LuyenDe DeSo15(LPT2015 15 de)

15 ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ 1_UEH.doc

15 ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ 1_UEH.doc
... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực chứng 33/ ... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn tắc 18/ ... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế mô, thực chứng 24/...
 • 64
 • 4,856
 • 118

Đề số 15 Đề thi môn: Vật lí (Dành cho thí sinh Không Phân ban)

Đề số 15 Đề thi môn: Vật lí (Dành cho thí sinh Không Phân ban)
... điện biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện T A biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T B biến thi n điều hoà với chu kỳ C biến thi n điều hoà với chu kỳ T D không biến thi n ... sai? A Lực cản môi trường nguyên nhân làm cho dao động tắt dần B Tần số dao động riêng phụ thuộc vào đặc tính hệ dao động C Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động ... (100πt ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110Ω Khi hệ số công suất đoạn mạch lớn công suất tiêu thụ đoạn mạch A 115W B 172.7W C 460W D 440W Câu 20: Để có sóng...
 • 4
 • 196
 • 0

15 đề thi thử ĐH

15 đề thi thử ĐH
... ·¿›-´Ÿ[I·tù¹¸6n°oGd=FŒ[á-^Ë¥Ơר0½{f{6þ’$V1·=pŸ¡žÏ[2¥#ÊžF...
 • 147
 • 301
 • 0

15- đề thi thử lớp 12

15- đề thi thử lớp 12
... thay đổi D.ko x/định C41 Khi t/gia p/ nguyên tử kim loại cho electron : A lớp B phân lớp có lợng lớn C phân lớp chót D A,B,C Đề số (giáo viên : Bùi thị nguyệt) C1 Khí sau làm nhạt màu nớc Br2 : A ... 720atm E 395,12atm Câu 11 Hoà tan oxit kim loại dd H2SO4 đặc nóng vừa đủ thu đợc 2,24lit khí SO2 đktc 120 g muối Công thức oxit Là : A Al2O3 B Fe2O3 C Fe3O4 D CuO E đáp án khác Câu 12 Để hoà tan ... dùng thuốc thử su đây: A dd nớc brôm B dd thuốc tím C dd AgNO 3/NH3 D A,B,C đợc C31 Khi đốt loại gluxit thu đợc khối lợng H2O CO2 theo tỉ lệ 33 : 88 Công thức gluxit là: A C6H12O6 B C12H22O11...
 • 22
 • 279
 • 1

15 Đề thi thử đại học (đủ dạng)

15 Đề thi thử đại học (đủ dạng)
... (1điểm) Một lớp có 40 học sinh gồm 25 nam 15 nữ Hỏi có cách: a Chọn học sinh làm cán lớp có 1lớp trởng, 1bí th lớp phó học tập b Chọn học sinh có nhất1 nam đề số CâuI (2điểm) ... số f(x)=ex-sinx+ x2 Tìm GTNN hàm số f(x) CMR phơng trình f(x)=3 có nghiệm đề s 15 CâuI (2điểm) Cho hàm số y= x2 + x + x +1 (1) có đồ thị (C) Khảo sát vẽ (1) 2.Viết phơng trình ... y=mx+2 Tìm m để đờng thẳng (d) giao với (P) tạo thành hình có diện tích nhỏ đề số5 CâuI (3điểm) Cho hàm số y=x4-2(1-m)x2+m2-3 (Cm) Xác định m để đồ thị (Cm) điểm chung với...
 • 12
 • 230
 • 0

122 đề thi vào THPT(15 đề có đáp án)

122 đề thi vào THPT(15 đề có đáp án)
... Để PT nghiệm a 4b a 4b a (**) = b 4a Để PT nghiệm b 4a b a b (3) (4) 1 1 + + a b a b 1 1 1 11 1 1 + + + ữ (luôn với a, b) 4a 4b 4a b a b Cộng với ta có: De thi gm ... Xét 2m-10=> m 1/2 ta , = m2-2m+1= (m-1)20 m=> pt nghiệm với m ta thấy nghiệm x=1 không thuộc (-1,0) m m +1 = 2m 2m 1 (-1,0)=> -1< 2m ...
 • 176
 • 350
 • 9

15 đề THI THỬ môn vật lý đề số 3

15 đề THI THỬ môn vật lý  đề số 3
... AN MA DE 13: 1C 2A 3B 4D 5A 6D 7C 8B 9B 10D 11C 12C 13D 14D 15C 16D 17B 18A 19D 20A 21B 22B 23B 24A 25B 26D 27A 28C 28B 30 C 31 A 32 D 33 A 34 C 35 A 36 B 37 C 38 D 39 C 40A BANG A : 41C 42A 43C 44D 45B ... đầu cuộn dây bao nhiêu? A 100 V 30 V B 30 V C 100 V 20 V D 20 V Câu 31 : Chọn câu sai Một vật dao động điều hòa A vận tốc ln ln hướng vị trí cân B li độ vật biến thi n điều hòa theo thời gian C ... khung dao động tần số riêng khung là: A kHz B 5,1 kHz C 21 kHz D 15 kHz Câu 33 : Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp Các giá trị R, L, C khơng đổi mạch có tính cảm kháng, tăng tần số nguồn điện áp...
 • 5
 • 472
 • 2

15 de thi thu DH (co dap an).Rat hay

15 de thi thu DH (co dap an).Rat hay
... THI TH TUYN SINH I HC- S 15 Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) Cho hm s y = x - mx + m - (1) cú th l ( C m ) Kho sỏt s bin thi n v v th ... Ht P N THI S Cõu I í Ni dung + MX: D = Ă + S bin thi n Gii hn: xlim y = +; xlim y = + + x = y ' = x x = x ( x 1) ; y ' = x = im 2,00 1,00 0,25 Bng bin thi n 0,25 0,25 yCT ... suy a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 ng thc xy v ch a = b = c = Tng t: THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho...
 • 52
 • 267
 • 1

