LuyenDe deso 26LPT2015 26 de

26 de thi vao 10 cuc hay

26 de thi vao 10 cuc hay
... BC Qua B kẻ đờng vuông góc với DE H cắt đờng DC K.chứng minh 1)Tứ giác DBHC nội tiếp 2)KH.KB = KC KD =============== Hết -============== Đề thi thử vào 10 - Lần 10 - 0985.873.128 CâuI 1)Tính ... BC Qua B kẻ đờng vuông góc với DE H cắt đờng DC K.chứng minh 1)Tứ giác DBHC nội tiếp 2)KH.KB = KC KD =============== Hết -============== Đề thi thử vào 10 - Lần 10 - 0985.873.128 CâuI 1)Tính ... BC Qua B kẻ đờng vuông góc với DE H cắt đờng DC K.chứng minh 1)Tứ giác DBHC nội tiếp 2)KH.KB = KC KD =============== Hết -============== Đề thi thử vào 10 - Lần 10 - 0985.873.128 CâuI 1)Tính...
 • 27
 • 179
 • 0

26 ĐỀ-ĐÁP ÁN TOÁN HSG L3

26 ĐỀ-ĐÁP ÁN TOÁN HSG L3
... em 6tuổi.Hỏi 3năm sau anh emmấy tuổi? A.6tuổi B.9tuổi C.11 tuổi D.3tuổi Bài 4:Ngày tháng thứ ba.Hỏi ngày 18tháng năm thứ mấy? B.thứ tư C thứ năm D.thứ sáu Bài 5: Trong phép chia có số dư lớn số ... Tìm X (4đ) : 12 : X > : X : < 42 : Bài (2đ): Hãy so sánh biểu thức A B (Khơng tính kết cụ thể, dựa vào kiến thức học để trình bày cách so sánh) A = 101 x 50 B = 50 x 49 + 53 x 50 Bài (5đ): Một ... trÞ biĨu thøc a) 5375 – 375 x ( 432 : – 40) b) 5000 – 5000 : ( 726 : – 21 ) Bµi 2: T×m x a) 58365 : x = 500 : 100 b) X + 7438 = 5 026 x c) 1451 < x : < 1453 Bµi 3: MĐ h¬n 24 ti BiÕt r»ng n¨m sau...
 • 20
 • 1,142
 • 6

Tài liệu Đề 26 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ năm 2003 docx

Tài liệu Đề 26 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ năm 2003 docx
... this country When you come after class this afternoon, we discuss the possibility of your writing a research paper The wheel was discovered thoussands of years ago ĐÁP ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ... research paper The wheel was discovered thoussands of years ago ĐÁP ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM PHÚ THỌ – NĂM 2003 Câu 1: (1 điểm – phần 0,1 điểm) a b b a c c Câu 2: (1,5 điểm – phần 0,15 điểm) b a 3.b ... at all times by young pupils - Young pupils 2 I’m more interested in the people than the job - It’s We started cooking for the party hours ago - We have She knows...
 • 5
 • 335
 • 2

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 1 docx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 1 docx
... A (-2 ; 1) Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng  , qua điểm A tiếp xúc với đường thẳng  ’ 2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho ba điểm A(0 ;1; 2), B(2 ;-2 ;1) , C (-2 ;0 ;1) ... + 2y + z – = cho MA = MB = MC.Câu VIIb (1 điểm) Giải hệ phương trình : 2 log1 x ( xy  x  y  2)  log  y ( x  x  1)   , ( x, y  R)  =1 log1 x ( y  5)  log  y ( x  4)  ...
 • 2
 • 82
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 2 pot

