Bài giảng tâm lý lứa tuổi ths phạm thị xuân cúc

Bài giảng tâm lứa tuổi ths phạm thị xuân cúc

Bài giảng tâm lý lứa tuổi  ths phạm thị xuân cúc
... nhiễu tâm giai đoạn CÁC GIAI ĐOẠN TRONG CUỘC SỐNG Tuổi già 60 năm Tuổi trung niên 30-60 năm Tuổi niên 16-30 năm Tuổi thiếu niên 12-16 năm Tuổi thiếu nhi 6-12 năm Tuổi mẫu giáo 3-6 năm Tuổi ... vấn đề tâm nghiêm trọng, kéo dài vấn đề tâm gây nhiều khó khăn cho cá nhân sống thường ngày  NHỮNG RỐI NHIỄU TÂM LÝ Ở TUỔI BẾ BỒNG: - Khi trẻ gần gũi chăm sóc mẹ - Mẹ có bất ổn tâm  ... khơng ??  NHỮNG RỐI NHIỄU TÂM LÝ:  Biến đổi tâm sinh l, giới tính phát triển:  Tâm tư xao xuyến, nhân cách bị phá vỡ  Nếu mơi trường khơng tốt  rối nhiễu tâm  Cần lưu ý số rối nhiễu...
 • 59
 • 274
 • 0

Tâm Người Bệnh – Ths Phạm Thị Xuân Cúc

Tâm Lý Người Bệnh – Ths Phạm Thị Xuân Cúc
... THÁI TÂM LÝ BN: • Trạng thái tâm người bệnh & trạng thái • • bệnh thực thể có mối quan hệ khăng khít Trong lâm sàng , thường gặp loại trạng thái tâm lý:    Trạng thái biến đổi tlý Trạng ... niệm: bệnh, bệnh nhân ; ảnh hưởng bệnh nhân đến người xung quanh Nắm vững biểu tâm thường gặp & trạng thái tâm bệnh nhân Hiểu - trình bày nhân cách, tính chất, nhận thức & phản ứng bệnh ... trò 1.2 Ý THỨC & BỆNH TẬT:  H.ảnh LSBT bệnh không được: - Xây dựng rõ ràng • - X.Hiện ý thức •  BN nhận thức bệnh, nhận thức sai bệnh ( bệnh tâm thần, trí )  số người mắc bệnh thực thể, mà...
 • 94
 • 190
 • 0

Ôn tập thi tâm lứa tuổiphạm

Ôn tập thi tâm lý lứa tuổi sư phạm
... động học tập học sinh góc độ tâm học họat động động học tập đưuợc phân thành hai loại Động hoàn thi n tri thức: mong muốn khao khát chiếm♥ lĩnh, mở rông tri thức, say mê với việc học tập , thân ... viên lớp, không thi n vị, không “ghét bỏ” (theo suy nghĩ em) Cần lưu ý: nghiêm khắc mức dẫn đến “phản phạm phản tác dụng 3.2 Ngọt dịu: - Giáo viên chủ nhiệm phải người tận tụy với công việc, ... mãn, không thi t tha đến học tập, hay nói cách khác, động cơ, ý thức học tập Chính giáo viên chủ nhiệm phải người trực tiếp quan tâm, động viên em tinh thần “kiến tha lâu đầy tổ”, “có công mài...
 • 8
 • 2,701
 • 4

Bài giảng Tâm y học - GV. Nguyễn Thị Ngọc Phương

Bài giảng Tâm lý y học - GV. Nguyễn Thị Ngọc Phương
... TRÌNH TÂM LÝ(I) - Qúa trình nhận thức - Quá trình tình cảm - Quá trình ý chí TRẠNG THÁI TÂM LÝ(II) - Sự ý - Tâm trạng - Sự ganh đua ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ( III) - Xu hƣớng - Năng lực - Khí chất - Tính ... ĐẠI CƢƠNG VỀ TÂM LÝ HỌC & TÂM LÝ HỌC Y HỌC Gv NGUYỄN THỊ NGỌC PHƢƠNG MỤC TÊU  Nêu đƣợc định nghĩa, khái niệm, đối tƣợng nghiên     cứu nhiệm vụ tâm học Nêu đƣợc chất, đặc điểm, ... tƣợng tâm ngƣời  Các quy luật phát sinh, biểu phát triển tƣợng tâm  Cơ chế hình thành tƣợng tâm 4 NHIỆM VỤ CỦA TÂM LÝ HỌC  Tâm hoạt động não , muốn nghiên cứu tƣợng tâm phải...
 • 66
 • 367
 • 1

