LuyenDe deso 25(LPT2015 25 de)

25 đề trắc nghiệm

25 đề trắc nghiệm
... Trong thí nghiệm dới đây, thí nghiệm thực việc đo bớc sóng ánh sáng A.Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Newton C Thí nghiệm giao thoa với khe Iâng B.Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng D Thí nghiệm ánh ... THPT Hu Lc Đề thi TH TRC NGHIM 2: môn vật lý 60 PHT Câu Một vật dao động điều hoà với phơng trình : x = Sin(25t + ) cm Vận tốc thời điểm t là: A 100cos(25t + ) cm/s B 100 cos(25t + ) cm/s ... Câu25: vành kính lúp có ghi X10 Lấy Đ= 25cm, tiêu cự kính A 5cm B.2,5cm C.0,5cm D.25cm Câu26: Một kính hiển vi có tiêu cự vật kính thị kính f1=1cm f2=5cm Độ dài quang học kính = 20cm Lấy Đ=25cm...
 • 125
 • 222
 • 0

25 đề thi casio

25 đề thi casio
... = acosα = 2,75cos37o25’ = 2,184154248 ≈ 2,18 (cm) AH acosα 2, 75cos37o 25' AD = = = = 2, 203 4254 37 ≈ 2, 20(cm) sin(45o + α ) sin(45o + α ) sin 82o 25' AH acosα 2, 75cos37o 25' AM = = = = 2, 26976277 ... y=39 -2 34 x+ kú thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio Phßng GD&§T HËu léc n¨m häc 2008-2009 líp THCS Thêi gian lµm bµi 150 §Ị bµi (thÝ sinh lµm trªn giÊy thi)  13 1 − − : .1 15,2.0 ,25 − 48,51 : 14,7 ... giµng Phßng gd&®t -*** - ®Ị thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio n¨m häc 2006-2007 Thêi gian : 150 (kh«ng kĨ giao ®Ị) C©u 1(1®) T×m x biÕt: 1 1  2  11  15, 25  + 0, 125. 2 ÷− 3,567  − ÷  − −...
 • 18
 • 394
 • 7

Bài 25: Đề tài Trò chơi dân gian

Bài 25: Đề tài Trò chơi dân gian
... Bài 25: Vẽ Tranh ĐỀ TÀI TRÒ CHƠI DÂN GIAN I TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI Em kể trò chơi hát mà lớp vừa trình bày? Em kể số trò chơi dân gian địa phương em địa phương ... tranh đây? Các trò chơi dân gian thường tổ chức theo nhiều hình thức nội dung khác như: Chơi chuyền, chơi bi, chơi ăn quan, ném còn, đua thuyền… II Cách vẽ tranh đề tài Muốn vẽ tranh đề tài vẽ theo ... bước: - Tìm chọn nội dung đề tài - Săp xếp bố cục - Phác mảng (phác hình) - Vẽ chi tiết (vẽ hình) - Tìm vẽ màu 1 Tìm chọn nội dung đề tài Các em chọn đề tài mà em thích đề tài mà em tham gia, để...
 • 17
 • 11,116
 • 8

25 de casio

25 de casio
... = acosα = 2,75cos37o25’ = 2,184154248 ≈ 2,18 (cm) AH acosα 2, 75cos37o 25' AD = = = = 2, 203 4254 37 ≈ 2, 20(cm) sin(45o + α ) sin(45o + α ) sin 82o 25' AH acosα 2, 75cos37o 25' AM = = = = 2, 26976277 ... tÝnh casio n¨m häc 2004-2005 Thêi gian : 150 (kh«ng kĨ giao ®Ị) C©u1(3®): TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc  4   0,8 :  − 1 ,25  1,08 −  : 25  5 +  + (1,2 x0,5) : a) A = 1  0,64 −  − .2 25 ... -*** - ®Ị thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio n¨m häc 2006-2007 Thêi gian : 150 (kh«ng kĨ giao ®Ị) C©u 1(1®) T×m x biÕt: 1 1  2  11  15, 25  + 0, 125. 2 ÷− 3,567  − ÷  − − ÷.1 4 5  11...
 • 18
 • 88
 • 0

