LuyenDe DeSo20(LPT2015 20 de)

20 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ II TOÁN 11

20 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ II TOÁN 11
... y  sin(cos(5x3  x  6 )201 1 )  y  201 1(5 x3  x  6 )201 0 (15 x2  4)sin(5x3  x  6 )201 1.cos  cos(5x3  x  6 )201 1  48 Đề thi: Thầy Trần Duy Thái THPT Gò Công Đông Tiền Giang Đáp án Cô ...  1)2  y   Bài 7: y    Đề Bài 1: 20 Đề thi: Thầy Trần Duy Thái THPT Gò Công Đông Tiền Giang Đáp án Cô Nguyễn Hồng Vân - THPT Trần Hưng Đạo Hải Phòng Biên Tập Thầy Trần Sĩ Tùng THPT Trưng ... đường thẳng y  x  201 1 nên tiếp tuyến có hệ số góc k = Đề thi: Thầy Trần Duy Thái THPT Gò Công Đông Tiền Giang Đáp án Cô Nguyễn Hồng Vân - THPT Trần Hưng Đạo Hải Phòng 37 Biên Tập Thầy Trần Sĩ...
 • 48
 • 466
 • 4

20 de on thi HK2 lop 11 co dap an chinh xac

20 de on thi HK2 lop 11 co dap an chinh xac
... b) y  sin(cos(5x3  x  6 )201 1 )  y  201 1(5 x3  x  6 )201 0 (15 x2  4)sin(5x3  x  6 )201 1.cos  cos(5x3  x  6 )201 1  48 Đề thi: Thầy Trần Duy Thái THPT Gò Công Đông Tiền Giang Đáp án ... cos x  tan x  y '  cos x  sin x   tan2 x b) y  sin(3 x  1)  y '  cos(3x  1) c) y  cos(2 x  1)  y  2 sin(2 x  1) a) d) y   tan x  y '  cos2 x  tan x  1  tan2 x   tan ... sin x  cos x sin x  cos x (cos x  sin x)(sin x  cos x)  (sin x  cos x)(cos x  sin x) 2  y  = (sin x  cos x) (sin x  cos x)2 a) y  b) y  (2 x  3).cos(2 x  3)  y '   cos(2 x...
 • 48
 • 9,775
 • 208

20 DE HSG TOAN 9.doc

20 DE HSG TOAN 9.doc
... x x − x + 200 3 x + 200 3 = = x −1 x x x + 200 3 200 3 c )K = = 1+ x x K nguyên 200 3Mx ⇒ x ước 200 3 Vì x nguyên nên x = ± 1( loại); x = ± 200 3 Vậy x = ± 200 3 K nguyên Bài2: a) PT: x2 – (m + 3)x ... 4x − 1 x + 200 3 b )K =  − + ÷ x2 −1  x  x −1 x +1 = (x + 1)2 − (x − 1)2 + x − 4x − x + 200 3 (x + 1)(x − 1) x x + 2x + 1− x + 2x − 1+ x − 4x − x + 200 3 x2 −1 x x − x + 200 3 x + 200 3 = = x ... 2y = 200 4 3x − 2y = 200 4 )  x x −2    8x   x −1   P= − : −  x −2 x x + x − 4  x x −      4x − x − 8x   x − 1− x −   = :   x −4 x x −2     x = 200 2   y = 200 1...
 • 22
 • 249
 • 2

120 Đề ôn vào THPT ( Có đáp án 20 đề)

120 Đề ôn vào THPT ( Có đáp án 20 đề)
... x + 200 6 ( x 0) x2 x x + 200 6 x2 B= B= 200 6 x 2 .200 6 x + 200 6 200 6 x ( x 200 6) + 200 5 x x2 ( x 200 6) + 200 5 + 200 5 200 6 x 200 6 Vì (x - 200 6)2 với x x2 > với x khác ( x 200 6 ) 200 5 200 5 ... 7(x+2) = (x+2)(x-9) (1 đ) 2)(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) -3= (x+1)(x+4)(x+2)(x+3)-3 = (x2+5x +4)(x2 + 5x+6)-3= [x2+5x +4][(x2 + 5x+4)+2]-3 = (x2+5x +4)2 + 2(x2+5x +4)-3=(x2+5x +4)2 - 1+ 2(x2+5x +4)-2 = [(x2+5x ... 1) 200 7 + ( 1) 200 7 + ( 1) 200 7 = Vậy : A = -3 Bài 2 .(1 ,5 điểm) Ta : ( ) ( ) M = x + x + + y + y + + ( xy x y + ) + 200 7 M = ( x ) + ( y 1) + ( x ) ( y 1) + 200 7 2 2 M = ( x ) + (...
 • 176
 • 266
 • 5

