LuyenDe DeSo00(LPT2015 00 de)

De thi tuyen sinh vao 10 cua tinh NAM DINH (00--09).doc

De thi tuyen sinh vao 10 cua tinh NAM DINH (00--09).doc
... AC A DM có số đo không đổi c) AB//ST -% Đặng Ngọc Dơng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định Đề số (Tuyển sinh vào 10 năm học 2002-2003) (Thời gian làm 150 phút) Bài (2đ) Cho biểu thức: S =( y x ... đờng tròn (O) A Đặt S diện tích ABC, 2p chu vi DEF Chứng minh: a d // EF b S = p.R Bài (1đ): Giải phơng trình: x +16 = 2 x + + x Đề số (Tuyển sinh vào 10 năm học 2006-2007) (Thời gian làm 120 phút) ... Bài (1đ): Tìm tất cặp số (x; y) nghiệm phơng trình: (16x4 + 1)(y4 + 1) = 16x2y2 Đề số (Tuyển sinh vào 10 năm học 2003-2004) (Thời gian làm 150 phút) Bài (2đ) Giải hệ phơng trình: ỡ2 ù + =2 ù ùx...
 • 9
 • 209
 • 0

Đề thi tuyển sinh vào THPT THÁI BÌNH (00-10)

Đề thi tuyển sinh vào THPT THÁI BÌNH (00-10)
... 1019 x2 + 18 y4 + 1007 z2 ≥ 30 xy2 + 6y2z + 2008zx Së gd-®t th¸i b×nh ®Ị thi tun sinh LíP 10 thpt N¨m häc 2009-2010 M«n thi: To¸n Thêi gian : 120 Bµi (2,5 ®iĨm) Cho biĨu thøc A= x 1 + + , víi ... lµ h×nh g×? t¹i sao? c) Chømg minh r»ng: AC.BD = BC DA = AB.CD Së gd-®t th¸i b×nh ®Ị thi tun sinh LíP 10 thpt N¨m häc 2002-2003 Thêi gian : 150 Bµi 1(2 ®iĨm):  x +1 x −1 x − x −1  x + 2003 ... néi tiÕp c¸c tam gi¸c ABC, ADB, ADC Chøng minh r»ng r =r +r22 Së gd-®t th¸i b×nh ®Ị thi tun sinh LíP 10 thpt N¨m häc 2003-2004 Thêi gian : 150 Bµi 1(2 ®iĨm): Cho biĨu thøc M = 2( x + 1) x −...
 • 9
 • 406
 • 2

Bao cao de nghi cong nhan truong CQG 96-00

Bao cao de nghi cong nhan truong CQG 96-00
... gian giảng dạy … năm , công tác quản lý … năm Có trình độ … lý luận trò năm … Đã tốt nghi p lớp đào tạo nghi p vụ quản lý trường học năm … Có lực tổ chức, quản lý trường học Xây dựng tập thể ... Trình độ chuyên môn nghi p vụ Giaos viên dạy khá-giỏi cấp Thò xã: … % ; … dạy giỏi Tỉnh -Giáo viên dạy - giỏi cấp trường : ….% -Không có giáo viên giảng dạy yếu-kém chuyên môn nghi p vụ Hoạt động ... loại: sách dùng chung , sách nghi p vụ, sách tham khảo tủ sách pháp luật -Trang bò đầy đủ loại thiết bò giáo dục theo danh mục chuẩn Bộ qui đònh (máy móc, dụng cụ thí nghi m, mô hình, mẫu vật, hoá...
 • 9
 • 308
 • 0

Tài liệu Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 00 pptx

Tài liệu Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 00 pptx
... l n; D C A B Đáp án : (D) Bài : 21419 Tính tr ng l n tính tr ng: Ch n m t đáp án dư i A Không đư c bi u hi n B Không đư c bi u hi n C Không đư c bi u hi n D Đư c bi u hi n th Đáp án : (C) th lai; ... gen; Đáp án : (B) Bài : 21402 Các lo i đ t bi n gen bao g m: Ch n m t đáp án dư i A Thêm m t ho c vài c p bazơ; B B t m t ho c vài c p bazơ; C Thay th m t ho c vài c p bazơ; D C A, B, C Đáp án ... phân tán; D C A B Đáp án : (D) Bài : 21366 Di truy n h c hi n đ i ch ng minh ADN tái b n theo nguyên t c: Ch n m t đáp án dư i A B o toàn; B Bán b o toàn; C N a gián đo n; D C B C; Đáp án : (D)...
 • 22
 • 194
 • 1

Tài liệu ĐỀ TÀI: Thiết Kế Mạch Đếm Thuận Từ 00 Đến 25 Hiển Thị Trên LED 7 Thanh pdf

Tài liệu ĐỀ TÀI: Thiết Kế Mạch Đếm Thuận Từ 00 Đến 25 Hiển Thị Trên LED 7 Thanh pdf
... Đề tài: Thiết kế mạch đếm thuận tử 00 đến 25 Phần I: Y tưởng thiết kế chọn linh kiện Như người biết thiết kế mạch đếm từ đến 99 mạch đơn giản không cần phải tính toán reset mức lắp mạch cho đếm ... chạy với đề tài đếm tới 25 để làm cho led hiển thị đến số 25 reset 0, để làm điều cần có thêm AND Do nguyên lý mạch đếm mạch đếm xung dao động (xung vuông) đếm xung sườn lên thị lên LED vạch.nên ... đếm( IC SN74LS90N) Sơ đồ logic IC 74 LS90 2.2.2.1, mạch đếm gì? Mạch đếm sử dụng chip 74 LS90 chíp đếm thông dụng với đếm tích hợp sẵn chip Từ đếm kết hợp với bảng trạng thái reset đếm khoảng từ...
 • 18
 • 4,754
 • 8

Đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lở đê hữu sông cầu chày đoạn từ km3+500 km6+00 (phần hạng mục bổ sung đoạn từ km0+00 km3+500 xã xuân tín và xã thọ thắng, huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa

Đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lở đê hữu sông cầu chày đoạn từ km3+500 km6+00 (phần hạng mục bổ sung đoạn từ km0+00 km3+500 xã xuân tín và xã thọ thắng, huyện thọ xuân, tỉnh thanh hóa
... án Đầu xây dựng công trình: Xử sạt lở đê hữu sông Cầu Chày đoạn từ Km3+500 Km6+00 (Phần hạng mục bổ sung đoạn từ Km0+00 Km3+500) Xuân Tín Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ... Thanh Hóa việc chủ chương bổ sung hạng mục xử sạt lở đê hữu sông Cầu Chày đoạn từ Km0+00 Km3+500 vào dự án Xử sạt lở đê hữu sông Cầu Chày, đoạn từ K3+500 – K6+00, Xuân Tín Thọ Thắng, ... án Đầu xây dựng công trình: Xử sạt lở đê hữu sông Cầu Chày đoạn từ Km0+00 Km3+500 Xuân Tín Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân làm chủ đầu tư...
 • 129
 • 1,913
 • 0

Xem thêm