Tuyển tập 25 đề TN ôn thi tốt nghiệp

Tuyển tập 25 đề TN ôn thi tốt nghiệp
... D 900 Trang Đề thi TH TRC NGHIM 2: môn vật lý 60 PHT Câu Một vật dao động điều hoà với phơng trình : x = Sin(25t + ) cm Vận tốc thời điểm t là: A 100cos(25t + ) cm/s B 100 cos(25t + ) cm/s ... 0 ,25. 107Bq B 16.107 Bq C 0,333.10 Bq D 2,5.107Bq Trang 19 7: THI TH TRC NGHIM Mụn Vt Lý Thi gian 60 phỳt Câu Dao động tự vật có A.tần số không đổi; B biên độ không đổi; C tần số biên độ không ... electron từ tinh thể Iôn tinh thể hoá trị ? A Các photôn B Các hạt mang điện tích C Từ trờng D Nhiệt độ cao Câu 33 Katốt tế bào quang điện làm vônfram Biết công thoát electron vônfram 7,2.10 19 J...
 • 117
 • 212
 • 0

25 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN

25 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN
... π 1 − cos x = + 2 0 ,25 0 ,25 0,5đ ĐỀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 3 z = + 4i + ( − i ) = + 4i + − 3i + 3i − i = −1 + 2i ⇒ z= ( −1) + 22 = 0,5 0,5 Câu Xét hình vng cạnh AD khơng song ... rằng: Cn + Cn2 + Cn + + Cnn = n.2n−1 ĐỀ 12 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HOC PHỔ THƠNG năm : 2008-2009 Mơn thi :TỐN Thời gian làm :150 phút, (khơng kể thời gian giao đề) Câu 1: (3,5 điểm) Khảo sát vẽ ... A(1;2;3) đường thẳng d phương trình 1) 2) x −1 y +1 z −1 = = 2 Viết phương trình mặt phẳng α qua A vng góc d Tìm tọa độ giao điểm d mặt phẳng α Đề số 14 ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT Mơn : Tốn...
 • 110
 • 318
 • 0

25 ĐỀ THI THỬ TN CÓ ĐÁP ÁN

25 ĐỀ THI THỬ TN CÓ ĐÁP ÁN
... π 1 − cos x = + 2 0 ,25 0 ,25 0,5đ ĐỀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 3 z = + 4i + ( − i ) = + 4i + − 3i + 3i − i = −1 + 2i ⇒ z= ( −1) + 22 = 0,5 0,5 Câu Xét hình vng cạnh AD khơng song ... t¹i hai ®iĨm A,B vu«ng gãc T×m m ®Ĩ ®å thÞ cđa hµm sè (C m ) : y = ĐỀ 25 Trích từ Cấu trúc đề thi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ MẪU – TN THPT NĂM 2008 – 2009 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 ... f(2) = 0; f(-1) = 9; f(3) = 25 max f ( x ) = 25 , f ( x) = 0,5 0 ,25 [ −1;3] [ −1;3] 2.§Ỉt u = + x ⇒ du = xdx x = ⇒ u = 1; x = ⇒ u = 8 u − du 141 = 20 u I =∫ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 2x +1 2x +1 ≤2⇔ ≥...
 • 111
 • 263
 • 0

25 đề thi thử TN THPT 2009 + đáp án

25 đề thi thử TN THPT 2009 + đáp án
... -Mùa khô thi u nước ảnh hưởng lớn đến sản xuất công nghiệp Nêu tài nguyên thi n nhiên vùng biển nước ta - Tài nguyên khoáng sản: 2,0đ 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 3,0đ ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 2,0 0,5 Câu Gợi ý trả lời + Các phân ngành khác chiếm tỉ trọng nhỏ - Sự thay đổi cấu giá trị sản xuất công nghiệp diễn theo hướng: + Tăng nhanh ... Đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản 2,0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,75 ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 12 Năm học: 2008 -2009 MÔN : ĐỊA LÍ (Thời gian làm : 90 phút) ĐỀ 20 I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ...
 • 57
 • 209
 • 0

