PP PPSuDung phuongtrinhionthugon(baitaptuluyen de)

SKKN-Vật lí 8(Vận dụng PP đồ thị để giải phần bài tập nhiệt

SKKN-Vật lí 8(Vận dụng PP đồ thị để giải phần bài tập nhiệt
... pháp giải loại tập cụ thể Phần II Phân loại tập đồ thị phơng pháp giải Phân loại tập Căn vào hệ thống tập dựa vào đồ thị để giải phần nhiệt chơng trình phổ thông sở.Dựa vào đặc thù dạng tập Đó tập ... kiến kinh nghiệm 12 Vận dụng phơng pháp đồ thị giải tập phần nhiệt lớp THCS Phần IV :Khuyến nghị Mong muốn phơng pháp giải tập vật đồ thị đợc vận dụng loại tập phần nhiệt THCS Với mong muốn ... dụng phơng pháp đồ thị giải tập phần nhiệt lớp THCS c)Vẽ đồ thị hàm số Q biến t t0C 100 10 20 Q(J) Phần IV Một số tập tơng tự Bài tập 1.Trên hình vẽ biểu diễn đồ thị đông đặc chất , dựa vào đồ...
 • 14
 • 822
 • 14

Kết hợp PP và Violet để soạn giáo án điện tử

Kết hợp PP và Violet để soạn giáo án điện tử
... ®ỵc c¸c gi¸o ¸n theo ý tëng cđa m×nh Ngoài để có giảng điện tử hoàn thiện ta cần phải có thêm số phần mềm hỗ trợ khác Violet, SketchPad, Math type… Violet lµ phÇn mỊm c«ng gióp cho gi¸o viªn ... Ng«n ng÷ lËp tr×nh m« pháng §Ị tµi: KÕt hỵp phÇn mỊm Powerpoint vµ Violet thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iƯn tư” Sau so¹n th¶o xong bµi gi¶ng trªn phÇn mỊm Powerpoint ta cã thĨ “nhóng” Violet vµo Powerpoint ... Powerpoint vµ Violet thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iƯn tư” §Ị tµi nµy ®ỵc t«i thư nghiƯm vµ thùc hµnh ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n líp trêng THCS §«ng MÜ n¨m häc 2007 - 2008 §Ị tµi: KÕt hỵp phÇn mỊm Powerpoint vµ Violet...
 • 5
 • 766
 • 21

pp giai nhanh de khoi A&B- 2009

pp giai nhanh de khoi A&B- 2009
... sau: Benzen  Nitrobenzen  Anilin H SO đặc t0 Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50% Khối lượng anilin thu điều chế từ 156 ... O=CH-CH=O B CH2=CH-CH2-OH C CH3COCH3 D C2H5CHO nCO2 = nH2O ⇒ X có nối đơi ; X + Cu(OH)2/OH-,t0 ⇒ X andehit Câu 30 Cho m gam bột Fe vào 800 ml dd hỗn hợp gồm Cu(NO 3)2 0,2M H2SO4 0,25M Sau phản ứng ... học Este X : RCOOR ' ; nRCOONa = n X ; MRCOONa = 3,4.100 : = 68 ⇒ R ≡ H ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2009 Khối B ( Mã đề 148 ) Câu Điện phân có màng ngăn 500 ml dd chứa hỗn hợp gồm CuCl 0,1M NaCl 0,5M...
 • 7
 • 202
 • 0

SỦ DỤNG PP THAM BIẾN ĐỂ TÌM CỰC TRỊ CỦA MỘT BIỂU THƯC

SỦ DỤNG PP THAM BIẾN ĐỂ TÌM CỰC TRỊ CỦA MỘT BIỂU THƯC
... -(y+2x)2=0 y=2x ( 0) Ví dụ Tìm u,v đ biểu thức Q= đạt GTLN GTNN -1 Lời giải: Đặt f(X) =Q(X) t = x2+1>0 R nên dấu f(x) dấu tử thức g(x) = x ux +v- t(x2+1) hay g(x) = -tx2+ux+v-t Để GTLN Q(X) = t =4 ... = v = hay u 4(v + 1) = u = 16 Nghĩa (u,v) (4,3) (-4,3) Bài tập làm thêm Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn biểu thức Q sau 1) Q= 2) Q= 3) Q= (x-2y+1)2 +(2x+ay+5)2 5) Q = 6)Q= 4) Q = 7) Q= ... t)y2- 4xy- tx2 (2) Nếu t=3 g(x,y)= -3x2-4yx =4y2 nên g(x,y)= y=0 ,x=0 (đã loại trừ) Xét (2) theo biến y ta có y=4x2+t(3-t)x2=(4+3t-t2)x2;y=0 t=-1 t=4 x Với t=-1 a=3-t=4>0 nên g(x,y) f(x,y) Q(x,y)...
 • 2
 • 544
 • 7

