VNMATH COM CHUYEN LAM SON TH 2015 LAN 1

de thi vao chuyen lam son th hoa

de thi vao chuyen lam son th hoa
... I (think) your fathers health (improve) so much since I (see) him last This tooth (kill) me lately! So I (make) an appointment with the dentist for Tuesday 8 It says in the paper that they ... boy in the exam He told me the answers The boy I The boy I was sitting next to in the exam told me the answers The days get colder and colder Each day Each day it gets colder I thought that learning ... boy in the exam He told me the answers The boy I The days get colder and colder Each day I thought that learning to drive would be difficult, but it isnt Learning to drive is If I take the job...
 • 6
 • 794
 • 16

Toán thi vào lớp 10-Chuyên Lam Sơn-TH

Toán thi vào lớp 10-Chuyên Lam Sơn-TH
... ĐÀO TẠO THANH HOÁ Đề thức Đề thi có 01 trang KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN NĂM HỌC: 2007-2008 MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Toán) Thời gian: 150 phút (không ... ĐÀO TẠO THANH HOÁ Đề thức Đề thi có 01 trang KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN NĂM HỌC: 2008-2009 MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Toán) Thời gian: 150 phút (không ... Đề thức KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN NĂM HỌC: 2009-2010 MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Toán) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 19 tháng...
 • 12
 • 211
 • 0

DE ANH CHUYÊN LAM sơn 2014 2015 hệ khong chuyên

DE ANH CHUYÊN LAM sơn 2014 2015 hệ khong chuyên
... - SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM CHÍNH THỨC (Đáp án có trang) KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN Năm học 2014- 2015 Môn thi: Tiếng Anh (Đề dùng chung cho tất thí ... gas, oil or (5) _ power This power could be provided (6) _ the Sun One percent of the solar energy that reaches the Earth is (7) to provide (8) _ for the total population (9) _ countries ... energy, too Sweden has an advanced solar energy program There, all buildings will be (14) _ by solar energy and cars will use solar power instead (15) _ gas by the year 2015 Question II:...
 • 6
 • 334
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên lam sơn thanh hóa lần 2 năm 2016 file word có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên lam sơn  thanh hóa  lần 2  năm 2016 file word có lời giải chi tiết
... Ta có: ( y + z )2 ( x + z)4 ( y + z )2 y2 + z2 ≥ => ( y + z )2 ≥ ; yz ≤ 4 3 y z => 17( + )≥ y+z x +z x + y2 Vì x ≤ 2( y + z) nên x 2( y + z ) 1 − ≥ − = − 2 2 2 (x + y + z ) 4(y + z ) 9( y + z ) 2( ... − i )(−1 + 3i) + 4i (1 + 2i )i 2 + i => z = = = = = 2 i (1 + i ) 2i i2 −1 Môđun z | z |= 22 + (−1) = b) Gọi x = abcd số bốn chữ số thỏa mãn đề x chữ số chẵn nên chữ số lẻ Số cách chọn ... + log ( x + 2) < 2 + k 2 ( k ∈ Z ) log (1) x + 6x + > x > 2 Điều kiện:   x > 2 Với x> -2 ta có: (1) log [( x + 2) ( x + 4)] + log 3−1 ( x + 2) < log 32 log [( x + 2) ( x + 4)]...
 • 8
 • 197
 • 0

Tài liệu [VNMATH.COM]-DE Thi Va Dap An lan 1-ngogiatu-2013 pdf

Tài liệu [VNMATH.COM]-DE Thi Va Dap An lan 1-ngogiatu-2013 pdf
... trình tan x − tan x = Giải bất phương trình Câu III (2,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy SA = a Biết ABCD hình thang vuông A B, AB = a, BC = 2a SC vuông góc với BD Tính tang ... qua D AN = 2AD = a Khi BM = AN = AB = a BM // AN nên tứ giác ABMN hình vuông ⇒ AB // MN ⇒ AB // (SMN) mà SM ⊂ (SMN) nên d( AB , SM ) = d( AB ,( SMN ) ) = d( A,( SMN ) ) Vì MN // AB ⇒ MN ⊥ AN MN ... NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI THỬ ĐAI HỌC LẦN MÔN : TOÁN, KHỐI A, A1 Thời gian làm : 180 phút -o0o - Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y = 2x − x−2 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị...
 • 16
 • 194
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán – THPT Chuyên Đại Học Vinh 2015 (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán – THPT Chuyên Đại Học Vinh 2015 (Lần 1)
... DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t m i ngày! TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 LẦN Môn: TOÁN; Thời gian ... 0,5 2 Tham gia Group Facebook! ÔN THI ĐH TOÁN - ANH: facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi. C p nh t m i ngày! *) Từ giả thi t suy ...  (2t  1)  (t )    t  1 0,5 Suy M (1; 1; 1) Tham gia Group Facebook! ÔN THI ĐH TOÁN - ANH: facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài...
 • 5
 • 97
 • 0

Đề chuyên Hóa Lam Sơn TH 09-10

Đề chuyên Hóa Lam Sơn TH 09-10
... bảng Hệ Th ng Tuần Hoàn) Họ, tên th sinh .Số báo danh Chữ kí giám th Chữ kí giám th sở giáo dục đào tạo hoá Câu I hớng dẫn chấm thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên lam sơn - ... HCl d thu đợc 6,72 lit khí H2 (đktc) a Tìm kim loại M b Hoà tan 25,2 (gam) kim loại M vào dung dịch H2SO4 10% ( loãng), vừa đủ Sau kết th c phản ứng thu đợc dung dịch A Làm lạnh dung dịch A thu ... - Phơng trình hóa học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện không cân trừ 1/2 số điểm pt Nếu toán có pt không cân không đợc tính điểm - HS không viết trạng th i chất thi trừ 0,25đ...
 • 7
 • 332
 • 7

Xem thêm