Bài giảng sinh điều nhiệt GV phạm thị

Bài giảng sinh lý điều nhiệt  GV phạm thị lê
... Định nghĩa thân nhiệt Các yếu tố ảnh hƣởng lên thân nhiệt II.Quá trình sinh nhiệt III Quá trình thải nhiệt Truyền nhiệt Thải nhiệt nƣớc IV Cơ chế điều hòa nhiệt Cung phản xạ điều kiện Cơ chế ... theo nhiệt độ không khí + Bài tiết qua mồ hôi: * Trong giời từ tới tối đa 1.5 – 2.5 lit IV Cơ chế điều hòa nhiệt Cung phản xạ điều nhiệt Thân nhiệt đƣợc điều hòa dựa nguyên tắc: lƣợng nhiệt sinh ... THÂN NHIỆT Thân nhiệt nhiệt độ thể định, không bị thay đổi theo nhiệt độ môi trƣờng  Đảm bảo cho trình chuyển hoá thể diễn bình thƣờng đƣợc trì nhờ trình điều nhiệt  Đảm bảo cân sinh nhiệt...
 • 25
 • 260
 • 1

Bài giảng môn Tiếng Anh 1 ThS. Phạm Thị Nguyên Thư

Bài giảng môn Tiếng Anh 1 ThS. Phạm Thị Nguyên Thư
... NEW ENGLISH FILE Elementary File 1A Nice to meet you 1B I’m not English 1C His name, her name 1D Turn off your mobiles! 1A Nice too meet you Saying hello Listen and read A ... they they are they aren‟t 12 1C His name, her name Pronunciation: the alphabet Listen and repeat the words and sounds A J R B K S C L T D M U E N V F O W G P X H Q Y I Z 13 Grammar: Possessive adjectives ... singular and plural nouns 16 A or an or nothing? • bananas egg • water bread • potato wine • milk tomato • coffee orange • rump steak orange juice ice cream cheese cabbage money 17 1D Practice a, an,...
 • 20
 • 449
 • 0

Tâm Lứa Tuổi – Bs. Nguyễn Thị Hiền

Tâm Lý Lứa Tuổi – Bs. Nguyễn Thị Hiền
... ở cùng  độ tuổi.   NHỮNG RỐI NHIỄU VỀ TÂM LÝ:  Rối nhiễu rối loạn hoạt động chức tâm sinh cá nhân thể hành vi, ứng xử bất thường họ  Là vấn đề tâm nghiêm trọng, kéo dài vấn đề tâm gây nhiều ... ĐOẠN TRONG CUỘC SỐNG Tuổi già 60 năm Tuổi trung niên 30-60 năm Tuổi niên 16-30 năm Tuổi thiếu niên 12-16 năm Tuổi thiếu nhi 6-12 năm Tuổi mẫu giáo 3-6 năm Tuổi nhà trẻ 1-3 năm Tuổi bế bồng 0-1 năm ... to me, if I don’t know the language that men talk?" TUỔI NHÀ TRE Û( 1-3 tuổi)      Thể chất:  Giai đoạn “ trí khôn giác - động”:  Lứa tuổi hiếu động, tăng khả vận động phát triển ngôn ngữ...
 • 87
 • 196
 • 0