PP Dân gian để giải toán

PP Dân gian để giải toán
... biết cách giải cách lập hệ phương trình dân gian lưu truyền cách giải học học hệ phương trình Bài toán dân gian Thanh Hóa: Bài toán thứ hai toán không phần mang tính dân gian, nghe đồn toán xuất ... Theo lời giải dí dỏm thuyết phục không cần nhiều đến kiến thức toán học phép tính đơn giản Như liệu cách giải hệ toán giải cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn? Các bạn thử lập luận với toán khác ... xem Một vấn đề khác đặt sau tìm hiểu phương pháp giải dân gian chưa biết có cách giải cách lập luận tương tự áp dụng với toán nhiều ẩn hay không, toán “Trăm trâu trăm cỏ” chẳng hạn Tôi tiếp tục...
 • 3
 • 463
 • 2

PP đổi biến để chứng minh BĐT

PP đổi biến để chứng minh BĐT
... điều phải chứng minh Bài : Cho a, b , c > thoả mãn abc = Chứng minh: b a (a - 1+ (c - + Giải: Vì abc = nên đặt : a = 23 ) )(b -1 + c x y ; b= ) y z ; c= z x Bất đẳng thức cần chứng minh trở thành: ... 3( ( x+ y+ z )2 (x + y + z) 3( Suy (1) đợc chứng minh => xy + yz + zx )2 a+ b+ c ab+ bc+ ca Bài : Cho a, b , c số dơng thoả mãn a2 + b2 + c2 = Chứng minh : ab bc ca + + c a b Giải: Vì a2 + b2 ... thoả mãn a + b + c = Chứng minh : a+ b+ c ab+ bc+ ca Giải: Vì a + b + c = nên tồn x, y , z 13 thoả mãn: a= 3x x+ y+ z ;c= 3y x+ y+ z 3z x+ y+ z ; b= Bất đẳng thức cần chứng minh trở thành: x...
 • 27
 • 206
 • 0

Tài liệu Bài tập hình học không gian (Có thể dùng PP tọa độ để giải) docx

Tài liệu Bài tập hình học không gian (Có thể dùng PP tọa độ để giải) docx
... Tìm điểm M không gian cho: MA2 MB2 + MC2 www.mathvn.com book.mathvn.com MATHVN.COM www.mathvn.com Bài 15: Cho hình lập ph-ơng ABCDABCD Chứng minh AC ^ (ABD); AC ^ (CBD); Bài 16: Cho hình lập ... b + cos g = Bài 9: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a; đ-ờng cao b Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng qua AB trung điểm M cạnh SC Bài 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông tâm ... học- Cao đẳng khối B năm 2002 Bài 17: ( Đề thi đại học Vinh 2000-2001) Cho hình hộp lập ph-ơng ABCDA1B1C1D1 có cạnh Gọi E, F t-ơng ứng trung điểm cạnh AB, DD1 a) Chứng minh EF//(BDC1) tính độ...
 • 3
 • 636
 • 11

SKKN- Hướng dẫn HS PP báo cáo đề tài nghiên cứu qua bài thực hành

SKKN- Hướng dẫn HS PP báo cáo đề tài nghiên cứu qua bài thực hành
... tự lập dàn ý báo cáo theo đề tài nghiên cứu( lý chọn đề tài, đặt vấn đề, giải vấn đề (nêu giải pháp – có), kết luận…) có lưu ý thêm thông tin số liệu, yếu tố phát sinh đề tài thực hành + Trong ... trách đề tài nghiên cứu nguồn ô nhiễm chất thải rắn Tổ phụ trách đề tài nghiên cứu tình hình ô nhiễm nguồn nước Tổ phụ trách đề tài nhiên cứu nguồn ô nhiễm sinh vật gây bệnh………… 2/ Thực đề tài ... đòa điểm em đến thực hành thu thập thông tin để tăng tính thực tế đề tài nghiên cứu - Có tổ, nhóm thực phần báo cáo: lồng vào “phần dự đoán có thưởng” kết vấn đề mà nhóm nghiên cứu …làm lớp học...
 • 7
 • 184
 • 1