25 Đề thi thử Tốt nghiệp môn Địa lí. Năm học 2008-2009

25 Đề thi thử Tốt nghiệp môn Địa lí. Năm học 2008-2009
... 0 ,25 0 ,25 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 3,0đ 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 37 0 ,25 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÍ 12 Năm học 2008 - 2009 ĐỀ 15 I- PHẦN CHUNG ... liệu sưu tầm có chỉnh sửa 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2008 -2009 MÔN : ĐỊA LÍ Thời gian : 90 phút Đề I/ PHẦN CHUNG: ( 8,0 đ) ... sưu tầm có chỉnh sửa 26 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 Hết KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2008-2009 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÝ ĐỀ 11 I PHẦN CHUNG CHO...
 • 49
 • 362
 • 0

25 Đề thi thử Tốt nghiệp môn Địa lí. Năm học 2008-2009

25 Đề thi thử Tốt nghiệp môn Địa lí. Năm học 2008-2009
... 0 ,25 0 ,25 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 3,0đ 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 37 0 ,25 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÍ 12 Năm học 2008 - 2009 ĐỀ 15 I- PHẦN CHUNG ... Điểm 8,0 3,0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 2,0 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 Nguồn: Tư liệu sưu tầm có chỉnh sửa 49 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 ... liệu sưu tầm có chỉnh sửa 25 Đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Địa Năm học 2008 - 2009 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2008 -2009 MÔN : ĐỊA LÍ Thời gian : 90 phút Đề I/ PHẦN CHUNG: ( 8,0 đ)...
 • 69
 • 271
 • 1

10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh đại học và cao đẳng

10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh đại học và cao đẳng
... B 0,45 µm C 0,5 µm Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt D 0,55 µm Trang Tài liệu khóa học Luyện kĩ trắc nghiệm Vật lí Câu 13: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, biết D = 2,5 m; ... số vân quan sát là: A B Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt C D Trang Tài liệu khóa học Luyện kĩ trắc nghiệm Vật lí Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe ... xạ cho vân sáng đó? A B Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt C D Trang Tài liệu khóa học Luyện kĩ trắc nghiệm Vật lí Câu 27: Trong thí nghiệm Young giao thao ánh sáng, nguồn sáng đồng thời...
 • 6
 • 1,727
 • 63

Tuyen tap 25 de thi vao 10 chuyen phan 1

Tuyen tap 25 de thi vao 10 chuyen phan 1
... mạch điện nh hình vẽ 2; U = 36 V không đổi , r = 1, 5 , điện trở toàn phần biến trở R = 10 Đèn 1 có điện trở R1 = , đèn Đ2 có điện trở R2 = 1, 5 , hai đèn có hiệu điện định mức lớn Xác định ... kế môi trờng.Cho : -Nhiệt dung riêng nớc, nớc đá lần lợt c1 = 4200J/kg.K, c2 = 210 0 J/kg.K -Khối lợng riêng nớc, nớc đá đồng lần lợt D1 = 10 0 0kg/m3, D2 = 900kg/m3, D3 = 8900kg/m3 -Nhiệt nóng chảy ... R2 Cho mạch điện nh hình Biết R1 = R3 = 30 ; R2 = 10 ; R4 biến C trở Hiệu điện hai điểm A B UAB = 18 V không đổi Bỏ qua điện trở dây nối ampe kế a Cho R4 = 10 Tính điện trở tơng đơng đoạn...
 • 5
 • 594
 • 9