Tâm Học Nhân Cách – Ths. Phạm Thị Xuân Cúc

Tâm Lý Học Nhân Cách – Ths. Phạm Thị Xuân Cúc
... lỗi lạc CÁ NHÂN: Chỉ người riêng lẻ, cụ thể; gồm mặt: sinh học & XH tâm  Mặt sinh học: ytố BS-DT  Mặt XH: h.th quan hệ XH  Mặt tâm lý: nét h.th tlý ổn đònh như: lực, nhu cầu, tính cách CÁ ... ý thức ⇒ nhân cách người 1số khái niệm nhân cách:  NC tư cách & phẩm chất người, toàn phẩm chất ĐĐ & tlý cá nhân hình thành & phát triển XH  NC toàn đđiểm, phẩm chất tlý ổn đònh cá nhân qui ... MỤC TIÊU: Nêu khái niệm nhân cách, khái niệm có liên quan & đặc điểm nhân cách Trình bày hình thành & phát triển nhân cách, yếu tố ảnh hưởng Trình bày thuộc tính nhân cách Ứng dụng vào thực tế...
 • 59
 • 151
 • 0

Bài giảng Nguyên kế toán ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam (Chủ biên)

Bài giảng Nguyên lý kế toán ThS. Nguyễn Thị Chinh Lam (Chủ biên)
... CHỦ BIÊN NGUYỄN THỊ CHINH LAM TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình thuyết hạch toán kế toán; 2007; PGS.TS Nguyễn Thị Đông; NXB Tài Nguyên kế toán; 2009; TS Trần Quí Liên; NXB Tài Kế toán đại cương; ... chức công tác kế toán Tham gia biên soạn giảng “NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN” tập thể giảng viên, cán thuộc khoa Tài Kế toán – Học viện Công nghệ Bưu viễn thông sau đây: ThS Nguyễn Thị Chinh Lam - Chủ biên ... 2/ Tài khoản kế toán phải thiết kế để hạch toán kế toán: Các đối tượng hạch theo dõi vận động tăng giảm đối PT toán kế toán có hai chiều hướng vận tượng hạch toán kế toán, thiết kế phải có động...
 • 137
 • 291
 • 0

STRESS TÂM LÝ, THS.PHẠM THỊ XUÂN CÚC-2007

STRESS TÂM LÝ, THS.PHẠM THỊ XUÂN CÚC-2007
... tính & tạm thời, nhẹ kéo dài Selye phân biệt loại stress Eustress → dương tính, sáng tạo & phát huy /stress Distress → âm tính & gây bệnh /stress Stress công việc Tại làm việc? Công việc: Mang lại ... Stress chống hấp thu Calcium Q.Tr từ stress tâm lý đến bệnh lý Stress làm thay đổi nhiều ng.tố vi lượng, chất xúc tác / sống sodium, potassium, sắt, mangan, crôm, selenium… Milireg Selig CM stress ... DD-TT , viêm ruột già Q.Tr từ stress tâm lý đến bệnh lý Stress → hệ MD, dòch thể/TB limpho B → ↑Glo MD/ nhu mô tiểu PQ → mẫn cảm khởi động Xúc cảm mạnh lại k’t’ T .Tâm đồi thò, qua DT giao cảm...
 • 68
 • 52
 • 0

ĐẠI CƯƠNG TÂM HỌC Y HỌC, THS. PHẠM THỊ XUÂN CÚC

ĐẠI CƯƠNG TÂM LÝ HỌC Y HỌC, THS. PHẠM THỊ XUÂN CÚC
... tâm bệnh học & bệnh học tâm thần… o Trước tiên, nét TLH đại cương làm sở cho tâm y học o Phần chủ y u tlý y học tâm học người bệnh o Quan hệ chặt chẽ với tlý học người bệnh TLH th y thuốc, ... N.CỨU TÂM LÝ Y HỌC: 1 .Phạm vi NC TLH y học đại cương:  Những quy luật chung tlý người bệnh  Tâm th y thuốc & NVYT  Nghệ thuật tiếp xúc với người bệnh & NVYT  Đạo đức y học  Vệ sinh tâm ... thần Phạm vi NC TLH y học chuyên biệt: Tâm BN nội khoa Tâm BN ngoại khoa Tâm BN nhi khoa Tâm BN thần kinh, tâm thần Tâm BN ung thư Tâm BN da liễu IV PP NGHIÊN CỨU TLH Y HỌC:...
 • 30
 • 75
 • 0

