LuyenDe DeSo13(LPT2015 13 de)

Đề số 13 Đề thi môn: Vật lí (Dành cho thí sinh Không Phân ban)

Đề số 13 Đề thi môn: Vật lí (Dành cho thí sinh Không Phân ban)
... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện A biến thi n điều hoà với chu kỳ T B biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T T C không biến thi n điều hoà theo thời gian D biến thi n ... = 2π D T = g m 2π k 2π Δl Câu 13: Đặt hiệu điện xoay chiều u = 220 sin (100πt ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110Ω Khi hệ số công suất đoạn mạch lớn công ... trường nguyên nhân làm cho dao động tắt dần B Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn D Tần số dao động riêng phụ thuộc...
 • 4
 • 232
 • 5

13 đề KT học kì II Tiếng Anh 6

13 đề KT học kì II Tiếng Anh 6
... Nguyen Quoc Anh. _ _ _ _ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP Đề số 3( ... night in the desert - What’σ βρεακφαστ ? - Bread and butter ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP Đề số 13 ( Thời gian làm bài: 45 phút) I Complete the passage with words in the ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP Đề số ( Thời gian làm bài: 45 phút) I LISTENING Listen to the passage and circle...
 • 26
 • 501
 • 13

13 đề KT học kì II Tiếng Anh 8.

13 đề KT học kì II Tiếng Anh 8.
... joining in each activity feeling about the festival THE END - ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP Đề số 13 (Thời gian làm bài: 45 phút) I LISTENING Listen to the passage about ... English-Vietnamese dictionary … She / often / use/ it/ for reading ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) I Choose the best answer by circling A, ... large, modern buildings in Tokyo made of ? -The end ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) I Choose the best answer by circling A,...
 • 26
 • 437
 • 1

13 đề thi HSG lý 8,9 (có đáp án)

13 đề thi HSG lý 8,9 (có đáp án)
... Lỳc ny vụn k ch vụn ( Vụn k o UDN Đề thức đề thi chọn học sinh khiếu lớp năm học 2007-2008 Môn: Vật Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề (Đề có 01 trang) Câu1.(2,5điểm) Trên đoạn ... phn trm? P N THI HC SINH GII PHềNG GIO DC TRNG THCS MễN: VT Lí- NM HC 2006-2007 Thi gian:90 phỳt(Khụng k thi gian giao ) Bi Chiu di on ng BC: BC= AC AB = Thi gian ụ tụ n B l: BC C 130 50 = 120 ... ==========Hết========== đáp án chấm thi học sinh giỏi cấp huyện Phòng GD&ĐT Tham khảo năm học 2007 2008 Môn thi: Vật lớp A.Trắc nghiệm điểm Câu 1: B/ 34,2857km/h Câu 2: Chọn đáp án (1,5 điểm) C/...
 • 39
 • 1,395
 • 21

13 de KT hoc ki II Tieng Anh 8

13 de KT hoc ki II Tieng Anh 8
... Who designed the Imperial Hotel ? What were large, modern buildings in Tokyo made of ? -The end ĐỀ KI M TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP Đề ... how you feel ĐỀ KI M TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) I Match A with B (3pts) AB rice fire flower water bull clothes a making b fighting c cooking d washing ... home at 5.00 p.m It's about 50 km from their house to the countryside THE END ĐỀ KI M TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) I LISTENING Listen to the...
 • 26
 • 220
 • 1

13 DE ON THI LOP 10(Có gợi ý)

13 DE ON THI LOP 10(Có gợi ý)
... minh DE song song với BC b/ Tứ giác PACQ nội tiếp 1 c/ Gọi giao điểm AD BC F Chứng minh CQ + CF = CE Gợi ý câu c/: C/m DE/ / PQ DE Suy ra: PQ 1 CE = CQ => PQ + FC = DE QE DE = QC FC DE DE => ... tam giác ACB c/ Tính tỉ số DE BC d/ Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Chứng minh OA vuông góc với DE Gợi ý câu d/: Kẻ Ax vuông góc với OA C/m Ax song song với ED suy đpcm ... ******************************************************************** LINHPHONG@ROCKETMAIL.COM -2- 13 ĐỀ THI LỚP 10 SƯU TẬP VÀ BIÊN SOẠN CÓ GỢI Ý CHO CÁC CÂU KHÓ ********************************************************************...
 • 13
 • 206
 • 1