20 Đề luyện thi chuyên Anh

20 Đề luyện thi chuyên Anh
... only 20 percent of American jobs were classified as professional, 20 percent as skilled, and 60 percent as unskilled Today, our world has changed The proportion of unskilled jobs has fallen to 20 ... that you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact that ... in this class is more intelligent than Peter - Peter 5, John is Peter's classmate John and Peter 6.How beautiful this girl was! -What Will you please look after the house this...
 • 25
 • 738
 • 34

20 đề thi thử vào 10

20 đề thi thử vào 10
... thuỷ chạy khúc sông dài 80 km, lẫn 20 phút Tính vận tốc tàu thuỷ nớc yên lặng, biết vận tốc dòng nớc km/h Bài 3: Hình học.( Đề thi tốt nghiệp năm học 200 2 - 200 3) Cho đờng tròn (O), đờng kính ... thứ hai có công suất 10 m3/h Cả hai máy bơm hoạt động để bơm đầy bể thời gian dự kiến Tính công suất máy bơm thứ thời gian máy bơm hoạt động Bài 3: Hình học.( Đề thi tuyển vào trờng Hà Nội Amsterdam ... di động d P1P2 qua điểm cố định d) Tìm tập hợp điểm N M di động Bài 5: So sánh hai số: 200 5 + 200 7 200 6 Đề số Bài 1: Cho biểu thức A= 2x + x 2x x + x x x x 1+ ữ ữ2 x 1 x x x a) Rút...
 • 16
 • 294
 • 3

Kiểm tra 1 tết Hóa 9 tiết 20(Đề & dáp án )

Kiểm tra 1 tết Hóa 9 tiết 20(Đề & dáp án )
... điểm) Câu 1: (2 điểm) 1d 2c 3c 4b Câu 2: (2 điểm) 1d 2c 3a 4a II/ TỰ LUẬN: (6 điểm) 1/ (1 điểm) cách nhận biết (0,5 điểm) PTHH (0,5 điểm) 2/ (2 điểm) 0,5đ / PTHH 3/ (3 điểm) Viết PTHH (1 điểm) ... TỰ LUẬN: (6 điểm) 1/ (1 điểm) cách nhận biết (0,5 điểm) PTHH (0,5 điểm) 2/ (2 điểm) 0,5đ / PTHH 3/ (3 điểm) Viết PTHH (1 điểm) mzn (1 điểm) % Zn (0,5 điểm) % Cu (0,5 điểm) ... điểm) ( Na =23 , C = 12 , O = 16 ) ĐÁP ÁN ĐỀ I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1: (2 điểm) 1d 2d 3a 4c Câu 2: (2 điểm) HCl NaCl NaOH CaO CuSO4 không không AgNO3 có có có không II/ TỰ LUẬN: (6 điểm) 1/ ...
 • 3
 • 2,538
 • 25

20 đề thi vật lí 11- hoc kì II ( 08-09)

20 đề thi vật lí 11- hoc kì II ( 08-09)
... Mã đề: 571 ĐỀ KIỂM TRA 45 phút Mơn : Vật lý Lớp 10C stt Câu Khi vận tốc vật tăng gấp đôi thì: A Gia tốc vật tăng gấp đôi B Thế vật tăng gấp đôi C Động lượng vật tăng gấp đôi D Động vật ... Một vật độ cao 20m so với mặt đất, biết vật có khối lượng 5kg, lấy g=10m/s Thế vật vò trí là: A 100J B 1J C 1000J D 10J Câu Một vật có khối lượng 20kg chuyển động với vận tốc 0,4m/s động lượng vật ... lực kéo để vật chuyển động 10m bao nhiêu? A 212(J) B 300(J) C 212,13(J) D 3(J) Câu 20 Một ôtô khối lượng 1000kg chuyển động với vận tốc 20m/s Động vật bằng: A 10.104J B 5,2.106J C 4.105J D 2.105J...
 • 8
 • 606
 • 6

20 Đề thi Đại học theo Cấu Trúc Chuẩn của Bộ Giáo Dục

20 Đề thi Đại học theo Cấu Trúc Chuẩn của Bộ Giáo Dục
... AM = x (0 < x < a), mp(P) qua M ng thi song song vi c hai ng thng SA v BC ct t din S.ABC theo mt thit din Tớnh din tớch thit din theo a v x Tỡm x din tớch thit din ln nht Cõu V (1 im) Cho ba ... 01665656448 Cho s phc z tho: z + 1 = Tỡm s phc w = z 200 7 + 200 7 z z THAM KHO ********* ( s 4) THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 200 9 MễN: Toỏn Thi gian lm bi: 180 phỳt I - PHN CHUNG CHO TT C CC ... 2) THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 200 9 MễN: Toỏn Thi gian lm bi: 180 phỳt I - PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) Cho hm s y = - x + (m - 1)x + (m + 3)x - Kho sỏt s bin thi n...
 • 21
 • 297
 • 0