Tuyen tap 25 de thi vao 10 chuyen phan 2

Tuyen tap 25 de thi vao 10 chuyen phan 2
... hiệu điện U1= 100 V có chiều dài l1= 50 cm đường kính tiết diện d1= 0,06mm Tìm chiều dài l2 đường kính tiết diện d2 dây tóc bóng đèn có công suất P2= 20 W dùng với hiệu điện U2= 20 0V Biết : nhiệt ... I=8,9A A 1) Tìm số A0? B_ K D F H M 2) Cho R=1Ω tìm U xác định điện trở mạch AB ? Câu IV R2 C Cho mạch điện hình vẽ: A Với UAB=12V ; R1= 6Ω ;R2= 12 ; R3=8Ω ; R4= 24 Ω ; RA = R3 1) K mở: a) Tính RAB? ... bình đổ vào bình bên phải 1, 62 lít nước Cho khối lượng riêng nước 100 0kg/m^3, gia tốc trọng lượng g=10m/s ^2, bỏ qua kích thước ống thông Câu cho mạch cầu dòng Đ1 2, R4 Rx Đ3, Trên bóng đèn ghi...
 • 3
 • 694
 • 7

10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh đại học và cao

10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh đại học và cao
... mt cỏch nhanh nht, thun li nht ng thi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng Chỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi th tuyn sinh i hc v cao ng ... THPT theo qui nh ca B Giỏo dc v o to B thi cú khú tng ng hoc cao hn cỏc ó c s dng cỏc k thi tuyn sinh i hc v cao ng gn õy Phn III: ỏp ỏn ca b 25 thi ó gii thiu phn II Chỳng tụi hi vng cun sỏch ... trỡnh cỏc bc gii, khụng nht thit phi s dng ht cỏc d kin u bi v ụi khụng cn vit v cõn bng tt c cỏc phng trỡnh phn ng Phn II: 25 thi th tuyn sinh i hc, cao ng Cỏc thi c xõy dng vi ni dung a dng...
 • 298
 • 1,277
 • 16

25 đề thi vào lớp 10

25 đề thi vào lớp 10
... đợc nửa quãng đờng xe tăng vận tốc thêm 10 km/h nên xe đến B sớm 12 phút so với dự định Tính vận tốc ban đầu xe Bài 4: Tính: a) 125 80 + 605 b) 10 + 10 + + Bài 5: Cho đờng tròn (O), tâm O đờng ... giá trị dơng n, kuôn có: ( n + 1) n + n n +1 = n n +1 Tính tổng: S= 1 1 + + + + 2+ +2 +3 100 99 + 99 100 2(1,5 điểm): Tìm đòng thẳng y=x+1 điểm có toạ độ thoả mãn đẳng thức: y 3y x + 2x = 3(1,5 ... -Họ tên: SBD: I Trắc nghiệm S 21 Hãy chọn câu trả lời câu sau: Căn bậc ba 125 : A B C D 25 Cho hàm số y = f ( x) điểm A(a ; b) Điểm A thuộc đồ thị hàm số y = f ( x ) khi: A b =...
 • 24
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhà lãnh đạo tiêu biểu – đinh nhật namNhiên liệu diesel từ dầu thực vậtphân tích tài chính doanh nghiệp công ty cổ phần vĩnh hoàn ngành thủy sảnphương pháp quy nạp trong toán họcQui trình sản xuất phân ureSản xuất giống cây trồng sạch bệnhtiểu luận chiến lược giá quốc tếsử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá chètầm quan trọng của việc phân chia trách nhiệm,quyền hạn đối với hoạt động tổ chứcThất thoát – lãng phí trong ĐTXDCB và những biểu hiện cụ thểPhát biểu của bí thư thị ủy, nhân kỷ niệm thành lập trường hoàng maiThị trường thương phiếu việt nam – thực trạng và giải phápThiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpthiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết càng điều tốcthực tiễn và biện pháp thúc đẩy marketing mix tại công ty kính viglacera đáp cầuThực trạng công ty bảo hiểm tại việt namtrình bày các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp và chính sách kế toán liên quan minh họa cụ thể dựa trên báo cáo tài chính đã công bốtìm hiểu các quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhânTìm hiểu công nghệ 2g, 3gtìm hiểu về công nghệ sản xuất mangarine