13 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - lớp 1- 2010 2011

 13 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - lớp 1- 2010 2011
... trống - + + - = = ĐỀ 13) PHÒNG GD – ĐT Q THỐT NỐT TRƯỜNG TH TÂN LỘC ĐỀ KIỂM TRA CU I KỲ I - LỚP NĂM HỌC : 2010 - 2011 MÔN : TOÁN Th i gian làm b i ……… phút (không kể giao đề) i m số i m chữ ... : = = = Trang ĐỀ 3) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học : 2010 - 2011 MÔN TOÁN Lớp 1/Tính: + + - (1đ) 2/ Tính: + = 7-3 = 9-5 = 10 + = 3/ Số ? a/ + -5 -4 4+ 3-6 = 3-2 +8 = +7 (1,5đ) b/ (1đ) 4/ i n dấu ... viên kẹo b/ i n số dấu thích hợp để phép tính đúng: = = ĐỀ 12) Trang 15 B I KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CU I HỌC KÌ I Năm học 200 9- 2010 MÔN TOÁN LỚP Lớp: .Trường Tiểu học Vạn Phúc Họ tên: Họ tên giáo...
 • 18
 • 185
 • 0

Ngân hàng 13 Đề kiểm tra Học ki II_ Toán 6

Ngân hàng 13 Đề kiểm tra Học ki II_ Toán 6
... Bài : Điểm ki m tra môn Toán HKI lớp 61 có 14 học sinh đạt điểm giỏi chiếm 1/3 học sinh lớp tiêu đến HKII tăng thêm học sinh nữa.(số học sinh lớp không đổi) Hỏi lớp 61 học sinh đến HKII lớp đạt ... Lớp 6A- Kì I năm học 2007-2008 học sinh giỏi lớp học sinh chiếm 12% học sinh lớp.Cuối năm học, học sinh giỏi đạt 22,5% học sinh lớp.Hỏi cuối năm học lớp 6A có học sinh giỏi ? Bài 5:Hình học: ... số học sinh lớp Số học sinh yếu chiếm số học sinh 12 lớp Số học sinh trung bình số học sinh lại Số học sinh giỏi chiếm a) b) Tính số học sinh loại Tính tỉ số % số học sinh trung bình so với học...
 • 14
 • 303
 • 2

13 de toan ki 1 hay

13 de toan ki 1 hay
... 3x-4 =18 +2 3x-4=20 3x=20 +4 x= 24:3 x=8 B 8.3- (1+ 15) :16 8.3 -16 :16 24 -1= 23 C A={2;3;5;7;9 ;11 ;13 ; 17 ;19 ;23;27} Câu 2: A D= {10 ;15 ;30} B UCLN (14 7 ;16 8 ;18 9)=3.7= 21 - Số hàng dọc xếp khối : 14 7 : 21= 7(hàng) ... đ) Câu 1: M = { x ∈ N / 12 < x < 15 } gồm phần tử là: A 12 ; 13 ; 14 ; B 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; C 13 ; 14 ; 15 14 Câu 2: Số 6480 chia hết cho: A ; B ; C ; Câu 3: Kết 75 70 : A 7 ; B ; C 14 6 ; D ... 10 0 b 14 6.58 + 14 6.42 = 14 6(58 + 42) = 14 6 .10 0 =14 600 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ c {14 8 : [ (14 – 4).2 + (68 : 4)] }.3 = {14 8 : [10 .2 +17 ]}.3 = {14 8 : [20 + 17 ] }.3 0.25đ = {14 8 : 37}.3 = 4.3 = 12 ...
 • 40
 • 123
 • 0

13 đề thi Đại học năm 2010

13 đề thi Đại học năm 2010
... bt phng trỡnh : x + x 2 Đề Thi thử đại học số 13 Thời gian: 180 phút A PHN CHUNG CHO CC TH SINH (7im): Cõu I: Cho hm s y = x3 3mx 3x + 3m + (Cm) a) Kho sỏt s bin thi n v v th hm s m = b) ... trình: log x > log x 3 Đề Thi thử đại học số Thời gian: 180 phút Phn chung cho tt c cỏc thớ sinh: (7.0 im) Cõu (2 im) Cho hm s y = x3 mx + ( 5m ) x + (Cm) Kho sỏt s bin thi n v v th (Co) ca ... lg(3 x y ) + lg( y + x) lg = (2) Đề Thi thử đại học số Thời gian: 180 phút Câu I(2,5 điểm ): Cho hàm số y = x + ( m 1) x + ( m ) a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị m = Kí hiệu đồ thị (...
 • 14
 • 178
 • 0

