa...
 • 5
 • 338
 • 0

Đề + Đáp Án KT 45 phút lần 2 Vật Lí 10 CB

Đề + Đáp Án KT 45 phút lần 2 Vật Lí 10 CB
... tưởng? p1 p V1 V2 = = A p1V1T2 = p2V2T1 B p1V1 = p2V2 C D T1 T2 T1 T2 Câu 16: Động vật tăng A gia tốc vật tăng C gia tốc vật giảm B vận tốc vật có giá trị dương D lực tác dụng lên vật sinh công ... toàn Đáp số W đ = 15 J 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0,5 đ Bài 2: Câu a : WA = Wđ A + WtA = mgZA = 400 J Câu b : WB - WA = AFms 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0,5 đ Bài 3: Công thức p1V1 = p2V2 số + tính toán đáp số V = 10 cm3 ... 4: Công thức p1V1/T1 = p2V2/T2 số + tính toán đáp số V = 40,3 cm3 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0,5 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0,5 đ 0,5 đ mvB2 - mgZA = - Fms s 0,5 đ (với s = ZA ) Fms = 27 ,5 N 0 ,25 đ 0,75 đ Trang 3/3 ...
 • 3
 • 198
 • 2

Đề & đáp án thi thu ĐH lân 2- mã đề 002

Đề & đáp án thi thu ĐH lân 2- mã đề 002
... 39: Inhabitants / this city /all / kill / one week / volcanic disaster A B C D The habitants of this city all were killed after one week in volcanic disaster The habitants of this city all were ... after one week in a volcanic disaster The habitants of this city all were killed within one week in volcanic disaster The habitants of this city were all killed in one week in volcanic disaster ... those refers to A ships B vehicles C problems D computers The end DAP AN ĐỀ THI KHOI NĂM 2010 Môn: TIẾNG ANH; Líp: 12 Ma de: 002 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D D D A B A A C C D A C D C C A...
 • 7
 • 307
 • 1

DE - DAP AN THI THU TN LAN 2 (2009-2010 )

DE - DAP AN THI THU TN LAN 2 (2009-2010 )
... điệu tăng trưởng cho vùng toàn quốc IVa (2 điểm) 0,75 điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 1,0 điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 1 ,25 điểm 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 II PHẦN RIÊNG ( 2, 0 điểm ) : Thí sinh chọn phần riêng thích hợp ... khai thác thu sản tăng 1346 nghìn ( 2, 8 lần ) + Sản lượng nuôi trồng thu sản tăng 1961 ,2 nghìn ( 13,1 lần ) - Sản lượng nuôi trồng thu sản có tốc độ tăng nhanh đánh bắt thu sản 1 ,25 điểm * ... giảm 2, 3 % ) ; tăng tỉ lệ lao động khu vực có vốn đầu tư nước tăng nhanh ( tăng 2, 6 % ) 2. b) Giải thích nguyên nhân chuyển dịch - Có chuyển dịch nước ta chuyển từ kinh tế tự cung- tự cấp sang...
 • 4
 • 115
 • 0

DE - DAP AN THI THU TN LAN 2 (2010-2011 )

DE - DAP AN THI THU TN LAN 2 (2010-2011 )
... sản vùng * Thu n lợi : - Là vùng giàu khoáng sản nước ta : ĐIỂM 1 ,25 điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 điểm 0,5 điểm 0 ,25 0 ,25 0,5 điểm 0,5 điểm 0 ,25 0 ,25 1,5 điểm 0,5 điểm 1,5 điểm 0 ,25 + Nhiên ... Ninh Thu n ), Mũi Né ( Bình Thu n ) - Có di sản văn hoá giới : Phố cổ Hội An di tích Mỹ Sơn ( Quảng Nam ) 2. c) Kể tên cảng biển vùng - Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Vũng Rô, Cam Ranh, Phan Thi t ... (2 điểm) 0 ,25 0 ,25 0,75 điểm 0 ,25 0,5 0,5 điểm 0 ,25 0 ,25 0 ,25 điểm II PHẦN RIÊNG ( 2, 0 điểm ) : Thí sinh chọn phần riêng thích hợp để làm Trình bày tình hình phát triển phân bố ngành ngành thu ...
 • 3
 • 96
 • 0

HOT: ĐỀ & ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH LẦN 2 3013 TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ ( ĐẲNG CẤP LÀ ĐÂY)

HOT: ĐỀ & ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH LẦN 2 3013 TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ ( ĐẲNG CẤP LÀ ĐÂY)
... i 12 − i2 C λ = 2 c i2 − i 12 q2 − q 12 D λ = 2 c i2 − i 12 q 12 − q2 29 Katốt tế bào quang điện có công thoát 2, 8 eV, chiếu bởi xạ đơn sắc λ Lần lượt đặt vào tế bào quang điện điện áp U1=3V U2=15V, ... MÃ ĐỀ 24 3 Mã đề 24 3 Trang Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 ... ánh sáng kích thích có bước sóng phát ánh sáng có bước sóng khác B Tần số ánh sáng lân quang lớn tần số ánh sáng kích thích tần số ánh sáng huỳnh quang nhỏ tần số ánh sáng kích thích C Ánh sáng...
 • 5
 • 84
 • 0

