LuyenDe DeSo02(LPT2015 02 de)

Kiểm tra 1 tiết. 02 đề

Kiểm tra 1 tiết. 02 đề
... TA PHN THEO NHểM TUI NM 19 79, 19 89, 2005 Nhúm tui ( %) Nm Tng s ( nghỡn ngi) 14 15 - 59 T 60 tr lờn 19 79 52.472 41, 7 51, 3 7,0 19 89 64.405 38,7 54 ,1 7,2 2005 84 .15 6 27 ,1 63,9 9,0 a V biu th hin ... tớch v sn lng c phờ nhõn nc ta thi kỡ 19 90- 2005 Nm 19 90 19 95 20 01 2005 Din tớch trng c phờ (nghỡn ha) 11 9 18 6 565 497 Sn lng c phờ nhõn (nghỡn tn) 92 218 840 752 a.V biu ng kt hp ct th hin ... - Kiểm tra tiết Họ tên: Lớp 11 I.Trắc nghiệm: Khoanh tròn phơng án em cho xác nhất: Nguyên nhân gây tợng...
 • 4
 • 128
 • 0

Văn 7_ 02 đề kiểm tra tiết 42, tuần 11

Văn 7_ 02 đề kiểm tra tiết 42, tuần 11
... 25 ® 0,25 ®/ bµi 0,25 ®/ t¸c gi¶ 6,0 ®iĨm 4,0 -> 5,5 ® 2,0-> 3,5® díi ®iĨm BÀI KIỂM TRA NGỮ VĂN Tiết 42 - TUẦN 11 Thời gian 45 phút TRƯỜNG THCS Lớp 7A Họ tên : ... quª" lµ: Giäng quª kh«ng ®ỉi, nhng tãc mai ®· rơng §óng hay sai? A §óng B Sai C©u 6: "Bµi ca nhµ tranh bÞ giã thu ph¸" ®ỵc viÕt theo ph¬ng thøc biĨu ®¹t nµo? A Miªu t¶ B Tù sù C BiĨu c¶m D KÕt ... ĐỀ PhÇn I: Tr¾c nghiƯm: (8 c©u, mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®ỵc 0,25 ®iĨm, tỉng ®iĨm) §äc kü c©u hái vµ...
 • 6
 • 1,775
 • 35

KTRA 45 PHÚT - HKI (02 ĐỀ

KTRA 45 PHÚT - HKI (02 ĐỀ
... SỞ GD-ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ ĐỀ THI KIỂM TRA TIẾT KHỐI 10, NĂM HỌC 201 0-2 011 MÔN : ĐỊA LÍ Tổng điểm: I TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu...
 • 4
 • 114
 • 0

02 de kiem tra HH6 ( Tuan 14) - HAY

02 de kiem tra HH6 ( Tuan 14) - HAY
... Họ tên …………………… Lớp: ………………… Điểm KIỂM TRA TIẾT Môn: hình học Đề số I/ Trắc nghiệm (3 điểm) A Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời Cho ba điểm H, I, K không ... B.Trong câu sau, câu đúng, câu sai? (1 .5 điểm) 1.Điểm M nằm N,P điểm N nằm M,P 2.Điểm N nằm P,M điểm N nằm M,P 3.Điểm P nằm M,N điểm N không nằm M,P II Tự luận (7 điểm) 1.Cho ba điểm A, B, C không...
 • 2
 • 106
 • 0

02 de thi HKI ( co DA&MT) - HAY

02 de thi HKI ( co DA&MT) - HAY
... C2 C3.4 C2 Tổng hợp TN ½+¼ ( 0,75đ) ¼ ( 0,25đ) ½+¼ ( 0,75đ) C3.2 Yêu thi n nhiên, sống hòa hợp với thi n nhiên Tổng số C3 TL ( 2đ ) ( 3đ ) ¼ ( 0,25đ) ( 1đ ) (2 đ) Số câu 1 3 Số điểm 1đ ... hợp TL C3 ( 2đ ) ½ ( 0,5đ) C3.3 Lịch sự tế nhị TN ¼ ( 0,25đ) ½ ( 0,5đ) ¼ ( 0,25đ) ¼ ( 0,25đ) C3.2 C1.1 Tổng số ( 3đ ) ¼ ( 0,25đ) (1 đ) ( 2đ ) Số câu 1 3 Số điểm 1đ 2đ 2đ 3đ 2đ 3đ 7đ 10% ... tế nhị, co ý thức cao ở nơi công cộng, cư xử rất co văn hóa (1 đ) - Hành vi, cử chỉ của Quân thể hiện ý thức kém, thi ́u lịch sự , tế nhị, cư xử thi ́u văn hóa (1 đ) ...
 • 8
 • 176
 • 0

