LuyenDe DeSo09(LPT2015 09 de)

KTKI 08 09 (Đề+ĐA)

KTKI 08 09 (Đề+ĐA)
... ************************************************************************** đáp án biểu điểm chấm kiểm tra học kỳ I năm học 2 008 - 2 009 Môn: Vật lý Lớp ********************************** Biờn son: V Hng Linh THCS TT Bng Lng...
 • 4
 • 180
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG TỈNH ANH 9 NH08-09( ĐỀ THI ĐỀ XUẤT )

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG TỈNH ANH 9 NH08-09( ĐỀ THI ĐỀ XUẤT )
... Choose the best answer ( 0.4 p ) 1–B 2–A 3–B 0.1 p for each corret answer 4-A II/ Answer the questions ( 0.6 p) 1) Only one person listened to the band 2) I think this show is not successful, because ... go to the museum 6) His cars have to be parked in the right places by him 7) She advised Sam not to trust Mary 8) We didn’t have enough time to arrive to see the first film 9) She’s not used to ... -The end Họ tên người đề thi: Đặng Đình Minh Đơn vị: Trường THCS Long Bình Phòng GD & ĐT Phước Long Điện thoại liên hệ: 0651 3731 5 09 DĐ: 091 7 705 8 49 ...
 • 3
 • 533
 • 4

đề thi học kỳ 2 - 7 ( 08 - 09 ) đề 1

đề thi học kỳ 2 - 7 ( 08 - 09 ) đề 1
... / -4 x3y : 0.5 đ b/ -9 x2y3 Tính tích đ , tính điểm trung bình 6,68 (0 ,5 đ ) a)Tính f(x) = 2x 2-6 x (0 ,5 ) B) Tính H(x)= 2x 3-2 x2+2x -2 (0 ,5 ) c) Tính x=0 ; x=3 (0 ,5 ) Vẽ hình 0,5đ ; gt& kl 0 ,25 đ ... a) C/M góc ACB =Góc CBK ( 0 ,25 ) C/m góc ABC = Góc ACB (0 ,25 ) C/m góc ABC = góc CBK (0 ,25 ) b) C/m tam giác ABH= tan giác KBH (0 ,5 ) => AB=KB kl tam giác ABK cân B (0 ,25 ) c) C/m AK < 2AB (0 ,25 ... cân B (0 ,25 ) c) C/m AK < 2AB (0 ,25 ) => AK < 2AC (0 ,25 ) Ma trận đề toán kỳ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu TN TL TN TL Đơn thức 0.5 Đa thức 1 0.5 0.5 Thống kê 1 0.5 Định lý Pitago 0.5 T/ctrungtuyến...
 • 3
 • 191
 • 0

đề thi học kỳ 2 - 7 ( -08 - 09 ) de 2

đề thi học kỳ 2 - 7 ( -08 - 09 ) de 2
... / -4 x3y : 0.5 đ b/ -9 x2y3 Tính tích đ , tính điểm trung bình 6,68 (0 ,5 đ ) a)Tính f(x) = 2x 2-6 x (0 ,5 ) B) Tính H(x)= 2x 3-2 x2+2x -2 (0 ,5 ) c) Tính x=0 ; x=3 (0 ,5 ) Vẽ hình 0,5đ ; gt& kl 0 ,25 đ ... a) C/M góc ACB =Góc CBK ( 0 ,25 ) C/m góc ABC = Góc ACB (0 ,25 ) C/m góc ABC = góc CBK (0 ,25 ) b) C/m tam giác ABH= tan giác KBH (0 ,5 ) => AB=KB kl tam giác ABK cân B (0 ,25 ) c) C/m AK < 2AB (0 ,25 ... giác KBH (0 ,5 ) => AB=KB kl tam giác ABK cân B (0 ,25 ) c) C/m AK < 2AB (0 ,25 ) => AK < 2AC (0 ,25 ) Ma trận đề toán kỳ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu TN TL TN TL Đơn thức 0.5 Đa thức 1 0.5 0.5 Thống...
 • 3
 • 103
 • 0

đề thi học kỳ 2 - 8 ( 08 - 09 ) đề 1

đề thi học kỳ 2 - 8 ( 08 - 09 ) đề 1
... nghiệm: (3 điểm ) Mỗi câu 0, điểm : b ; d ; d ; b ; c ; 6.b B Tự luận: (7 điểm ) Bài 1: ( 2, ) Câu C: (1 đ 1) ĐKXĐ: ( 0, 25 đ ) ; QĐKM: ( 0, 25 đ ) Giải ( 0, 25 đ ) , chọn nghiệm trả lời ( 0, 25 đ ) ... ) Câu 2: ( 0, 75đ ) Nếu giải trường hợp cho 0, 5đ Câu 3: ( 0, 75đ ) Khai triển rút gọn vếđưa bất phương trình bậc ( 0, 5đ ) Giải kết ( 0, 25 đ ) Bài 2: ( 1, ) Chọn ẩn điều kiện (0 , 25 đ ) Lập ... phương trình ( 0, 25 đ ) Lập PT ( 0, 5đ ) Giải trả lời ( 0, 5đ ) Bài 3: (3 đ ) Hình vẽ đúng, đủ đường cao phân giác ( 0, 5đ ) a/ Tính BC = 10 cm ( 0, 5đ ) ; Tính AH = 4,8cm ( 0, 5đ ) b/ Chứng minh...
 • 2
 • 179
 • 0