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 2 pot
...  x  2 t x  y 1 z   d1 :   : d :  y  3  3t , t  ¡ 1 2  zt  a) Chứng minh d1 d2 chéo nhau, tính khoảng cách d1 d2 b) Viết phương trình mặt cầu có ... mặt cầu có bán kính nhỏ tiếp xúc với hai đường thẳng d1 d2 Câu VII.b ( điểm) Giải phương trình: log x  log (2  x ) -Hết ...
 • 2
 • 147
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 3 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 3 ppt
... x2 y   đường thẳng (d) : x – y + m = CMR (d) cắt (H) hai điểm M , N thuộc hai nhánh khác (H) Trong không gian Oxyz , cho điểm A  1 ;3; 5  , B  4 ;3;  , C  0; 2;1 Tìm tọa độ ... Cho số phức : z   3. i Hãy viết số zn d ng lượng giác biết nN Trong mặt phẳng Oxy , cho (H) : thỏa mãn: n  2n   4log (n  2n  6)  (n  2n  6) log -Hết ...
 • 2
 • 165
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 4 ppt

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 4 ppt
... = Lập phương trình đường thẳng (D) nằm (P) cho (D)(d) khoảng cách từ giao điểm (d) (P) đến đường thẳng (D) 42 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho (d) :  x  log y  y log  log x ...  x log 72  log x  y  log y Câu VIIb (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:  -Hết ...
 • 2
 • 150
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 5 potx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 5 potx
... A(1 ;-1 ), B(2;1), diện tích 5, 5 trọng tâm G thuộc đường thẳng d: x  y   Tìm tọa độ đỉnh C Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng (P) x  y  z   ,đường thẳng x  y 1 z 1 d:  ... I giao điểm d (P) Viết phương trình đường thẳng  nằm (P), vuông góc với d cách I khoảng  zi Câu VIIb (1 điểm) Giải phương trình tập hợp C :   1 iz -Hết ...
 • 2
 • 169
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 6 pdf

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 6 pdf
... cầu có bán kính nhỏ tiếp xúc với hai đường thẳng d1 d2 Câu VIIb (1 điểm) Giải bất phương trình: x(3 log x  2)  log x  -Hết ...
 • 2
 • 180
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 7 pdf

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 7 pdf
... hộp chữ nhật ABCD.A1B1C 1D1 có cạnh AA1 = a , AB = AD = 2a Gọi M,N,K trung điểm cạnh AB,AD, AA1 a) Tính theo a khoảng cách từ C1 đến mặt phẳng (MNK) b) Tính theo a thể tích tứ diện C1MNK Câu ... trình x 4 log3 x  243 mx  Tìm m để hàm số y  có điểm cực trị A, B đoạn AB ngắn x -Hết - ...
 • 2
 • 154
 • 1

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 8 pot

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 8 pot
... Oxyz, cho điểm M(2 ; ; 0) đường thẳng d có phương trình: x 1 y 1 z   1 Viết phương trình tắc đường thẳng qua điểm M, cắt vuông góc với đường thẳng d Câu VIIb (1 điểm) Tìm hệ số x3 khai...
 • 2
 • 73
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 9 potx

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 9 potx
... Câu VIIb (1,0 điểm) Cho số phức z = + i Hãy viết d ng lượng giác số phức z5 -Hết - ...
 • 3
 • 52
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 10 pdf

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 10 pdf
... Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng d1 : x + y + = 0, d2 : x + 2y – = tam giác ABC có A(2 ; 3), trọng tâm điểm G(2; 0), điểm B thuộc d1 điểm C thuộc d2 Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp ... thức MA + MB2 + MC Câu VIIb (1 điểm): Tìm giá trị tham số thực m cho phương trình (m - 3) x + ( 2- m)x + - m = có nghiệm thực ...
 • 2
 • 62
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 13 pdf

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 26 - Đề 13 pdf
... vuông góc chung d1 z  1 t  d2 Câu VIIb (1 điểm) Trong số phức z thỏa mãn điều kiện z   2i  , tìm số phức z có modun nhỏ -Hết - ... thẳng qua A cắt (C1), (C2) theo hai d y cung có độ d i x  1 t  2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng: d1 :  y  2t  z  2  t  x  t  d :  y   3t Lập phương trình...
 • 2
 • 86
 • 0

Xem thêm