02 de thi NV8 HKI ( DA+MT) - HAY

02 de thi NV8 HKI ( DA+MT) - HAY
... Biểu điểm : - Điểm : Đạt u cầu hình thức nội dung, diễn đạt tốt - Điểm 3-4 : Nội dung chưa đầy đủ, mắc lỗi tả ( – lỗi ) - Điểm 1-2 : Nội dung sơ sài , mắc nhiều lỗi tả, lỗi bố cục - Điểm : Lạc ... BIỂU ĐIỂM ( ĐỀ ) ́ I/ TRĂC NGHIỆM : ( Đ ) Mỡi ý đúng đa ̣t 0,25 đ 1.b 2.c 7.b 8.c 3.d 9.b 4.d 10.a 5.a 11.c 6.a 12.d II/ TỰ ḶN : ( Đ ) Câu : - Số phận đau thương ( 0,5 điểm ) - Phẩm chất ... Giới thi u chung nón – biểu tượng Việt Nam 2/ Thân : - Đặc điểm , hình dạng : Hiình chóp, giống phiễu lớn - Cấu tạo : gồm lớp ( lớp ni lơng ngồi, lớp lớp khung ) - Vật liệu : tre, nứa, lá, móc -...
 • 8
 • 182
 • 0

02 De thi thu DH thang 5 DHQG

02 De thi thu DH thang 5 DHQG
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP Môn thi: TOÁN _ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ========================================== Ngày thi: 5 2010 2x Câu (2,0 điểm) Cho hàm ... Oxy , cho hai đường thẳng d1: 2x + y + = 0, d2: 3x + 2y – = điểm G(1;3) Tìm tọa độ điểm B thu c d1 C thu c d2 cho tam giác ABC nhận điểm G làm trọng tâm Biết A giao điểm hai đường thẳng d1 d2 ... ========================================== Ngày thi: 5 2010 2x Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y = x −1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị ( C ) hàm số Tìm giá trị m để đường thẳng y = mx – m + cắt đồ thị ( C ) hai điểm...
 • 2
 • 177
 • 0

02 De va DA thi Thu DH 2010 Hoa

02 De va DA thi Thu DH 2010 Hoa
... B GIO DC V O TO THI THU VO I HC, CAO NG 2010 De 02 Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( thi cú 04 trang) PHN CHUNG: (44 cõu t cõu n cõu 44) Mó thi 416 Liờn kt ... axit v nc B ch cú mui trung hũa v nc C va cú mui trung hũa, va cú mui axit v nc D cú mui trung hũa, baz d v nc 34 Cho P2O5 tỏc dng vi dung dch NaOH, ngi ta thu c mt dung dch gm hai cht Hai cht ... thm cú cụng thc phõn t C7H8O va tỏc dng vi Na, va tỏc dng vi dung dch NaOH ? A B.3 C D 28 Cho 200 gam dung dch mt anehit X nng 3% tỏc dng ht vi dung dch AgNO 3/NH3 thu c 86,4 gam Ag X l : A OHC...
 • 14
 • 126
 • 2

02 de va da HSG tinh BN 2009 va 2010

02 de va da HSG tinh BN 2009 va 2010
... điểm) Đáp án Điểm 1) (2,00đ) Do AB//CD CDA + DAB = 1800 ; (O,R) đờng tròn nội tiếp ABCD nên DO AO theo thứ tự phân giác góc CDA DAB ODA + OAD = (CDA + DAB) = 900 AOD = 900 0,25 hay tam giác ... sinh làm theo cách khác, kết cho tối đa số điểm Ubnd tỉnh bắc ninh Sở giáo dục Đào tạo Đề thức đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học: 2009 - 2010 Môn thi: toán lớp - thcs (Thời gian làm bài: ... Chữ ký giám thị 1: Số báo danh: Chữ ký giám thị 2: Sở giáo dục - Đào tạo đáp án hớng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi THcs cấp tỉnh Năm học: 2009 2010 Môn: Toán Lớp (Đáp án gồm 03...
 • 9
 • 127
 • 0

02 de va DA thi thu DH 2010 Toan

02 de va DA thi thu DH 2010 Toan
... = 4 a tan SO = AO.tan = V S ABCD = SO S ABCD = 48 a tan (đvtt) Đề thi thử đại học năm 2010 Môn: Toán Ngày thi: 04.4 .2010 Thời gian 180 phút ( không kể giao đề ) h PHN CHUNG CHO TT C CC TH ... P N THI S Cõu í I Ni dung Khi m = ta cú y = x3 + 3x + MX: D = Ă im 2,0 1,0 0,2 + S bin thi n: Gii hn: xlim y = ; xlim y = + + x = y ' = 3x + x ; y ' = x = 0,2 Bng bin thi n 0,2 ... TXĐ: D = R\ {1} Sự biến thi n: + Giới hạn Tiệm cận: x 0,25 lim y = + x1+ lim y = ĐTHS có tiệm cận đứng: x = x1 lim y = x + ĐTHS có tiệm cận ngang: y = + Bảng biến thi n: y' = < , x D ( x...
 • 17
 • 144
 • 0

