them trang ngu cho cau

Tiết 87: Thêm trạng Ngữ cho câu

Tiết 87: Thêm trạng Ngữ cho câu
... tiện Nhóm 4: -Trạng ngữ thời gian -Trạng ngữ nơi chốn -Trạng ngữ mục đích -Trạng ngữ nguyên nhân -Trạng ngữ phương tiện, cách thức Tiết 87: Thêm trạng ngữ cho câu I Đặc điểm trạng ngữ Ví dụ: Ghi ... Thêm trạng ngữ cho câu cách mở rộng câu, làm nội dung câu phong phú Tiết 87: Thêm trạng ngữ cho câu I Đặc điểm trạng ngữ Ví dụ: Ghi nhớ: II Luyện tập: Bài tập :1 II Luyện tập 1.Hãy cho biết câu ... đời Giữa trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ phân cách với nói, viết? Giữa trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ thường có quãng nghỉ nói dấu phẩy viết Tiết 87: Thêm trạng ngữ cho câu I Đặc điểm trạng ngữ Ví dụ:...
 • 19
 • 2,422
 • 3

them trang ngu cho cau

them trang ngu cho cau
... bạn Mai công viên c.Em đến để làm gì? - Để trao thư cho chò, em đến -Em đến để trao thư cho chò d.:ý nghóa câu.) d.- Đêm, Nguyên ngủ với bố -Nguyên đêm ngủ với bố Có thể gây hiểu lầm ý nghóa ... sung cho câu 3.Các trạng ngữ ví dụ bổ sung cho câu nội dung gì? 06/26/13  HS nêu loại trạng ngữ bổ sung về(thời gian, nơi chốn…… ) I.ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠNG NGỮ: 1.Về ý nghóa: Bổ sung thông tin… cho ... đặt câu”.Đối lập với câu rút gọn mà em học cách mở rộng câu.Một cách mở rộng câu thêm trạng ngữ cho câu Đó học mà tìm hiểu hôm Tuần22: Tiết 86: Bài 21: 06/26/13 TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:  HOẠT ĐỘNG...
 • 14
 • 1,860
 • 2

bai:THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

bai:THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
... trí trạng ngữ câu 4.Có thể chuyển trạng ngữ vd sang vò trí khác không? Đó vò trí nào?  HS chuyển vò trí trạng ngữ đầu câu, câu, cuối câu 2.Về hình thức: a Vò trí: -.Đầu câu -Giữa câu -Cuối câu ... cho câu 3.Các trạng ngữ ví dụ bổ sung cho câu nội dung gì? 06/28/13  HS nêu loại trạng ngữ bổ sung về(thời gian, nơi chốn…… ) I.ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠNG NGỮ: 1.Về ý nghóa: Bổ sung thông tin… cho câu ... Bước1: Xác đònh trạng ngữ câu: 1.Dựa vào kiến thức học bậc tiểu học, em xác đònh trạng ngữ đoạn trích SGK/ 39 06/28/13 Gạch trạng ngữ SGK/39 GV đưa số câu đơn cho học sinh thêm trạng ngữ (Hoạt động...
 • 14
 • 1,480
 • 0

Tiết 86- Thêm trạng ngữ cho câu

Tiết 86- Thêm trạng ngữ cho câu
... Vị trí: Trạng ngữ đứng đầu câu, cuối câu hay câu Dấu hiệu nhận biết: + Khi nói: Giữa trạng ngữ với chủ ngữ- vị ngữ thường có quãng nghỉ + Khi viết: Trạng ngữ phân cách với nòng cốt câu dấu phẩy ... nhớ: Trạng ngữ thành phần phụ câu * Về ý nghĩa: Trạng ngữ thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn việc nêu câu * Về hình thức: - Vị trí: Trạng ... Thế câu đặc biệt? Cho ví dụ? Câu đặc biệt loại câu không cấu tạo theo mô hình Chủ ngữ- vị ngữ Ví dụ: - Mưa! - Mùa xuân - Ôi! Em Thủy Tiết 86 I Bài học: Đặc điểm trạng ngữ Ví dụ: a)...
 • 11
 • 3,179
 • 4

