LuyenDe DeSo12(LPT2015 12 DA)

Đề thi HSG sinh 12 Đà Năng

Đề thi HSG sinh 12 Đà Năng
... đỏ:9%kép đỏ:8%đơn hồng:1%đơn trắng cho biết mõi gen quy dịnh tính trạng diễn biến NST tế bào sinh hạt phấn tế bào sinh noãn giống nhau,màu đỏ trội so với trắng a)Biện luận viêt sơ đồ lai từ P đến F2...
 • 2
 • 247
 • 2

Cac CT Vat ly 12 (Da sua)

Cac CT Vat ly 12 (Da sua)
... Nếu r A ; mgl (1 + cos α0 ) ≈ + Nếu mglα0  Chu kì tăng hay giảm theo %: u2 = Acos(ωt − ⇒ ⇒ A2 = A12 + A2 tổng đường chéo hình thoi ⇒ A = A1 = A2 r A tổng hình thoi A =A = A2  Chiều dài tăng hay ... Acosω t T2 − T1 100% T1 2π d1 ĐIỆN XOAY CHIỀU + Biểu thức sóng M B truyền tới: ∆ = k + )π ϕ ( ∆ =120 0 ϕ  Năng lượng dao động: E = Eđ+Et = u1 = Acos(ωt −  Nếu dao động ngược pha: r r + Nếu A1 ... Chu kì riêng: T = 2π T ) ⇒ λ ≤ λ0 Năng lượng phôtôn ánh sáng: ε = hf = hc λ (J) Công thoát electron : A= hc λ0 Phương trình ε= + d max A W Với Wđ0max = e U h = (J) Anhxtanh: mv max Uh hiệu điện...
 • 5
 • 191
 • 2

VĂN 12 ĐÃ SỬA

VĂN 12 ĐÃ SỬA
... lại di sản văn học quý giá HCM nhà văn nhà thơ lớn dân tộc II/ Sự nghiệp văn học: Quan điểm sáng tác: - HCM coi văn học vũ khí phục vụ đắc lực cho nghiệp CM, nhà văn chiến sĩ mặt trận văn hoá - ... nhà) -Đoạn văn dùng thuật ngữ khoa học ? - Lập luận đoạn văn ? Diễn dịch hay quy nạp ? - Lưu ý hạn chế thân trình bày văn KH để có hướng khắc phục ngôn ngữ( từ ngữ, câu văn, đoạn văn bản.) Tính ... Văn nghệ phụng kháng chiến, kháng chiến đem đến cho văn nghệ sức sống Sắt lửa mặt trận đúc nên văn nghệ chúng ta.” Hãy bày tỏ suy nghĩ anh (chị) ý kiến - Gợi ý: NĐT đề cập đến mối quan hệ văn...
 • 120
 • 143
 • 0

Đại 9 Tuan 9-12(đã sửa)

Đại 9 Tuan 9-12(đã sửa)
... 73 Tr 40 SGK Rút gọn tính giá trị biểu thức sau: a) 9a +12a + 4a a = -9 b) + 3m m 4m + m2 Chọn B - = 9. ( a ) (3 + 2a) = a + 2a Thay a = -9 vào biểu thức rút gọn, ta đợc = -6 3m = 1+ m m = ... 15 x 15 x = 3 Trờng THCS Khánh Dơng Giáo án Đại Số Năm học:20 09 - 2010 Hoạt động GV,HS Nội dung học x = 2,4 (TMĐK) Chọn D 36 Giải phơng trình Bài 96 tr 18 SBT Nếu thoả mãn điều kiện + x = Thì ... c d 640 34,3 567 21,6 810 112 2+ 2 200 : 64.343 = 567 64. 49 8.7 56 = = 81 9 d) = 21,6.810.(11 +5).(11 5) = ta đợc = 1 296 a)= 16 + 20 = + = 2+ 2.100 .8 ta tính đợc = 54 Kết...
 • 18
 • 162
 • 0