đề thi học kỳ 2 - 8 ( 08 - 09 ) để

đề thi học kỳ 2 - 8 ( 08 - 09 ) để
... cân b) Bài làm Giáo viên đề Nghiêm Văn Đức Duyệt đề Đáp án biểu điểm Toán ( học kỳ II) A Phần trắc nghiệm ( điểm ) Bài 1 .( điểm ) Mỗi câu đợc 0 ,25 điểm Câu B D C A ý C B B Bài 2. ( điểm ) Mỗi ... điểm ) Mỗi phần đợc điểm a) x = b) x Bài ( điểm ) - Chọn ẩn, đơn vị , điều kiện - Biểu thị đại lợng lập phơng trình - Giải phơng trình - Thử lại trả lời ( Kết quả: Độ dài quãng đờng AB 120 km) ... ( điểm ) - Vẽ hình 0 ,25 đ a) Tính AC = cm 0,5 đ b) Tính đợc BD = 30 40 cm, CD = cm 7 0,75 đ Đúng X X X 0 ,25 đ 1đ 0,5 đ 0 ,25 đ A p q f E B DE BD AC BD 8. 30 24 = DE = DE = = cm AC BC BC 70 d)...
 • 3
 • 183
 • 0

09 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -BAN CƠ BẢN

09 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -BAN CƠ BẢN
... hạng không chứa x khai triển  2x − ÷ x  Câu 3: Một bình có chứa 16 viên bi, v i viên bi trắng, viên bi đen viên bi đỏ.Lấy ngẫu nhiên ba viên bi.Tính xác suất để lấy ba viên bi đỏ Câu 4: Trong ... n b) 5cos x - 2sin Câu 1: Gi i phương trình sau: a) sin x = ĐỀ VIII Câu 1: Gi i phương trình : sin x + cos x = −2 Câu 2: Từ chữ số 1,2,3,4,5,6 lập số tự nhiên có ba chữ số đ i khác tổng ba chữ ... có cách thực liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số phép đ i xứng qua trục ox Câu 3: Gieo hai súc sắt ngẫu nhiên, Tính xác suất để xuất hai mặt có số chấm không giống Câu 4: Gi i phương trình: C n...
 • 2
 • 198
 • 0

Đề Anh Văn HKI 08-09 đề 1

Đề Anh Văn HKI 08-09 đề 1
... ……………………………………………………………………………………………………… IV Chia động từ ngoặc để hoàn tất đoạn văn sau: (2 điểm) Hello, my name (1) ……………………(be)Ba I(2)……………………(be) a student I(3)………………………….(live) in the country ... car V.Hãy đọc đoạn văn trả lời theo yêu cầu bên dưới: Every morning, Bi gets up at He washes his face and brushes his teeth At 6:30, he eats breakfast, then he goes to school At 12 :30, he goes home ... class 6A (0,25) III.2ĐIỂM 1. I get up at 6:00 (0,5) 2.She is a teacher (0,5) 3.There are 40 students in my class (0,5) 4.He goes to school in the morning (0,5) IV.2 ĐIỂM 1. is (0,25) 2.am (0,25)...
 • 3
 • 186
 • 0

Đề Anh HKI 08-09 đề 2

Đề Anh HKI 08-09 đề 2
... THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI MONÂ ANH VĂN KHỐI HKI I/ NGHE VÀ ĐIỀN TỪ VÀO CHỔ TRỐNG (2 Đ) 1.name 2. get 3.near 4.twelve II/ HÃY TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI THEO TỪ GI Ý (2 ) 1.I am fine Thank you 2. I live in My ... dụng TN Chủ đề TN TN TL TL Tổng TL I/ Listening II/ Language focus 2 III/ Reading 2 12 IV/ Writing Tổng 12 12 28 10 ... (2 ) 1/ Tuan gets up at half past five 2/ Yes, he does 3/ Classes start at seven 4/ No, he doesn’t Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng TN Chủ đề TN TN TL TL Tổng TL I/ Listening II/ Language focus 2...
 • 4
 • 155
 • 0

Đề Anh HKI 08-09 đề 1

Đề Anh HKI 08-09 đề 1
... ÁN ĐỀ THI MÔN ANH VĂN KHỐI HKI I/ NGHE VÀ VIẾT TÊN NGÀY LỄ VÀO MỔI BỨC TRANH SAU: (2Đ) a) Thanksgiving b)Independenceday c)Christmas d)Newyear’s Eve II/ CHỌN TỪ ĐÚNG ĐIỀN VÀO CHỔ TRỐNG (2Đ) 1. will ... hỏi: (2đ) 1. Yes, they 2.Classes start at 7.00 3.Students often go to the canteen 4.Yes, they Chủ đề Nhận Biết TN TL I/ Listening Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL 12 II/ Language focus 12 4 III/ ... students always wear uniform in school Classes start at 7.00 in the morning and usually finish at 11 .30 Students go to school six days a week.The time for break is about fifteen minutes At the break,...
 • 4
 • 142
 • 0

Xem thêm