Them trang ngu cho cau (GA hoi giang huyen)

Them trang ngu cho cau (GA hoi giang huyen)
... ca lâu đời Phương Đông, dân tộc, từ Lí Bạch, Đỗ Phủ đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến (theo Nguyễn Đăng Mạnh) Nhận xét cặp câu sau: Cặp 1: Cặp 2: a) Tôi học xe đạp ... cảnh, điều kiện, diễn việc nêu câu, góp phần làm cho nội dung câu đầy đủ, xác - Nối kết câu, đoạn với nhau, góp phần làm cho đoạn văn, văn mạch lạc Cho câu sau : a) Người Việt Nam ngày có lí đầy ... Nguyễn Quốc sắc xảo bút pháp kí tự, phóng nghệ thuật châm biếm loại thứ hai, ta lại thấy nhà thơ cách mạng tiếp nối truyền thống thi ca lâu đời Phương Đông, dân tộc, từ Lí Bạch, Đỗ Phủ đến Nguyễn...
 • 7
 • 697
 • 1

tiet87 Them trang ngu cho cau

tiet87 Them trang ngu cho cau
... - Thêm trạng ngữ cho câu cách mở rộng câu * Ví dụ: + Đêm, Nguyên ngủ với bố + Nguyên đêm ngủ với bố + Nguyên ngủ với bố đêm ( không phù hợp) Ngữ văn- Tiết 86 Thêm trạng ngữ cho câu I Đặc điểm ... Thêm trạng ngữ cho câu I Đặc điểm trạng ngữ * Lưu ý: - Trong câu, có trạng ngữ - Về ý nghĩa, trạng ngữ thêm vào câu để xác định thời gian, nơi - Thêm trạng ngữ cho câu cách mở chốn, nguyên nhân, ... xay nắm thóc câu Ngữ văn- Tiết 86 Thêm trạng ngữ cho câu I Đặc điểm trạng ngữ - Về ý nghĩa, trạng ngữ thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức...
 • 21
 • 541
 • 1

Văn 7- Thêm trạng ngữ cho câu

Văn 7- Thêm trạng ngữ cho câu
... ý: Thêm trạng ngữ cho câu cách mở rộng câu, làm nội dung câu phong phú Bài 21 Tiết 86 Thêm Trạng Ngữ Cho Câu I Đặc điểm trạng ngữ II Luyện tập Bài tập Hãy cho biết câu cụm từ mùa xuân làm trạng ... trí trạng ngữ câu limh họat, đặt đầu câu, câu cuối câu tuỳ thuộc vào tình giao tiếp Bài 21 Tiết 86 Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Giữa trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ phân cách với nói, viết? -Giữa trạng ... trường Bài 21 Tiết 86 Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Các trạng ngữ vừa tìm bổ sung nội dung cho câu? I Đặc điểm trạng ngữ Ví dụ Nhận xét: Các nội dung mà trạng ngữ bổ sung cho câu Bổ sung thông tin địa...
 • 22
 • 2,645
 • 2

Thêm trạng ngữ cho câu

Thêm trạng ngữ cho câu
... nêu câu * Về hình thức: - Trạng ngữ đứng đầu câu, cuối câu, câu - Giữa trạng ngữ nòng cốt câu thường có quãng nghỉ nói, dấu phẩy viết II Luyện tập Tiết 86 Thêm trạng ngữ cho câu Bài tập 1: Cho ... đầu câu, cuối câu, câu - Giữa trạng ngữ nòng cốt câu thường có quãng nghỉ nói, dấu phẩy viết Tiết 86 Chú Thêm trạng ngữ cho câu Phân biệt trạng ngữ cuối câu với thành phần phụ khác thêm dấu phẩy ... nòng cốt câu với trạng ngữ a Thầy giáo giảng hai ý BN C V b Thầy giáo giảng bài, hai C V TRN Tiết 86 Thêm trạng ngữ cho câu I Đặc điểm trạng ngữ Bài tập Kết luận * Về ý nghĩa: Trạng ngữ thêm vào...
 • 13
 • 619
 • 1

Them trang ngu cho cau

Them trang ngu cho cau
... Ngữ Cho Câu I Đặc điểm trạng ngữ: ? Thế Trạng ngữ? - Trạng ngữ thành phần phụ câu, chuyên bổ sung thông tin nơi chốn, thời gian, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức, điều kiện, cho ... Bài 21 Tiết 86 Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Các trạng ngữ vừa tìm bổ sung nội dung cho câu? I Đặc điểm trạng ngữ Ví dụ Nhận xét: Các nội dung mà trạng ngữ bổ sung cho câu Bổ sung thông tin địa đểm ... nhiều Lưu ý: Thêm trạng ngữ cho câu cách mở rộng câu, làm nội dung câu phong phú Bài 21 Tiết 86 Thêm Trạng Ngữ Cho Câu I Đặc điểm trạng ngữ II Luyện tập Bài tập Hãy cho biết câu cụm từ mùa xuân...
 • 22
 • 452
 • 0

Ngữ văn 7: TBài 22-Tiết 89: Thêm trạng ngữ cho câu

Ngữ văn 7: TBài 22-Tiết 89: Thêm trạng ngữ cho câu
... giªng [….] Th­êng th­êng ,vµo kho¶ng ®ã trêi ®· hÕt nåm, m­a xu©n b¾t ®Çu thay thÕ cho m­a phïn, kh«ng cßn lµm cho nỊn trêi ®ïng ®ơc nh­ mµu pha lª mê S¸ng dËy ,n»m dµi nh×n cưa sỉ thÊy nh÷ng vƯt ... giªng […] Th­êng th­êng ,vµo kho¶ng ®ã trêi ®· hÕt nåm, m­a xu©n b¾t ®Çu thay thÕ cho m­a phïn, kh«ng cßn lµm cho nỊn trêi ®ïng ®ơc nh­ mµu pha lª mê S¸ng dËy ,n»m dµi nh×n cưa sỉ thÊy nh÷ng vƯt ... c¸c ®o¹n v¨n víi gãp phÇn lµm cho bµi v¨n ®­ỵc m¹ch l¹c Ghi nhí Tr¹ng ng÷ cã nh÷ng c«ng dơng sau: - X¸c ®Þnh hoµn c¶nh ,®iỊu kiƯn diƠn sù viƯc nªu c©u ,gãp phÇn lµm cho néi dung cđa c©u ®­ỵc ®Çy...
 • 16
 • 1,997
 • 6

Them trang ngu cho cau.ppt

Them trang ngu cho cau.ppt
... Để trao thư cho chị, em đến (b) - Em đến để trao thư cho chị Cách trả lời thứ hai (b) phù hợp với tình giao tiếp sử dụng nhiều Câu hỏi nâng cao Trường hợp trạng ngữ đứng cuối câu ?cho ví dụ minh ... minh họa Trường hợp trạng ngữ có cấu tạo gồm từ Có thể nói - Đêm, Nguyên ngủ với bố - Nguyên đêm ngủ với bố Không thể nói Nguyên ngủ với bố đêm Các em nhà củng cố lí thuyết hoàn thành tập! ... phần trạng ngữ giúp câu văn đạt hiệu cao I Công dụng trạng ngữ Trạng ngữ bổ sung cho câu thông tin cần thiết, làm cho câu miêu tả đầy đủ thực tế khách quan Do nhiều trường hợp, phần bổ sung thông...
 • 15
 • 387
 • 2