DE-DAP AN THI THU DH LAN 2- NGUYỄN HUỆ

DE-DAP AN THI THU DH LAN 2- NGUYỄN HUỆ
... nghịch: ♀lá xanh x ♂lá đốm F1: 100% xanh Nếu lấy hạt phấn F1 phép lai thu n thụ phấn cho F1 phép lai nghịch kết kiểu hình F2 thu ? A F2 : 75% xanh : 25 % đốm B F2 : 100 % đốm C F2 : 100 % xanh D F2 ... thải biến dị có hại Câu 49: Những quan sau quan tương đồng? A Chân chuột chũi chân dế chũi B Cánh sâu bọ cánh dơi C Gai xương rồng tua đậu Hà Lan D Mang cá mang tôm Câu 50: Ở lúa có NST 2n = 24 ... khác xa bậc thang phân loại B hạn chế tượng thoái hóa giống C tạo tượng ưu lai tốt D khắc phục tượng bất thụ lai xa Câu 42: Cho thứ lai thu n nghịch kết sau: Lai thu n: ♀ đốm x ♂ xanh F1: 100%...
 • 6
 • 168
 • 0

Đáp án TOÁN- ĐH-CĐ lần 2/2011

Đáp án TOÁN- ĐH-CĐ lần 2/2011
... ABCD = ×SH ×S ABCD = V ptđt AB qua M(-3;-2) có dạng ax+by+3a+2b=0 Đuờng tròn (C) có tâm I(2;3) bán | 2a + 3b + 3a + 2b | ⇔ 10(a + b ) = 25(a + b) kính R = 10 nên 10 = 2 a +b VI.a ⇔ (a + 3b)(3a ...   +) Giải hệ:  y + z − = ⇒  y = Suy tâm đường tròn I (0; 2;1) 2 x − y + z + =  z =   Bán kính R = IA = (−1 − 0) + (0 − 2) + (1 − 1)2 = P = + (1 + i ) + + (1 + i ) 20 = VII.a (1 + i...
 • 4
 • 171
 • 0

Đề +đáp án KD thi thử lần 2 chuyên nguyễn huê

Đề +đáp án KD thi thử lần 2 chuyên nguyễn huê
... C2011 .2 2006 20 11 + + C2011 Ta có 0 ,25 20 11 20 10 20 09 20 11 20 11 20 11 C2011 .2 + C2011 .2 + C2011 .2 + + C2011 = (1 + 2) =3 20 11 20 10 20 09 20 11 20 11 C2011 .2 − C2011 .2 + C2011 .2 − − C2011 = (2 ... 1) =1 20 11 −1 20 10 20 08 20 06 20 11 V y C2011 .2 + C2011 .2 + C2011 .2 + + C2011 = (1ñi m) Ta có: x + y + z ≥ 3 xyz ⇒ xyz ≤ Ta có xy + yz + zx + 0,5 0 ,25 0 ,25 3 + + ≥ 3 x2 y2 z + x y z xyz 0 ,25 1 ... (2 i m) 0 ,25 0 ,25 ð t t= x + ⇒ t = x + ⇒ tdt = xdx x= 3⇒t =2 0 ,25 x= 8⇒t =3 ∫x = dx = ∫ x +1 2 t2 −1 dt = 13 1 ∫ ( − ) dt 2 t −1 t +1 0 ,25 t −1 3 ln | = ln t +1 2 C2011 .2 2010 + C2011 .2 0,5 20 08...
 • 5
 • 213
 • 0

Đề đáp án Sát hạch 10D lần 2 2011.THPT Lê Xoay

Đề đáp án Sát hạch 10D lần 2 2011.THPT Lê Xoay
... ;(rn +2[ m+3)-m-5) -3 v6v ti4 {$) ABL' (ar* 2) e + (n+ e)' r .2, €{,o + 2} ' - t *rr 6T>ffiT-t{$ *l;: 0.5 -1, l DI( 02s Ts,#f*I oJs ;ffi;i;t#rFTt;;i r M6t khda s5 a{8fr.b,m = -T ;Jffi s;JWffi=1 ... 3x-l-I-4r[=0 =*t 4 "25 0.5 4._/in 0 .25 0.5 urxrg rg ouCIng cao tu {Ilnh U co phuong trinh 2x + 5y =0 I Sw CG5 /2- 71 r * _-J :-_1-* Phuong tti"t auffidThru Bc y = -;*" a.2s 0.2s ...
 • 3
 • 39
 • 0

Xem thêm