Giáo án tin học 12 đầy đủ, đẹp

Giáo án tin học 12 đầy đủ, đẹp
... d Ba câu Câu Tập tin Access đươc gọi a Tập tin sở liệu b Tập tin liệu c Bảng d Tập tin truy cập liệu Câu 4: Phần đuôi tên tập tin Access a DOC b TEXT c XLS d MDB Câu 5: Tập tin Access chứa gì: ... Minh họa THPT Phan Chu Trinh, Lớp 12A4,… Tương tự độ dài nhiều 123 , -123 Dữ liệu kiểu số 1.23, … Dữ liệu ngày/thời gian 12/ 2/08, 1:23:45 PM, Dữ liệu kiểu tiền tệ $ 123 4, 100234 VND, Dữ liệu kiểu ... CSDL lớp 12A4 xác định ? GV: Điểm hoc sinh CSDL lớp 12A4 phải có điều kiện gì? GV: lấy ví dụ sách để giải thích cho tính quán CSDL cho học sinh hiểu GV: CSDL lớp 12A4 Giáo án tin học khối 12 b)...
 • 87
 • 898
 • 14

GA ( TUAÀN 10 - 12 DA CHINH SUA)

GA ( TUAÀN 10 - 12 DA CHINH SUA)
... 2 010 - 2011 a Mở bài: - Hoàn cảnh mắc lỗi - Thời gian ? - Cảm xúc em - Đã nêu hoàn cảnh ? Phần thân em kể lại câu qúa dài dòng chuyện ntn? - Cách sửa: Hs sửa a) Mở : - Lí thuyết - Đọc phần mở - ... lại văn - Học sinh đọc thuyết minh tiết 44? - Trong văn sử - Sự vật (cây dừa), khoa học (lá dụng loại tri thức gì? cây, giun đất), lịch sử (khởi nghĩa), văn hóa (Huế) - Làm để có tri - Quan sát, ... Tổng kết: SGK S :14 /10/ 2 010 G :19 /10/ 2 010 NÓI GIẢM - NÓI TRÁNH A - Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh - Hiểu nói giảm, nói tránh tác dụng ngôn ngữ đời thường tác phẩm văn học - Có ý thức vận dụng...
 • 20
 • 218
 • 0

Giao an 5 Tuan 12 da chinh sua

Giao an 5 Tuan 12 da chinh sua
... xét sửa kết - HS làm theo nhóm cho nhóm - Nhận xét sửa an – át: man mát, ngan ang – ac: khang khác, nhang nhác, bàng bạc, ngát, sàn sạt, chan chát,… cạc,… ôn – ôt sồn sột, dôn dốt, tôn ông – ôc: ... KHOA HỌC Sắt, gang, thép I Mục tiêu: - Nhận biết số tính chất sắt, gang, thép - Nêu số ứng dụng sản xuất đời sống sắt, gang, thép - Quan sát nhận biết số đồ dùng làm từ gang, thép - Nêu cách ... CÂU Luyện tập quan hệ từ I.Mục đích yêu cầu: -T×m ®ỵc quan hƯ tõ vµ biÕt chóng biĨu thÞ quan hƯ g× c©u( BT1,2) -T×m ®ỵc quan hƯ tõ thÝch hỵp theo y/c cđa BT3; biÕt ®Ỉt c©u víi quan hƯ tõ ®· cho...
 • 33
 • 157
 • 0

Giáo án 12 đã sửa

Giáo án 12 đã sửa
... Nãưn vàn hc mang nhán dán sáu sàõc - Nãưn vàn hc måïi â âục kãút v miãu t dỉåüc nhiãưu giạ trë cao âẻp vãư nhán dán anh hng: Nhán váût l ngỉåìi måïi l hçnh nh tiãu biãøu ca nhán dán: kho khồõn, ... säúng nhán dán thåìi thỉûc dán phong kiãún 3- Bụt phạp hiãûn thỉûc âàûc sàõc - Chán thỉûc khạch quan âãún mỉïc dỉåìng lảnh lng - Sàõc so tỉìng chi tiãút v sỉû khại quạt váún âãư B- Giạ trë nhán âảo ... tỉû ca nhán dán Viãût Nam, täüi ạc ca thỉûc dán Phạp Pháưn 3: cn lải: låìi tun bäú chênh thỉïc våïi thãú giåïi nãưn âäüc láûp tỉû v chê bo vãû âäüc láûp tỉû ca dán täüc Viãût Nam II Phán têch...
 • 207
 • 160
 • 0