Bài 13- Đề tài bộ đội

Bài 13- Đề tài bộ đội
... màu Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài II Cách vẽ III .Bài tập Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài II Cách vẽ III .Bài tập Vẽ tranh đề tài Bộ đội ” Phác bố cục, vẽ hình lớp  HS vẽ vào giấy A4 BÀI ... Thế - Tượng thú Bài 13 I Tìm chọn nội dung đề tài Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài -Diễn tập thao trường - Trong lao động, hoc tập - Giúp dân -… Bài 21 I Tìm chọn nội dung đề tài II Cách vẽ - ... hình lớp  HS vẽ vào giấy A4 BÀI CŨ -Tiếp tục hoàn thành BÀI MỚI - Xem trước 12 TTMT”MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT THỜI LÝ” - Đọc bài, xem hình trả lời câu hỏi SGK - Sưu tầm tranh ảnh...
 • 11
 • 533
 • 0

BAI 13-DE TAI GIA DINH- TG

BAI 13-DE TAI GIA DINH- TG
... tranh thuộc đề tài gia đình? I Tìm chọn nội dung đề tài: + Nội dung hoạt động ảnh trên? I Tìm chọn nội dung đề tài: + Em thích hoạt động nào? + Kể thêm hoạt động diễn thường ngày gia đình em? I Tìm ... tranh đề tài gia đình theo ý thích - Bài vẽ thể giấy A4 - Sữ dụng chất liệu màu sẵn có * Em có nhận xét vẽ bạn? *Bài tập nhà: - Nội dung vẽ? -VềBố cục? tục hoàn thành vẽ tranh đề tài gia đình - ... dung vẽ? -VềBố cục? tục hoàn thành vẽ tranh đề tài gia đình - nhà tiếp -Xem thêm số tranh đề tài gia đình - Hình vẽ? * -Chuẩn bị 13: “Giới thiệu tỉ lệ mặt người” Màu sắc? -Sưu tầm ảnh chân dung...
 • 10
 • 475
 • 5

13 de thi hoc ki 1(tham khao)

13 de thi hoc ki 1(tham khao)
... khảo THI HC K I Mụn thi : Toỏn 12 Thi gian lm bi: 90 phỳ Đề số PHN 1: Chung cho tt c hc sinh Ban KHXH-NV, Ban C bn v Ban KHTN(7) Cõu 13: Cho hm s y = x + x + x + cú th (C) a Kho sỏt s bin thi n ... b) Gi E l trung im AA Tớnh th tớch ca t din DEBC Đề tham khảo THI HC K I Mụn thi : Toỏn 12 Thi gian lm bi: 90 phỳ 12 x2 + x + x+1 a) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s b) Vit phng trỡnh ... phn nh quy nh Đề tham khảo THI HC K I Mụn thi : Toỏn 12 Thi gian lm bi: 90 phỳ Đề số PHN CHUNG CHO TT C TH SINH Bi 1: (3 im) Cho hm s y = x x x + 1) Kho sỏt s bin thi n v v th hm s 2) Bin lun...
 • 32
 • 168
 • 0

Gián án kiểm tra toán 9 tuần 23-13 đề có đáp án.www

Gián án kiểm tra toán 9 tuần 23-13 đề có đáp án.www
... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TIẾT MÔN: TOÁN ; LỚP: Tiết : ; Tuần 23 theo PPCT PHÒNG GIÁO DỤC PHAN THIẾT TRƯỜNG THCS HỒ QUANG CẢNH Đề số: Đề I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( điểm – câu điểm) Câu Đáp án C II PHẦN ... TRƯỜNG THCS HỒ QUANG CẢNH Đề số: Họ tên:……………………… Lớp:……………………………… GV: Trương Đức Tường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: TOÁN ; LỚP: Tiết : ; Tuần 23 theo PPCT Nhận xét thầy cô: Điểm: Đề : I PHẦN TRẮC NGHIỆM: ... đ) Cửa hàng 28 hai loại nên ta pt : x + y = 28 (1) ( 0.5đ) Giá wave @ 15 triệu, Dylan 62 triệu bán hết 28 thu 98 4 triệu nên ta pt 15x + 62y= 98 4 (2) ( 0.5 đ) Từ (1) (2) ta hệ pt :...
 • 28
 • 128
 • 1

Tài liệu 13 đề thi ĐH 2010 môn Toán pdf

Tài liệu 13 đề thi ĐH 2010 môn Toán pdf
... ³ + + a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 2 0,50 Đẳng thức xảy a = b = c = ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 04 Mơn: TỐN – Khối A-B-D 13 Thời gianlàm bài: 180 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) ... ) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 06 Mơn: TỐN – Khối A-B-D Thời gianlàm bài: 180 phút I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x (1) x -1 1/ Khảo sát biến thi n ... …………………o0o……………… ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – ĐỀ SỐ 07 Mơn: TỐN – Khối A-B-D Thời gianlàm bài: 180 phút I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x+2 (1) x -1 1/ Khảo sát biến thi n...
 • 50
 • 161
 • 0

Xem thêm