02 DE VA DA THU DH HOA NAM 2010

02 DE VA DA THU DH HOA NAM 2010
... Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85; Ag = 108; Cs = 133; NA = 6 ,02. 10 B GIO DC V O TO Đề tham khảo THI THU VO I HC, CAO NG 2010 Môn: Hoá Học Mã 002 2+ Cõu Cho bit st cú s hiu nguyờn t l 26 Cu hỡnh electron ... h thnh hai phn bng +) Phn 1: em t chỏy hon ton thu c 0,54 gam H2O +) Phn 2: cho tỏc dng ht vi H2 d (Ni, t ) thu c hn hp Y t chỏy hon ton hn hp Y, thu c V lớt CO2 (ktc) Giỏ tr ca V l: A 0,112 lớt ... gam, bỡnh thu c 100 gam kt ta Vy m cú giỏ tr l: A gam B 12 gam C 18 gam D 27 gam Cõu 38 Cho 1,24 gam hn hp hai ru n chc tỏc dng va vi Na thy thoỏt 336 ml H2 (ktc) v m gam mui Khi lng mui thu c l:...
 • 8
 • 169
 • 0

02 DE THI THU DH SP1 NAM 2010

02 DE THI THU DH SP1 NAM 2010
... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 MÔN TOÁN (Thời gian làm 180 phút) PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I) Cho hàm số y ... phương trình cạnh CD : đường 2 x −1 y −1 z +1 x y −1 z +1 = = ;d2: = = thẳng d1: Biết đỉnh A thu c d1, B thu c d2 Xác định toạ độ −1 1 đường thẳng đỉnh tính diện tích hình bình hành Câu VII A) Tìm ... với đáy ABC góc 600 Câu IV) Tìm m để bất phương trình ( x + x + − m ≥ ln x + x + ) x nghiệm với x thu c ( −1;1) PHẦN RIÊNG (THÍ SINH CHỈ ĐƯỢC CHỌN PHẦN A HOẶC PHẦN B) PHẦN A) Câu VI A) 1) Trong...
 • 2
 • 153
 • 0

02 DE VA DA THU DH ON CAP TOC 2010

02 DE VA DA THU DH ON CAP TOC 2010
... Cường, khơng có Ngơ Thu Thuỷ Số cách chọn nam lại C6 Số cách chọn nữ khơng có Ngơ Thu Thuỷ C9 0,25 3 Suy số cách chọn trường hợp C6 C9 = 1680 (cách) Đội tuyển có Ngơ Thu Thuỷ, khơng có Vũ Mạnh ... có mặt hai danh thủ 2 Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b (2,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A thu c đường thẳng d: x – 4y – = 0, cạnh BC song song với d, ... phẳng ( α ) Câu VII.a (1,0 điểm) Đội dự tuyển bóng bàn có 10 nữ, nam, có danh thủ nam Vũ Mạnh Cường danh thủ nữ Ngơ Thu Thủy Người ta cần lập đội tuyển bóng bàn quốc gia từ đội dự tuyển nói...
 • 14
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Decree No. 85 2015 ND-CP detailing a number of articles the Labor Code in terms of policies for female employeesLich thi hoc ky I nam hoc 2017 2018 dot thi 1 12 Thg9 17 10 13 41(dot 1)Kế hoạch 147 KH-UBND năm 2016 hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2018Chỉ thị 13 CT-CTUBND năm 2016 về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng công, viên chức do tỉnh Hưng Yên ban hànhMẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchQuyết định 912 QĐ-BTC Quy định về việc nộp thuế điện tửKế hoạch 492 KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An GiangKế hoạch 142 KH-UBND năm 2016 xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhChỉ thị 03 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangSHIFT TRIALfinal10 2010 FONT7.DR OMAR CRT non responders Viet 2010Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựngMẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựngMẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trìnhMẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trìnhThông báo 1418 TB-VT năm 2016 cước vận chuyển pháo hoa Tết Đinh dậu do Cục Vận ban hànhKế hoạch 140 KH-UBND năm 2016 triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú YênAF ablation bc.NTrThông báo số 2500 TB-BHXH về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầuBAIBAOCAO HB1 English Congenital heart disease ASEAN Congress