LuyenDe deso 21(LPT2015 21 de)

Bài giảng C -21 ĐỀ THI MẪU.

Bài giảng C -21 ĐỀ THI MẪU.
... 150 ca kh c Thông tin ca kh c gồm: Tên ca kh c Tên nh c sỹ Tên ca sỹ Thời gian (tính giây) Viết chương trình th c công vi c sau: Nhập n ca kh c với n nhập từ bàn phím Xuất tổng thời gian ca kh c ... cho biết tên ca kh c có thời gian dài Ghi xuống file văn (với tên file mp3.txt) danh sách gồm tên ca kh c, tên nh c sỹ, tên ca sỹ thời gian (hiển thị theo dạng hh:mm:ss), ca kh c chiếm dòng ĐỀ ... - Ch c vụ (ChucVu): Chuỗi tối đa 20 ký tự(gồm ch c vụ: “Truong phong”, “Nhan vien”, “Giam doc”, “Pho giam doc”, …) - Số năm làm vi c (SoNam): Số nguyên byte -Hệ số lương (HeSo): Kiểu số th c Cho...
 • 9
 • 302
 • 1

Dự báo tình hình những năm đầu của thế kỷ 21 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch định hướng phát triển thủ đô đến năm 2010

Dự báo tình hình những năm đầu của thế kỷ 21 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch định hướng phát triển thủ đô đến năm 2010
... lý xây dựng theo quy hoạch, gắn quy hoạch xây dựng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội; phát triển đồng đại sở hạ tầng đô thị - xã hội, xây ... trờng vốn phát triển ổn định; - Đổi công tác quy hoạch xây dựng Thủ Đô, bảo đảm quy hoạch có chất lợng quản lý chặt chẽ việc xây dựng theo quy hoạch để tăng cờng hiệu sử dụng đất phát triển thị ... hoá Thủ đô tiên tiến đậm đà sắc dân tộc xây dựng ngời Thủ đô phát triển toàn diện, hài hoà thể chất, nhân cách, trí lực, kỹ Bảo tồn phát huy tinh hoa văn hoá truyền thống Thủ đô, xây dựng sở hàng...
 • 66
 • 318
 • 0

Kiểm tra sinh 9 tiết 21 đề 1

Kiểm tra sinh 9 tiết 21 đề 1
... Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 2008 Trường THCS Lạc Long Quân Môn : sinh lớp ( Thời gian 45 phút) Họ tên học sinh : Lớp Học sinh khoanh ... thu lai F1 có 362 có hạt trơn 12 0 có hạt nhăn Hãy biện luận lập sơ đồ cho phép lai Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 2008 Trường THCS Lạc Long Quân Môn : sinh lớp ... thu lai F1 có 362 có hạt trơn 12 0 có hạt nhăn Hãy biện luận lập sơ đồ cho phép lai Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007 - 2008 Trường THCS Lạc Long Quân Môn : sinh lớp...
 • 5
 • 1,543
 • 14

Kiểm tra sinh 9 tiết 21 đề 2

Kiểm tra sinh 9 tiết 21 đề 2
... phối thu F2 Hãy lập sơ đồ lai từ P F2 Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 07 - 20 08 Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Sinh học lớp 9( Thời gian 45 phút) Họ tên học sinh : ... phối thu F2 Hãy lập sơ đồ lai từ P F2 Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 07 - 20 08 Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Sinh học lớp 9( Thời gian 45 phút) Họ tên học sinh : ... Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 07 - 20 08 Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Sinh học lớp 9( Thời gian 45 phút) Họ tên học sinh : Lớp Học sinh khoanh...
 • 6
 • 1,060
 • 13

21 ĐỀ ÔN TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2008-2009

21 ĐỀ ÔN TẬP LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2008-2009
... Nhõn-THPT.Nỳi Thnh Thỏng thi ! Nu cú c mun cuc i ny, hóy nh c mun cho thi gian tr li ! ụn, luyn thi i hc 2008-2009 - Vừ Vn Nhõn THPT Nỳi Thnh HS.HN 0935056206 THI TH S Thi gian: 180 phỳt Cõu1: ... Nhõn-THPT.Nỳi Thnh Thỏng thi ! Nu cú c mun cuc i ny, hóy nh c mun cho thi gian tr li ! ụn, luyn thi i hc 2008-2009 - Vừ Vn Nhõn THPT Nỳi Thnh HS.HN 0935056206 THI TH S Thi gian: 180 phỳt Cõu1: ... Nhõn-THPT.Nỳi Thnh Thỏng thi ! Nu cú c mun cuc i ny, hóy nh c mun cho thi gian tr li ! ụn, luyn thi i hc 2008-2009 - Vừ Vn Nhõn THPT Nỳi Thnh HS.HN 0935056206 THI TH S 10 Thi gian: 180 phỳt x2...
 • 22
 • 251
 • 0