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
... ngữ vị ngữ mục đích) Có thể gộp hai câu cho thành câu có hai trạng ngữ Tác dụng: Việc tách trạng ngữ câu thành câu riêng có tác dụng nhấn mạnh vào ý nghĩa trạng ngữ đứng sau Ghi nhớ Trạng ngữ ... kết câu văn đoạn, bài, làm cho văn mạch lạc Nhiều trường hợp không nên bỏ trạng ngữ II Tách trạng ngữ thành câu riêng Trạng ngữ câu trước: để tự hào với tiếng nói Câu in đậm giống trạng ngữ câu ... nhà bạn Yêu cầu: Chỉ trạng ngữ câu văn tác dụng trạng ngữ Bài Viết đoạn văn ngắn có thành phần trạng ngữ câu Từ trạng ngữ xét tác dụng xét xem trạng ngữ lược bỏ, tách câu? Câu hỏi củng cố lí thuyết...
 • 15
 • 2,261
 • 8

Thêm trạng ngữ cho câu

Thêm trạng ngữ cho câu
... ý: Thêm trạng ngữ cho câu cách mở rộng câu, làm nội dung câu phong phú Bài 21 Tiết 86 Thêm Trạng Ngữ Cho Câu I Đặc điểm trạng ngữ II Luyện tập Bài tập Hãy cho biết câu cụm từ mùa xuân làm trạng ... trí trạng ngữ câu limh họat, đặt đầu câu, câu cuối câu tuỳ thuộc vào tình giao tiếp Bài 21 Tiết 86 Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Giữa trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ phân cách với nói, viết? -Giữa trạng ... trường Bài 21 Tiết 86 Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Các trạng ngữ vừa tìm bổ sung nội dung cho câu? I Đặc điểm trạng ngữ Ví dụ Nhận xét: Các nội dung mà trạng ngữ bổ sung cho câu Bổ sung thông tin địa...
 • 22
 • 450
 • 0

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
... ngữ vị ngữ mục đích) Có thể gộp hai câu cho thành câu có hai trạng ngữ Tác dụng: Việc tách trạng ngữ câu thành câu riêng có tác dụng nhấn mạnh vào ý nghĩa trạng ngữ đứng sau Ghi nhớ Trạng ngữ ... kết câu văn đoạn, bài, làm cho văn mạch lạc Nhiều trường hợp không nên bỏ trạng ngữ II Tách trạng ngữ thành câu riêng Trạng ngữ câu trước: để tự hào với tiếng nói Câu in đậm giống trạng ngữ câu ... nhà bạn Yêu cầu: Chỉ trạng ngữ câu văn tác dụng trạng ngữ Bài Viết đoạn văn ngắn có thành phần trạng ngữ câu Từ trạng ngữ xét tác dụng xét xem trạng ngữ lược bỏ, tách câu? Câu hỏi củng cố lí thuyết...
 • 15
 • 385
 • 0

thêm trạng ngữ cho câu

thêm trạng ngữ cho câu
... 91 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU I Đặc điểm trạng ngữ: II Luyện tập: 1) Xác đònh trạng ngữ: ? Kể thêm trạng ngữ khác mà em 2) Trạng ngữ đoạn biết? Cho ví dụ minh hoạ trích: 3.Kể thêm loại trạng ngữ ... xuân(3): Chủ ngữ - Mùa xuân(4) : Vò ngữ b Mùa xuân: trạng ngữ c ……mùa xuân: phụ ngữ cho cụm ĐT (cũng chuộng mùa xuân) d.Mùa xuân! Câu đặc biệt Tiết 91 THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU I Đặc điểm trạng ngữ: II ... khác: -Trạng ngữ thời gian -Trạng ngữ khơng gian -Trạng ngữ ngun nhân -Trạng ngữ mục đích -Trạng ngữ cách thức -Trạng ngữ phương tiện BÀI TẬP Nhanh: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống câu sau:...
 • 9
 • 490
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai giang may cong cuPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐiểm đông đặc: Freezing pointĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨALuận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namSẢN XUẤT POLYURETHANETác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2chỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Cấu hình FTP trên linuxMapXtreme2004 rel61 dev suppArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Cấu hình web server trên linuxQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCBÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍCấu hình web server trên windows