15 Đề Thi thử ĐH + Đáp án chọn lọc

15 Đề Thi thử ĐH + Đáp án chọn lọc
... Tng t: y+z x+ y+z z+x x+ y+z 2( x + y + z) x y z + + < = Do ú: y+z z+x x+ y x+ y+z b c + + + 0, y > 0) x y x+ y 1 1 1 + ; + ; + Ta cú: a + b b + c a + 2b + c b + c c + a a + b + 2c c + a a + b 2a+b+c Ta li cú: 2 = 2a + b + c + 4a 2b 2c 2 2a + b + c 2a + b + c + a + ... x + y > z , y + z > x, z + x > y 2 V trỏi vit li: a+b a+c 2a VT = + + 3a + c 3a + b 2a + b + c x y z = + + y+ z z+ x x+ y 2z z > Ta cú: x + y > z z ( x + y + z ) < z ( x + y ) x+ y+ z x+...
 • 52
 • 219
 • 0

15 DE VA DAP AN ON TAP DAI HOC, CAO DANG KHOI D VA A1

15 DE VA DAP AN ON TAP DAI HOC, CAO DANG KHOI D VA A1
... minstrel shows, and, as it continued to be used, it was changed in various ways Machined pegs were added for precise tuning, frets were added for better intonation, and vellum heads were added to improve ... Bank of Sweden D Swedish and Norwegian academies and institutes 60: Why are the awards presented on December 10? A It is a tribute to the King of Sweden B Alfred Bernhard Nobel died on that day ... before yesterday B The Day of the French Independence was a day yesterday C French’s Independence Day was a day before yesterday D France’s Independence Day was the day before yesterday 50: hilltop/...
 • 111
 • 2,883
 • 7

15 đề toán tính chu vi và diện tích lớp 4,5.

15 đề toán tính chu vi và diện tích lớp 4,5.
... Đề 3: Một vườn trường hình chữ nhật có chu vi gấp lần chiều rộng Nếu tăng chiều rộng thêm m giảm chiều dài 2m diện tích vườn trường tăng thêm 144m2 Tính diện tích vườn trường trước mở rộng Đề ... đơn vị Tìm chu vi mảnh vườn Đề 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 56m; chiều rộng 3/4 chiều dài Người ta mở thêm vườn bốn phía, phía thêm 1m so sánh diện tích phần mở rộng diện tích mảnh ... thêm vào chiều dài 15m, chiều rộng 20m chiều dài gấp rưỡi chiều rộng Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật Đề 12: Một hình chữ nhật có chu vi 280m Nếu bớt chiều dài 1/5 hình chữ nhật có chu vi...
 • 3
 • 25,091
 • 105

15 DE ON THI DH

15 DE ON THI DH
... trình sau: CâuIII (1điểm) sin x + sin 3x dx cos x I= 1.Tính tích phân sau: CâuIV (3điểm) Trong mp cho đờng cong (Cm) x2+y2+2mx-6y+4-m=0 a CMR: (Cm) đờng tròn với m Hãy tìm tập hợp tâm đờng tròn m ... (d):3x-4y+10=0 cắt đờng tròn điểm A, B cho AB=6 2.Viết pt tham số đờng thẳng qua A(3,-2,-4) song song với mp(R) 3x-2y+10=0 đồng thời cắt đờng thẳng (d): x y + z = = 2 CâuV (1điểm) Tìm hệ số ... x ) < CâuIII (3điểm) Trong mp với hệ toạ dộ Oxy cho tam giác ABC vuông A Biết A(-1,4), B(1,4), đờng thẳng BC qua điểm C đối xứng qua điểm M(2, ) Tìm toạ độ điểm C Trong không gian với hệ toạ...
 • 12
 • 171
 • 0

15 đề K. TRA HỌC KỲ môn ANH 7

15 đề K. TRA HỌC KỲ môn ANH 7
... teaches very a bad b well c good d badly 4) They .to Ha Noi last holiday a travel b will travel c travelled d are travelling 5) After the holiday they returned to Ho Chi Minh city bus a on ... ================================================================= B THI HC K II, MễN ANH VN LP -I/ Choose the best answer a, b, c or d and circle it ( 8ms ) 1/ Liz to Nha Trang last summer a/ goes b/ go ... ? III/ Use the correct form of the verbs ( 1m ) 15/ We went to the doctor because we ( be ) sick 16/ Do you prefer ( take ) part in sports ? 17/ What would you like ( watch ) ? 18/ You are sick,...
 • 21
 • 247
 • 0

Luyện thi olypic_ vòng 15- de 1

Luyện thi olypic_ vòng 15- de 1
... tứ giác BMNC là: Tập giá trị nguyên { 10 để nghiệm phương trình: số nguyên } (Nhập phần tử tập theo thứ tự tăng dần) Cho hai đường tròn (O; 3cm) (O'; 1cm) tiếp xúc A Kẻ tiếp tuyến chung BC, ... 1cm) tiếp xúc A Kẻ tiếp tuyến chung BC, B thuộc (O), C thuộc (O') Độ dài đoạn thẳng AB cm Đề 1- 3 BÀI THI S Ố Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Để phương trình có hai nghiệm Số nghiệm phương trình ... A, đường phân giác AD, đường cao AH Biết BD = 7,5cm DC = 10 cm Khi cm (Nhập kết dạng số thập phân) AH = Cho hai đường tròn (O; 3cm) (O'; 1cm) tiếp xúc A Kẻ tiếp tuyến chung BC, B thuộc (O), C thuộc...
 • 4
 • 174
 • 0

Xem thêm