GIA AN VAT LY 12 DA SUA HET HK I

GIA AN VAT LY 12 DA SUA HET HK I
... biến thiên i u hoà theo th i gian v i chu kỳ T/2 b/Động biến thiên tuần hoàn theo th i gian nhng không i u hoà c/Động biến thiên i u hoà theo th i gian v i chu kỳ T d/Động biến thiên i ù hoà ... trũ Tr giỳp ca giỏo viờn Tp s dng cng quang in HDHS: S dng cng quang v ng h o thi gian hin in v ng h o thi gian s hin s Rốn luyn k nng thao tỏc Nguyờn tc ghi thi gian ca thc hnh cng quang in v ng ... - Bin thiờn theo thi gian - thi im t bn tr i tớch in + in in gỡ? - Ta cú nhn xột gỡ v in t tớch t tng lờn Sau khong thi gian tớch trờn bn ca t in? t lng in tớch ca t tng thờm q bin thiờn in...
 • 145
 • 117
 • 0

DE KT HKI VLI 12 (ĐA).doc

DE KT HKI VLI 12 (ĐA).doc
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKI 12 NĂM HỌC 2010 - 2011 CÂU ( ĐIỂM ) ( điểm ) ( điểm ) ( điểm ) NỘI DUNG - Là sóng truyền môi trường ... cos(10π t + )(cm) 2 b)W = W = kA = 100.(0,1) = 0,5( J ) 2 O -10 -5 T T T T c) t = + + = = 0,1( s ) 12 T Hoặc s = 2A s = A ⇒ t = 2π x ) a) Phương trình sóng tổng quát u = A cos(ωt − λ Đồng vế phương...
 • 3
 • 143
 • 0

DE HKI VLI 12 (ĐA)

DE HKI VLI 12 (ĐA)
... ) với U o không đổi, f thay đổi Với giá trị 1,44π f công suất tiêu thụ mạch cực đại? A 60(Hz) B 120 (Hz) C 100(Hz) D 50(Hz) Câu 32: Với công suất cần truyền tải, tăng hiệu điện hiệu dụng nơi truyền ... S1,S2 : A 17 gợn sóng B gợn sóng C 14 gợn sóng D 15 gợn sóng Câu 40: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 -12 W/m2 Một âm có mức cường độ âm 80dB cường độ âm là: A 10-4W/m2 B 10-8W/m2 C.10-5W/m2 D.10-10W/m2 ... với gia tốc góc không đổi có độ lớn 3rad/s2 Thời gian từ lúc hãm đến lúc bánh xe dừng hẳn là: A 12s B 6s C s D 10s Câu 44: Một bánh xe có I = 0,4 kgm quay quanh trục Nếu động quay bánh xe 80 J...
 • 4
 • 52
 • 0

Gián án 297 CÂU HỎI LÝ THUYẾT VL 12+ĐA

Gián án 297 CÂU HỎI LÝ THUYẾT VL 12+ĐA
... điều hoà Câu2 36: Chọn phát biểu sai nói ánh sáng đơn sắc: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có tần số xác định môi trường B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có bước ... điều hoà Câu 253: Chọn phát biểu sai nói ánh sáng đơn sắc: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có tần số xác định môi trường B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có ... Câu2 12: Chọn phát biểu sai nói ánh sáng đơn sắc: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có màu sắc xác định môi trường B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có tần số xác định môi trường C Ánh sáng đơn sắc ánh sáng...
 • 57
 • 243
 • 2

Xem thêm