KIEM TRA SV6 TIET 21 DE 2

KIEM TRA SV6 TIET 21 DE 2
... (3đ) trình bày phân chia tế bào thực vật? (2 ) Đáp án: I> Trắc nghiệm: 5đ- ý 0 ,25 đ 1-d 2 3-c 4-d 10-a 11-d 12- a 13-b 5đ 14-d 6-c 15-c 7-c 16-b 8-c 9-c 1d;2a; 3b;4c II> Tự luận: Thí nghiệm chứng...
 • 3
 • 171
 • 0

Bài 21: Đề tài Lao động

Bài 21: Đề tài Lao động
... Tiết 21: Vẽ tranh Tiết 21: Vẽ tranh Đề tài lao động I/ Tìm chọn nội dung đề tài Tiết 21: Vẽ tranh Đề tài lao động I/ Tìm chọn nội dung đề tài ? Kể tên số ngành, nghề thuộc đề tài lao động mà ... vẽ tranh đề tài Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài Bước 2: Tìm bố cục ( Phác mảng chính, mảng phụ ) Bước 3: Vẽ hình Bước 4: Vẽ màu III/ Thực hành Bài tập : Vẽ tranh đề tài Lao động Bài tham ... mà em biết -Lao động gia đình (nấu cơm, chăn nuôi gia súc ) -Lao độngtrong công nghiệp, nông nghiệp (nhà máy, cánh đồng ) -Lao động tri thức ( dạy học, nghiên cứu khoa học ) - Lao động học sinh...
 • 8
 • 545
 • 0

Bài 21: Đề tài Lao động

Bài 21: Đề tài Lao động
... tranh : + Có nhiều cách thể đề tài Lao Động + Cần có cách vẽ hình, vẽ màu theo ý thích Hớng dẫn học sinh làm - Gợi ý HS tìm cách thể đề tài cụ thể : + Về học tập : + Lao động đồng ruộng : + Vệ sinh ... +Hoạt động +Hoạt động +Hoạt động Hớng dẫn học sinh vẽ tranh - Gợi ý HS chon đề tài phù hợp với nghành nghề lao động địa phơngđể gây hứng thú cho HS gợi ý ... thêm cho đầy đủ nội dung hình thức nh ý tởng vẽ theo sát đề tài Lao động - IV.Về nhà : - Su tầm tranh cổ động báo, tạp chí - ĩem trớc Bài 22 - 23 - Nhận xét chọn vẽ đẹp theo ý ...
 • 2
 • 719
 • 0

bài 21. Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

bài 21. Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường
... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Bộ môn mỹ thuật có phân môn? 10 ĐIỂM ÔN BÀI Câu 2: Tranh tónh vật thuộc phân môn nào? Vẽ tranh đề tài 10 ĐIỂM Vẽ trang trí Thường thức mỹ thuật Vẽ theo mẫu ÔN BÀI Câu 3: ... đồ vật Cả ba câu sai ÔN BÀI Câu 4: Chất liệu dùng để sáng tạo tranh tónh vật? Màu nước,màu bột,sơn dầu 10t ĐIỂMmàu Bút sáp, bú dạ, chì Giấy báo, giấy màu Cả ba câu ÔN BÀI Câu 5: Làm để tạo tranh...
 • 21
 • 1,442
 • 1

21 de luyen thi TN - tap 3

21 de luyen thi TN - tap 3
... B) 13 A) 14 D) 21 A) 22 B) 23 A) 24 A) 31 D) 32 D) 33 B) 34 B) B) C) B) A) 10 D) 15 C) 16 B) 17 A) 18 D) 19 A) 20 B) 25 D) 26 C) 27 C) 28 A) 29 B) 30 A) 35 D) 36 C) 37 A) 38 C) 39 B) 40 A) 3/ 90 ... 12 B) 13 A) 14 B) 15 D) 21 B) 22 A) 23 D) 24 D) 25 B) 31 C) 32 D) 33 A) 34 A) 35 B) B) A) A) 10 A) 16 B) 17 A) 18 D) 19 B) 20 A) 26 D) 27 B) 28 B) 29 B) 30 D) 36 D) 37 D) 38 B) 39 D) 40 21/ 90 ... C) 13 C) 14 C) 15 B) 21 C) 22 B) 23 D) 24 B) 25 A) 31 A) 32 B) 33 D) 34 B) 35 A) A) D) B) 10 A) 16 B) 17 D) 18 C) 19 C) 20 D) 26 D) 27 D) 28 A) 29 D) 30 C) 36 C) 37 C) 38 D) 39 D) 40 A) 36 /90...
 • 90
 • 393
 • 1