Bài giảng sinh tủy sống ths nguyễn thị hòa châu

Bài giảng sinh lý tủy sống  ths nguyễn thị hòa châu
... vận động không tự ý: xuất phát từ nhân vỏ não, gồm có: + Bó nhân đỏ -tủy + Bó mái -tủy + Bó tiền đình -tủy + Bó lưới -tủy + Bó trám -tủy ... cảm giác sâu không ý thức: + Bó tủy- tiểu não thẳng (bó Flecheig hay sau) + Bó tủy- tiểu não chéo (bó Gowers hay trước) Đường cảm giác xúc giác: + Thô sơ: bó tủy đồi thị trước + Tinh vi: có phần theo ... CHỨC NĂNG PHẢN XẠ CỦA TỦY SỐNG CHẤT XÁM ĐẢM NHIỆM  Cung phản xạ tủy sống: thành phần  Bộ phận nhận cảm vân: + Thoi cơ: nhận cảm thay đổi mức...
 • 11
 • 140
 • 0

Bài giảng kỹ năng thuyết trình ths phạm thị diệu linh

Bài giảng kỹ năng thuyết trình  ths phạm thị diệu linh
... đông Tâm lý người thuyết trình Sức mạnh thông tin Sức mạnh ngôn từ Click icon to add picture “Sức mạnh ngôn ngữ không lời” Năng lượng cảm xúc Click icon to add picture Chuẩn bị kỹ lưỡng Ứng phó...
 • 14
 • 210
 • 0

Hoạt Động Nhận Thức - Ths.Phạm Thị Xuân Cúc

Hoạt Động Nhận Thức - Ths.Phạm Thị Xuân Cúc
... chúng 1 KHÁI NIỆM:  Nhận thức hoạt động phản ánh thân vật tượng giới khách quan  Quyết định tồn phát triển người Nhận thức cảm tính:  Cảm giác  Tri giác Nhận thức lý tính  Tư  Tưởng ... nóng, CG lạnh, CG đau CẢM GIÁC BÊN TRONG  CG vận động  CG thăng  CG thể CẢM GIÁC VẬN ĐỘNG • Khi cơ, gân, xương khớp chuyển động → CG vận động, báo hiệu mức độ co & vị trí phần thể CẢM GIÁC ...  Sự tác động qua lại CG QUY LUẬT VỀ NGƯỠNG CG:  Kích thích giác quan ⇒ CG  Ngưỡng CG ⇒ Giới hạn mà kích thích gây CG CÓ LOẠI NGƯỠNG CG • NGƯỠNG TUYỆT ĐỐI CỦA CG: - Ngưỡng - ngưỡng - Vùng CG...
 • 58
 • 122
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TÂM HỌC LỨA TUỔITÂM HỌC SƯ PHẠM (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHOA CƠ BẢN)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KHOA CƠ BẢN)
... ngành tâm học phát triển + Tâm học đời sống thai nhi bụng mẹ + Tâm học hài nhi + Tâm học tuổi mầm non + Tâm học học sinh tiểu học + Tâm học tuổi thiếu niên + Tâm học tuổi thiếu ... lứa tuổi tâm học phạm: 1.2.1 Đối tượng tâm học lứa tuổi tâm học phạm 1.2.1.1Đối tượng tâm học lứa tuổi: Tâm học lứa tuổi khoa học nghiên cứu đặc điểm tâm lí, quy luật, điều ... vụ hệ thống phương pháp nghiên cứu ý nghĩa Tâm học lứa tuổi Tâm học phạm - Vận dụng hiểu biết Tâm học lứa tuổi Tâm học phạm vào việc giải thích tượng tâm lí nảy sinh thể học sinh...
 • 49
 • 3,839
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmbài giảng tâm lý học lứa tuổi mầm nonbài giảng tâm lý học lứa tuổibai giang tam ly hoc lua tuoi tieu hocbài giảng tâm lý học sư phạm đại họcbài giảng tâm lý học tội phạmbài giảng tâm lý học sư phạmbài giảng tâm lý trong quản lýtâm lý lứa tuổiđặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh thptbài giảng tâm lý học đại cương¸ lý thuyết tâm lý học đại cươngbai giảng quản lý lửa rừngbài giảng tâm lý học quản lýbài giảng tâm lý và đạo đức kinh doanhbài giảng tâm lý kinh tếNgày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu biĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháptổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu