LuyenDe DeSo08LPT2015 08 de

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn GDCD lớp 8(Đề 6)

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn GDCD lớp 8(Đề 6)
... thân II/ Tự luận(7đ) Bài1/ Pháp luật ,kĩ luật gì?Cho ví dụ?Giữa pháp luật kĩ luật khác nào? Bài2/ Tình bạn sáng có đặc điểm gì?Là học sinh em làm để xây dựng tình bạn sáng ,lành mạnh? Bài3/ a ... sáng ,lành mạnh? Bài3/ a Quyền nghĩa vụ cha mẹ gì? b Quyền nghĩa vụ ,cháu gì? ĐÁP ÁN : I/ Trắc nghiệm (3đ) Câu Đáp B D C án II/ Tự luận(7đ) Giáo viên tham khảo sách A D B B ACBD ...
 • 2
 • 939
 • 6

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 7)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 7)
... C:33 066 ’ D:33027’ Phần 2: TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1. Hệ chuyển động Trái Đất xung quanh trục ? Câu a)Cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp nào? b).Nêu đặc điểm lớp? Câu 3.Dựa vào hình xác định toạ độ địa lí ... Đất bị lệch hướng Câu 2(3 điểm) Câu 2a (1 điểm) Gồm lớp: -Vỏ Trái Đất -Trung gian -Lõi Trái Đất Câu 2b(2điểm) Ghi đặc điểm lớp Câu 3(2 điểm) A: {10;10 0B} B: {10 0T;200N} C:{200Đ;300N} D:{200T;00} ... Câu 3.Dựa vào hình xác định toạ độ địa lí điểm A,B,C,D? C ĐÁP ÁN I/TRẮC NGHIỆM(3 điểm) Câu Đáp án D C A B C II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1( 2 điểm) -Làm cho nơi Trái Đất có ngày đêm -Làm cho vật...
 • 3
 • 854
 • 5

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn GDCD lớp 7(Đề 7)

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn GDCD lớp 7(Đề 7)
... đạo ? A Tình cảm , thái độ làm vui lòng thầy cô B Hành động đền ơn , đáp nghĩa C Vò nát kiểm tra , ném vào ngăn bàn bị điểm D Chăm học , lời thầy cô II Tự luận : ( điểm ) Câu : Đạo đức ? Biểu ... ? Làm để hợp tác nhiều với bạn việc thực nhiệm vụ lớp , trường ? ( điểm ) ĐÁP ÁN I Trắc nghiệm : ( điểm ) A 0,5 điểm A 0,5 điểm D 0,5 điểm 3Ý 1, 0 điểm A 0,5 điểm * Riêng câu : Phải trả lời ý sau ... hoàn thi n B Gia đình : Hạnh phúc , bình yên , không ảnh hưởng đến danh C Xã hội : Cuộc sống tốt đẹp , có văn hóa , văn minh II Tự luận : ( điểm ) Câu :( điểm ) - Trả lời khái niệm sgk ( 1, 5 điểm...
 • 2
 • 310
 • 1

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn GDCD lớp 8(Đề 5)

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn GDCD lớp 8(Đề 5)
... (1, 5đ) Câu : đạo đức ? ( Cho ví dụ hành vi đạo đức người thi n nhiên môi trường ) (1, 5đ) Đáp án I/ Trắc nghiệm : (7đ) D B A D B A C II/Tự luận : (3đ) Câu : 1 5 a) - Cư xử đàng hoàng, mực (0, 25) ... người (0, 25) Câu : 1 5 Khái niệm đạo đức (Sgk) 1 Vd : a) + Trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước (0, 25) b) + Không xả rác bừa bãi, vệ sinh môi trường công cộng, nhà ở, trường học (0,25đ) ... nhiệm vụ (0, 25) - Không để ngưới khác chê trách, nhắc nhở (0, 25) b) Ý nghĩa : - Giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ (0, 25) - Nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân (0, 25) - Nhận...
 • 2
 • 338
 • 0

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 4)

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 4)
... - - - ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (3điểm) A A A A A A PHẦN II/ TỰ LUẬN (7điểm Câu 7: - 3đ 10 0T a)Xác định toạ độ địa : A (0,75đ.) 10 B b) Điểm có toạ độ địa điểm B ... (7điểm Câu 7: Dựa vào hình bên cho biết: ( điểm ) a) Toạ độ địa lí điểm A b) Điểm có toạ độ địa 10 ° Đông điểm 20° Bắc 20 10 ° 0° 10 ° 20° 30° c) Hướng từ O đến C hướng 30° 20° 10 ° 0° B d) Hướng ... toàn bề mặt Trái Đất (1 ) - nêu bước vẽ đồ : Thu thập thông tin đối tượng địa lí, tính tỷ lệ phù hợp, lựa chọn kí hiệu thể đối tượng lên đồ (1 ) Câu – 2đ: Nêu cách biểu địa hình đồ: có cách:...
 • 2
 • 527
 • 5

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 5)

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 5)
... Cấu tạo bên trái đất gồm: A lớp B lớp C lớp D lớp Muốn xác định phương hướng đổ ta phải dựa vào: A Các đường kinh tuyến vĩ tuyến B Bảng giải C Địa bàn D Tọa độ địa Mọi nơi trái đất lần lược ... có tỷ lệ 1: 100.000cho bết đồ tương ứng thực địa A 5km B 50km C 5.000km D 500km Ở thời điểm, hai địa điểm bề mặt trái đất có vĩ độ có: A Lượng ánh sáng mặt trời khác B Cùng lượng ánh sáng mặt trời ... khu vực D Cùng địa phương Việt Nam khu vực thứ Khi Luân Đôn thỉ Hà Nội là: A B C D 11 Nếu kinh tuyến cách 10 o địa cầu có A 18 0 kinh tuyến B 36 kinh tuyến C 360 kinh tuyến D 18 1 kinh tuyến Phần...
 • 4
 • 461
 • 6

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 6)

(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 6)
... Dạng hình cầu địa cầu cách 10 0 ta vẽ vỹ tuyến, có A 16 vĩ tuyến điểm cực B 17 vĩ tuyến điểm cực C 18 vĩ tuyến điểm cực D 19 vĩ tuyến điểm cực Phần : TỰ LUẬN 6,0 điểm ) Bài : ( 1. 0điểm) Ghi tên ... D-C ,B-A 200 10 0 00 10 0 200 A D C B 200 10 0 00 10 0 200 Bài 3: (2 điểm ) Trái đất có vận động chuyển động nào, nêu hệ vận động chuyển động đó? ĐÁP ÁN Phần : ( điểm ) Câu Ph .án D A C C B D A ... : ( 1. 0điểm) Ghi tên hướng quy định đồ vào đầu mũi tên hình bên? B Hình Bài : (3.0 điểm) Dựa vào hình bên: a) xác định điền vào chỗ . (1 ) + Toạ độ địa điểm A + Điểm có toạ độ 200 đông 00...
 • 3
 • 375
 • 6

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 8)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 8)
... Câu : Vào ngày năm, hai cầu Bắc Nam nhận lượng nhiệtvà ánh sang nhau: A 21 tháng 22 tháng B 21 tháng 23 tháng C 23 tháng 22 tháng 12 D 22 tháng 22 tháng 12 Câu : Thời gian Trái ... thức học, cho biết toạ độ địa lí điểm A, B, C D 300 200 10 0 00 10 0 200 300 A B 300 200 A B 10 00 C D 10 0 200 300 C D b) điểm Các điểm M, N, E, F có toạ độ địa lí sau: 00 10 0Đ 00 M N E 0 10 B 10 0 ... ………………………………………………………………………………………… C ĐÁP ÁN Phần : Trắc nghiệm ( 3điểm ) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án C C B C Câu 5/ Mỗi ý nối 0,25 điểm (1 điểm) 1- B, 2-A, 3-E, 4- C Câu 6/ Mỗi chỗ điền 0,25 điểm (1 điểm) (1) : nhô cao;...
 • 4
 • 468
 • 4

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 9)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 9)
... phố đo 15 cm Vậy đồ có tỉ lệ ? ĐÁP ÁN Phần : ( điểm ) Câu Ph .án B B A D C A B B Phần : ( điểm ) Câu Câu Đáp án - Sinh ngày đêm - Các vật chuyển động trái đất bị lệch hướng Câu *Giống: Đều mô ... LUẬN ( 6, 0 điểm ) Bài : ( 1 iểm) Bài : ( điểm) Bài : (3,0 điểm) Trái đất chuyển động quyanh trục sinh tượng ? Nêu giống khác đồ địa cầu Tỉ lệ đồ gì? Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng 10 5 km ... tự quay vòng quanh trụcmất thời gian là: A 21 B 23 C 24 D 365 ngày Trên đồ đường đồng mức xa địa hình càng: A Thoải B Dốc C Bằng D Thấp Toạ độ địa điểm là: A Kinh độ điểm B Kinh độ,vĩ độ điểm...
 • 3
 • 390
 • 5

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 11)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 11)
... đêm? Câu 1, 5 điểm Nêu khác đỉnh, sườn, thung lũng núi núi già núi trẻ? Câu 10 : C ĐÁP ÁN Phần : ( 4điểm ) Câu Ph .án B C B C A D C D Phần : ( 6 iểm ) Bài/câu Đáp án Câu1: -Nêu khái niệm đồ (1 ) - ... chỉ: A 23 B 7giờ C D 11 giờ Câu : Vào ngày 22 /6, nửa cầu chúc phía Mặt Trời nhiều nhất: A Nửa cầu Bắc B Nửa cầu Nam C Nửa cầu Đồng D Nửa cầu Tây Diện tích bề mặt Trái Đất 510 triệu Km2trong diện ... Trái Đất 510 triệu Km2trong diện tích bề mặt đại dương 3 61 triệu km2 chiếm tỉ lệ so với diện tích bề mặt Trái Đất: A 80% B 70,8% C 68 % D 60 % Phần : TỰ LUẬN ( điểm ) Câu : điểm Bản đồ gì? Để vẽ...
 • 3
 • 304
 • 4

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4)
... số ? Tính mật độ dân số năm 20 01 nước bảng ? Tên nước Diện tích (km2) Dân số (triệu người) Viật Nam 3309 91 78 ,7 Trung Quốc 95 970 00 12 73 ,3 In-đô-nê-xi-a 19 19000 206 ,1 Câu : Vẽ biểu đồ thể dân số ... Câu Đáp án A B B Phần II : TL (6đ) Câu (2đ) Một số dân số VN : 23,8 người/ Km2 TQ : 13 ,3 người/ Km2 Inđônêxia : 10 ,5người/ Km2 Câu : 4đ) - Vẽ đẹp : 1, 5đ - Tên biểu đồ : 0 ,75 đ - Chú thích : 0 ,75 đ ... số châu phi chiếm 13 ,4% dân số giới - Sản lượng công nghiệp châu phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp giới - Qua biểu đồ nêu nhận xét trình độ phát triển công nghiệp châu phi Đáp án Phần I : TN (4đ)...
 • 2
 • 322
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(Đề 4)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(Đề 4)
... dân số năm 20 01 Việt nam biết : Diện tích Việt nam 330.9 91 km2 dân số Việt nam : 78.700.000 người? Nêu nhận xét (2đ) ĐÁP ÁN Phần I (5 điểm) Câu Đáp án A C C A D B C D A 10 B Đáp án - Phân bố không ... Câu Năm 2000, nước phát triển có tỷ lệ sinh 25%, tỷ lệ tử 8% Vậy tỷ lệ tăng tự nhiên là: A 17 % B 17 % C 1, 7% D 1, 5% Câu Đặc điểm bật khí hậu nhiệt đới gió mùa A Thời tiết ... mưa đủ để cối sinh trưởng - Do phát triển công nghiệp, động giao thông, hoạt động sinh hoạt người thải khói, bụi vào không khí 1 0.5 đ 0.5đ - Mật độ dân số số cư dân trung bình sinh sống đơn...
 • 3
 • 463
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 5)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 5)
... dân số năm 20 01 Việt nam biết : Diện tích Việt nam 330.9 91 km2 dân số Việt nam : 78.700.000 người? Nêu nhận xét (2đ) ĐÁP ÁN Phần I (5 điểm) Câu Đáp án A C C A D B C D A 10 B Đáp án - Phân bố không ... lên cao lạnh Tất sai Câu Năm 2000, nước phát triển có tỷ lệ sinh 25%, tỷ lệ tử 8% Vậy tỷ lệ tăng tự nhiên là: A 17 % B 17 % C 1, 7% D 1, 5% Câu Đặc điểm bật khí hậu nhiệt đới gió mùa A Thời tiết ... mưa đủ để cối sinh trưởng - Do phát triển công nghiệp, động giao thông, hoạt động sinh hoạt người thải khói, bụi vào không khí 1 0.5 đ 0.5đ - Mật độ dân số số cư dân trung bình sinh sống đơn...
 • 3
 • 392
 • 0

Xem thêm