21 de thi vao 10

21 de thi vao 10
... cắt BC Q Cmr: PQ//FE Câu 5(0,5đ)Chứng minh : 101 9x2+18y4 +100 7z2 30xy2+6y2z+2008zx ==================Hết================== Đề thi thử vào 10 - Lần 21 - 0985.873.128 + x x x 4( x 3) : Bài ... BC Qua B kẻ đờng vuông góc với DE H cắt đờng DC K.chứng minh 1)Tứ giác DBHC nội tiếp 2)KH.KB = KC KD =============== Hết -============== Đề thi thử vào 10 - Lần 10 - 0985.873.128 CâuI 1)Tính ... BC Qua B kẻ đờng vuông góc với DE H cắt đờng DC K.chứng minh 1)Tứ giác DBHC nội tiếp 2)KH.KB = KC KD =============== Hết -============== Đề thi thử vào 10 - Lần 10 - 0985.873.128 CâuI 1)Tính...
 • 21
 • 91
 • 0

Bộ đề thi HK2 HOÁ 8 (21 đề) có đáp án

Bộ đề thi HK2 HOÁ 8 (21 đề) có đáp án
... dụng cụ cần thi t, tính toán giới thi u cách pha chế 200g dung dịch NaCl 10% C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( _4 _ _ điểm ) Câu Ph .án C A A B B C B D Phần : ( điểm ) Bài/câu Bài : Đáp án - Nêu ... cần thi t, tính toán giới thi u cách pha chế 200g dung dịch NaCl 10% C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( _4 _ _ điểm ) Câu Ph .án C A A B B C B D Phần : ( điểm ) Bài/câu Bài : Bài 2: Bài 3: Đáp án ... Fe2O3 Dung dịch HCl 8% nghĩa là: A B C gam chất tan HCl 100 gam nước gam chất tan HCl 100 gam dung dịch HCl 92 gam chất tan HCl 100 gam dung dịch axit cho D Câu 4: 92 gam chất tan...
 • 45
 • 5,605
 • 154

Tuyển tập 21 đề thi HSG

Tuyển tập 21 đề thi HSG
... với sẻ nhỏ Hãy tởng tợng ghi lại đối thoại đề thi học sinh giỏi lớp 21 môn tiếng việt thời gian làm bàI thi : 90 phút (Không kể thời gian giao đề) đề 18 Câu1 (3 điểm) a) Xếp từ sau thành cặp ... lại câu chuyện Một vụ đắm tàu nh hồi tởng đề thi học sinh giỏi lớp môn tiếng việt 24 thời gian làm bàI thi : 90 phút (Không kể thời gian giao đề) đề 21 Câu1 (3 điểm) Cho từ :Xanh xám, thích thú, ... trờng với tâm trạng ngạc nhiên xúc động ngày đề thi học sinh giỏi lớp môn tiếng việt thời gian làm bàI thi : 90 phút (Không kể thời gian giao đề) đề Câu ( điểm) Trong câu dới đây, từ mang nghĩa...
 • 25
 • 246
 • 1

TỔNG HỢP 21 ĐỀ THI HSG TOÁN 9

TỔNG HỢP 21 ĐỀ THI HSG TOÁN 9
... = 35 - 14 = 21 EH = x.sin60 = 28 Suy ra: EF = EH + HF = 14 = 28 16 = 0,25 0,5 0,5 = 14 (14 ) + 212 0,25 10 29 =7 21 0,25 0,25 0,25 Vậy: DE = 28, DF = 35, EF = 21 0,25 0,25 17 đề thi học sinh ... O1 + O1 = 1800 nờn B+C =90 0, suy K =90 0 Ta li cú D = E = 90 0 nờn t giỏc ADKE l hỡnh ch nht b) A1+A2=D1+D2 =90 0 nờn KA BC Vy AK l tip tuyn ca (O) v (O) c) K1 + E1 = C + EKA = 90 0 nờn MK DE 2.0 2.0 ... khụng ln hn Vy ng thc ch xy c hai v u bng 6, suy x = -1 1.0 1.0 đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn toán Thi gian lm bi: 150 phỳt Đề số Bài (3đ) Cho biểu thức: A= x +2 x x + x +1 x + x +1 x 1...
 • 21
 • 277
 • 2

21 DE THI HOC SINH GIOI CO DAP AN

21 DE THI HOC SINH GIOI CO DAP AN
... CO2 → CaCO3↓ NaCl khan 17 CaCl2 khan Trường PTDT Nội trú Than Un Lai Châu CaCO3 → CaO + CO2 CaCl2 + Na 2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ↑ Na 2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 ↑ CÂU ... CaCO3 ↓ H2O + ( 0,25đ) 2CO2 + Ca(OH)2 = Ca(HCO3)2 ( 0,25đ) Kết tủa F CaCO3 Dung dịch G: Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2+ 2KOH = CaCO3 ↓ K 2CO3 + H2O + ( 0,25đ) ↑+ H2O Ca(HCO3)2 = CaCO3 ↓ CO2 + ( 0,25đ) A qua ... ) 0,5 đ - CO2 + NaOH → Na 2CO3 + H2O 0,5 đ - CO2 + NaOH → NaHCO3 0,5 đ - Dung dịch chứa muối Na 2CO3 NaHCO3 muối Na 2CO3 tác dụng với BaCl2 , NaHCO3 tác dụng với KOH Na 2CO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + NaCl...
 • 67
 • 426
 • 2

Xem thêm