de kiem tra hay (18)

Đề kiểm tra tiết 18

Đề kiểm tra tiết 18
... bẩn lãng phí lao động hiệu mặc không thuận tiện với công việc lao động CÂU 4: điểm Trang phục chức trang phục trang 11 12 sgk Ôn tập chương I 1/ Nguồn gốc tính chất loại vải sợi thiên nhiên, vải ... thiên nhiên vải sợi hóa học? 4/ Trang phục ? Chức trang phục? 5/Màu sắc, hoa văn, chất liệu vải có ảnh hưởng đến vóc dáng người mặc ? Hãy nêu ví dụ 6/ Muốn lựa chọn trang phục đẹp cần quan tâm đến ... ? Hãy nêu ví dụ 6/ Muốn lựa chọn trang phục đẹp cần quan tâm đến đặc điểm thân ? 7/ Vì sử dụng trang phục hợp lí có ý nghĩa quan trọng sống người ? 8/Bảo quản áo quần gồm công việc nào? ...
 • 3
 • 198
 • 0

Đề Kiểm Tra (Hay)

Đề Kiểm Tra (Hay)
... nhiệt C Tia hồng ngoại vật bị nung nóng phát D Bước sóng tia hồng ngoại lớn 0,75 µ m -2- Mã Đề 001- trang 2/4 Câu 16/ Trong thí nghiệm Young, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ hai khe đến ... thoa cách vân trung tâm khoảng 1,375 mm A vân sáng bậc phía + B vân tối bậc phía + -3- Mã Đề 001- trang 3/4 C vân tối bậc phía + D vân tối bậc phía + Câu 28/ Người ta thực giao thoa ánh sáng ... 1]a 16[ 1]c 17[ 1]d 18[ 1]a 23[ 1]d 24[ 1]b 25[ 1]d 26[ 1]a 27[ 1]d 28[ 1]b -4- Mã Đề 001- trang 4/4 ...
 • 4
 • 72
 • 0

Đề kiểm tra tiết 18(2010- 2011)

Đề kiểm tra tiết 18(2010- 2011)
... Họ tên : ………………………………… Lớp 6…… Điểm ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn : Toán Lời phê giáo viên Đề I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn câu trả lời Câu1 : Số phương lớn...
 • 2
 • 149
 • 0

Cac de kiem tra hay Toan 8

Cac de kiem tra hay Toan 8
... giác vuông Phần II : TNTL (6 điểm) Câu 4: (3điểm) Ba lớp 8A, 8B, 8C trồng đợc 150 Tính số trồng đợc lớp biết số trồng ba lớp 8A, 8B, 8C tỉ lệ với số 4; ; ả Câu : (3điểm ) Cho MNP nhọn có MN ... giác ABCD cần thêm điều kiện ? ( Câu ; 10 học sinh làm sang trang bên ) Bài kiểm tra Trờng THCS Đồng Lộc Môn : Hình học năm học 2007-20 08 Đề Chẵn (Thời gian làm : 15 phút.) Họ tên HS: . Lớp : ... cần thêm điều kiện để tứ giác EFGH hình chữ nhật ? ( Câu ; 10 học sinh làm sang trang bên ) Trờng THCS Đề kiểm tra Toán Đề lẻ Châu Lộc Năm học 2006 2007 (Thời gian làm : 45 phút.) Họ tên HS:...
 • 8
 • 148
 • 0

Bài soạn de kiem tra hay 2010

Bài soạn de kiem tra hay 2010
... $ 98,9% và 1,1% # 49,5% và 51,5% # 99,8% và 0,2% # 75% và 25% *j*/ Trong mô ̣t chu kì từ tra i sang phải : # Tinh kim loa ̣i và tinh phi kim tăng ́ ́ # Tính kim loa ̣i và tính phi ... tử khố i trung binh của photpho là 31,1 Photpho tự nhiên có đồ ng vi là ̣ ̀ 31 P ; 32 P Hay tính % số nguyên tử cho hai đồ ng vi của photpho ̣ ̃ Tổ ng số proton, electron ,notron ... số ̣t không mang điên ̣ a/ Xác đinh vi ̣trí của X bảng tuầ n hoàn ̣ b/ X là kim loa ̣i hay phi kim Cho biế t : Cu =64, H=1 ,N=14, O= 16, Mg= 24, Ca= 40, K=39, Na=23 ...
 • 3
 • 54
 • 0

de kiem tra hay so 1

de kiem tra hay so 1
... ngun tử Câu 16 : Cho 18 ,4 gam hỗn hợp muối MgCO CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu 4,48 lít CO2 (đktc) Khối lượng muối tạo dung dịch A 20,4 gam B 30 .1 gam C 21, 2 gam D 20,6 gam Câu 17 : Có chất ... Ca(OH)2 Câu 18 : Có dung dịch KNO3 , Cu(NO3)2 , FeCl3 , AlCl3 , NH4Cl Chỉ dùng hố chất sau để nhận biết dung dịch ? A Dung dịch HCl B dung dịch AgNO3 C Dung dịch NaOH dư D Dung dịch Na 2SO4 Câu 19 : Cho ... Na 2SO4 Câu 19 : Cho 32,04 gam AlCl3 vào 500 ml dung dịch NaOH 1, 6 M sau phản ứng xong thu thu gam kết tủa? A 6,24 gam B 18 ,72gam C 4,68 gam D 12 ,48 gam Câu 20: Muốn bảo quản kim loại kiềm, người ta...
 • 4
 • 89
 • 1

de kiem tra hay ne

de kiem tra hay ne
... for a day the devil and the deep blue sea 10 Have a card your sleeve TEST 4: I Identify the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest A machine B school C stomach ... my choice of career ( courage ) Electric devices help reduce fuel …………….and air pollution in gasoline enjines ( consume) 10 The sun and all the nine planets and their moon, tens of thousands of ... time D.now and then 7.A.how B.that C.as D.so 8.A.appointed B.commanded C.run D.steered 9.A.is founded B.was founded C.were founded D.found 10.A.held B.had C.kept D.belonged IV Choose the word or...
 • 6
 • 541
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 18 CÓ MA TRẬN ( CHUẨN)

ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 18 CÓ MA TRẬN ( CHUẨN)
... 12;10} Câu 3(3 đ) Thực phép tính ( tính nhanh thể): a) 737+27 : 3 b) 32.56 + 32.44 c)1407 – {[ (2 85 -185 ) : 22 3] + 7} Câu 4(2 đ) Tìm số tự nhiên x biết: a) 3x +15 = 27 b) 3x+1 = 27 Câu (1 ,5 đ) ... số IV NỘI DUNG KIỂM TRA: Câu 1 :(2 đ) a) Phát biểu quy tắc nhân hai lũy thừa số? Viết cơng thức tổng qt b)Viết kết phép tính dạng lũy thừa 32.35 (a khác 0) a6 : a o 4 x :x Câu 2(1 ,5đ) a)Viết tập ... tính số tự nhiên 1(1 a) 0,5 đ 5% 1(1 b) 1đ 10% Học sinh thơng hiểu thứ tự thực phép tính , tính chất phép tính Tính giá trị biểu thức , làm giải tốn tìm x 3(3 a,b ,4a) 3đ 30% 2,5 25% 1(4 b) 1đ 10% Vận...
 • 4
 • 149
 • 2

đề kiểm tra hay nhất

đề kiểm tra hay nhất
... MgCO3, BaCO3, CaCO3 D Mg(NO3)2, Ca(HCO3)2, MgCO3 - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 109 ...
 • 2
 • 182
 • 0

Xem thêm