20 ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC CHUẨN CỦA BỘ GIÁO DỤC

20 ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC CHUẨN CỦA BỘ GIÁO DỤC
... AM = x (0 < x < a), mp(P) qua M ng thi song song vi c hai ng thng SA v BC ct t din S.ABC theo mt thit din Tớnh din tớch thit din theo a v x Tỡm x din tớch thit din ln nht Cõu V (1 im) Cho ba ... 01665656448 Cho s phc z tho: z + 1 = Tỡm s phc w = z 200 7 + 200 7 z z THAM KHO ********* ( s 4) THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 200 9 MễN: Toỏn Thi gian lm bi: 180 phỳt I - PHN CHUNG CHO TT C CC ... 2) THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 200 9 MễN: Toỏn Thi gian lm bi: 180 phỳt I - PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) Cho hm s y = - x + (m - 1)x + (m + 3)x - Kho sỏt s bin thi n...
 • 21
 • 279
 • 0

kiểm tra hóa 9 tiết 20 đề B

kiểm tra hóa 9 tiết 20 đề B
... xanh b) Có chất rắn màu đỏ tạo thành d) Có khí không màu có kết tủa màu trắng 11)Dùng hóa < /b> chất sau để phân biệt dd BaCl FeCl3 chứa lọ riêng biệt b nhản a) NaOH b) AgNO3 c) Zn(OH)2 d) a b 12) ... NaOH , ddBaCl2 , AgCl( r ) Số ác cặp chất Có thể phản ứng với a.6 b. 5 c d.3 13) Có chất sau : ddHCl , ddNaOH, ddNaCl, ddNa2SO4 Thuốc thử để nhận biết Chất a)Dùng Phenolphtalein ddAgNO3 b) Dùng ... Phenolphtalein ddAgNO3 b) Dùng Phenolphtalein ddBaCl2 c)Dùng quỳ tím vá ddAgNO3 d)Chỉ dùng quỳ tím 14)Có dd: HCl, H2SO4(l) Kim loại nhận biết dd a.Mg b Ba c.Fe d.Cu 15)Cho 100(g) NaOH vào dd chứa...
 • 2
 • 1,129
 • 22

20 đề kiểm tra chuyên anh

20 đề kiểm tra chuyên anh
... 19 I am used to _ by plane A travel B to travel C travelled D travelling 20 There are a lot of _ jobs in this company A attractive B attracted C attract D attraction Prepared by L©m ViÖt Ph¬ng ... C like about D like a lot Paolo would like to by the time he is 40 A travel B be traveling C be going to travel D have traveled Poverty is a problem in many cities _whole families can only ... education and specialized training that is often required in the workforce today In the 1950s, for instance, only 20 percent of American jobs were classified as professional, 20 percent as skilled,...
 • 25
 • 279
 • 1

20 ĐỀ THI TNTHPT 12

20 ĐỀ THI TNTHPT 12
... 1: Chữ ký giám thị BỘ Đ 12: KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 200 9 Mơn thi: Ngữ văn - Trung học phổ thơng Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề Phần I: Chung cho tất ... thị 1: Chữ ký giám thị BỘ ĐỀ3:KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 200 9 Mơn thi: Ngữ văn - Trung học phổ thơng Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề Phần I: Chung cho tất ... thị 1: Chữ ký giám thị BỘ ĐỀ4:KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 200 9 Mơn thi: Ngữ văn - Trung học phổ thơng Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề Phần I: Chung cho tất...
 • 17
 • 219
 • 0

20 ĐỀ THI TNTHPT 12- 2009

20 ĐỀ THI TNTHPT 12- 2009
... BỘ ĐỀ2:KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 200 9 Mơn thi: Ngữ văn - Trung học phổ thơng Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề Phần I: Chung cho tất ... 1: Chữ ký giám thị BỘ ĐỀ10:KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 200 9 Mơn thi: Ngữ văn - Trung học phổ thơng Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề Phần I: Chung cho tất ... 1: Chữ ký giám thị BỘ ĐỀ11:KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 200 9 Mơn thi: Ngữ văn - Trung học phổ thơng Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề Phần I: Chung cho tất...
 • 17
 • 215
 • 0

20 đề luyện thi vào 10 Tp Hà Nội

20 đề luyện thi vào 10 Tp Hà Nội
... 1 + x− =x 200 8 200 8 §Ị sè C©u 1Cho biĨu thøc : A=( x +x x x −1 −  x +2   ):  x + x +1  x −1   a) Rót gän biĨu thøc b) TÝnh gi¸ trÞ cđa §«ng Anh th¸ng / 200 7 A x = +2 Bé ®Ị thi tun sinh ... tr×nh x + x + 200 8 = 200 8 §Ị sè 12  x x +   x +1  C©u : Cho biĨu thøc : C =   + x + − x ÷:  x − x − x ÷ ÷ ÷     a Rót gän C b T×m x cho C...
 • 20
 • 361
 • 2

Xem thêm