Một PP nhẩm nghiệm để phân tích đa thức thành nhân tử

Một PP nhẩm nghiệm để phân tích đa thức thành nhân tử
... + - 3)(x2 + 3x + + 4) = (x2 + 3x - 2)(x2 + 3x + 5) Mời bạn thử làm tập sau : 1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử : a) (x2 + x)2 - 2(x2 + x) - 15 ; b) (x2+ 8x + 7)(x + 3)(x + 5) + 15 ; 2) Chứng...
 • 2
 • 5,570
 • 30

PP BIẾN ĐỔI ĐỂ TÌM GIỚI HẠN TỔNG doc

PP BIẾN ĐỔI ĐỂ TÌM GIỚI HẠN TỔNG doc
... dãy số an xác định bỡi: n=1,2,3 an+2 = 2an+1 − an + 1 1 + + + Khi n dần đến vô tận Tính giới hạn tổng Sn = a1 a2 an n(n + 1) Thật vậy: Theo phương pháp qui nạp Ta nhận thấy a1 , a2 HD: Cách ... Trong tam giác ABC có cot( ); cot( ); cot( ) lập thành cấp số cộng 2 Tìm góc lớn tam giác A C B ) = cot( ) + cot( ) 2 C A Biến đổi đưa 3tan( ).tan( ) = 2 C A A A Từ cot( ).cot( ) = ⇔ cot( )[cot( ... u2 − un + n i=1 un HD: Ta có un+1 − un = (un − 1)2 > , ∀n ∈ N ∗ ⇒ un dãy tăng Giả sử (un ) có giới hạn Đặt limun = L(L > 2009) Ta có L = L2 − L + ⇒ L = (vô lí) ⇒ limun = ∞ ⇒ lim = un có un+1 =...
 • 5
 • 250
 • 1

Sử dụng PP tọa độ để tính Thể tích và Khoảng cách trong không gian

Sử dụng PP tọa độ để tính Thể tích và Khoảng cách trong không gian
... gúc vi nhau, giao tuyn l ng thng (d) Trờn (d) ly hai im A v B vi AB = a Trong (P) ly Chuyờn : PHNG PHP TA TRONG KHễNG GIAN im C, (Q) ly im D cho AC, BD cựng vuụng gúc vi (d) v AC = BD = AB Tớnh ... AMN = AM , AN = 12 16 O(0; 0; 0), S(0; 0; h), z M N h I C O a Chuyờn : PHNG PHP TA TRONG KHễNG GIAN S x A B y Hỡnh chúp t giỏc a) Hỡnh chúp S.ABCD cú SA vuụng gúc vi ỏy v ỏy l hỡnh vuụng ... C A D y B r Phng trỡnh mt phng (ABC) qua A vi vect phỏp tuyn n : Chuyờn : PHNG PHP TA TRONG KHễNG GIAN 0( x 0) + 1( y 0) + d ( B ' ( A ' BC ) ) 3 a ( z a) = ( A ' BC ) : y + z =0 2 a 3...
 • 11
 • 17,025
 • 81

PP giải nhanh đề thi ĐH

PP giải nhanh đề thi ĐH
... tháng cu i trư c thi i h c nên sách ã gi n lư c m t s ph n không c n thi t ki n th c bên l , ch gi i thi u nh ng tr ng tâm c a thi nên t p có th Tôi có l i khuyên cho sinh tìm thêm thi m ng internet ... n ph l c 12 thi tiêu bi u theo c u trúc thi m i nh t B GD& T công b Các thi có m c khó r t cao, òi h i ngư i làm ph i tư r t nhi u V i m c khó ó, mong r ng em gi i thu n th c b thi em s có t ... trình, cách gi i nhanh toán hình h c b ng máy tính… ng th i gi i thi u thêm phương pháp chia Horner giúp em làm nhanh toán có chia a th c, phân tích thành tích… V i d nh s gi i thi u quy n sách...
 • 63
 • 66
 • 0

Xem thêm